Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Роль добрив у системі землеробства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Актуальність. Серед хімічних засобів інтенсифікації землеробства, підвищення його продуктивності й ефективності головними як по масштабах, так і за економічними результатами є мінеральні добрива. В даний час агрохімічна наука нараховує значну кількість фундаментальних розробок, упровадження яких з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і особливостей агротехніки створює необхідні передумови для підвищення родючості ґрунтів і одержання високих стійких врожаїв належної якості при збереженні і поліпшенні навколишнього середовища. До таких розробок відносяться, зокрема, недостатньо використовувані в господарствах раціональні системи удобрення і побудова моделей врожайності сільськогосподарських культур та родючості ґрунтів з метою розрахунку оптимальних доз добрив на запрограмований врожай для заданих значень родючості ґрунту і погодних умов. Предмет дослідження – мінеральні добрива. Об`єкт дослідження – вплив внесення мінеральних добрив на врожайність. Метою нашої роботи є дослідження екологічних наслідків використання мінеральних добрив на природне середовище, якість та врожайність рослинної продукції. Основними завданнями роботи є наступні: розглянути роль та особливості мінеральних добрив; проаналізувати екологічні наслідки від використання мінеральних добрив; розглянути заходи щодо зниження екологічного навантаження від використання мінеральних добрив; охарактеризувати особливості використання мінеральних добрив при інтенсивних технологіях вирощування озимої пшениці; дати характеристику основних типів ґрунтів району; проаналізувати вплив внесення мінеральних добрив на врожайність озимої пшениці. Практична значимість: поінформованість про наслідки нераціонального використання мінеральних добрив та розробка нових технологічних схем внесення мінеральних добрив сприяє одержанню найбільш високих врожаїв. Тому дана тема досить актуальна і потребує більш детального вивчення. 1. Роль мінеральних добрив в сучасному землеробстві 1.1 Роль мінеральних добрив в сучасній системі землеробства Фізіологічно і аміачний, і нітратний азот практично рівноцінні. Однак аміачний азот у деяких випадках може пригнічувати ріст рослин. Це відбувається тоді, коли вони ослаблені перед зимівлею, містять мало вуглеводів, що гальмує зв'язування азоту в білки, та ін. Азотні добрива взаємодіють з ґрунтом неоднаково. Аміачний і нітратний азот засвоюються рослинами з різною швидкістю. Аміачний азот міститься в ґрунті у вигляді катіону, і тому обмінно вбирається ґрунтовим вбирним комплексом. Нітратний азот, який міститься в аніонній формі, переважно залишається в ґрунтовому розчині. В результаті аміачний азот засвоюється рослинами повільніше, ніж нітратний, і значно менше вимивається з ґрунту. Тому нітратні добрива доцільніше застосовувати в тих випадках, коли рослини повинні швидко засвоїти азот, наприклад при підживленнях. І навпаки, для передпосівного внесення в ґрунт ці добрива менш придатні, бо вони вимиваються ще до сівби. В такому випадку краще застосовувати аміачні добрива, азот яких фіксується ґрунтом. На застосування азотних добрив істотно впливає їх реакція.

Внесені в ґрунт добрива помітно змінюють реакцію ґрунтового розчину. При цьому характер такої зміни не завжди однозначний з характером хімічної реакції добрива. Наприклад, нейтральна сіль a O3 після внесення її в ґрунт і використання рослинами значно зсуває реакцію ґрунту в лужний бік. Це відбувається тому, що рослини використовують азот, а в ґрунті нагромаджується натрій, який змінює реакцію в лужний бік. Навпаки, при внесенні H4C1 або ( H4)2SO4 в ґрунті нагромаджуються кислотні залишки, і реакція змінюється в кислий бік. Такі зміни реакції, які відбуваються внаслідок використання рослинами компоненту добрив, називають фізіологічною реакцією. Можливу зміну реакції ґрунту в результаті внесення добрив треба враховувати при виборі добрив. Так, на ґрунтах, що мають кислу реакцію (підзолистих, болотних та ін.), краще застосовувати фізіологічно лужні, а на лужних ґрунтах – фізіологічно кислі добрива. Добрива з різною реакцією слід чергувати, щоб не відбувалося інтенсивної однобічної зміни реакції ґрунту. При значній кислотності добрив ґрунт нейтралізують вапном. Проте у всіх випадках треба враховувати і відношення до реакції середовища рослин . Важливою характеристикою добрив є вміст у них поживного елемента, зокрема для азотних – азоту. Чим більший вміст елемента, тим добриво краще, в ньому міститься менше баласту. Добрива з малим вмістом баласту економічно вигідніші: їх дешевше перевозити (в розрахунку на одиницю елементів живлення), дешевше і легше вносити в ґрунт. Наприклад, щоб внести в ґрунт 33 кг/га азоту при використанні аміачної селітри (в якій міститься 33% азоту), потрібно внести 100 кг добрива, а при використанні натрієвої селітри (в якій міститься тільки 16% азоту) – 200 кг, тобто потрібно затратити вдвічі більше праці і часу. Баласт нерідко негативно впливає на ґрунт. Наприклад, іон натрію при застосуванні натрієвої селітри, поглинаючись ґрунтом, пептизує колоїди і погіршує структуру ґрунту. Отже, чим менший вміст баласту в добривах, тим вони агрономічно кращі. Однак зміна властивостей ґрунту внаслідок внесення добрив і, зокрема, його структури відбувається не лише під дією баласту, а й тієї його частини, яка використовується рослиною. Так, структуру ґрунту погіршує іон H4. Тому аміачні добрива доцільно вносити з добривами, які містять кальцій і магній. Нітратні добрива (селітри) і особливо аміачна селітра мають високу гігроскопічність, тому вони дуже злежуються, втрачають сипкість, що утруднює внесення їх у ґрунт. Ці добрива слід зберігати в закритій тарі, в сухому приміщенні. Для збереження сипкості аміачної селітри та зниження її гігроскопічності це добриво гранулюють, тобто надають йому форми зерен (гранул). Крім твердих азотних добрив, широко використовують рідкі азотні добрива: рідкий безводний аміак, аміачну воду й аміакати. Безводний аміак має високий тиск пари, тому на повітрі кипить і швидко випаровується. В зв'язку з цим транспортують і зберігають його в цистернах, розрахованих на високий тиск. Аміачна вода – водний розчин аміаку. Пружність пари аміаку цього добрива значно нижча, ніж у рідкого аміаку.

Тому зберігати і транспортувати його значно легше. Спрощується і внесення його в ґрунт. Важливою якістю аміачної води є відносно дешеве виробництво її, порівняно просте використання і висока ефективність . В рослинах фосфор зумовлює нормальний перебіг багатьох найважливіших процесів. При нестачі його порушується синтез вуглеводів (наприклад, знижується крохмалистість бульб картоплі, цукристість цукрових буряків тощо), уповільнюється розвиток рослин (дозрівання їх, розвиток кореневої системи), утворення репродуктивних органів, знижується зимостійкість озимих культур, погіршується якість урожаю та ін. Валовий вміст фосфору в ґрунтах змінюється в межах 0,1–0,25%, проте значна частина його міститься у важкорозчинних сполуках, тому рослини часто відчувають нестачу його, яка поповнюється внесенням добрив. Важкорозчинні фосфати і, зокрема, фосфоритне борошно застосовують лише на кислих ґрунтах, де фосфор цих добрив буде досить доступний рослинам. Проте і тут їх вносять у ґрунт, як правило, задовго до сівби і глибоко загортають (звичайно восени під плуг), щоб під дією кислот ґрунту важкорозчинні фосфати частково перейшли в більш розчинну, доступну рослинам форму: Са3(РО4)2 Н = СаНРО4 і Са(Н2РО4)2. На ґрунтах з нейтральною і особливо лужною реакціями застосовують більш розчинні фосфати, перш за все суперфосфат. Проте ці ґрунти, як правило, багаті на кальцій, який сполучається з іонами РО4-3 з утворенням важкорозчинних сполук: Са(Н2РО4)2 Са2 = СаНРО4 і Са3(РО4)2. В результаті доступність фосфору рослинам зменшується. Щоб зберегти доступність фосфору суперфосфату рослинам і запобігти переходу його у менш розчинні форми, треба зменшити тривалість контакту суперфосфату з ґрунтом, багатим на кальцій, та знизити площу зіткнення з ним добрив. Тому вносити суперфосфат в ґрунт треба лише безпосередньо під час сівби рослин або після сівби. Щоб зменшити контакт суперфосфату з ґрунтом, суперфосфат гранулюють, що знижує інтенсивність вбирання іона РО4-3 і зберігає високу ефективність внесеного фосфору . Гранульований суперфосфат менше пригнічує життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів, зручніший для внесення, менше злежується. Гранулювання суперфосфату є важливим заходом підвищення його ефективності. Отже, люпин, гречка засвоюють фосфор важкорозчинного фосфоритного борошна досить легко, даючи при використанні його майже такі самі надбавки, як і при внесенні суперфосфату, інші ж культури, особливо деякі злаки, майже не здатні засвоювати фосфор важкорозчинних фосфатів. Ці відмінності пояснюються рядом факторів. По-перше, значно легше засвоюють фосфор ті рослини, кореневі системи яких виділяють кислі продукти, що сприяють розчиненню важкорозчинних фосфатів. По-друге, фосфор легше засвоюють кальціелюбні (кальцієфільні) рослини, оскільки використання рослиною з добрива не тільки фосфору, а й кальцію сприяє розчиненню його. Мають значення й інші фактори (вік рослини, загальна забезпеченість її поживними елементами та ін.). Як бачимо, характер дії фосфорних добрив дуже складний, і кінцевий результат застосування їх залежить від багатьох факторів.

Не утверждаю, что это легкая роль: действовать для себя, но без "личной заинтересованности" кажется поначалу неестественным, а непременные условия - отказ от ожидания благодарности и необходимость инкогнито - делает роль особенно трудной, хотя в то же время и захватывающе интересной. В дополнение к роли требуется ум, который сам по себе ролью не обеспечивается. Ведь помимо субъективных результатов нужно иметь в виду и объективные, т. е. результаты для другой стороны, а это требует дальновидных расчетов и гибкой тактики. На роль Доброго Ангела рьяно приглашает Вас немалое число эгоистов. Принимая это приглашение ЯВНЫМ (для них) образом, ничего, кроме дальнейшего развития их эгоизма, Вы не добьетесь - именно о таких случаях сказано, что "ни одно доброе дело не остается безнаказанным". "Но как же тогда действовать? - спрашиваете Вы. - Ведь вы утверждаете, что роль Альтруиста нужна мне самому?.." Совершенно верно. Но я говорю именно о внутренней роли. А внешние ее проявления - дело особое. Роль Альтруиста иногда требует и принятия внешней роли Злостного Эгоиста - ведь именно таковым Вы и кажетесь вымогателю, когда не поддаетесь его напору, и своему ребенку, когда отказываетесь выполнять его прихоть

1. Виробництво мінеральних добрив в Україні

2. Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему

3. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

4. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

5. Роль российских ученных в развитии воздухоплавания

6. Роль углеводов в жизнедеятельности человека
7. Роль конкуренции в экосистемах
8. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

9. Роль материнского генома в развитии потомка

10. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

11. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

12. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

13. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

14. Роль государства в экономике

15. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

16. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

18. Банки и их роль в экономике Украины

19. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

20. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

21. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

22. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда
23. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)
24. Роль поэзии в обучении немецкому языку

25. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

26. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

27. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

28. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

29. Добро и зло в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

30. Руководящая роль партии в деревне ("Поднятая целина")

31. Чувства добрые я лирой пробуждал

32. Образы детей и их роль в романе Достоевского "Преступление и наказание"

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

33. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

34. М.А.Булгаков Добро и зло в романе "Мастер и Маргарита"

35. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

36. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

37. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

38. Роль семьи в жизни Сталина
39. Роль личности в истории. И. Сталин
40. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

41. Место и роль земских учреждений в конце XIX - начале XX вв.

42. Роль политических субкультур в политической культуре общества

43. Роль восточного фронта в ходе 1 мировой войны

44. Норманнская теория происхождения государства у славян и ее роль в российской истории

45. Роль Китая во II Мировой войне

46. Роль математики в современном естествознании

47. Роль белков в организме. Ферменты

48. Роль медсестры руководителя в организации лечения и ухода за больными с психическими расстройствами

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

49. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

50. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

51. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений

52. Пестициды и удобрения. Их роль

53. Учение Вернадского о биосфере. Роль живого в биосфере

54. Роль зелёных насаждений в создании оптимальной городской среды
55. Роль зеленых насаждений
56. Роль озеленения

57. Роль государства в природоохранной стратегии

58. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта

59. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

60. Роль художественной литературы в духовно-нравственном развитии будущего офицера

61. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

62. Роль личностного развития преподавателя психологии в эффективности его деятельности

63. Роль игры в развитии ребенка

64. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор дошкольника №2 (в коробке).
Этот набор станет замечательным подарком для Вашего малыша. Набор включает в себя пластиковую парту, которая станет для ребенка прекрасным
2326 руб
Раздел: Наборы детской мебели

65. Масонство: история и роль в современной политической жизни

66. Формирование России как евразийского государства и её роль в современном цивилизационном процессе

67. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений

68. Совет Безопасности ООН и его роль в обеспечении мира и всеобщей безопасности

69. Внушение и его роль в общественной жизни

70. Роль скандала в культуре
71. Роль родителей в развитии ребенка и ошибки семейного воспитания
72. Роль воображения в науке

73. Представления о добре и зле в истории цивилизации

74. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка

75. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

76. Роль темперамента в поведении человека

77. Роль воображения в науке

78. Роль женщины в современном обществе

79. Виды и роль эмоций в жизни человека

80. Роли и позиции в Нововведениях

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

81. Роль религии в истории и современной жизни России

82. Роль брака в формировании общественной системы

83. Роль языка в становлении личности человека

84. Роль личности в развитии общества

85. Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

86. Роль многократной ионизации в действии излучения
87. Роль отца в охране здоровья и развитии ребенка в антенатальный период и период раннего детства
88. Спорт и его роль в жизни общества

89. Техника: сущность, закономерности развития и роль в жизни общества

90. Техническое знание: место и роль в жизни общества

91. Древние цивилизации и их роль в появлении естествонаучного знания

92. Даосизим Лао-цзы

93. Что такое философия, ее предназначение, социальные функции и роль в жизни человека

94. Философия, ее предмет и роль в обществе

95. Казначейская система исполнения федерального бюджета, ее роль и пути укрепления в РФ

96. ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

Кружка "Ниндзя".
Всем, кто очарован искусством японских самураев, наверняка понравится этот чайный набор: необычная глазастая кружка в тканевой чёрной
524 руб
Раздел: Кружки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Конкуренция и её экономическая роль. Виды конкуренции

98. Роль коммерческих банков в кредитной структуре

99. Современная структура банковской системы и ее роль в осуществлении государственной денежно-кредитной политики

100. ЦБ РФ и его роль в осуществлении денежно-кредитного регулирования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.