Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування знань учнів з розділу "Оптика"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського Інститут перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Кафедра методики викладання фізики та інформатикиРеферат на тему Формування знань учнів з розділу &quo ;Оптика&quo ;Студент спеціальності &quo ;математика і фізика&quo ; групи 5АМФ БРАЦЮК Юрій Олексійович Перевірив: кандидат фіз. - мат. наук, доцент ЗАБОЛОТНИЙ В.Ф.Вінниця-2007 Зміст1. Структура курсу оптики і зв'язок його з іншими розділами фізики 2. Особливості викладання оптики 2.2 Проблемний підхід до вивчення оптичних явищ 2.2 Специфіка демонстраційного експерименту з оптики 2.3 Лабораторні роботи, фронтальний експеримент і роботи фізичного практикуму з оптики 2.4 Розв'язування задач з оптики, домашні досліди і спостереження 3. Методичні особливості вивчення геометричної оптики 3.1 Що вивчає променева оптика. Закони відбивання і заломлення світла 3.2 Відбивання гомоцентричних пучків світла від плоских і сферичних поверхонь. Дзеркала 3.3 Заломлення гомоцентричних пучків світла на плоских поверхнях. Повне відбивання світла 3.4 Заломлення гомоцентричних пучків світла на сферичних поверхнях. Лінзи. Аберація лінз. Об'єктиви 1. Структура курсу оптики і зв'язок його з іншими розділами фізикиОптика (яка в середній школі включає також елементи атомної фізики) - передостанній розділ фізики. Вона ґрунтується значною мірою на матеріалі, який раніше вивчався в механіці і електриці, доповнює його й підносить на вищий якісний рівень. Явища та закономірності, що вивчаються в оптиці, складніші, ніж у попередніх розділах фізики, проте учні підходять до їх вивчення більш підготовленими, тому цей матеріал сприймається без особливих труднощів. І під час вивчення оптики слід іти від простого до складного, від відомого до невідомого, з тим щоб сприймання було глибшим і фундаментальнішим. Отже, не випадково, в підручнику виклад починають з геометричної (або променевої) оптики, потім, вивчається хвильова оптика, а за нею квантова (чи корпускулярна). Такий розподіл матеріалу дає можливість розглянути основні властивості світла у порядку їх ускладнення - властивості прямолінійно поширюватися в однорідному просторі, хвильові й корпускулярні властивості. Ці розділи оптики охоплюють питання, пов'язані з випусканням світла, його поширенням у просторі та взаємодією з речовиною. Послідовність вивчення оптики з установленням основних логічних зв'язків між частинами навчального матеріалу, а також технічні застосування оптики подано на схемах (мал.1 і 2). Заключний розділ курсу електрики - електромагнітні хвилі - є безпосередньою ланкою у переході до вивчення оптики, що підтверджує нерозривний зв'язок електричних і оптичних явищ. У цьому розділі встановлюється електромагнітна природа світла, доказом чого є факт збігу числового значення швидкості світла і хвиль Герца. З електромагнітної природи світла безпосередньо випливають його хвильові властивості. Зробимо застереження щодо деяких термінів. Маючи на увазі природу світла, говоримо, що вона електромагнітна. Хвильові, корпускулярні особливості світла, особливість прямолінійного поширення називаємо його властивостями.

Пізнавальну цінність тут має короткий історичний екскурс в історію розвитку хвильових уявлень про світло (X. Гюйгенс, М.В. Ломоносов, Л. Ейлер, Т. Юнг, О. Френель, Д.К. Максвелл, Г. Герц). Послідовність викладання оптики здійснюється відповідно до трьох основних властивостей світла. Властивість світла прямолінійно поширюватися в однорідному середовищі лежить в основі променевої або геометричної оптики. У цьому розділі основними є поняття променя та пучків променів із спільним центром (гомоцентричні пучки променів). На самому початку вивчення променевої оптики подається поняття про енергетичні фотометричні величини. Розділ власне фотометрії, де вводиться поняття про світловий потік, найкраще дати в кінці курсу оптики. Променева оптика пояснює будову та дію основних оптичних приладів. З другою властивістю світла - хвильовою - пов'язаний наступний розділ оптики - світлові хвилі. Одним з центральних тут є поняття про швидкість поширення світла. З вивченням цієї величини пов'язаний розвиток оптики, теорії відносності та інших розділів фізики. Швидкість світла входить до фундаментальних фізичних констант. Історичну цінність має астрономічний метод визначення швидкості світла, запропонований Ремером. Методично важливим є метод Фуко, бо він вперше довів, що в оптично густіших середовищах світло поширюється повільніше, ніж в оптично менш густих. Важливо також спинитися на сучасних методах визначення швидкості світла. При цьому треба підкреслити скінченність величини швидкості світла, її інваріантність, незалежність від руху джерела. Вивчаючи інтерференцію світла, насамперед треба розглянути закон незалежності поширення світлових пучків, принцип суперпозиції, а потім - умови інтерференції: наявність когерентних хвиль і однакового напряму коливань електричного вектора. Варто відзначити, що когерентні хвилі можна дістати або за допомогою дзеркал, призм, коли схрещуються дві частини того самого пучка світла, або розщепленням пучка світла на дві частини тонкими прозорими плівками. В обох випадках пучки світла утворюються від одного й того самого джерела світла. До створення квантових генераторів було неможливо утворити стійку інтерференційну картину від двох незалежних джерел світла. Важливо спинитися також на питанні перерозподілу енергії в інтерференційному полі, і на тому, що при цьому виконується: закон збереження енергії. Технічні застосування інтерференції свідчать, як часом в оптиці найпростішими засобами можна досягти дуже великої точності вимірювань (пробні скельця). Важливий етап формування уявлення про світлову хвилю - визначення її довжини. Досліди з інтерференції світла, наприклад з біпризмою, дають таку можливість. Звідси легко перейти до визначення метра в довжинах світлових хвиль згідно з міжнародною системою одиниць СІ. Для пояснення явища дифракції світла розглядають принцип Гюйгенса. Зазначають, що ним легко пояснюються закони відбивання й заломлення світла, а показник заломлення пов'язується з швидкостями поширення світла у відповідних середовищах. Принцип Гюйгенса дає змогу пояснити якісно картину дифракції, а доповнення до нього, зроблене Френелем, - описати її кількісно.

Важливим висновком з теорії дифракції є положення про роздільну здатність ока та оптичних приладів. Із застосувань дифракції заслуговує на увагу дифракційна решітка. Вивчення явища поляризації світла дає змогу довести поперечність світлових коливань. Це положення має принципове значення для підтвердження електромагнітної природи світла, бо електромагнітні хвилі поперечні. Закінчується цей розділ розглядом прикладів застосування поляризації світла. Наступний розділ оптики пов'язаний з взаємодією світла з речовиною, В ньому розглядаються види випромінювань, джерела світла та спектри випромінювання. Взаємодія світла з речовиною є суто квантовим явищем. Тому тут вводиться поняття про квант енергії світла, про елементарну частинку світла - фотон і прояв квантових властивостей світла у фотоефекті, фотохімії та люмінесценції. Розглядаються досліди П.М. Лебедєва з вимірювання тиску світла. Особлива увага приділяється вивченню процесів випускання та вбирання фотонів нагрітими газоподібними тілами. Закінчується вивчення оптики розглядом фотометрії та світлотехнічних вимірювань. 2. Особливості викладання оптики 2.2 Проблемний підхід до вивчення оптичних явищРеволюція в природознавстві, технічний прогрес сприяють швидкому розвитку наук, у тому числі й оптики. Потік інформації стає все більшим, і навіть спеціалістам важко його осягнути. Певна частина цієї інформації потрапляє у навчальний матеріал школи. Щоб учні справилися із зростаючим навантаженням, процес навчання має бути творчим, з активним і, значною мірою, самостійним оволодінням знаннями. Вчитель повинен не лише давати суму конкретних знань, а й навчати робити самостійні висновки на їх основі, прищеплювати учням навички творчого мислення. Одним із засобів реалізації цього положення е проблемний підхід до вивчення основ наук. Найважливіша особливість проблемного навчання, що відрізняє його від пояснювально-ілюстративного, полягає в тому, що знання подаються учням не в готовому вигляді, а як проблеми для самостійного розв'язання. Здійснюючи пошук, учні самі здобувають знання. А здобуті зусиллям власної думки знання свідоміше засвоюються та міцніше закріплюються. Саме навчання стає для учнів цікавішим, прива6ливішим. Звичайно, проблемний підхід до вивчення навчального матеріалу не варто протиставляти іншим видам навчання. Як і завжди, більша частина знань, передбачених програмою, подається у готовому вигляді за допомогою ілюстративного та репродукційного методів і лише частину знань учні можуть здобути в результаті самостійного пошуку. В цьому проявляється єдність відтворюючої і творчої діяльності учнів. Творча пізнавальна діяльність їх не можлива без відтворення раніше засвоєних репродуктивним методом знань. Відтворення і творчість - дві сторони єдиного цілісного процесу пізнання. Початком будь-якого методу проблемного навчання є проблемна ситуація. Тому треба вміти створити її або вдало скористатися нею, коли вона виникне. Перелічимо проблемні ситуації в курсі оптики. Одні з них хоч і не можна розв'язати на основі попередніх відомостей, але з доповненнями вони стають зрозумілими ще в межах цього розділу оптики, а інколи навіть на поточному уроці.

Один и тот же объект может выступать и в форме чувственно-сенситивного представления, и в форме понятия. Пример - представление о студенте Кузнецове В., выступавшем на прошлой неделе на семинаре, и, с другой стороны, понятие о том же студенте, включающем обобщение представлений о нем в том же аспекте в течение семестра или всего учебного года. В понятиях могут фиксироваться существенные и несущественные признаки объектов, необходимые и случайные, качественные и количественные и т, п. По степени общности понятия могут быть разными - менее общими, более общими, предельно общими. Сами понятия подлежат обобщению. В научном познании функционируют частнона-учные, общенаучные и всеобщие (философские) понятия. Если в обыденном знании не столь уж важно отграничивать общие признаки предметов и существенные их признаки (в общих заключены и существенные), то в научном познании такое отграничение составляет одну из главных задач исследования. Одно дело - понятие о человеке, включающее в себя множество признаков, в том числе общую для людей мочку уха, и другое дело - понятие, в котором фиксированы наиболее существенные специфические признаки: иметь сознание, обладать способностью к труду и общаться посредством языка

1. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

2. Форми і методи контролю знань учнів з біології

3. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках і Україна. Природознавство"

4. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

5. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

6. Формування народознавчих знань та вмінь учнів
7. Особливості контролю знань з математики
8. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

9. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

10. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

11. Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"

12. Операції з міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і досвідом

13. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму

14. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

15. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

16. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

17. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

18. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

19. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

20. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

21. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

22. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"
23. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
24. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

25. Технологія формування учнівського колективу

26. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

27. Формування естетичних смаків учнів на уроках трудового навчання

28. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

29. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

30. Формування правової свідомості учнів

31. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

32. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Фундаментальні досліди з квантової оптики та їх висвітлення в шкільному курсі фізики

34. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

35. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

36. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

37. Знание первобытных людей

38. З.М.Бабур (1483 - 1530). Жизнь и творчество
39. Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт)
40. Истинные знания о жизни. Происхождение человека

41. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

42. Инженерия знаний. Создание системы "Посредник", заключающей договоры на поставку стройматериалов

43. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

44. Вклад Луи Пастера и Роберта Коха в развитие Микробиологии

45. Разработка системы рейтинг-контроля уровня усвоения знаний студентов

46. Роль правовых знаний в предупреждении правонарушений подростков с нарушением интеллекта

47. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

48. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

50. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

51. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

52. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

53. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

54. Психоанализ З. Фрейда и неофрейдизм
55. Шагая по дороге знаний
56. Кризисы личности и психосексуального развития у детей по З. Фрейду, Э. Эриксону

57. Место юридической психологии в системе научных знаний.

58. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

59. Логико-методологические аспекты технического знания

60. Функции социологического знания

61. Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке

62. Оптика глаза

63. Введение основных понятий в оптику

64. Этюды о занимательной оптике

Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка с ручкой", красный.
Отличная мини-машинка белорусского производства, выполненная по лицензии испанской компании Molto — настоящая находка для энергичных
2126 руб
Раздел: Каталки

65. Задачи и методы теории знания

66. Структура научного знания

67. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии

68. Философия, религия и наука и их соотношения в философском знании (Доклад)

69. Шарль Луи Монтескье: французское просветительство

70. Некоторые философские уроки З. Фрейда
71. Техническое знание: место и роль в жизни общества
72. Древние цивилизации и их роль в появлении естествонаучного знания

73. Истинные знания о жизни. Происхождение человека

74. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

75. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям: планирование, организация, мотивация и контроль для фирмы "Оптика"

76. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

77. Основы современных экономических знаний

78. Виникнення та формування українського етносу

79. Энеолит. Новая материальная фиксация знаний

80. Распространение технических знаний в России в XIX – начале XX вв. как предпосылка развития философии техники в Росcии

Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики

81. Персидские письма. Монтескье Шарль Луи де

82. Луи Арагон. Страстная неделя

83. Чехов и Лу Синь: историко-генетические и типологические аспекты

84. О гуманизме, будущем России и социально-гуманитарном знании

85. «Оптика физическая» и «оптика интеллектуальная»: С.И.Вавилов и Эмиль Жебар

86. Лекції з української та зарубіжної культури
87. Концепция духовного воскрешения в рассказе З. Гиппиус «Святая плоть»
88. Маркетинговий аналіз ситуації

89. Розкриття невизначеностей з використанням правила Лопіталя

90. Медицина в системе знаний о человеке

91. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

92. Аналіз менеджменту ВАТ Сумсільмаш

93. Виробнича практика з менеджменту

94. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

95. Как знания способствуют развитию бизнеса

96. Бессилие от знания или может ли история помочь физикам?

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

97. Экономика знаний

98. Зачатки научных знаний в Вавилоне

99. Глобалистика как отрасль научного знания


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.