Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ Одеська Національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра теорії електричного зв’язку Курсова робота з дисципліни: Теорія електричного зв’язку на тему: Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. Виконав: студент групи ІМ-57 Колесник С.М. Одеса 2002 Вихідні дані до завдання на курсову роботу . Варіант Ц-22 Повідомлення неперервного джерела передається каналом зв’язку методом ІКМ . У дискретному каналі зв’язку використовується завадостійке кодування. Для передачі неперервним каналом зв’язку з постійними параметрами й адитивним білим гаусовим шумом використовується модуляція гармонічного переносника. Наведемо вихідні дані : 1. Джерело повідомлень задане характеристиками первинного сигналу b( ): . середнє значення дорівнює нулю; . густина ймовірності миттєвих значень Рb - гаусовим розподіл (ГР), двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл на інтервалі (-bmax,bmax) (РР); . середня потужність сигналу Pb=1.4 В ; . коефіцієнт амплітуди Ka=6.5; . максимальна частота спектра Fmax=9.5кГц . 2. Допустиме відношення сигнал/шум на вході одержувача (вих.доп.=37дБ. 3. ІКМ перетворення неперервного сигналу в цифровий виконується з використанням рівномірного квантування, допустиме відношення сигнал/шум квантування (кв.доп=40дБ. 4. Метод модуляції гармонічного переносника ЧМ-4. 5. Спосіб прийому – некогерентний . 6. Енергетичний виграш кодування ЕВК=1.1дБ. ЗМІСТ Стор. Вступ. 6 1. Структурна схема ЦСП . 7 2. Розрахунки параметрів АЦП і ЦАП . 10 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів. 12 4. Розрахунок завадостійкості демодулятора. 14 5. Вибір коректуючого коду та розрахунок завадостійкості системи зв’язку з кодуванням. 16 6. Розрахунки основних параметрів аналогової системи передачі. 18 7. Розрахунки і порівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень. 20 8. Висновки. 24 Перелік посилань. 24 Вступ. Ціллю цієї курсової роботи являється закріплення знань основних положень курсу “Теорія Електричного зв’язку ”, шляхом проведення розрахунків характеристик різних систем передачі електрозв’язку та порівняння їх за допомогою розрахованих характеристик. Одним із пунктів курсової роботи являється підбір коректуючого коду. Використання коректуючих кодів, дозволяє знаходити та виправляти помилки, що виникають в каналі, являється одним із засобів підвищення якості передачі. В останньому пункті курсової роботи буде оцінено ефективність систем зв’язку. Під ефективністю систем зв’язку розуміють степінь використання якихось матеріалів, засобів, ресурсів, часу і т.д. В системах зв’язку основними ресурсами можна вважати пропускну можливість каналу С, ширину смуги частот . Для оцінки степені їх використання проф. Зюко було запропоновано порівняння їх зі швидкістю передачі інформації R. Наведені ним коефіцієнти, що використовувалися при розрахункові курсової роботи, являються найважливішими технічними показниками систем передачі інформації. 1. Структурна схема ЦСП. Зобразимо структурну схему цифрової системи передачі неперервних повідомлень.

Рис. 1 Структурна схема ЦСП. Призначення кожного блоку. 1) джерело повідомлення призначено для подачі в систему цифрової передачі аналогового сигналу. 2) АЦП призначений для перетворення неперервного (аналогового) сигналу в цифровий. 3) кодер коректуючого коду призначений для підвищення завадостійкості цифрової системи передачі, шляхом внесення в коди залишку. 4) модулятор призначений для узгодження сигналу із каналом зв’язку та для ущільнення каналу. Канал зв’язку – це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечують при підключенні конечних абонентських приладів, передачу повідомлень будь-якого виду від джерела до одержувача за допомогою електрозв’язку. 5) демодулятор призначений для знаходження потрібного сигналу в каналі зв’язку, та вилучення його (первинного сигналу ) з отриманого. 6) канал зв’язку – середовище розповсюдження електричного сигналу. 7) декодер коректуючого коду виправляє неправильні рішення демодулятора, використовуючи залишок прийнятих кодів, відновлює первинний код. 8) ЦАП перетворює кодів комбінації в аналоговий сигнал. 9) одержувач повідомлень приймає аналоговий сигнал із системи цифрової передачі неперервних повідомлень. Основні параметри, характеризуючі кожний блок. 1. Джерело повідомлень. 1) епсилон - ентропія джерела HE(B) – мінімальна кількість інформації, що знаходиться в повідомленні В( ) ( прийнятому повідомленні ) відносно B( ) (переданому повідомленню) , при якому вони ще еквівалентні. 2) коефіцієнт залишку джерела ? - це відношення , визначаюче яка доля максимально можливої при даному алфавіті ентропії не використовується джерелом. 3) продуктивність джерела, Rg – це сумарна ентропія повідомлень, переданих джерелом за одиницю часу. 4) щільність ймовірності миттєвих значень сигналу P(b).2. Параметри АЦП та ЦАП. 1) частота дискретизації fд – мінімальна частота взяття відліків, по якій можна відновити аналоговий сигнал з задовільною щільністю. 2) інтервал дискретизації Т – максимальний інтервал часу між відліками, при якому можна відновити сигнал по ним із заданою точністю. 3) число рівнів квантування L . До цих дискретних рівнів АЦП прирівнюються неперервні по амплітуді відліки первинного сигналу. 4) крок квантування ?b – різниця між двома ближніми рівнями квантування. 5) значимість війкового коду АЦП – число розрядів кодової комбінації на виході АЦП, якою кодуються рівні квантування.3. Параметри кодера коректуючого коду. 1) значимість коректуючого коду – розрядність кодової комбінації коректуючого коду. 2) число інформаційних символів кодової комбінації К. 3) кратність помилок, що виправляються gи – максимальне число помилково прийнятих розрядів кодової комбінації коректуючого коду, які можуть бути виправленими.4.Параметри модулятора та демодулятора. Вид модуляції, способи прийому. Параметром каналу зв’язку являється ширина смуги пропускання каналу.Часові діаграми сигналів на входах та виходах блоків зобразимо на рис.2Рисунок 2. 2. Розрахунки параметрів АЦП та ЦАП. 1) Зобразимо структурну схему АЦП. Рис.2 Структурна схема АЦП. Опис роботи АЦП. ФНЧ пропускає нижню частину сигналу, достатню для заданої точності відновлення цього сигналу.

Потім дискретизатор визначає миттєві значення повідомлень через відрізок часу ? д, визначений згідно з теоремою Котельникова та потрібною точністю передачі інформації. Квантувач встановлює рівні, дозволені для передачі. Якщо значення відліку попадає в інтервал між дозволеними рівнями, то він округляється до найближчого дозволеного рівня. Кодер перетворює квантовані відліки в двійкові кодові комбінації, які відповідають рівням квантування. 2) Зобразимо структурну схему ЦАП. Рис.3 Структурна схема ЦАП. Опис роботи ЦАП. Кодові комбінації, що надійшли, декодер перетворює в квантовану послідовність відліків, тобто в АІМ- сигнал, який детектується ФНЧ. 3) Визначення інтервалу дискретизації Тд та частоти дискретизації fд. Для того, щоб ФНЧ не вносив лінійних спотворень в неперервний сигнал, граничні частоти смуг пропускання ФНЧ повинні відповідати умові : (2.1) Для того, щоб ФНЧ не були надто складними, відношення граничних частот вибирають із умови: (2.2) Граничні частоти смуг затримки ФНЧ повинні відповідати умові: (2.3) Підставляючи нерівності 2.3 та 2.1 в рівняння 3 отримаємо:- частота дискретизації. Тепер знайдемо інтервал дискретизації 4) Визначимо L, , та Тб . Для визначення числа рівнів квантування використаєм формулу: (2.4) 5) Знаючи допустиме відношення сигнал/шум квантування і коефіціент амплітуди первинного сигналу (Ка) виведемо з формули (2.4) допустиме число рівнів квантування: (2.5) Переведемо (кв.доп з дБ в рази по формулі: (кв.доп =100,1 40 =10000 Підставимо у формулу (2.5) числове значення, отримаємо: =147.19 Визначимо значність двікового коду АЦП =log2L, є ціле число. Тому число рівнів квантування L вибирається як ціла степінь числа 2, при якій . Число рівнів квантування L=256, значність двійкового коду =8 . Визначимо тривалість двійкового символу на вході АЦП: Розрахуємо відношення сигнал/шум квантування при розрахованних параметрах АЦП. Відношення сигнал/шум квантування знаходиться по формулі: , де L- число рівнів квантування, Ка- коефіцієнт амплітуди. (кв.доп=10lg 20695.57=43.15 дБ 6) Розрахуємо допустиму ймовірність помилки двійникового символу ((.доп) на виході ЦАП., яка знаходиться за формулою: - середнє значення потужності шума хибних імпульсів на вих. ЦАП (b – крок кватування; - довжина двійникового коду АЦП де (( - середня потужність завади на вході приймача; в. – середня потужність шуму квантування; Визначемо ці величини за формулами: ; де (в – середня потужність сигнала; (вих – відношення сигнал/шум на віході (допустимо, що (вих = (вих.доп ) (кв.- відношення сигнал/шум квантування ((кв = 20695.57) Т.я. первинний сигнал b( ) перетворений у цифровий, приймаються значення від (lmi , lmax), і крок квантування визначаеться за формулою: У сигналів з середнім значенням bmi = bmax . Значення bmax визначається по формулі: (b=2 11.24 / 256 = 0.087 BЗнайдемо ((2 та (кв2 : ((вих=100,1 3.7=5011.87) ((2= 1.4 / 5011.87 = 0.279 мВт (кв2 = 1.4 / 20695.57 = 0.067 мВт Звідси (х.і.2 = 0.279 - 0.067 = 0.212 мВт Згідно формули (2.6) виразимо (доп : ; (доп = 3 0.212 10-3 / (0.087)2 (49 – 1) = 0.31 10-6; 3. Розрахунки інформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів.

Он писал следующее: "Вообще трагедию можно подобно опере и балету считать самой безвредной отраслью драматического искусства". И в другом месте: "Если трагедии представить более обширное поле, этим уменьшится влияние комедии. Публика, видевшая "Короля Лира", с меньшим участием будет смотреть "Ревизора". Нашед в трагедии удовольствие чисто литературное и художественное, она не будет с такой жадностью искать намека к комедии". Совершенно ясно, что трагедия, в частности, греческая трагедия и трагедия Шекспира, в свое время имела резкую направленность. Но позднее (ко времени Ольдекопа) трагедия сделалась "литературным удовольствием". При учете значения учебы у классиков несомненно нужно учитывать этот характер "литературного удовольствия", связанного с самим понятием классичности. IV. 8. Вскрытие имманентных законов истории литературы (resp. языка) позволяет дать характеристику каждой конкретной смены литературных (resp. языковых) систем, но не дает возможности объяснить темп эволюции и выбор пути эволюции при наличии нескольких теоретически возможных эволюционных путей

1. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

2. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

3. Оптимізація раціонів годівлі птахів

4. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

5. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

6. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України
7. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень
8. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

9. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

10. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

11. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

12. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

13. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

14. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

15. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

16. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

Фоторамка "Poster white".
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Матрешкино".
В сказочной деревне Матрешкино сегодня с самого утра переполох! Юные красавицы затеяли хитрую игру: каждая матрешка придумала свое
418 руб
Раздел: Карточные игры
Увлекательная настольная игра "Делиссимо", новая версия.
В этой милой игре вам предстоит немало потрудиться, так как вы работаете на известную и уважаемую итальянскую пиццерию «Делиссимо». Её
632 руб
Раздел: Карточные игры

17. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

18. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

19. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

20. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

21. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

22. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця
23. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
24. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

25. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

26. Організація банківської справи

27. Організація видавничій справи

28. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

29. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

30. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

31. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

32. Формування організаційних структур управління підприємством

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

33. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

34. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення

35. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

36. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

37. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

38. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України
39. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
40. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

41. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

42. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

43. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

44. Суспільна організація життя слов

45. Формування рок- культури

46. Особенности организации работы ресторанов в предприятиях гостиничного хозяйства

47. Організація приймання товару в аптеці

48. Травматический остеомиелит нижней челюсти справа,очаговый, без консолидации

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

49. Билеты по организации ресторанного бизнеса за 1 семестр 2001 года

50. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

51. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

52. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

53. Організація праці менеджера

54. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
55. Москва ресторанная: от Петра до Первой Мировой
56. Формування духовності учнів у навчальному процесі

57. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

58. Как справиться с тяжелыми воспоминаниями

59. Как женщине справиться с ревностью

60. Шляхи формування правової держави в Україні

61. Ресторан люкс 108 мест

62. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

63. Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

64. Формування основних фондів підприємства

Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

65. Проблеми урбанізації

66. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

67. Місце України в глобалізаційних процесах

68. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

69. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

70. Экономика предприятия ресторанно – гостиничного бизнеса на примере ресторана «Персона»
71. Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
72. Органи внутрішніх справ України

73. Банківська справа

74. Кредити-розрахунки

75. Формування ресурсів коммерційних банків

76. Розрахунок раціонів кормів

77. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

78. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

79. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

80. Банківська і страхова справа

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

81. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

82. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

83. Рельєф та ландшафтна організація

84. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

85. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

86. Механізм реалізації форфейтингу
87. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
88. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

89. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

90. Організація біржової торгівлі

91. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

92. Організація діяльності "ПриватБанку"

93. Організація кредитної роботи в комерційному банку

94. Організація та планування кредитування

95. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

96. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Формування та розвиток банківської системи України

98. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

99. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.