Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Вимірювання температури

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

В енергетичних установках і системах теплотехнічні вимірювання служать для безперервного виробничого контролю за роботою устаткування. При проведенні робіт з енергетичного аудиту різних систем, у яких основним об'єктивним показником відповідності їхніх експлуатаційних характеристик з нормативними вимогами або вимогами технологічних умов є температура, точність її вимірювання буде обумовлювати прийнятність подальших заходів щодо впровадження енергозберігаючих заходів. Як правило, величина температури найбільш значима в системах з потужними енергетичними потоками, в яких головним чином проводяться вимірювання ряду основних величин (тиску, температури, витрати та ін.) наступних робочих речовин: свіжої пари, перегрітої пари, відібраної і відпрацьованої пари; води живильної, охолодної, хімічно очищеної, мережевої і конденсату; димових газів у топці і газоходах котлоагрегату; повітря атмосферного, а також повітря для охолодження турбогенератора; насосів, вентиляторів, димососів і в системах перетворення енергій; палива твердого, рідкого і газоподібного. Температурою називається ступінь нагріву речовини. Це ствердження про температуру засновано на теплообміні між двома тілами, що перебувають у тепловому контакті. Тіло, більше нагріте, що віддає тепло, має і більше високу температуру, чим тіло, що сприймає тепло. При відсутності передачі тепла від одного тіла до іншому, тобто в стані теплової рівноваги, температури тіл рівні. Головним завданням інженера (інженера-енергоменеджера), що проводить температурні вимірювання, є подальше забезпечення надійної і раціональної експлуатації обстежуваної енергосистеми. Успішне виконання цього завдання, а також організація технічного обліку роботи устаткування неможливі без енергетичного контролю, здійснюваного за допомогою вимірювальних приладів різного призначення, що дозволяє забезпечити: надійну і безпечну експлуатацію енергетичних установок; економічно найвигідніший режим роботи устаткування; організацію технічного обліку роботи агрегатів у цілому. 1 Методи вимірювання температури і температурних шкал Виміряти температуру якого-небудь тіла безпосередньо, тобто так, як вимірюють інші фізичні величини, наприклад довжину, масу, об’єм або час, не представляється можливим, тому що в природі не існує еталона або зразка одиниці цієї величини. Тому визначення температури речовини роблять за допомогою спостереження за зміною фізичних властивостей іншого, так називаного термометричної речовини, яке наведе в зіткнення з нагрітим тілом, вступає з ним через якийсь час у теплову рівновагу. Такий метод вимірювання дає не абсолютне значення температури нагрітого середовища, а лише різницю щодо вихідної температури робочої речовини, умовно прийнятої за нуль. Внаслідок зміни при нагріванні внутрішньої енергії речовини практично всі фізичні властивості останнього в більшому або меншому ступені залежать від температури, але для її вимірювання вибираються по можливості ті з них, які однозначно міняються зі зміною температури, не піддані впливу інших факторів і порівняно легко піддаються вимірюванням.

Цим вимогам найбільше повно відповідають такі властивості робочих речовин, як об'ємне розширення, зміна тиску в замкнутому об’ємі, зміна електричного опору, виникнення термоелектрорушійної сили і інтенсивність випромінювання, покладені в основу улаштування приладів для вимірювання температури. Зміна агрегатного стану хімічно чистої речовини (плавлення або затвердіння, кипіння або конденсація), як відомо, протікає при постійній температурі, значення якої визначається складом речовини, характером її агрегатної зміни і тиском. Значення цих відтворених температур рівноваги між твердою і рідкою або рідкою і газоподібною фазами різних речовин при нормальному атмосферному тиску, рівному 101325 Па (760 мм рт. ст.), називаються реперними точками. Якщо прийняти як основу інтервал температур між реперними точками плавлення льоду і кипіння води, позначивши їх відповідно 0 і 100, у межах цих температур виміряти об'ємне розширення якої-небудь робочої речовини, наприклад ртуті, що перебуває у вузькій циліндричній скляній посудині, і розділити на 100 рівних частин зміну висоти її стовпа, то в результаті буде побудована так називана температурна шкала. Для вимірювання температури, що лежить вище або нижче обраних значень реперних точок, отримані поділення наносять на шкалі і за межами відміток 0 і 100. Поділки температурної шкали називаються градусами. При побудові зазначеної температурної шкали була довільно прийнята пропорційна залежність об'ємного розширення ртуті від температури, що, однак, не відповідає дійсності, особливо при температурах вище 100 градусів. Тому за допомогою такої шкали можна точно виміряти температуру тільки у двох вихідних точках 0 і 100 градусів, тоді як результати вимірювання у всьому іншому діапазоні шкали будуть неточні. Те ж явище спостерігалося б і при побудові температурної шкали з використанням інших фізичних властивостей робочої речовини, таких, як зміна електричного опору провідника, збудження термоелектрорушійної сили і т.п. Користуючись другим законом термодинаміки, англійський фізик Кельвін в 1848 р. запропонував дуже точну і рівномірну, що не залежить від властивостей робочої речовини шкалу, яка отримала назву термодинамічної температурної шкали (шкали Кельвіна). Остання заснована на рівнянні термодинаміки для оборотного процесу (циклу Карно). Термодинамічна температурна шкала починається з абсолютного нуля і у цей час є основною. Одиниці термодинамічної температури позначаються знаком К (кельвін), а умовне значення її буквою Т. На Генеральній конференції по мірах і вагам Міжнародний комітет мір і ваг прийняв нову практичну температурну шкалу 1968 р. (МПТШ-68), градуси якої позначаються знаком °С (градус Цельсія), а умовне значення температури - буквою I. Для цієї шкали градус Цельсія дорівнює градусу Кельвіна. Крім Міжнародної практичної температурної шкали існує ще шкала Фаренгейта, запропонована в 1715 р. Шкала побудована шляхом поділення інтервалу між реперними точками плавлення льоду і кипіння води на 180 рівних частин (градусів), позначуваних знаком °Ф. По цій шкалі точка плавлення льоду дорівнює 32, а кипіння води 212°Ф.

Для перерахування температури, вираженої в Кельвінах або градусах Фаренгейта, у градуси Цельсія користуються рівнянням і0С = Т К-273,15 = 0,556 (п°Ф - 32), (4.1) де п — число градусів по шкалі Фаренгейта. 2 Класифікація приладів для вимірювання температури Прилади для вимірювання температури розділяються залежно від використовуваних ними фізичних властивостей речовин на наступні групи з діапазоном показань: Термометри розширення (-190 6500С) засновані на властивості тіл змінювати під дією температури свій об’єм. Манометричні термометри (-160 6000С) працюють за принципом зміни тиску рідини, газу або пари з рідиною в замкнутому об’ємі при нагріванні або охолодженні цих речовин. Термометри опору (-200 6500С) засновані на властивості металевих провідників змінювати залежно від нагрівання їхній електричний опір. Термоелектричні термометри (-50 18000С) побудовані на властивості різнорідних металів і сплавів утворювати в парі (спаї) термоелектрорушійну силу, що залежить від температури спаю. Пірометри (-30 60000С) працюють за принципом вимірювання випромінюваної нагрітими тілами енергії, що залежить від температури цих тіл. Термометри розширення. Фізична властивість тіл змінювати свій об’єм залежно від нагрівання широко використовується для вимірювання температури. На цьому принципі заснований пристрій рідинних скляних і дилатометричних термометрів, які з'явилися дуже давно і послужили для створення перших температурних шкал. В рідинних термометрах, побудованих на принципі теплового розширення рідини в скляному резервуарі, як робочі речовини використовуються ртуть і органічні рідини — етиловий спирт, толуол і ін. Найбільш широке застосування одержали ртутні термометри, що мають у порівнянні з термометрами, заповненими органічними рідинами, істотні переваги: великий діапазон вимірювання температури, при якому ртуть залишається рідкою, незмочення скла ртуттю, можливість заповнення термометра хімічно чистою ртуттю через легкість її одержання та ін. При нормальному атмосферному тиску ртуть перебуває в рідкому стані при температурах від -39 (точка замерзання) до 357°С (точка кипіння) і середній температурний коефіцієнт об'ємного розширення 0,18· 10-3К-1. Термометри з органічними рідинами здебільшого придатні лише для вимірювання низьких температур у межах до 100°С. Рідинні термометри, виготовлені зі скла, є місцевими приладами, що показують. Вони складаються з резервуара з рідиною, капілярної трубки, приєднаної до резервуара і закритої із протилежного кінця, шкали і захисної оболонки. 3. Ртутні термометри Ртутні термометри за призначенням розділяються на промислові (технічні), лабораторні і зразкові. Основна похибка ртутних термометрів залежить від діапазону показань і ціни поділу шкали, зі збільшенням яких вона зростає. Внаслідок невеликого відхилення видимого коефіцієнта розширення ртуті в склі при зміні температури ртутні термометри мають майже рівномірну шкалу. Ртутні термометри виготовляються двох видів; із вкладеною шкалою і паличні (рис.4.1). Рисунок 4.1 - Ртутні термометри: Термометр із вкладеною шкалою має заповнений ртуттю резервуар 1 (рис.4

Все эти 26 компонентов измельчают, очищают, помещают в тигель и переплавляют в печи, доведя температуру до 800 градусов. После переливания содержимого тигля в янтру darpana по-I лучится хорошее Roudrikaa- darpana. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Энергия (Shaktyadhikaranam) Сутра 1 Махаршии Бхараваджа: «Источников энергии всего семь». (Shaktayassapta) Бодхананда Вритти: В этой главе говорится об энергии, заставляющей виманы перемещаться. В функционировании виманы задействовано 7 различных обслуживающих сил. Их названия: udgamaa, panjaraa, sooryashaktyapa-karshinee, или то, что извлекает солнечную энергию, parashaktyaakarshinee, или то, что извлекает противодействующие силы, набор 12 шакти (сил), kuntinee, и moolashakti (первичная сила). В соответствующих частях виманы должны быть установлены моторы, производящие эти 7 энергий. Эти моторы оснащены проводкой, а также пружинами и колесами, как предписано. В «Янтра-сарвасве» говорится: «Семь видов энергий, необходимых для функционирования виманы, производятся семью моторами, которые называются tundila, panjara, amshupa, араkarshaka, saandhaanika, daarpanika и shaktiprasavaka

1. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

2. Метеорологічне забезпечення ударів РКЗВ "Смерч"

3. Бібліографічне забезпечення франкознавства

4. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"

5. Наследственные заболевания нервной системы с поражением экстрапирамидной системы.

6. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента
7. Система ценообразования и налоговая система
8. Программная система для e-обучения и контроля знаний при помощи закрытых тестов

9. Системы программирования и операционные системы

10. Система складирования в логистической системе

11. Вегетативная нервная система: анатомия и симпатическая система

12. Система управления рисками в таможенном контроле

13. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

14. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

15. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи

16. Державна метрологічна система

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легенів з урахуванням циркадної організації кардіореспіраторної системи

18. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

19. Енергохолодильні системи вагонів та їх технічне обслуговування

20. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

21. В поисках системы мира

22. Малые тела Солнечной системы
23. Происхождение Солнечной системы
24. Строение солнечной системы

25. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

26. Солнечная система

27. Происхождение солнечной системы

28. Спутниковые системы местоопределения

29. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

30. Двигательные системы организма

31. Нервная система

32. Нервная система

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки

33. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

34. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

35. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

36. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

37. Транспортная система Украины

38. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
39. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы
40. Банковская система Франции

41. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

42. Налоговая система

43. Налоговая система России

44. Налоговая система РФ

45. Налоговая система РФ на современном этапе

46. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

47. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

48. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Планирование в системе государственного управления

50. Система таможенных органов РФ

51. Расходы бюджетной системы на социальные цели

52. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

53. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

54. Задачи, основные функции и система ОВД
55. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации
56. Природа и система административного права

57. Место обязательственного права в системе гражданского права

58. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

59. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

60. Правовые системы современности. Мусульманское право

61. Возникновение и система развития права Канады

62. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

63. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

64. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

65. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

66. Государственная служба Приказной системы управления

67. Характеристика налоговой системы Великобритании

68. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

69. Система законодательства в области СМИ Германии

70. Финансовая система Республики Узбекистан
71. Судебная власть и судебная система РК
72. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

73. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

74. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

75. Разделение властей в системе государственных органов

76. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

77. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

78. Судебная система РФ и пути ее реформирования

79. Местное самоуправление в системе публичной власти

80. Налоговая полиция в системе субъектов правоохранительной деятельности

Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы

81. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

82. Налоговая система (шпаргалка)

83. Анализ современных моделей реформирования налоговой системы

84. Анализ налоговой системы России. Некоторые аспекты

85. Налоговые системы зарубежных стран

86. Современная налоговая система РФ
87. Налоговая система Кыргызстана
88. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

89. Избирательная система в Алтайском крае

90. Конституционное право в системе права Республики Беларусь

91. Изменения в таможенно-тарифной системе России

92. Основные правовые системы современности

93. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

94. Система права

95. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

96. Возникновение и система развития права Канады

Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки

97. Формы и системы заработной платы

98. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

99. Денежная система РФ

100. Системы упражнений в диалогической речи на различных этапах обучения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.