Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ Вступ Нормативно – правове регулювання обліку заробітної плати Синтетичний та аналітичний облік нарахувань на заробітну плату Методика та організація обліку утримань із заробітної плати Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб Висновки Список використаної літератури ВСТУП Праця працюючих є необхідною складовою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в частці знов створеному матеріальному та духовному базі висловлюється у вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої ними праці. Заробітна плата - є важливішим засобом підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи. В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціонування важливішими задачами є прискорення науково-технічного прогресу, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшення використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу. Метою цієї курсової роботи є висвітлення теоретичних знань пов’язаних із обліком нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників. Об’єктом дослідження та центром нашої уваги, як можна зрозуміти з вищенаведеної інформації, виступатиме заробітна плата, нарахування та утримання із неї, що є важливою ланкою системи соціально-трудових відносин, та облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати. Предметом вивчення даної теми є : 1) теоретичні засади обліку нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників; 2) практичний аспект застосування в досліджуваному об’єкті (ведення обліку нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників). На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася в державі з питань нарахувань на фонд заробітної плати та утримань із заробітної плати, пояснює актуальність вибраної теми. 1. НОРМАТИВНО –ПРАВОВЕ РЕГУЛЮАННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Заробітна плата згідно із Законом України „Про оплату праці&quo ; — це винагорода, обчислена переважно у грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства/ «Заробітна плата, - зазначають автори навчального посібника для вузів М. Баб'як, Л. Пешенкова, — це частка сукупного суспільного продукту в грошовому вираженні, що виділяється державою для задоволення особистих потреб робітників і службовців і розподіляється між ними відповідно до кількості і якості витраченої праці». М. Вачевським подається наступне визначення: «Заробітна плата - це грошова форма розподілу фондів для працівників під час витрати праці». Усім цим підходам до розуміння заробітної плати властивий ряд недоліків: - по-перше, такі визначення не відбивають суті заробітної плати, а лише вказують на один із принципів розподілу частини суспільного продукту (національного доходу) між учасниками виробництва; - по-друге, недостатньо точно й конкретно визначаються джерела заробітної плати (сукупний суспільний продукт, національний дохід тощо); - по-третє, із визначень випливає, що заробітна плата розподіляється лише за кількістю і якістю праці, що не відповідає дійсності.

Для повнішого розуміння сутності заробітної плати як категорії ринкової економіки треба звернути увагу на такі принципові положення: - по-перше, заробітна плата формується на межі (на стику) відношень сфери безпосереднього виробництва і відношень обміну робочої сили; - по-друге, заробітна плата має забезпечувати об'єктивно необхідний для відтворення робочої сили й ефективного функціонування виробництва обсяг життєвих благ, які працівник має отримати в обмін на свою працю; - по-третє, заробітна плата є водночас і макро-, і мікроекономічною категорією; - по-четверте, заробітна плата - це важлива складова виробництва, її рівень пов'язаний як з потребами працівника, так і з процесом виробництва, його-результатом, оскільки джерела коштів на відтворення робочої сили створюються у сфері виробництва і їхнє формування не виходить за межі конкретного підприємства. Основні положення з оплати праці регламентовано Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП України). Питання державного і договірного регулювання оплати праці визначається також Законом України від 24.03.95 р. № Ю8/95-ВР „Про оплату праці&quo ; та іншими нормативно-правовими актами. Держава регулює оплату праці працівників підприємств за допомогою установлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, а також оподатковуючи доходи працівників. Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану роботу, нижче від якої не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт). Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно ло Закону України „Про оплату праці&quo ;. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств і організацій. Законом України „Про Державний бюджет України на 2010 рік&quo ; встановлено такі розміри мінімальної заробітної плати в 2010 р: у місячному розмірі: з 1 січня - 869 гривень, з 1 квітня -884 гривні, з 1 липня - 888 гривень, з 1 жовтня - 907 гривень, з 1 грудня - 922 гривні; у погодинному розмірі: з 1 січня - 5,2 гривні, з 1 квітня - 5,29 гривні, з 1 липня - 5,32 гривні, з 1 жовтня - 5,43 гривні, з 1 грудня - 5,52 гривні. Із сум нарахованої заробітної плати членів трудового колективу, осіб, що працюють на підприємстві за трудовими угодами, договорами підряду, за сумісництвом, виконують разові роботи, здійснюються обов'язкові та добровільні утримання. Також підприємство зобов'язане здійснювати нарахування на заробітну плату до фондів соціального та пенсійного страхування. У таблиці 1.1 згруповано платежі, які сплачує підприємство до фондів соціального та пенсійного страхування. Таблиця 1.1 Платежі, які сплачує підприємство до фондів соціального та пенсійного страхування Назва платежів Нарахування на заробітну плату Утримання із заробітної плати Внески до Пенсійного фонду Внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття Внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків - Нормативно-правове забезпечення, що регламентує види, розміри і порядок нарахувань на фонд заробітної плати й утримань із заробітної плати в Україні за роки її незалежності постійно змінюються.

Нормативні документи з цього питання, що діють сьогодні наведені в табл.1.2 Таблиця 1.2 Нормативні документи з організації обліку нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників № п/п Документ Де використовується 1 Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Забезпечення діяльності підприємства 2 Кодекс законів про працю України. Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року Законом Української РСР від 10 грудня 1971 року № 322-VIII При здійсненні розрахунків з оплати праці 3 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999 р. №1105-ХІV Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 21 грудня 2000 року № 2180-III При здійсненні утримань із заробітної плати 4 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ Із змінами і доповненнями, внесениими Законами України від 11 січня 2001 року № 2213-III При здійсненні утримань із заробітної плати 5 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тирча-совою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 січня 2001 року № 2213-III При здійсненні утримань із заробітної плати 6 Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р.№400/97-ВР Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 грудня 1997 року № 680/97-ВР При здійсненні утримань із заробітної плати 1 2 4 7 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 №889-ІV Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 27 листопада 2003 року № 1344-IV При здійсненні утримань із заробітної плати 8 Закон №77/97 ВР «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» 9 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України. Постанова правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1 При здійсненні утримань із заробітної плати 10 Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 22.02.2001 р. №2272-ІІІ (зі змінами та доповненнями) При здійсненні утримань із заробітної плати 11 Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.1998 р. №16-98-ВР (із змінами та доповненнями) При здійсненні утримань із заробітної плати 12 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19.05.2009 р. №1343-VІ При здійсненні утримань із заробітної плати Розглянемо зміст коротко згаданих таблиці 1.2 нормативних документів, зокрема: Конституція України – проголошуються права, обв’язки органів управління, суб’єктів підприємницької діяльності і громадян України; Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці; Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили витрату працездатності», який відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі – страхування від нещасного випадку).

Стаття 95 Мнмальна заробтна плата. ¶ндексаця заробтно плати Мнмальна заробтна плата це законодавчо встановлений розмр заробтно плати за просту, неквалфковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працвником мсячну, погодинну норму прац (обсяг робт). До мнмально заробтно плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкдливих, особливо шкдливих умовах прац, на роботах з особливими природними географчними  геологчними умовами та умовами пдвищеного ризику для здоров'я, а також прем до ювлейних дат, за винаходи та рацоналзаторськ пропозиц, матеральна допомога. У раз коли працвников, який виконав мсячну (годинну) норму прац, нарахована заробтна плата нижче законодавчо встановленого розмру мнмально заробтно плати, пдпримство провадить доплату до  рвня. Розмр мнмально заробтно плати встановлються  переглядаться вдповдно до статей 9  10 Закону Украни «Про оплату прац». Мнмальна заробтна плата  державною соцальною гарантю, обов'язковою на всй територ Украни для пдпримств, установ, органзацй усх форм власност  господарювання та фзичних осб

1. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

2. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

3. Основи побудови обліку праці та її оплати

4. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

5. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

6. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
7. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії
8. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

9. Організація обліку в магазині "Світанок"

10. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

11. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

12. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

13. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

14. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

15. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

16. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Обмеження утримань із заробітної плати

18. Автоматизована система обліку праці та зарплати

19. Облік заробітної плати

20. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

21. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

22. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")
23. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
24. Сучасні форми і системи заробітної плати

25. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

26. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

27. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

28. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

29. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

30. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

31. Годівля, утримання та догляд за козами

32. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

33. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

34. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

35. Готельні послуги: документація та облік

36. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

37. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

38. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
39. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
40. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

41. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

42. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

43. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

44. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

45. Облік праці та її оплати

46. Облік та амортизація необоротних активів

47. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

48. Облік та аудиту комерційних банках

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

49. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

50. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

51. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

54. Організація обліку
55. Організація обліку власного капіталу підприємства України
56. Організація обліку запасів на підприємствах

57. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

58. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

59. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

60. Організація складського обліку запасів в установах

61. Організація управлінського обліку на підприємстві

62. Основи бухгалтерського обліку

63. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

64. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

65. Роль обліку в управлінні підприємством

66. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

67. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

68. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

69. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

70. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
71. Українська школа бухгалтерського обліку
72. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

73. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

74. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат

75. Відпустки без збереження заробітної плати

76. Автоматизація процесу обліку

77. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

78. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

79. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

80. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

81. Організація обліку на торгівельному підприємстві

82. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

83. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

84. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

85. Вплив емоційного стресу на церебральну нейродинаміку та варіабельність серцевого ритму щурів

86. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
87. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку
88. Сутність та систематизація митних режимів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

89. Аналіз обліку платників податків в Україні

90. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

91. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

92. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств

93. Організація бухгалтерського обліку

94. Сучасні форми і системи заробітної плати

95. Полная история танков мира

96. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

97. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

98. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

99. Систематизация права в РСФСР в 1922-1924


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.