Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ Розділ 1. Гуманізація навчально-виховного процессу дошкільників 1.1 Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку 1.2 Художній твір як засоб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей Розділ 2. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку засобами казки 2.1 Історія спілкування з однією дитиною 2.2 Створення вербальних виховних ситуацій за змістом казок 2.3 Вербальні виховні ситуації Висновок Список використаної літератури Вступ Спілкування як діяльність – складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільних дій та включає в себе обмін інформацією, сприймання та розуміння іншого. Як взаємодія суб'єктів через знакові засоби, спілкування викликано комунікативними потребами та спрямовано на зміни стану, світогляду, поведінки партнера. Відповідно до мети міжособистісного спілкування виокремлюють такі його функції (О. Леонтьєв, А. Богуш): Комунікативна функція — зв'язок людини з світом у всіх формах діяльності. Інформаційна функція виявляється у відображенні засобів оточуючого світу. У процесі спілкування забезпечується отримання, зберігання та передача інформації. Когнітивна функція полягає в усвідомленні сприйнятих значень завдяки мисленню, відображенню, фантазії. Конативна функція пов'язана з індивідуальним прагненням людини до тих чи інших об'єктів, які виступають у якості мотиваційних стимулів. Емотивна функція виявляється у переживанні людиною своїх стосунків з оточуючим світом. Креативна функція пов'язана з творчим перетворенням дійсності. Дошкільна педагогіка і психологія розглядають спілкування як провідну форму життєдіяльності дитини, що визначає необхідність розвивати у дошкільному віці комунікативно-пізнавальні здібності, потреби у спілкуванні. Комунікативні здібності забезпечують ефективність спілкування, адекватне сприйняття й оцінку інших людей, соціально-психологічну адаптацію. Розділ 1. Гуманізація навчально-виховного процессу дошкільників 1.1 Мовленнєвий розвиток дитини дошкільного віку У контексті реалізації вимог Базового компоненту дошкільної освіти, Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» відбувається перехід від традиційної навчально-дисциплінарної моделі до створення соціального простору, в якому стимулюється суб’єктна активність дошкільника. Тому пріоритетними завданнями для вихователів є організація у дошкільному закладі гуманістичного виховного середовища, моделювання відкритих і довірчих стосунків з його членами, гуманної взаємодії з дорослими, ровесниками тощо. Ми виходимо з того, що діяльність педагогів щодо забезпечення свободи особистості дитини у процесі її становлення в дошкільному закладі, створення спеціальних умов для її саморозвитку повинна здійснюватися на положеннях гуманістичної психології та педагогіки. Зокрема, зарубіжні психологи (А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс, М. Монтессорі, Е. Фромм та інші) заперечували біхевіористичний підхід до дитини, поведінка якої начебто повністю піддається маніпулюванню ззовні. Першою методологічною особливістю гуманістичного виховання стала вимога до педагогіки „припинити виховувати”.

Їй належить не просто бути присутньою, а постійно йти назустріч дітям, активізувати, слухати, намагатись їх зрозуміти, допомогти виявити свої потреби. Однак аналіз виховної практики дошкільних установ показує, що педагоги допоки надають перевагу традиційним методам безпосереднього впливу на свідомість і поведінку дитини, під час використання яких відбувається передача досвіду з метою відтворення дитиною соціально заданих зразків (нормативів). Спеціальні дослідження доводять: кінець раннього дитинства, дошкільний період – роки, коли соціальна обдарованість і комунікативні здібності, за сприятливих, умов починають активно проявлятися й розвиватися. Передумовами комунікативного розвитку є становлення самосвідомості, потреби у спілкуванні, нових його видів, зокрема позаситуативно-особистісних (М. Лісіна, А. Рузська, Е. Смірнова), удосконалення пізнавальних процесів, соціальної перцепції як значущої складової соціальних здібностей. У дошкільні роки відбуваються суттєві зміни в емоційній сфері: розвиваються соціальні емоції та почуття, з’являється емоційне захоплення (О. Запорожець, Я. Неверович ) і пов’язана з ним діяльність емоційної уяви. До критеріїв сформованості комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей вчені (Т. Піроженко, Г. Арушанова) відносять: стійкість сформованості мотивів спілкування з дорослими та однолітками; ініціативність спілкування; самостійність; активність взаємодії з оточуючими людьми; особистісне проникнення у зміст бесіди; емоційно-оцінне ставлення; мовленнєві вміння: побудова мовленнєвих висловлювань у діалозі та монолозі, їх відповідність партнерському оточенню. 1.2 Художній твір як засоб розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей Важливим засобом розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей є ознайомлення з художніми творами, різноманітні форми відтворення їх змісту та театралізованої діяльності. Високо оцінюючи виховне значення казки, К. Ушинський називав її «першою блискучою спробою» створення народної педагогіки. Цінною рисою казок є те, що у їх ході відбувається певна трансформація – слабкий герой перетворюється в сильного, недосвідчений в мудрого, лякливий в сміливого. Казка сприяє морально-етичному розвитку дитини, оскільки вона асоціює себе з головним героєм і в своїй уяві активно «проживає» події, які відбуваються з ним. Через казкові образи в свідомість дітей входить слово з його найтоншими відтінками; воно стає сферою духовного життя дитини, засобом висловлення думок і почуттів – живою реальністю мислення. Близькість і доступність сюжету, привабливість героїв казки, експресивність їхнього мовлення роблять казку універсальним засобом формування психічних процесів, комунікативно-пізнавальних здібностей дітей . Розділ 2. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку засобами казки 2.1 Історія спілкування з однією дитиною Здійснюючи свою науково-практичну діяльність для дослідження ролі казки у комунікативному розвитку дітей дошкільного віку, ми реалізували програму психологічної допомоги «Історія спілкування з однією дитиною». До програми була залучена Настя С.,

5 років, яка через вузькість кола сімейного спілкування відчуває труднощі у взаємодії з оточуючими. Спираючись на критерії сформованості комунікативно-мовленнєвих здібностей (Т. Піроженко, Г. Арушанова), ми діагностували особливості розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери дитини: - стійкість сформованості мотивів спілкування – з дорослими, на відміну від однолітків, розвинена добре; - ініціативність спілкування. Настя скута у висловлюванні своїх вражень і почуттів, не йшла першою на контакт; - особистісне проникнення у зміст бесіди – не виявлялося; - мовлення – безбарвне, не емоційне. У ході спілкування з дівчинкою ми використали серію завдань «Хто твій улюблений герой?», «Про кого мова?», «Чи можуть звірі говорити?», «Закінчи фразу», «Чарівник слова», за допомогою яких прагнули розвинути ініціативність та особистісне проникнення у бесіду, збагатити мовлення експресивними висловлюваннями. Використання текстів казок «Івасик-Телесик», «Рукавичка», «Солом’яний бичок», «Ріпка», «Коза-дереза» і ілюстрацій до них зацікавили Настю С. і допомогли зробити перші кроки у подоланні скутості і невпевненості. Персонажі народних казок показали дівчинці важливість взаємодопомоги, підтримки і значущості слова у налагодженні стосунків з іншими. Результатом проведення програми «Історія спілкування з однією дитиною» було подолання дівчинкою психологічного бар’єру у спілкуванні. 2.2 Створення вербальних виховних ситуацій за змістом казок Вітчизні педагоги також обґрунтовували необхідність забезпечення природності виховного процесу, уникнення штучності, заорганізованості, формалізму. Зокрема, В. Сухомлинський великого значення надавав „виховному середовищу”. Однією з умов ефективності його створення педагог вважав природність, „обстановку ненавмисності”, заперечував штучність, стверджував, що дитині не треба в кожну дану мить знати, що педагог його виховує, „виховний намір має бути прихований обстановкою дружніх, невимушених взаємин. Реалізації завдань щодо оновлення дошкільної освіти сприятиме опанування педагогами особистісно зорієнтованими методами виховання, які створюють умови для вияву самоактивності дитини, забезпечують можливість вибору шляхів і засобів реалізації своїх потреб, сприяють становленню її самостійності. Слід відзначити, що І.Бех у виховному особистісно зорієнтованому просторі пропонує нові методи, що лежать в основі особистісно зорієнтованих виховних технологій. До таких учений відносить метод створення емоційно збагачених, „педагогічно мудрих” виховних ситуацій. Метод створення виховних ситуацій забезпечує продуктивне суб’єкт-суб’єктне спілкування між вихователем і вихованцями. Цей метод передбачає опосередкований вплив на дитину через створення умов для організації повноцінного, емоційно насиченого та суспільно значущого, творчого життя вихователя й дітей, яке відповідає їхнім основним соціогенетичним потребам. Виховні ситуації є ефективними у вихованні дітей дошкільного віку, оскільки враховують психологічні закономірності їхнього розвитку, є емоційно насиченими.

У «перехдному» стан (мж «старими»  «новими» нацями) наприкнц XVIII ст. перебували нмц, талйц , певною мрою, каталонц та норвежц. У цих нацй процес формування нацонально свдомост, навть у елт, ще не завершився, хоча загалом ц елти були свдом сво стор  культурно спадковост. Решта вропейських та позавропейських нацй, як сформувалися псля Французько революц, мали квалфкуватися, за СетономВотсоном, як «нов»[85]. Отже, «стар» нац мають тривалу традицю державност й розвинуту нацональну свдомсть уже напередодн модерно епохи. «Нов», за прикладом перших, прагнуть досягнути того ж,  мрилом хньо перспективи у цьому напрям  здатнсть органзувати нацональний рух, пднести нацональну свдомсть  створити нацональну державу. Якщо у «старих» нацй процес нацотворення за згаданими напрямами вдбувався повльно, «природним» шляхом, протягом столть, то «нов» нац формувалися прискореними темпами, оскльки вони, поперше, мали приклад  досвд «старих», а подруге, зростали комункативн можливост суспльства, що полегшувало поширення нацонально свдомост й вироблення почуття нацонально солдарност

1. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

2. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

3. Роль вчителя іноземної мови в здійсненні навчально–виховного процесу в середній навчальних закладах

4. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

5. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

6. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення лексики
7. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч
8. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

9. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

10. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

11. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

12. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

13. Комунікативні якості педагогічного мовлення

14. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

15. Формування комунікативних вмінь менеджера

16. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

17. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики

18. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

19. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

20. Маркетингові комунікації

21. Коммунікативна атака

22. Невербальні засоби комунікації
23. Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки
24. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

25. Інтернет як засіб ділового спілкування і комунікацій

26. Форми і методи комунікацій у підприємництві

27. Ііміджелогія комунікацій

28. Маркетингові комунікації

29. Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

30. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

31. Використання смартфонів і комунікаторів в судово-медичній експертизі

32. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Поняття комунікацій. Види комунікацій

34. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

35. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

36. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

37. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

38. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
39. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині
40. Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

41. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

42. Типи та рівні розвитку здібностей

43. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

44. Методичні особливості розвитку фізичних здібностей юних гімнастів

45. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

46. Запорізька Січ: розвиток, становлення, право

47. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

48. Параолімпіади. Розвиток параолімпійського руху в Україні.

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

50. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

51. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

52. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

53. Розвиток менеджменту реклами в Україні

54. Історичний розвиток естетичного вчення
55. Операції, які здійснюють банки
56. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

57. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

58. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

59. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

60. Постембріональний розвиток тварин

61. Розвиток нервової тканини у безхвостих

62. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

63. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

64. Правові засади здійснення аудиторської діяльності

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Розвиток швидкості у військовослужбовців

66. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

67. Розвиток продуктивних сил Канади

68. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

69. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

70. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні
71. Здійснення права на житло шляхом приватизації
72. Працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням

73. Принципи здійснення правосуддя в Україні

74. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х

75. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

76. Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

77. Утворення та розвиток права СРСР

78. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

79. Розвиток європейської журналістики

80. Походження мови. Історичний розвиток мов

Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Багетная рама "Regina" (цвет - черный + серебряный), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Розвиток мовлення у студентів

82. Розвиток української лексикографії

83. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

84. Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)

85. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

86. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду
87. Етнічний розвиток Русі-України
88. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

89. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

90. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

91. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

92. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

93. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

94. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

95. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

96. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

98. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

99. Розвиток науки Антропологія в Україні

100. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.