Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Аналіз результатів соціологічного дослідження «Освіта в житті молоді» Результати дослідження Метод дослідження Анкетне опитування цільової групи (студентів) Вибірка 20 респондентів віком 17-18 років; 13 жінок (65 %); 7 чоловіків (35 %) Соціальний статус респондентів – студенти 1 курсу історико-соціологічного факультету РДГУ Дата опитування Квітень 2009 р. Місце опитування м.Рівне Коротка характеристика інструменту дослідження Анкета складає основних 24 питання і питання щодо віку, статі та місця навчання респондентів. План Вступ І. Анкета дослідження ІІ. Основна частина IІІ. Підсумкові зведені таблиці ІV. Аналіз отриманих результатів Висновки Вступ Обґрунтування актуальності проблеми дослідження. Сучасна система освіти в Україні не чутлива до змін у суспільстві, не здатна швидко перетворюватися адекватно до цих змін. Остання реформа – це спроба застосувати нові форми роботи (12-бальна шкала оцінок, 4-х річна початкова школа, 12-річна середня школа) в межах старої системи. Школа була і залишається інформативною та авторитарною Одним з принципів реалізації Державної національної програми «освіта» (Україна – ХХ1 століття) є гуманізація освіти, що полягає в утвердженні людини як найвищої цінності, у найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх проблем. Згідно цього принципу, на сучасному етапі розвитку освіти повинно поступово відбуватися перехід до особистісно-зорієнтованого навчання та профільної освіти, мета яких – створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності. Разом з тим, треба відмітити, що перехід до нового етапу освіти передбачає, насамперед, відробки концепції усвідомлення інноваційних підходів, методологічних принципів постнеокласичної науки, методики активізації освіти, створення ряду організаційних заходів. Ціллю цього стану стає не навчання, а освіта, формування особистості, «людини культурної», яка володіє необхідною для інформаційної цивілізації духовним потенціалом. Навчання застосовується на освіті, а не навпаки. Одним із найважливіших напрямів розвитку освіти в Україні є приєднання стандартів у більшості українських вузів до Болонського процесу. Як наслідок, передбачається різке скорочення аудиторних занять і перехід студентів до активної самостійної роботи. Виникає багато проблем, пов'язаних з непристосованістю традиційних технологій навчання до такого типу навчальних курсів. Крім того, сучасна соціально-економічна ситуація в країні і системі освіти така, що традиційні форми отримання освіти і моделі навчання не можуть задовольнити існуючих потреб в освітніх послугах. Аналіз змін, що проходять у системі освіти різних країн світу, дозволяє розглядати систему освіти як таку, у якій відбуваються еволюційні процеси. Ці процеси дозволяють співіснувати у рамках однієї системи освіти різним освітнім технологіям. Отже, на сьогодні українська система освіти переживає певні зміни на різних її рівнях. Відкриваються приватні школи, ліцеї, гімназії. Середні школи перейшли від 5-бальної до 12-бальної системи оцінювання.

Певні зміни мають місце і в вищих навчальних закладах. В якій мірі сьогоднішній ВНЗ, та система освіти загалом влаштовують сучасних студентів, та в якій мірі вони готові до змін та реформ, ми зможемо визначити за допомогою даного соціологічного дослідження, що проводиться у формі анкетування. 2. Мета дослідження Дослідити значення освіти в житті студентів; дослідити відношення студентів до тієї освіти, яку вони отримують у процесі навчання в РДГУ; дослідити готовність і сприйнятливість студентів до змін. 3. Завдання дослідження простежити ставлення молодих людей (студентства) до освіти; дослідити важливість здобуття освіти для студентів 1-го курсу; визначити готовність студентів до змін, реформ в системі освіти. 4. Об`єкт та предмет дослідження Об'єктом дослідження є студенти 1-го курсу історико-соціологічного факультету /2009 р./. Предметом дослідження є система освіти в України, іі ефективність, та відношення до неї студентів. 5. Гіпотези дослідження Загальне уявлення студентів про якість освіти, яку вони здобувають, повинно бути досить позитивне, хоча навряд чи студенти переконані в тому, що якість навчання зростає, а не погіршується. Тому, ймовірно, реформування системи освіти студенти, які навчаються в даний час на 1-му курсі, не сприймуть у позитивному сенсі, у силу відсутності відповідного досвіду у навчанні в ВНЗ, та відповідного багажу знань про зміни, які повинні відбутися для змінення системи освіти в більш ефективне русло. 6. Інструментарій дослідження. У даному дослідженні використовується метод анкетування з: - відкритими питаннями. - закритими питаннями. Анкета складається з основних 24 питань і питання щодо віку, статі та місця навчання респондентів. І. Анкета дослідження Ваша стать? а) чоловіча б) жіноча До якої вікової категорії ви відноситесь? а) від 12 до 18 років б) від 18 до 30 років На вашу думку, в наш час добре розвинута освіта в Україні? а) так б) ні в) ваш варіант Чи потрібно здобувати освіту взагалі? а) так, безперечно б) ні Як ви розумієте слово «освіта»? Чи легко вам далась освіта (чи дається)? а) так б) «50» на «50» в) ні Яка роль освіти в житті людини? а) бажання бути кращим б) просто для галочки (всі вчаться і я буду) в) бажання одержання задоволення (тому що тобі подобається) г) щоб мати в майбутньому знання (рівень кваліфікації) Чи хотіли б ви якихось нововведень в системі освіти? Якщо, так, то яких саме. В майбутньому потрібні освічені люди (як ви вважаєте)? а) так звичайно (це наше майбутнє); б) в деякій мірі (суспільству потрібні різні); в) ні (адже ми не рухаємось до прогресу) Чи справляється, на вашу думку, зі своїми обов`язками міністр освіти і науки України? а) так б) ні в) не знаю г) ваш варіант Чи потрібно змінювати теперішнє становище освіти? а) так, потрібно б) ні, не потрібно (від цього нічого не зміниться) Яке місце у вашому житті посідає освіта? а) перше (головне) б) друге в) ніяке г) ваш варіант Як ви вважаєте, чи потрібна для сучасної людини освіта? а) потрібна б) можна обійтися без неї в) ваш варіант Яку на даний час ви здобуваєте освіту? а) середню б) вищу в) ваш варіант Де краще здобувати освіту? а) в Україні б) за кордоном Чи повинна освіта бути платною? а) так б) ні в) ваш варіант Чи подобається вам Болонська система оцінювання (взагалі рівень освіти?) а) так б) ні в) ваш варіант Чи потрібно було вводити 12 років навчання в середніх школах? а) так б) не знаю в) ні Яка має бути сучасна школа ХХІ ст.?

Ваша відповідь. Критерії оцінювання ВНЗ ( )? Ваша відповідь. Чого повинно бути більше в ВНЗ? а) лекцій б) семінарських занять в) порівну На вашу думку, скільки повинно тривати навчання на здобуття вищої освіти? а) 3 роки б) 5 років в) ваш варіант Яким чином, в даний час зробити освіту кращою? Ваш варіант відповіді. Чи подобається вам кредитно-модульна система оцінювання (у ВНЗ)? а) так б) не знаю в) ні, не подобається Чи є в Україні шанси підвищити рівень освіти в майбутньому? а) так б) ні ІІ. Основна частина Вибірку даного соціологічного дослідження становили 20 респондентів. З діаграми видно, що більшість, це жінки (65 %), а чоловіки – 35 %. Питання 3 Проаналізувавши відповіді студентів на питання 2, ми дійшли висновки, що більшість студентів (70 %), вважають, що на данний час система освіти в Україні знаходиться не на достатньому рівні розвитку, 25 % респондентів вважають, що сучасна освіта добре розвинена. І лише 5 % респондентів мають особливу власну думку з цього приводу. Питання 4 На питання, чи потрібно здобувати освіту взагалі, всі студенти відповіли стверджувально, що свідчить, про свідомий вибір вищого навчального закладу, як однієї зі сходинок в здобутті освіти. Питання 5 (Відкрите питання). Я ви розумієте слово освіта? На це питання відповідь дало 75 % респондентів: 30% досліджуваних студентів під словом «освіта» розуміють – джерело знань та ґрунт для подальшого щасливого майбутнього; 15 % респондентів дали відповідь, що «освіта» – це знання; 15 % студентів відповіли, що «освіта» – це навчання; 2 респондента (10 %) зазначили, що «освіта» для них – це підвищення рівня свого «Я». Питання 6 Більшість опитаних студентів – 70 %, вважають, що освіта дається їм «50» на «50», тобто не можна назвати легко, і не можна вказати, що важко, 10 % респондентів вважають, що освіта дається їм легко, і 15 % студентів відчувають складнощі у здобутті вищої освіти. Питання 7 Відповіді студентів на Питання 6. Розподілилися наступним чином: бажання бути кращим – 20 %; просто для галочки (всі вчаться і я буду)– 5 %; щоб мати в майбутньому знання (рівень кваліфікації) – 75 %; бажання отримати задоволення (тому що вам подобається) – 0%. Загалом, студенти вважають, що освіта – це майбутнє. Питання 8. (Відкрите питання) Чи хотіли б ви якихось нововведень в системі освіти? Якщо так, то яких саме? На жаль на це питання не дали відповідь 20 % респондентів. 20 % опитаних студентів відповіли на питання «ні», 1 респондент (5 %) погодився з даним рівнем в системі освіти, ще 1 (5 %) запропонував скасувати запровадження Болонської системи освіти. Інші відповіді розподілилися наступним чином: 3 респондента (15 %) – запровадження більше практики під час навчання; 4 респондента (20 %) – зменшення навантажень з дисципліни фізичного виховання та поділ групи на секції; 3 респондента (15 %) хотіли б нововведень та комп`ютеризації (тобто прагнення самостійно працювати та обирати) Отже, загалом простежується прагнення до нововведень у студентів. При відповіді на питання 9 більшість респондннтів (85 %) відповіли, що освітчені люди – це майбутнє країни, 15 % опитаних студентів зазначили, що суспільству потрібні люди різних категорій.

Але, сер, Ви не знайдете жодного очевидця знищення шести мільйонів жидів. Ви не знайдете жодного свідка того, що поруч з крематоріями стояли газові камери, які знищували тисячу, а то й дві тисячі чоловік одразу. Зверніть увагу на додаток до мого листа під назвою «Голокост очима Шерлока Холмса», який містить квінтесенцію двадцятирічного дослідження цієї теми. Я берусь обґрунтувати як математично, так і технічно, що знищення шести мільйонів жидів у газових камерах — цілковите безглуздя. Що ж стосується лементування та слини, що видаються з приводу голокосту сьогодні, через півстоліття після війни — вони не можуть викликати нічого іншого, окрім відчуття гидоти. Це — ганьба і сором на наші голови. Жоден народ в історії людства не тужив так голосно про свої втрати, якими б дійсними вони не були, через п`ятдесят років. Навіть аби в газових камерах дійсно загинуло шість мільйонів жидів, підіймати неймовірний галас з цієї нагоди й продовжувати наживатися на подіях давно минулих днів було б щонайменше непристойно. Та й друге питання напрошується: а ким були лихварі Веймарської республіки? їхню національність Ви знаєте не гірше за мене

1. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

2. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

3. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

4. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

5. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

6. Методи психофізіологічних досліджень
7. Методологія науково-педагогічного дослідження
8. Структура психологічного дослідження

9. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

10. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

11. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

12. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

13. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

14. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

15. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

16. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками

17. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

18. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

19. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

20. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

21. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

22. Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі
23. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
24. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

25. Дослідження харчування

26. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

27. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

28. Про методи дослідження малих річок

29. Спектральні наземні дослідження

30. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

31. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

32. Людина: біологія й соціологічні проблеми

Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели

33. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

34. Методика гідрогеологічних досліджень

35. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

36. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

37. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

38. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації
39. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
40. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

41. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

42. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

43. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

44. Дослідження методів інтерполяції

45. Дослідження методів чисельного інтегрування

46. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

47. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

48. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

49. Медичні дослідження Герофіла

50. Дослідження активних фільтрів

51. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

52. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

53. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

54. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
55. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури
56. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

57. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

58. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

59. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

60. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

61. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

62. Маркетингові дослідження

63. Маркетингові дослідження діяльності фірми

64. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

65. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

66. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

67. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

68. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

69. Дослідження асортименту пральних машин

70. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України
71. Дослідження поведінки споживачів
72. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

73. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

74. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

75. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

76. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

77. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

78. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

79. Променеве дослідження молочної залози

80. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

82. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

83. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

84. Дослідження ділової кар’єри менеджера

85. Дослідження мотивації на досягнення

86. Методи дослідження затрат робочого часу
87. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства
88. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

89. Основи наукових досліджень

90. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження

91. Технології навчання як дослідження

92. Методи наукових і експериментальних досліджень

93. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

94. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

95. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

96. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Глобус политический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

98. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

99. Дослідження тривожності п’ятикласників


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.