Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

РЕФЕРАТ на тему: Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві Зміст1. Енергозбереження у кормовиробництві 2. Прогресивні технології як основа мінімізації сукупних витрат енергії Використана література 1. Енергозбереження у кормовиробництвіТваринництво та кормовиробництво - основні споживачі рідкого палива та електроенергії в сільському господарстві. Виробництво продуктів тваринного походження - м’яса, молока, яєць, вовни, відтворення поголів’я, а також використання худоби на сільськогосподарських роботах пов’язані з перетворенням енергії. Енергію, необхідну для процесів життєдіяльності, росту й виробництва продукції тваринництва одержують із корму. Значна кількість одержуваної організмом енергії йде на засвоєння й обмін поживних речовин на клітинному рівні. Тому лише невелика частина спочатку спожитої енергії є „корисною&quo ;, тобто переходить в енергію кінцевого продукту. Енергетична ефективність трансформації кормів у продукцію, що визначається співвідношенням енергії кінцевого продукту та повної енергоємності виробництва кормів у молочному скотарстві та свинарстві не перевищує 30%, у бройлерному птахівництві - 10%, виробництві яловичини - 7%. Ефективність ведення тваринництва значною мірою визначається кормозабезпеченістю худоби і птиці. Найвища продуктивність сільськогосподарських тварин досягається при оптимальному забезпеченні кормами. Як відмічають в своїх роботах В.В. Гришко, В.І. Перебийніс та В.М. Рабштина витрати кормів на одиницю продукції тваринництва в Україні у 1,5 2 рази перевищують середній рівень розвинених країн. Одна з причин такого становища - незбалансованість поголів’я худоби і кормової бази. Незбалансованість кормів по протеїну - інша причина. Внаслідок цього щорічно в Україні перевитрачається близько 6 млн. т зерна. У США, наприклад, серед основних сільськогосподарських культур перше місце займала кукурудза, друге - соя, третє - багаторічні трави на сіно, четверте і п’яте - сорго і ячмінь. Якщо ж оцінювати енерговитрати з урахуванням вмісту кормопротеїнових одиниць, то найменша енергоємність виробництва зерна ярого ячменю і гороху. Замінити зерно у комбікормах можна трав’яним борошном (для свиней і птиці до 10%, для великої рогатої худоби (ВРХ) - до 15 20%). Але з енергетичної точки зору заміна зерна трав’яним борошном недоцільна, оскільки енерговитрати в розрахунку на кормову одиницю у трав’яному борошні вищі у 6,3 15,0 разів. У тої же час серйозного заощадження палива можна досягти завдяки поєднанні пров’ялювання та застосування у процесі сушіння відпрацьованого тепла сушильного агенту, бо майже 75% теплової енергії викидається з теплоносієм. Замкнений цикл проходження повітря з теплоносієм (з температурою 120°С) для попереднього сушіння зеленої маси значно зменшує енерговитрати. Ліквідувати дефіцит протеїну доцільно за рахунок шротів та макухи соняшника, сої, ріпаку. За даними Інституту кормів УААН, освоєння кормових сівозмін, насичення багаторічними бобовими культурами, травами більш, ніж на 50% зернофуражними культурами, проміжними посівами дасть можливість збільшити виробництво кормів і кормового протеїну на 42 48%, зменшити витрати праці і палива на обробіток ґрунту на 20%, заощадити азотні добрива за рахунок біологічної фіксації азоту багаторічними бобовими і зернобобовими культурами.

На гектар культурних пасовищ витрачається у 4 12 разів менше енергії, ніж на зернові чи технічні культури; а прибуток з гектара їх посіву у 4 рази вище, ніж з гектара цукрових буряків, і у 16 разів, ніж з гектара зернових культур. З кормів, виготовлених із 1000 т зеленої маси для переважного використання у стійловий період, найменших витрат сукупної енергії потребують пресоване сіно (1392,1 МДж), сінаж (1603,7 МДж) і брикети (2197,6 МДж), найбільших - трав’яне борошно (8081 МДж). Основна питома вага витрат сукупної енергії при виробництві кормів із зеленої маси припадає на машини (13,7 32,0%), паливно-мастильні матеріали (19,0 67,5%) та витрати, пов’язані з виробництвом вихідної зеленої маси (5,9 34,3%). Енерговитрати на заготівлю розсипного сіна розподіляються таким чином: на скошування злакових і бобових трав урожайністю 275 і 250 ц/га - 9,9 13,8%; на перевертання - 4,1 4,4%; згрібання у валки - 6,0 6,4%; складання копиць - 10,7 10,3%; навантаження кіп - 26,0 24,1%; транспортування - 26,0 24,0%; скиртування - 17,8 16,7%; оборювання скирти - 0,6 0,5%. Витрати палива на виробництво 1 т сіна становлять 10 кг, а на 1 га - до 50 кг. Для зменшення енергоємності кормових раціонів доцільно збільшення частки об’ємних кормів (силосу, сіна, зеленої маси), пасовищне використання кормових угідь, заготівля сіна шляхом активного вентилювання, силосування кормів з попереднім прив’ялюванням зеленої маси у полі і наступним її сушінням плівковими сонячними колекторами, одержання корму з кукурудзи за рахунок подрібнення разом з стрижнями вологих качанів та наступного їх самоконсервування, приготування збалансованих кормосумішок у кормоцехах без теплової обробки тощо. 2. Прогресивні технології як основа мінімізації сукупних витрат енергіїОсновним напрямом зменшення енергоємності виробництва продуктів тваринництва є мінімізація сукупних витрат енергії на основі використання прогресивних технологій. Вдосконалення традиційної технології виробництва молока шляхом використання резервів енергозбереження (за даними В.В. Гришко) дає змогу зменшити її питому енергоємність на 36,3 73,1 ГДж на голову за рік, або на 37 55%. Це дозволяє підвищити біоенергетичний коефіцієнт молока до 11 15% замість 7,6%. Структура повної енергоємності утримання корів у традиційних і комплексно-механізованих (у дужках) фермах, %: корми - 77,7 (73,2); будівлі та споруди - 5,8 (8,4); машини та обладнання - 4,2 (7,3); транспорт - 7,6 (8,3); жива праця - 4,7 (2,8). Повна енергоємність утримання корови на фермі традиційного типу становить 30578,9, а на комплексно-механізованій - 30492,2 МДж. У сукупному енергетичному балансі виробництва молока прямі витрати енергії становлять 12%, решта - непрямі витрати, що включають 29,1% енерговитрат на мінеральне удобрення кормових культур, 44,0% - на концентровані корми (40% цієї величини витрачається на вирощування кормів, 39% - на сушіння, 18% - на транспортування, 6% - на подрібнення та пресування), 2,1% - на виготовлення трав’яного борошна, 1,4% - на зберігання кормів, 4% - на техніку й обладнання, 5,6% - на тепло та освітлення у приміщеннях, 1,8% - на службові потреби.

Середньорічні прямі питомі витрати енергії на виробництво 1 кг молока становлять 0,95 МДж, непрямі - у 7 разів вище. В умовах комплексної механізації виробництва молока енерговіддача становить усього 13,6%. У сукупній енергоємності виробництва молока питома вага кормів становить 60,4 61,4%; енергії приміщень, засобів механізації, паливно-мастильних матеріалів і електроенергії - 10,0 11,2%, теплової енергії (обігрів приміщень, підігрів води для доїльно-молочного блоку) - 22,2 22,5%. У структурі енергоспоживання тваринницьких ферм частка прямих енерговитрат на створення й підтримання оптимального мікроклімату в приміщеннях становить 40 90%. З огляду на це визначено основні напрямки, що забезпечують їх зниження: відповідна конструкція будівель; вдосконалення обладнання, що забезпечує вентиляційне повітря. У першому випадку необхідно підвищувати теплозахист будівель, оптимізувати термічний опір конструкцій, застосовувати раціональні об’ємно-планувальні рішення, нові матеріали. Однак потенційні, можливості цього напрямку незначні, бо навіть зниження у 2 3 рази теплових втрат через удосконалення конструкцій дозволить зменшити розрахунковий дефіцит тепла приміщення лише на 10 20%. Можливості, що надає другий напрямок, значно ширші. Система вентиляції, яка використовується в тваринництві, має суттєві недоліки. Так, у структурі питомих витрат електричної енергії на утримання корови найбільшу питому вагу має електропривод вентиляторів (до 46,3%). Резерви зниження витрат енергії у застосуванні вентиляторів із безступінчастим режимом переключення, що працюють з напругою від 90 до 220В і які споживають на 25 30% менше енергії, ніж ступінчасті. У той же час з вентильованим повітрям видаляється значна кількість тепла, яке можна було б утилізувати, використавши, наприклад, для первинної обробки молока та нагрівання води тощо. На виконання цих процесів використовується відповідно 30,7 та 20,8%, а на освітлення - 20,2% від всій електроенергії, що витрачається на молочних фермах. Підвищення рівня автоматизації тепловентиляційного обладнання; оптимізація управління цим обладнанням; застосування ефективних способів розподілу повітря, що забезпечують підвищення асиміляції шкідливих газів і вологи вентиляційним повітрям; використання децентралізованих вентиляційно-опалювальних установок забезпечує зменшення енерговитрат на створення оптимальних параметрів мікроклімату. Доцільне використання технічних засобів для утилізації тепла викидного повітря і покриття дефіциту тепла приміщення. Дефіцит тепла приміщення із значним внутрішнім виділенням вологи (корівники, свинарники) прямо пропорційний їх повітрообміну. Із метою зменшення енергоємності мікроклімату слід мати установки, які регенерують тепло, що виділяється з тваринницьких приміщень. Доцільно мати теплоутилізатори, розміщені під дахом, які дозволяли б підігрівати свіже повітря за рахунок відпрацьованого. На діючих молочних фермах можна використовувати без значних капіталовкладень 40% конденсаційного тепла, при проектуванні нових ферм - 65 70% і задовольнити сукупну потребу ферм у теплій воді.

Чесмен постйно орудував рухомим прожектором, замнюючи для свох нчних злочинв бле скло червоним. Але все було лише гпотезою. Не вистачало головного доказу червоного скла! Якщо Чесмен заявить, що розгвинчував прожектор, аби замнити перегорлу лампу, чи вдремонтувати щось нше, гайка в його кишен нчого ншого не доведе. Розчарували нспектора й кримналсти, що оглядали сидння форда в пошуках плям кров: вони нчого не знайшли. Няких наслдкв не дала спроба знайти слди замито кров. Але кримнальний нспектор Гузен не хотв так просто вдмовитись вд свого переконання. Ц ж ноч вн прагнув дстати остаточний доказ вини Чесмена. Дв останн жертви «бандита з червоним лхтарем» мусили особисто засвдчити його вину. Гузен наказав термново пригнати на подвр'я управлння дв автомашини, одна з яких по можливост мала бути срим лмузином форда. Щоправда, доставили лмузин свтлоблакитного кольору, але це не збентежило нспектора. PВноч свдки однаково не зможуть помтити, що машина ншого кольору,P розвяв нспектор сумнви свого асистента

1. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

2. Енергетичне обстеження будівлі ДНЗ №7 управління науки та освіти Сумської міської ради

3. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

4. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

5. Кредитний ризик та методи управління ними

6. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
7. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
8. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

9. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

10. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

11. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

12. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

13. Функції та принципи державного управління

14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

15. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

16. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная

17. Поняття та сутність ефективності управління

18. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

19. Сутність лідерства та управління

20. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

21. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

22. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.
23. Екологічна економіка та управління природокористуванням
24. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

25. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

26. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

27. Рішення в системі управління

28. Управління запасами

29. Управління проектами

30. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

31. Організаційна система управління природокористуванням України

32. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Управління утворенням прибутку підприємства

34. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

35. Акти державного управління

36. Мораль і соціальне управління

37. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

38. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
39. Управління ризиками
40. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

41. Державне управління в сфері охорони здоров’я

42. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

43. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

44. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

45. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

46. Сутність і сфера міжгалузевого управління

47. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

48. Управління духовними процесами суспільства

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

49. Форми державного управління

50. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

51. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

52. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

53. Системний аналіз складних систем управління

54. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander
55. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря
56. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

57. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

58. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

59. Управління ціновою політикою підприємства

60. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

61. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

62. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

63. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

64. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей

65. Аналіз стартегічного управління підприємством

66. Антикризове управління бізнесом

67. Дослідження аспектів управління якістю продукції

68. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

69. Закономірності формування корпоративного управління

70. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління
71. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
72. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

73. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

74. Механізм і методи управління фірмою

75. Моделі корпоративного управління

76. Національні моделі корпоративного управління

77. Організаційна структура управління підприємством

78. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

79. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

80. Основи управління персоналом підприємств

Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы
Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые

81. Особливості антикризового управління

82. Особливості управління організацією

83. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

84. Персонал як об’єкт управління організації

85. Проблема управління прибутком на підприємстві

86. Психологія управління
87. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління
88. Стилі управління

89. Стратегічне управління підприємством

90. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

91. Стратегія управління як основа менеджменту

92. Сучасні методи управління проектами

93. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

94. Удосконалення управління персоналом організації

95. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

96. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Управління інвестиціями

98. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

99. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.