Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Місцеві органи виконавчої влади

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім.О. Гончара Соціально-гуманітарний факультет Кафедра політологіїРеферат по правознавству на тему &quo ;Місцеві органи виконавчої влади&quo ;Роботу виконала: студентка групи СП - 08 - 2 Токаренко Оксана Олександрівна Перевірила: Саєнко Марина ІванівнаДніпропетровськ - 2009 ЗмістВступ Розділ 1. Конституційний статус місцевих органів виконавчої влади Розділ 2. Склад і структура місцевих державних адміністрацій Розділ 3. Компетенція місцевих державних адміністрацій 3.1 Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій Розділ 4. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з іншими владними та громадськими інституціями 4.1 Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України 4.2 Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади 4.3 Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади 4.4 Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами 4.5 Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями 4.6 Відносини місцевих державних адміністрацій з об’єднаннями громадян 4.7 Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами Висновки Список використаної літератури ВступНа сучасному етапі українського державотворення питання конституційно-правового статусу державних органів виконавчої влади висвітлено у працях різних науковців-правників, де зазначається, що конституційно-правовий статус державних органів виконавчої влади регулює базові суспільні відносини, які виникають у різних сферах життєдіяльності суспільства, закріплюючи при цьому належність публічної влади, засади її організації та форми здійснення, а також невід’ємні права та свободи людини і громадянина, права інститутів громадянського суспільства та їх гарантії. Місцеві органи виконавчої влади є дуже важливою частиною всієї політичної системи України, яка практично виконує роль незамінної основи державного управління. Актуальність даної теми можна вивести саме з багатофункціональності та все проникності такого специфічного явища як державне управління та важливості способів забезпечення введення в життя його рішень на місцевому рівні. Адже саме це забезпечує єдність всієї політичної системи суспільства, її функціональність та відносну стабільність при функціонуванні державного механізму України. При виконанні даної роботи я використовувала систематично - узагальнюючий та дескриптивний методи. Слід зазначити, що місцеві держадміністрації - це &quo ;агенти держави на місцях. Система цих органів має ієрархічний характер. Це спеціально створені на місцях урядові органи, які наділені повноваженнями щодо здійснення державної влади&quo ; Доведено, що сутність конституційно-правового статусу державних органів влади оптимально розкривається виключно в механізмі врегульованих нормами права суспільних відносин цих органів влади з людиною, міжнародним співтовариством, в результаті яких виникають різноманітні спільні права та обов’язки, які відповідають їх функціональному призначенню в конкретно-історичний період розвитку та відображають їх соціально-політичну та економічну роль у вирішенні питань, що мають державно-владне значення.

Розділ 1. Конституційний статус місцевих органів виконавчої владиСистему місцевих органів державної виконавчої влади складають: 1) обласні державні адміністрації; 2) Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; 3) районні державні адміністрації; 4) районні державні адміністрації в містах Києві та Севастополі; 5) територіальні органи міністерств, державних комітетів, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом (управління, відділи). В Україні створені та діють 24 обласні держадміністрації, дві міські держадміністрації (м. Києва та м. Севастополя), районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації та 490 районних держадміністрацій. Організація, повноваження та порядок діяльності місцевих держадміністрацій визначаються Конституцією України (статті 118-120), законами України &quo ;Про місцеві державні адміністрації&quo ; від 9 квітня 1999 р., &quo ;Про столицю України - місто-герой Київ&quo ; від 15 січня 1999 р. та іншими законодавчими актами. Згідно статті 118 Конституції України, виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня. Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації. Місцеві держадміністрації є юридичними особами. Вони мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в установах банків України, розташовуються в обласних і районних центрах, містах Києві та Севастополі. На будинках, де розміщуються місцеві держадміністрації та їх структурні підрозділи, вивішуються таблички з зображенням Державного Герба України та найменуванням розташованого там органу. На будинках, де розміщуються місцеві держадміністрації, піднімається Державний Прапор України. За законом України &quo ;Про місцеві державні адміністрації&quo ; основними завданнями державних адміністрацій в межах адміністративно - територіальної одиниці є: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовка та виконання відповідних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 6) взаємодія з органами місцевого самоврядування; 7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Місцеві державні адміністрації діють на засадах: відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; законності; пріоритетності прав людини; гласності; поєднання державних і місцевих інтересів. Розділ 2. Склад і структура місцевих державних адміністрацій Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їх голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій. Рекомендаційні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України. До складу місцевої держадміністрації входять її голова, його перший заступник, заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів. У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідної місцевої держадміністрації, ЇЇ голова визначає структуру держадміністрації, утворює відділи, управління та інші структурні підрозділи галузевої, міжгалузевої та внутрішньогалузевої компетенції. Примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова місцевої держадміністрації затверджує штатний розпис держадміністрації та положення про її структурні підрозділи. Місцеву держадміністрацію очолює її голова, який призначається на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Кандидатури на посади голів обласних держадміністрацій вносяться на розгляд Кабінету Міністрів Прем'єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних держадміністрацій вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України головами відповідних обласних держадміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. У разі відхилення Президентом України поданої кандидатури відповідно Прем'єр-міністр України чи голова обласної адміністрації вносять на розгляд Кабінету Міністрів України нову кандидатуру. Пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з посади голови районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України головою Ради міністрів автономії. Призначення першого заступника та заступників голови, а також керівників структурних підрозділів районної держадміністрації в Автономній Республіці Крим здійснюється головою відповідної держадміністрації за погодженням з відповідними посадовими особами Ради міністрів автономії. Відповідно до Закону України &quo ;Про столицю України - місто-герой Київ&quo ; перший заступник та заступники голови Київської міської державної адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів України. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України. Підставами їх припинення є: порушення вимог несумісності, висловлення недовіри більшістю (дві третини) голосів від складу відповідної ради, за власною ініціативою Президента України тощо.

В перехдний перод побудови основ державност, псля перемоги нацонально революц, «голова держави» мав «пдготовити створення найвищих законодавчих органв на засад представництва всх органзованих суспльних верств». Зрештою, з закнченням «перехдного пероду», з стаблзацю держави, мав утворитися «представницький орган», який призначав би голову держави. Останнй мав формувати найвищй орган виконавчо влади, вдповдальний перед ним та «найвищим законодавчим тлом»[17]. Надто загальний характер формулювань щодо такого важливого компоненту полтично програми, як майбутнй державний устрй, можна пояснити або тим, що автори програмних настанов навмисно вживали загальники, як можна було б трактувати в рзний спосб, або тим, що вони сам остаточно не визначилися з цим. Цкаво, що  в програм ОУН 1939 p.,  в програмових документах «мельниквцв» друго половини 1940х рокв майже без змн повторювалась теза про згадан три етапи державного будвництва[18]. Зрештою, не варто забувати й того, що до руху на всх його етапах приднувалися люди, свтогляд яких не вповн пдпадав пд гасло «нтеAрального нацоналзму»

1. Центральні органи виконавчої влади

2. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади

3. Повноваження місцевих органів самоврядування

4. Конституційні засади виконавчої влади України

5. Загальна характеристика системи органів влади

6. Верховна Рада України в системі органів влади
7. Проблеми правового регулювання діяльності виконавчих органів місцевих рад
8. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

9. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

10. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

11. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування

12. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

13. Органи місцевого самоуправління на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)

14. Органи влади Ірану

15. Туберкулёз органов дыхания

16. Полномочия государственных органов власти и местного самоуправления вобласти защиты населения от чрезвычайных ситуаций (ЧС)

Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Система таможенных органов РФ

18. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

19. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

20. Административная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению правонарушений, иных общественно опасных действий

21. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

22. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.
23. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года
24. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

25. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

26. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

27. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

28. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной власти

29. Компетенция органов местного самоуправления

30. Структура закона Саратовской области "О местном самоуправлении в Саратовской области". Полномочия органов местного самоуправления в области жилищного хозяйства, коммунально-бытового и торгового обслуживания населения

31. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

32. Структура налоговых органов Российской Федерации

Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора

33. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

34. Правоохранительная деятельность таможенных органов

35. Должностнгые лица в таможенных органах

36. Юридическая техника и язык права (на примере правовых актов органов государственной власти Нижегородской области)

37. Контроль государственных и муниципальных органов за делопроизводством отдела кадров на предприятиях

38. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)
39. Орган
40. Канцелярия Главного заводов правления - орган горнозаводской промышленностью Урала во второй половине XVIII в.

41. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания

42. Туберкулёз органов дыхания, грипп

43. Исследование органов дыхания

44. Пересадка тканей и трансплантация органов

45. Общая характеристика органов кроветворения и иммунологической защиты

46. Туберкулёз органов дыхания

47. Воспалительные заболевания мочеполовых органов

48. Воспалительные заболевания женских половых органов неспецифической этиологии, клиника, диагностика, методы лечения

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

49. История органов внутренних дел (Контрольная)

50. Программа по Истории России(до 1941г.) для поступающих поступающих в ВУЗы ОВД (органов внутренних дел)

51. Экологические функции правоохранительных органов

52. Основные направления работы органов внутренних дел

53. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

54. Милиция в системе правоохранительных органов
55. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими предварительное следствие и оперативно-розыскную деятельность
56. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

57. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

58. Оценка органов управления оборудования

59. Профилактика самоубийств среди сотрудников органов внутренних дел

60. Взаимодействие банков с органами финансового надзора

61. Взаимоотношения предприятий с налоговыми органами, банками и внебюджетными фондами

62. Суспільна організація життя слов

63. Взаимодействие органов предварительного следствия,дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании особо тяжких преступлений

64. Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве предварительного следствия

Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты
Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки

65. Конфронтационный синдром в диагностике и коррекции органно-мышечных дисфункций

66. Профилактика состояний психоэмоционального напряжения у сотрудников правоохранительных органов

67. Эффективность Амоксиклава® 1000 мг + Рокситромицин Лек при лечении воспалительных заболеваний органов малого таза

68. Препараты для лечения патологий зрительных органов

69. Заболевания внутренних органов и задача внутренней медицины

70. Анатомо-физиологические особенности органов кровообращения и сердечно-сосудистой системы
71. Взаимосвязь слизистой оболочки полости рта и органов желудочно-кишечного тракта
72. Литература - Гинекология (Специфические заболевания женских половых органов)

73. Орган зрения. Глаз

74. Правовые аспекты пересадки тканей и органов

75. Проявление заболеваний кроветворных органов на слизистой полости рта

76. Физкультура при заболевании органов дыхания

77. Лекции - Терапия (Вопросы из экзаменационных билетов по внутренним органам)

78. Лідерство, вплив та влада

79. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

80. Організація праці

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

82. Орган в России

83. Баховские органные произведения для фортепьяно

84. Формирование органов местного самоуправления

85. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

86. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.
87. Налоговый контроль на уровне низовых органов
88. Изучение органов растений

89. Основы управления в органах внутренних

90. Соціал-демократична концепція держави та влади

91. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

92. Роль органов государственной безопасности во внутрипартийной борьбе 1920-30-х гг.

93. Конституционный суд РФ, как орган конституционного контроля

94. Борьба правоохранительных органов с экологическими правонарушениями

95. Формирование правовой культуры сотрудников органов внутренних дел – задача правового государства

96. Задачи контроля таможенных органов. Правовое и организационное обеспечение контроля

Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки
Лестница-стремянка, 4 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 91 см. Количество
2071 руб
Раздел: Лестницы
Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Система органов государственной власти Российской Федерации

98. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их должностных лиц

99. Налоговая политика в Российской Федерации и система органов государственной власти, участвующих в ее разработке и реализации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.