Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Пищевые продукты Пищевые продукты

Система забезпечення безпечності харчових продуктів НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points)

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

РЕФЕРАТ з екотрофології На тему: «Система забезпечення безпечності харчових продуктів – НАССР (Hazard A alysis Co rol Cri ical Poi s)» Зміст1. Система забезпечення безпечності харчових продуктів - НАССР 2. З історії системи НАССР 3. Основні поняття Hazard A alysis Co rol Cri ical Poi s 4. Принципи системи НАССР 5. Переваги НАССР Список використаної літератури 1. Система забезпечення безпечності харчових продуктів - НАССР Нинішню екологічну ситуацію, стан харчування і здоров'я населення України провідні вчені оцінюють як загрозливі для національної безпеки чинники. У такій ситуації підвищення якості і безпечності харчових продуктів є одним із найважливіших і пріоритетних завдань держави. Щоб встановити, забезпечувати і підтримувати необхідний рівень якості продукції і, таким чином, забезпечити її конкурентоспроможність, українські підприємства дедалі частіше звертаються до досвіду закордонних країн щодо методології управління якістю. Найефективнішим методом забезпечення якості та безпечності харчової продукції нині у світі визнано систему НАССР (Hazard A alysis Co rol Cri ical Poi s - аналіз ризиків у контрольних критичних точках). Це науково обґрунтований, раціональний і систематичний підхід до ідентифікації продукції, оцінювання та контролю ризиків, які можуть виникнути під час виробництва, перероблення, зберігання та використання харчових продуктів. Принципи системи НАССР рекомендовано до практичного застосування Комісією Codex Alime arius і є обов'язковими для країн ЄС на всіх харчових підприємствах. Іноді систему аналізу небезпеки за критичними точками називають технологією з безпечності продукції, розробленою на рівні витвору мистецтва. Система НАССР набула великого поширення у світовій практиці завдяки тому, що вона працює з будь-якими харчовими продуктами і з будь-якою системою виробництва. Для адаптації цієї методики в Україні Укрметртестстандарт розробив і затвердив національний стандарт ДСТУ 4161-2003 &quo ;Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги&quo ;, який включив загальні принципи функціонування системи, а також вимоги Директиви 93/43 &quo ;Про гігієну харчових продуктів&quo ;. 2. З історії системи НАССР Вперше систему НАССР розроблено в США в 1960-х роках у хімічній промисловості зі спрямуванням на гарантію якості й дотримання безпечності під час виробництва продуктів. її розробка пов'язана з американською програмою космічних польотів, а точніше - з виробництвом харчових продуктів для американських космонавтів. У розробці цієї програми виробнику &quo ;космічної їжі&quo ; компанії Pilsbury поставили дуже суворі вимоги. ASA хотіла мати механізм, що виключає утворення токсинів у харчовій продукції, яку споживають астронавти в космосі і, як наслідок, запобігає захворюванням, спричиненим неякісними харчовими продуктами. Застосувавши традиційні методи управління виробництвом, компанія не змогла навіть наблизитися до поставлених перед нею вимог. їй на допомогу направили групу спеціалістів з організації ASA і військової лабораторії Армії США з міста Натік. ASA мала вирішити дві принципові проблеми безпечності харчових продуктів для космонавтів.

Перша стосувалася можливих проблем &quo ;поведінки&quo ; частинок їжі в космічному апараті за відсутності гравітації. Друга проблема - захист харчових продуктів від усіх патогенних мікроорганізмів і біологічних токсинів. Харчове отруєння в умовах космічного польоту рівнозначне катастрофі. Поява харчових крихт в умовах невагомості вирішувалася проектуванням продуктів &quo ;на один ковток&quo ;, використанням спеціального покриття для скріплення харчового продукту та спеціалізованої упаковки. Проблема мікробіологічної безпеки вирішувалася важче. Відбір проб кінцевого продукту кожної партії космічної їжі був непрактичним і майже неможливим. Вирішення цієї проблеми потребувало альтернативного підходу. Лабораторія Армії США розробила інженерну систему FMEA (аналіз видів і наслідків відмов), яка становить технологію аналізу можливості виникнення дефектів та їхніх впливів на споживача. Збір інформації про харчовий продукт і процес його виготовлення давав можливість передбачити, що могло становити небезпеку, де і як це могло відбуватися в технологічному процесі. Спільна робота завершилася створенням системи управління виробництвом і отримала назву НАССР. Компанія Pilsbury вперше доповіла про створення системи управління виробництвом 1971 року на конференції з безпечності харчових продуктів, проте матеріали цієї конференції опубліковано лише 1986 року. Саме з того часу в США розпочалися роботи з розроблення &quo ;Настанови щодо системи НАССР&quo ;. які фінансував уряд. Перша настанова з'явилася 1989 року, і з того часу її почали швидко впроваджувати у харчовій промисловості США, а потім й інших країн. 1993 року документ було ухвалено і рекомендовано до застосування комісією Codex Alime arius. Спочатку система НАССР базувалася на данському стандарті DS 3027 Е, потім було розроблено європейський стандарт, а нині вже існує міжна-оодний стандарт DS/E ISO 9000, який Держстандарт України запровадив як національний з 1 січня 2003 року. Різні міжнародні організації - FAO, Codex Alime arius, Міжнародна комісія мікробіологічних специфікацій для харчової про-дукції (ICMSF), Міжнародна асоціація виробників молока, харчової санітарії та оздоровлення довкілля (IAMFES) рекомендували використання системи НАССР як один з кращих методів гаранти безпечності харчових продуктів. 3. Основні поняття Hazard A alysis Co rol Cri ical Poi s НАССР (Hazard A alysis Co rol Cri ical Poi s) - аналіз ризиків у контрольних критичних точках. Система контролю виробничого процесу, яка визначає етапи, на яких можливе виникнення ризиків, а також спеціальні заходи контролю для забезпечення випуску безпечних харчових продуктів. Безпечність харчової продукції - відповідність харчової продукції санітарним правилам, нормам і гігієнічним нормативам, ветеринарним і фітосанітарним правилам, дотримання яких виключає небезпечний вплив на життя та здоров'я людей нинішнього і майбутнього поколінь. Небезпечний чинник (ризик) - біологічний, хімічний чи фізичний чинник або стан харчового продукту, здатні негативно впливати на здоров'я. Потенційний ризик - ризик, який може виникнути.

Суттєвий ризик - потенційний ризик, який відповідно до аналізу ризиків потребує управління. Аналіз небезпечних чинників (ризиків) - процес збирання і оцінювання інформації щодо ризиків та умов, які сприяють їхньому виникненню, для визначення тих із них, які є суттєвими для безпечності харчових продуктів і тому мають бути включеними до НАССР-плану. Критична контрольна точка (ККТ) - сировина, технологічна операція, рецептура продукту або процес, щодо яких необхідно застосовувати певні заходи щодо запобігання небезпечності або зниження її до мінімуму. Контроль необхідно здійснювати в усіх точках технологічного процесу, але критичними точками є лише ті, які можуть загрожувати безпечності продукту. Критичні межі - межі біологічного, хімічного або фізичного стану між допустимим і недопустимим рівнем вимірюваного параметру. Контроль - стан, за якого необхідні методики виконують, а критерії дотримують. Контролювати - здійснювати всі необхідні дії для досягнення і дотримання відповідності прийнятим НАССР критеріям. Заходи контролю - будь-які дії чи роботи, спрямовані на запобігання чинникам, що загрожують безпечності харчових продуктів, чи зниження їхнього впливу до прийнятного рівня. Моніторинг - систематичний нагляд, вимірювання, реєстрація і оцінювання всіх складників процесу отримання, виробництва і реалізації продукції. Саме моніторинг дає змогу оцінити ступінь ризику для здоров'я людини від споживання продукту через надходження з їжею різних контамінантів. Коригувальна дія - будь-яка дія, яка має бути виконана в тому разі, коли результати моніторингу вказують на втрату контролю. Перевірка - оцінка загальної ефективності виконаних робіт з управління системою забезпечення якості. Це дає змогу визначати перелік потенційно небезпечних чинників, відповідних їм критичних точок, критичних меж і здійснювати моніторинг для кожної ККТ. Ведення обліку - невіддільний елемент концепції, що забезпечує стабільність системи. Дані обліку мають містити роз'яснення, визначені ККТ, процедури контролю і модифікації системи, результати моніторингу і перевірок, дані про відхилення від нормальної практики. Виробничий процес - сукупність взаємопов'язаних операцій від моменту отримання матеріальних ресурсів до відправлення готової продукції споживачеві. Дерево рішень - послідовність питань, які можуть бути поставлені на кожному виробничому етапі для виявлення ризиків для їх подальшого корегування. Діаграма послідовності операцій - схематичне подання послідовних етапів або операцій, які здійснюють під час виробництва конкретного харчового продукту. Сировина - матеріали, які використовують для виробництва продукту. У НАССР до неї належать матеріали, які використовують у переробці, контактують із продуктом у процесі виробництва, тобто інгредієнти, добавки, проміжні продукти і упаковка. НАССР-план - документ, підготований відповідно до принципів НАССР для забезпечення управління суттєвими ризиками в рамках сфери використання системи НАССР. Валідація НАССР - отримання об'єктивного доказу того, що елементи НАССР-плану результативні. Верифікація НАССР - систематичне обстеження, яке включає методи аудиту, процедури, тестування та інше оцінювання на доповнення до моніторингу НАССР для визначення відповідності НАССР-плану.

Эти компании экономят с помощью информации время — и снижают риск. Выводы • Чтобы добиться крупных побед, приходится иногда идти на большой риск. • Риск, просчитанный с учетом возможностей электронных информационных потоков, может стать вскоре основным способом создания прорывных продуктов и обеспечения высоких рыночных достижений. • В производственной сфере работа с информацией экономит материальные ресурсы. В отраслях, связанных с интеллектуальной собственностью, она сокращает риск. «Электронная нервная система»: контрольные вопросы • Является ли схема работы вашей компании полностью электронной или только частично? Можете ли вы электронными средствами соединить механизмы управления знаниями, производственные и коммерческие системы в единую электронную среду? • Позволяет ли ваша электронная система проводить испытания новых продуктов в любой точке мира — той, где это наиболее удобно по различным причинам, — с полным сохранением всех возможностей контроля и управления? IV. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗНАНИЯ В БИЗНЕСЕ 16. ЛЮДИ — НЕ ВИНТИКИ Человек просто неправильно спроектирован с точки зрения применения в любой механистической системе

1. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

2. Вітаміни та їх синтетичні препарати

3. Рослини й вітаміни

4. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

5. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

6. Вітаміни
7. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
8. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

9. Вітаміни групи В

10. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

11. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

12. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

13. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

14. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

15. Метод складання бізнес-плану СТО "Blitz"

16. Складання бізнес-плану ТОВ "Юлана"

Штора для ванной "Рыжий кот", арт. SC-РЕ09.
Штора для ванной Рыжий кот SC-РЕ09 изготовлена из 100% полиэстера с тефлоновой пропиткой. Материал ценится за свою устойчивость ко
364 руб
Раздел: Занавески
Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные

17. Світовий порядок як система

18. Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"

19. Сиблінгові позиції як поняття про порядок народження

20. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

21. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

22. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)
23. План ГО объекта N135: Механический завод
24. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

25. План статистического наблюдения и данные переписи населения

26. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

27. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

28. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

29. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

30. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])

31. Порядок предъявления исков транспортной организации при ненадлежащем исполнении обязательства по перевозке грузов

32. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

34. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

35. Громадянство України

36. Порядок выборов Президента Российской Федерации

37. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

38. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)
39. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов
40. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

41. Формы и порядок проведения таможенного контроля

42. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

43. Прием и порядок переведения работника на другую работу

44. Трудовая книжка. Порядок ведения

45. Право на забастовку и порядок ее организации и проведения

46. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

47. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

48. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

49. СССР и план Маршалла

50. Программы и планы действий Декабристов

51. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

52. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

53. Оптимизация плана работ по отладке программных продуктов

54. Общий план строения стенки желудочно-кишечного тракта
55. Нотариальные действия: порядок их совершения и компетенция нотариуса
56. Суды общей юрисдикции, порядок формирования, состав, полномочия

57. Планы уроков английского языка

58. План - конспект по природоведению

59. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

60. План горных работ для улучшения проветривания выработок II блока шахты "Северная"

61. Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха

62. Бизнес-план создания городских распределенных цифровых радиосетей на базе коммуникационных узлов mpHUB

63. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

64. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

65. Порядок открытия и ведения валютных счетов резидентов и нерезидентов

66. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

67. План счетов бухгалтерского учета по состоянию на 1999

68. План счетов бухгалтерского учета

69. Новый Типовой план счетов бухгалтерского учета

70. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей
71. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов
72. План подготовки к выставке

73. Бизнес-план разработки

74. План маркетинга лекарственного препарата

75. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

76. План маркетинга (на примере ООО "Равиолло")

77. Бизнес-план газеты "Деловой Петербург"

78. Составление и использование бизнес-плана

79. Составление внутрифирменного плана производственно-коммерческой деятельности

80. Бизнес-план "Организация бильярдного клуба"

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

81. Бизнес-план фирмы "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

82. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"

83. Стратегический план развития предприятия

84. Разработка бизнес-плана предприятия по обслуживанию оргтехники

85. Концепция бизнес-плана

86. Бизнес-план предприятия по производству автомобильных литых дисков
87. Бизнес-план ООО "Цветик-семицветик"
88. Структура бизнес-плана

89. Разработка бизнес-плана (основные положения)

90. Формирование бизнес-плана вновь создаваемого предприятия

91. Бизнес-план интернет кафе

92. Бизнес план промышленного предприятия

93. Бизнес планирование и роль анализа в составлении бизнес плана

94. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

95. Бизнес-план

96. Составление бизнес-плана

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

97. Основы предпринимательства: бизнес-план

98. Бизнес-план промышленного предприятия

99. Бизнес-план создания Интернет-Провайдерп ООО "M.S.P. Finally Free"

100. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.