Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Оцінка стану менеджменту в організації

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Володимира Даля Стахановське відділення ІПОДН Контрольна робота з дисципліни менеджмент студент Ігнатова Ірина Олександрівна група ЕПЗ Варіант Керівник Адаменко Т.М. ЗМІСТ Вступ Характеристика організації Опис місії та цілей організації Оцінка зовнішнього середовища та внутрішнього середовища Визначення типу організаційної структури підприємства. Оцінка основних достоїнств і недоліків існуючої структури організації Висновки Перелік літератури ВСТУП Будь-яка організація проявляє деякі властивості живого організму, такі як мінливість, адаптуємість, цілісність, відвертість, розвиваємість, виживає і т.д. Отже, організація, як і жива система, є системою, що живе. Менеджмент існує для того, щоб додавати організації властивості системи, що живе, розвивати її. У спрощеному розумінні, менеджмент - це уміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент - по-російськи &quo ;управління&quo ; - функція, вид діяльності по керівництву людьми в найрізноманітніших організаціях. Менеджмент - це також область людського знання, що допомагає здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент як збірне від менеджерів - це певна категорія людей, соціальний шар тих, хто здійснює роботу по управлінню. А управління розглядається як процес, тому що робота по досягненню цілей за допомогою інших - це не якась одноразова дія, а серія безперервних взаємозв'язаних дій. Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важливі для успіху організації. Їх називають управлінськими функціями. Кожна управлінська функція теж є процесом, тому що також складається з серії взаємозв'язаних дій. Процес управління є загальною сумою всіх функцій. Акціонерами Товариства є юридичні й фізичні особи, резиденти й нерезиденти України, які володіють акціями Компанії. До складу компанії входять структурні підрозділи (філії): Серговська філія; Луганська філія; Лисичанська філія; Краснолучська філія; Краснодонська філія; Північна філія. Серговська філія ТОВ «ЛЕО» є правонаступником державної акціонерної енергопостачальної компанії «Луганськобленерго». Акціонерами Товариства є юридичні й фізичні особи, резиденти й нерезиденти України, які володіють акціями Компанії. До складу компанії входять структурні підрозділи (філії):Серговська філія; Луганська філія; Лисичанська філія; Краснолуцька філія; Краснодонська філія; Північна філія. Форма власності – колективна. Метою діяльності ТОВ «ЛЕО» є одержання максимального прибутку за рахунок виробництва й підприємницької діяльності, оптимального використання ресурсів і нематеріальних актив для задоволення економічних інтересів його акціонерів і соціальних потреб працівників. Характеристика організації ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» одне з перших енергопостачальних підприємств України з приватним капіталом. Свою виробничу діяльність по передачі й поставкам електроенергії енергетична компанія почала на території Луганської області з 01.04.2002 року. Національна комісія регулювання електроенергетики України видала ТОВ «ЛЕО» ліцензії на постачання електроенергії № 88 і № 1042 від 05.1

2.2001 року, регламентувала роботу постановами від 05.12.2001 року № 1187 і №1188. Приватна енергетична компанія стала спадкоємицею електромереж і підстанцій, які побудували ще у двадцяті роки минулого століття. В 1920 році в Донбасі уведено близько 20% всіх робочих потужностей, передбачених планом ГОЭЛРО. У ті роки разом з розвитком генерації й вугільної промисловості будували й електричні мережі. Серговська філія ТОВ «ЛЕО» має право здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності й вимогам чинного законодавства України. Це організація із чисельністю працюючих 1218 чоловік. Статутний фонд ТОВ «ЛЕО» становить 52 030 730 грн. (п'ятдесят два мільйони тридцять тисяч сімсот тридцять гривень). Серговська філія ТОВ «ЛЕО» розробляє плани по підвищенню технічного рівня устаткування, складаються річні й багаторічні графіки обслуговування й ремонту електричних мереж, відповідно до норм ПКЕЕ для підвищення ефективності використання устаткування. На поточний рік у філії складається інвестиційна програма на відновлення й модернізацію устаткування. Введення нових технологій (установка електронних лічильників, заміна неізольованих вводів на ізольовані, установка ригельних замків) забезпечує зниження рівня збутових втрат. Зниження рівня технологічних і збутових втрат при транспортуванні електричної енергії є важливим завданням Серговської філії. Тому що прибуток підприємства знаходиться в обернено пропорційній залежності від втрат електроенергії. Чим менше втрати електроенергії при транспортуванні тим більше прибуток підприємства 2. Опис місії та цілей організації Місія – основна загальна мета організації, причина її існування. Місія може визначатися: потребами які задовольняються; сукупністю споживачів; продукцією що надаються; конкурентними перевагами. Місія підприємства Серговської філії ТОВ «ЛЕО» складається в сприянні економічному розвитку країни на основі задоволення потреб споживачів, у забезпеченні прибутку акціонерам компанії й справедливого відношення до співробітників підприємства. Конкурентна перевага складається в більше низьких цінах на послуги, в постійному пошуку нових технологій і як слідство висока якість товару, у кваліфікованих кадрах. Організація надає можливість у професійному росту, одержанні додаткового підробітку; здійснює для своїх співробітників навчальні семінари по маркетингу, психології; застосовує систему заохочень і стимулювання. Цілі виробляються для здійснення місії. Розрізняють цілі загальні, розроблювальні для фірми в цілому, і специфічні, розроблювальні по основних видах діяльності на основі загальних цілей. Сформулюємо &quo ;дерево цілей&quo ; для компанії на рис. 1. і табл. 1. Рис. 1. Схема «дерева цілей» організації. Місія всієї енергетичної системи складається в обслуговуванні підприємств, організацій і населення енергією й грає винятково важливу роль у розвитку господарських структур. Від ефективності й безперебійності функціонування системи поставки енергії залежать темпи економічного розвитку країни в цілому й сприяє економічному розвитку й добробуту підприємств і організацій.

На основі загальної місії формулюються й установлюються цілі підприємства – конкретні кінцеві ситуації або бажаний результат, якого прагне досягти підприємство. Основна мета підприємства – якісне забезпечення населення електроенергією, зниження втрат електроенергії. Для Луганського енергетичного об'єднання пріоритетними напрямками по розподілі коштів є: виплата заробітної плати, оплата податків, зборів і розрахунок за покупну електроенергію з державним підприємством «Енергоринок». Таблиця 1. Найменування цілей Серговської філії ТОВ «ЛЕО» Номер рівня Номер мети Найменування мети 0 0 Місія 1 1 2 3 Зростання організації. Удосконалювання маркетингової стратегії. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства. 2 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 Зниження плинності кадрів. Відбір і підготовка кадрів. Збільшення ринку збуту. Закупівля якісного товару. Удосконалювання організації збуту. Збільшення обсягу поставок електроенергії. Зниження матеріальних витрат. Підвищення кваліфікації співробітників. 3 1.1.1 1.2.1 2.1.1 2.3.1 2.3.2 3.1.1 3.2.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 Задоволення потреб співробітників. Удосконалювання організації підбора кадрів. Освоєння новітніх технологій. Впровадження нових методів по удосконаленню управлінням компанією. Підвищення якості роботи із клієнтами. Розширення асортименту послуг. Зниження транспортних витрат. Навчання на семінарах. Періодична перевірка рівня кваліфікації співробітників. Участь у зустрічах по обміні досвідом. 4 1.1.1.1 1.1.1.2 1.2.1.1 3.3.1.1 Створення сприятливої атмосфери в офісі. Впровадження нових систем заохочення. Використання тестів і анкет при прийманні на роботу. Покупка відеосистеми для показу навчальних фільмів. 5 1.1.1.1.1 1.1.1.1.2 Колективні виїзди на природу. Відвідування культурно-масових заходів. 3. Оцінка зовнішнього середовища та внутрішнього середовища Зовнішнє середовище організації – це сукупність зовнішніх факторів, що впливають на неї, або які вона повинна враховувати у своїй діяльності. Організація взаємодіє із середовищем, щоб одержувати ресурси в обмін на продукти своєї діяльності Взаємодія організації із зовнішнім середовищем досить складний процес чим динамічніше навколишнє середовище, тим сутужніше враховувати різні її прояви. ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» забезпечує електроенергією споживачів, серед яких підприємства металургійної, хімічної, машинобудівної й вугільної промисловості (рис. 2.). Кількість побутових абонентів перевищує один мільйон. Рис.2. Характеристика споживачів. ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» поставляє в середньому більше 7,8 мільярдів кВт год електроенергії в рік на суму перевищуючу 2 мільярди гривень. По обсягу енергії що поставляється, компанія входить у п'ятірку найбільших в Україні. Щорічно у зв'язку з економічним розвитком регіону, обсяг поставок збільшується в середньому на 5% стосовно попереднього року (рис. 3.). Рис. 3. Обсяги електроенергії яку постачає ТОВ «ЛЕО»ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» - природний монополіст у сфері електроенергетики. Компанія здійснює поставку електроенергії по регульованому тарифі, затвердженому Національною комісією регулювання електроенергетики України.

За наявност зазначених пдстав  умов матеральна вдповдальнсть може бути покладена незалежно вд притягнення працвника до дисциплнарно, адмнстративно чи кримнально вдповдальност. На працвникв не може бути покладена вдповдальнсть за шкоду, яка вдноситься до категор нормального виробничо-господарського риску, а також за неодержан пдпримством, установою, органзацю прибутки  за шкоду, заподяну працвником, що перебував у стан крайньо необхдност. Працвник, який заподяв шкоду, може добровльно покрити  повнстю або частково. За згодою власника або уповноваженого ним органу працвник може передати для покриття заподяно шкоди рвноцнне майно або поправити пошкоджене. Стаття 131 Обов'язки власника або уповноваженого ним органу та працвникв по збереженню майна Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний створити працвникам умови, необхдн для нормально роботи  забезпечення повного збереження дорученого м майна. Працвники зобов'язан бережливо ставитися до майна пдпримства, установи, органзац  вживати заходв до запобгання шкод

1. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

2. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

3. Оцінка стану міської системи м. Рівного

4. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

5. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

6. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
7. Оцінка фінансового стану підприємства
8. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

9. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

10. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

11. Організація міжнародного менеджменту

12. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

13. Оцінка фінансового стану підприємства

14. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

15. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

16. Організація приймання товару в аптеці

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

18. Організація праці менеджера

19. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

22. Оцінка природних ресурсів
23. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності
24. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

25. Організація евакуаційних заходів

26. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

27. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

28. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

29. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

30. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

31. Організація банківської справи

32. Організація біржової торгівлі

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

34. Організація діяльності "ПриватБанку"

35. Організація кредитної роботи в комерційному банку

36. Організація та планування кредитування

37. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

38. Оцінка майна з метою страхування
39. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств
40. Економічна оцінка кредитного процесу

41. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

42. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

43. Організація будівельного майданчика

44. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

45. Організація робочого місця бухгалтера

46. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

47. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

48. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

49. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

50. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

51. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

52. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

53. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

54. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва
55. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
56. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

57. Економічна оцінка активу балансу підприємства

58. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

59. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

60. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

61. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

62. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

63. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

64. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

65. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

66. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

67. Організація документування господарських операцій

68. Організація і методика аудиту грошових коштів

69. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

70. Організація облікового процесу на підприємстві
71. Організація обліку
72. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

73. Організація обліку власного капіталу підприємства України

74. Організація обліку запасів на підприємствах

75. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

76. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

77. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

78. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

79. Організація праці бухгалтера

80. Організація складського обліку запасів в установах

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

82. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

83. Організація управлінського обліку на підприємстві

84. Основи організації бухгалтерського обліку

85. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

86. Ревізійні комісії підприємств і організацій
87. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах
88. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

89. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

90. Аудит в організації

91. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка

92. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

93. Оцінка точності при параметричному методі врівноваження

94. Громадські організації як вид об’єднань громадян

95. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

96. Організації (органи) господарського керівництва

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

98. Організація захисту державної таємниці в Росії

99. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.