Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Рынок финансовых информационных услуг

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ Вступ .32. Комунікаціні задачі на ринку фінансових послуг 2.1 Ринок фінансових послуг .4 2.2 Зв’язок банка з філіямі .6 2.3 Зв’язок банка з розрахунково-касовим центром .7 2.4 Організація клірингових центрів .8 2.5 Міжнародні розрахунки 93. Суб’єкти ринку інформаційних послуг . 104. Послуги на ринку фінансів .115. Законодавча база інформатизації фінансових послуг .216. Перелік використаної літератури 28Додаток А. Тлумачний словник термінів та визначень .29 1. ВСТУП Для інформаційного ринку, як й для інших галузей та сфер діяльності, однією з найважливіших проблем виступає проблема реалізації. В курсовій роботі буде розглянуто такий різновид комерційного продукту як фінансова інформація. Фінансова інформація – це товар, якому притаманні харктерні риси, такі як попит, пропозиція, ціна, ринок, покупач, продавець, життевий цикл. В умовах швидких темпів розвитку сучасного фінансового сектору економіки та поглибшення міжнародної інтеграції в галузі фінансів, вдосконалення існуючої системи фінансової інформації може суттєво вплинути на подальший розвиток вищезазначеної галузі. Буде розкрито проблеми інформаційного фінансового ринку в фінансів, описано світові інформаційні фінансові ресурси, та засоби доступу до них за допомогою комерційних інформаційних мереж. 2. КОМУНІКАЦІЙНІ ЗАДАЧІ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 2.1 Ринок фінансових послуг Інформаційних ринок фінансових послуг являє собою поєднання економічних, правових та організаційних відношень з приводу торгівлі (купівлі та продажу) інформаційних фінансових послуг між постачальниками та споживачами та характеризується певною номенклатурою послуг, а також умовами та механізмами їх подання. Традиційно проблеми автоматизації фінансової діяльності поділяються на дві великі групи: автоматизація внутриструктурної діяльності та створення сучасного фінансового телекомунікаційного середовища. Ці дві проблеми відносно незалежні одна від одної, кожна має свої характерні властивості, тому можна розглядати їх окремо. На відміну від автоматизації внутриструктурної діяльності, характерні властивості вирішення комунікаційних задачполягяють в суттевій залежності фінансової структури від зовнішнього середовища, яка може впливати на різні аспекти: надійність, швидкодія та якість каналів зв’язку, організаційні проблеми та інше. Ми можемо розглянути три великі групи комунікацій: - обмін інформацією між фінансовою структурою та її філіалами та відділеннями; - обмін інформацією між фінансовою структурою (наприклад, банком) та розрахунково-касовими центрами та кліринговими центрами; - здійснення міжнародних розрахунків. Так як все більше фінансових структур переходять до безпаперової технології інформаційного обміну, він повинен забезпечивати рішення трьох основних функціональних задач в межах телекомунікаційної мережи фінансової структури: - забезпечення передачи електронних фінансових документів між підрозділами структури та центрами обробки інформації; - підтримка різноманітних фінансових транзакцій при здійсненні електронних розрахунків та, в подальшому, при впровадженні нових інформаційних послуг; - впровадження новітньої фінансової технології електроннго обміну для забезпечення міжрегіональних та міжреспубліканських розрахунків з урахуванням розвитку інфраструктури інформаційної системи.

В межах цих трьох основних задач можна розгланути шістьвеликих груп послуг, кожна з яких має свої проблеми та шляхи їх вирішення, які повинна подати фінансовим структурам досконала, діюча комплексна фінансова телекомунікаційна система: - електронна безпаперова передача грошових засобів; - клірингові операції з міжбанківських розрахунків; - доступ до бази даних в режимі реального часу (o -li e режим); - функції керування файловою системою; - електронна пошта; - доступ до міжнародних мереж передачи даних та великих спеціалізованих фінансових інформаційних служб та баз даних. Проблеми, пов’язані з кожним з трьох видів комунікацій, про які було згадано вище, вирішуються різними засобами. Прикладом фінансової структури може бути банк. Зв’язок між банком та його філіями забезпечується, як правило, силами самого банку. Проблеми обміну інформацією з кліринговими ценрами вирішуються загальними зусиллями банків – засновників центру. Вирішення задач обміну інформацією між комерційними банками та розрахунково- касовими центрами, а також організація міжнародних розрахунків забезпечується органами центральної банківської системи. 2.2 ЗВ’ЯЗОК БАНКА З ФІЛІЯМИ Починаючи вирішувати дану задачу, необхідно врахувати надійність каналів зв’язку, забезпечити захист передаваємої інформації, а також зробити спробу обєднати програмне забезпечення, що використовується у банку, в інтегровану комунікаційну систему. Існуючий стан цієї проблеми погано піддається аналізу, але те, що можна побачити, залишає бажати кращого, оскільки звичайно вищезазначені задачі вирішуються виключно силами служб автоматизації самого банку. Враховуючи наявність великої кількості різноманітних технологій, що використовуються в кожному банку, не можна казати про єдину технологію або про стандартні засоби підтримки зв’язку банку з його філіями. 2.3 ЗВ’ЯЗОК БАНКУ З РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИМ ЦЕНТРОМ Роботи в цій галузі знаходяться у найпочатковішому стані. Зусиллями Департаменту Інформатизації Центрального Банку Росії розглядається декілька варіантів проектів автоматизації обміну інформацією. Один з таких проектів запропоновано відомою американською фірмою DEC та, можливо, буде здійснено в Москві, Рязані та декількох інших обласних центрах. Інший проект запропоновано фірмою IBM та її бізнес-партнерами та, можливо, буде реалізовано в Іркутську. У грудні 1993 року було підписано контракт між IBM та ЦБР з автоматизації банківської діяльності Іркутського регіону. На першому етапі передбачаеться створення пілотного варіанту системи міжбанківських розрахунків. Для підключення користувачів до центру обробки даних передбачаеться створення спеціалізованої комунікаційної мережі для швидкісної передачі інформації, із засобами підвищення її секретності та вірогідності. Заплановано використання виділених телефонних каналів, а також каналів A - 50 та протоколу X.25 . Реалізація проекту повинна охопити понад 100 фінансових установ, серед яких 20 комерційних банків та місцевих філій Ощадбанку, що зробить можливим створення комплексної системи безготівкових розрахунків та міжрегіональному рівні.

2.4 ОРГАНИЗАЦІЯ КЛІРИНГОВИХ ЦЕНТРІВ Стосовно цієї теми важко казати про стандартні рішення – проект будь- якого автоматизованого кліриногового центру є унікальним. Однак, характерною властивістю цієї задачи є те, що до звичайних технічних проблем додаються організаційні, оскільки клірингові центри звичано створюються сумісними зусиллями декількох банків. Зараз робляться спроби створення та організації клірингових центрів. Зокрема, існує Московських кліринговий центр, який було створено ща в середині 1991 року зусиллями 11 великих комерційних банків Москви (серед яких Менатеп, Інкомбанк, Кредобанк, Токобанк). В ході його автоматизації було проведено аналіз 15 вітчизняних телекомунікаційних мереж, орієнтованих на комутаційні канали, однак прийнятне мережеве рішення не було знайдено. В наш час ГВЦ ГУ ЦБР обслуговує навколо 400 комерційних банків. Потік інформації, що проходить через центр за один день, складає приблизно 350000 документів. Головна перепона на шляху розвитку клірингових центрів складається у недостатній юридичній підготовці клірингових операцій. Не дивлючись на це, в стані підготовки знаходиться проект, згідно з яким взаємодія регіональних розрахунково-касових центрів буде здійснюватись за допомогою засобів електронної пошти. Розробляється глобальний проект забезпечення банківських комунікацій, що спираються на супутниковий зв’язок, у межах якого планується вивід трьох супутників на геостаціонарні орбити; супутники дозволяють покрити усю територію РФ. В цілому зберігається тенденція переважання комутаційних каналів. Всього планується організувати до 14 автоматизованих фінансових регіонів, які буде об’єднано в єдину інформаційну систему. В лютому 1993 року було затверджено два важливих документи “Положення про кліринговий центр” та “Тимчасове положення про порядок ліцензування клірингових закладів”. Згідно з ними, перед видачей ліцензії на діяльність клірингового центру перевіряється програмне забезпечення та засоби захисту інформації. Передбачається, що ЦБР буде видавати сертифікати на проведення розрахунково-касових операцій. 2.5 МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ Це найбільш розвинута з усіх розглянутих вище телекомунікаційних задач. В наш час існує два способи технічної підтримки проведення міжнародних розрахунків. Однією з таких можливостей є використання відомої телексної мережі. Ця мережа експлуатується вже довгий час та є цілком надійною. Більш досконалим способом організації міжнародних розрахунків є використання міжнародної телекомунікаційної мережі S.W.I.F. . З одного боку, це дорожче, ніж використання телексної мережі, але з іншого боку, S.W.I.F. . забезпечує більшу оперативність, вірогідність та надійність інформації, що передається. Організаційні принципи побудови суспільства S.W.I.F. ., а також обрані технічні рішення могли б бути основою організації національної системи електронних розрахунків. Цікавість до S.W.I.F. . в банківській галузі стрімливо зростає. Вже більше 16 банків є членами S.W.I.F. .; очікується, що в кінці 1998 року до них приєднається ЦБР. Найбільш досконалий інтерфейс S.W.I.F. . – S 400 – зараз, головним чином, базується на комп’ютерах типу VAX.

Директор Института проблем глобализации М. Делягин определяет глобализацию как "процесс стремительного формирования единого общемирового финансово-информационного пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий". Думается, что тут не вполне корректно объединены финансы и информация. Это неоднопорядковые явления. 229 Финансы представляют собой отношения между экономическими субъектами, обусловленные обращением с использованием денег. То есть это чисто экономическая категория, которая не исключает и даже предполагает использование информации, но не в равноположенном качестве, а в качестве инструмента. Такое положение характерно для современного постиндустриального общества, в котором энергия сохраняет роль главного фактора, определяющего стратегию развития. Как его ни назови, - это общество, основанное на господстве материальных (потребительских) ценностей, где рынок является основным механизмом экономического регулирования. Другими словами, это не информационное общество. Последнее предполагает превращение информации в основной стратегический ресурс общества, основанный на несиловом регулировании в отличие от энергии

1. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг

2. Возможности использования мобильного банкинга на российском рынке финансовых услуг

3. Банковская конкуренция - основа рынка финансовых услуг

4. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

5. Рынок финансовой информации.

6. Методика оптимизации структуры и параметров библиотечной автоматизированной системы обеспечения информационными услугами
7. Международные биржевые рынки финансовых инструментов
8. Российский рынок экономических информационных систем. "ХАКЕРС ДИЗАЙН": сетевая система "Финансы без проблем"

9. Анализ поведения потребителей на рынке товаров и услуг

10. Организационно-методические аспекты формирования коммерческой деятельности предприятия на рынке товаров и услуг (на примере торговой группы "Солнечный круг")

11. Исследование роли государства на рынке жилищно-коммунальных услуг России и методов его регулирования

12. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

13. Отличия конкуренции на рынке банковских услуг от конкуренции на иных финансовых рынках

14. Мировой рынок информационных ресурсов и услуг

15. Проект предприятия по оказанию информационно-технических услуг и услуг по аппаратно-программной поддержке и автоматизации деятельности субъектов рынка г. Уральска

16. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на рынок туристических услуг

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

17. Финансовый контроль в период перехода к рынку

18. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

19. Финансовые рынки и институты

20. О взаимосвязях рынков реально потребляемых продуктов и услуг, разного рода спекулятивных рынков "ценных бумаг" и прочих "сокровищ"

21. Анализ пропорциональности развития рынка банковских услуг

22. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг
23. Развитие рынка Интернет рекламы как составляющая информационного общества
24. Международный рынок туристических услуг

25. Виды информационных и вычислительных услуг

26. Рынок ценных бумаг, и его роль в решении финансовых проблем предприятия

27. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей

28. Обзор состояния финансового рынка на текущий период /октябрь 1997 года/

29. Модель прогнозирования параметров финансовых рынков и оптимального управления инвестиционными портфелями

30. Информационное обеспечение как необходимая услуга для функционирования экономики в современных условиях

31. Финансовые рынки Санкт-Петербурга

32. Финансовый рынок

Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов

33. Финансовый рынок

34. Исследование рынка туристических услуг на примере региона Кавказских Минеральных Вод

35. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг на внутреннем рынке

36. Туризм XXI века: факторы и тенденции развития спроса на рынке туристических услуг

37. НИС Азии и Латинской Америки на мировом рынке услуг

38. Конкуренция на рынке услуг
39. Международный рынок услуг
40. Информационные правоотношения на рынке ценных бумаг: соотношение конституционного и гражданского законодательства

41. Потребности и предпочтения населения г. Москвы на рынке банковских услуг

42. Виды посреднической деятельности, обеспечивающие функционирование финансового рынка

43. Финансовый рынок России

44. Сегментирование рынка туристских услуг

45. Финансовый рынок

46. Сегментация рынка образовательных услуг

47. Финансовые услуги коммерческого банка

48. Организационно-финансовые основы рынка труда

Чехол для гладильной доски, 50х140 см.
Синтетический материал с металлизированной нитью.
308 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Подушка детская Dream Time.
Детская подушка: стеганный чехол (наполнитель бамбуковое волокно 150 г/м2, ткань 100% хлопок - сатин). Наполнитель: полое сверхтонкое
775 руб
Раздел: Подушки для детей
Набор карандашей чернографитных "1500", 24 штуки, заточенные, металлический пенал.
Карандаш Koh-I-Noor с обозначением "1500" — это самый известный графитный карандаш в мире. Профессиональные, высококачественные
662 руб
Раздел: Чернографитные

49. Мировой рынок услуг

50. Рынок услуг

51. Рынок информации и информационные технологии

52. Формирование системы управления рынком бытовых услуг на муниципальном уровне

53. Значение финансовых рынков для предприятия

54. Финансовые рынки, ценные бумаги, фондовые биржи
55. Обзор финансового рынка.
56. Роль кредитных учреждений на европейском финансовом рынке и тенденции их развития

57. Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка

58. Рынок лизинговых услуг в РФ

59. Информационный рынок

60. Рынок информационной безопасности России

61. Финансовый рынок.

62. Финансовая отчетность предприятия как информационная база финансового анализа

63. Финансовые риски на рынке ценных бумаг

64. Отрицательный отбор и моральный риск на рынке страховых услуг

Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки
Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные

65. Рынок банковских услуг: особенности и пути развития

66. Финансовые рынки, ценные бумаги и фондовые рынки

67. Финансовые услуги коммерческих банков

68. Финансовый рынок: сущность, порядок и правила работы

69. Информационная база финансового анализа коммерческого банка

70. Взаимодействие Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций с банками второго уровня
71. Информационная база, цели и подходы к проведению финансовой отчетности
72. Учёт финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг) на примере ООО "Виктория"

73. Формирование информационного массива для анализа финансового состояния предприятия (с использованием статистических методов)

74. Государственный контроль конкуренции на рынках образовательных услуг. Правовые нормы, регулирующие страховую деятельность

75. Федеральная служба по финансовым рынкам как участник государственного регулирования рынка ценных бумаг

76. Современные информационные продукты и услуги

77. Разработка предложений по использованию населением информационно-телекоммуникационных услуг связи на примере Нижнекамского районного узла электрической связи

78. Анализ рынка фитнес-услуг с.к. "Олимпийский"

79. Выведение новых услуг на рынок в консалтинговых компаниях, ориентированных на сферу b-2-b

80. Исследование рынка услуг по разработке веб-сайтов

Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

81. Маркетинг на рынке услуг сотовой связи

82. Маркетинговое исследование рынка услуг маршрутных такси города Харькова

83. Маркетинговые исследования рынка услуг сотовой связи г. Новосибирска

84. Основные требования покупателей к услугам (на примере рынка телекоммуникационных услуг)

85. Предложение на рынке услуг. Лечебно-диагностический центр "Эдельвейс"

86. Продвижение туристского и туристско-анимационного продукта на рынке услуг в городе Калуге при помощи ГВС Интернет
87. Разработка маркетинговой программы продвижения на рынок нового вида бытовых услуг
88. Тенденции развития Российского рынка PR услуг

89. Формирование бренда ВУЗа на рынке образовательных услуг России

90. Информационные ресурсы маркетингового исследования в сфере услуг связи

91. Мировой финансовый рынок

92. Россия на мировом рынке услуг

93. Рынок услуг в европейском макрорегионе

94. Экономическое содержание международного финансового рынка

95. Анализ состояния рынка логистических услуг и пути его развития

96. Управление информационными и финансовыми потоками в экономических системах

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

97. Анализ рынка автосервисных услуг в г. Вятские Поляны, Кировской области. Разработка услуги приёма отработанных эксплуатационных материалов

98. Китай на рынке туристических услуг Иркутской области

99. Рынок туризма и туристических услуг Новосибирской области


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.