Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Операційна система LINUX. Команди

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

РЕФЕРАТНа тему: ”Операційна система LI UX. Команди”Li ux – це операційна система, яка створена на основі загальновідомої системи U ix. Якщо U ix має більше, як 30-літню історію, то датою народження Li ux є 1991 рік. Саме цього року фінський студент Лінус Торвальдс написав невелику системну програму, що дозволяла лише керувати процесами та основною пам’яттю комп’ютера, і звернувся до всіх програмістів із закликом продовжити його роботу. Зусиллями багатьох ентузіастів зі всього світу вже через декілька місяців була створена закінчена операційна система сімейства U ix. Сьогодні Li ux стоїть в одному ряду з найпотужнішими операційними системами і продовжує далі розвиватись і розширювати свої функціональні можливості. Жодна серйозна фірма програмного профілю не може ігнорувати цю операційну систему і тому більшість програмних пакетів мають свої версії і для Li ux. Li ux функціонує практично на всіх апаратних платформах і підтримує більше типів процесорів і програмних систем, ніж будь-яка інша операційна система. Li ux однаково добре працює як на персональних комп’ютерах, так і в комп’ютерних мережах. Її висока мобільність обумовлена як спадковістю від U ix, так і завдячуючи широкій підтримці багатьох програмістів. Li ux має повну реалізацію мережного інтерфейсу CP/IP, що забезпечує підключення до I er e та надання повного спектра послуг цієї всесвітньої мережі. Li ux не тільки багатозадачна операційна система, але це також і система для багатьох користувачів. Навіть на одному комп’ютері можна працювати одночасно на шести текстових консолях і одній графічній. Варто відзначити дві характерні особливості Li ux: безкоштовність та відкритість програмного коду. Більша частина програмного забезпечення для Li ux розроблена в рамках проекту G U фонду FSF (Free Sof ware Fou da io – вільного програмного забезпечення), тому ця операційна система може вільно розповсюджуватись. На відміну від ліцензій для комерційних продуктів, ліцензія GPL (G U Ge eric Program Lice se) для Li ux захищає авторські права всіх розробників вимагаючи одночасно від них, щоб їх програми і початкові програмні коди були загальнодоступними. Відкритість програмного коду дає також унікальну можливість для самостійного вивчення нових тенденцій в сучасному системному програмуванні. Саме тому Li ux є найкращою базою для використання в навчальному процесі. Будь-який програміст може написати свою власну програму або внести зміни в існуючі програми, що входять до складу Li ux. Звичайно, новостворені програми не завжди проходять жорстке багатомісячне тестування, як це відбувається із новими продуктами відомих фірм. Однак практика підтверджує достатньо високу надійність Li ux. Необхідно розрізняти поняття операційної системи (ОС) і дистрибутиву. ОС – це набір системних програм, призначених, по-перше, для керування ресурсами комп’ютера чи комп’ютерної мережі, по-друге, для полегшення взаємодії користувача з комп’ютером на основі дружнього інтерфейсу. Дистрибутив включає в себе ОС, а також великий набір службових, навчальних, ігрових та інших сервісних програм, зокрема компілятори різних мов програмування, текстові та графічні редактори тощо.

Оскільки можна створити різні поєднання ОС із вказаними програмами, тому існує багато різних дистрибутивів. Найбільш відомі із них: Red Ha , Ma drake, Debia , ASP, LFS. Посібник призначений для початкового ознайомлення з Li ux і отримання основних практичних навичок для роботи із цією ОС. В посібнику є 7 тем: команди операційної системи Li ux; текстовий редактор vi (vim); складання сценаріїв; графічна система X Wi dow; робочі столи користувача; основи адміністрування в Li ux; процеси і роботи. Кожна лабораторна робота містить короткий теоретичний матеріал, практичні завдання а також контрольні і тестові запитання. Команди операційної системи Li ux Зміст теми: Знайомство із структурою каталогів операційної системи Li ux, правами доступу до файлів і каталогів, практичне засвоєння основних команд Li ux для роботи із файлами і каталогами. Теоретичні відомості 1. Каталоги в Li uxФайлова система Li ux має багато каталогів, які утворюють ієрархічну деревоподібну систему. На початку цього дерева розташований кореневий каталог, який позначається як символ / (похила лінія). Далі розташовуються інші каталоги та файли. Призначення основних каталогів першого рівня наведено в розділі 1.3. На відміну від операційних систем MS-DOS і Wi dows, тут майже всі каталоги мають стандартні імена і їх не можна вилучати або перейменовувати. Каталог X, що входить до складу каталога більш високого рівня Y, є по відношенню до нього підкаталогом, а сам каталог Y – батьківським каталогом для X, або надкаталогом. Для найменування каталогів першого рівня, тобто підкаталогів кореневого каталога, необхідно спочатку вказати ім’я кореневого каталога (символ /), а потім – власне ім’я підкаталога, наприклад: /bi Для найменування каталогів наступних рівнів необхідно послідовно вказати імена всіх каталогів по дереву каталогів, починаючи із кореневого каталога. Ці імена розділяються між собою символом /. Наприклад: /home/user/ om Каталог, з яким в даний момент працює користувач, називається поточним. Він позначається символом . (точка). Для найменування в поточному каталозі безпосереднього батьківського каталога можна скористатись також символами . . (дві точки). 2. Файли в Li uxФайл з точки зору операційної системи є найбільшою сукупністю даних, з якою можна виконувати різні стандартні операції: копіювання, перейменування, вилучення і т.д. З позицій користувача файл – це поіменована область на диску або іншому машинному носії даних. В файлах можуть зберігатись тексти програм, документи тощо. В Li ux поняття файла є універсальним. Всі фізичні пристрої (дисплей, принтер, клавіатура та ін) представляються як спеціальні файли, які зберігаються в каталозі /dev. До речі, каталоги в Li ux розглядаються як третя різновидність файлів, оскільки вони теж займають деяке місце на диску. Ім’я файла може бути довільним, однак має задовольняти деякі обмеження. По-перше, імена файлів не можуть включати в себе пропуски. По-друге, не рекомендується включати до складу імені такі символи: / ? “ ‘ ^! @ $% & () { } []:; &l ; &g ; По-третє, довжина імені файла не повинна перевищувати 256 символів.

Не варто також забувати, що розрізняють великі та малі букви алфавіту. Позначення кожного файла може складатись із двох частин, які розділяються точкою: основного імені файла і розширення імені файла. Розширення імені файла використовувати не обов’язково, але бажано, оскільки воно вказує на тип файла. Наприклад, . x - текстовий файл; . bi - бінарний, тобто виконуваний, файл; . с - програма мовою Сі. Для звертання до файлів поточного каталогу достатньо вказати лише ім’я файла та розширення імені файла (якщо воно існує). В загальному випадку для звертання до файла із каталога X, необхідно в імені файла вказувати весь шлях по дереву каталогів, починаючи від кореневого каталога і до каталога X. В такому випадку матимемо абсолютне складове ім’я файла. Наприклад, абсолютне складове ім’я файла /Home/user/file. x позначає файл file. x , що знаходиться в каталозі user, який є підкаталогом каталога першого рівня /Home. Якщо необхідний каталог X знаходиться по дереву каталогів нижче від поточного каталога, тоді при звертанні до такого файла із поточного каталога в імені файла допускається вказувати лише шлях від поточного каталога і до каталога X. В цьому випадку матимемо відносне складове ім’я файла. При виконанні однакових операцій із групою файлів можна використовувати для них узагальнені імена. Символ позначає будь-яку кількість будь-яких символів в основному імені файла або в розширенні імені файла. Ім’я файла із символами по суті буде позначати не один файл, а групу файлів. Наприклад, запис . x буде позначати всі текстові файли поточного каталога, а запис M . c позначатиме всі програми мовою С, імена яких розпочинаються із букви М. Символ? позначає лише один довільний символ або відсутність одного символу в основному імені файла або в розширення імені файла. Наприклад, запис file?. x може бути узагальненою формою позначення всіх файлів, основне ім’я яких включає 4 або 5 символів і розпочинаються словом file. 3. Розгляд структури каталогів Li ux Розглянемо призначення основних каталогів першого рівня. Каталог /roo . Він є робочим каталогом суперкористувача. Після реєстрації суперкористувач попадає саме в цей каталог. Каталог /home. Цей каталог використовується для зберігання даних користувачів. В ньому створюються підкаталоги для кожного користувача під тим іменем, під яким реєструється користувач на початку сеанса роботи (logi ). Тільки в свому каталозі (а також в каталозі / mp) рядовий користувач може створювати нові підкаталоги і файли. Каталог /boo . В ньому містяться файли, що використовуються при початковому завантаженні операційної системи (ОС). Каталоги /bi і /sbi . В цих каталогах містяться: системні утиліти і бінарні (тобто виконувальні) файли, оболонки, файли багатьох зовнішніх команд, редактори та т.п. Головною відмінністю між програмами, що зберігаються в згаданих каталогах є те, що програми з каталогу /sbi можуть бути виконані лише суперкористувачем. Каталог /lib. В цьому каталозі знаходяться загальні системні бібліотеки. В одному з підкаталогів каталога /lib знаходиться ядро Li ux.

Мы не будем приводить здесь более подробный список возможных команд. Во-первых, с необходимыми командами можно будет постепенно познакомиться в ходе дальнейшего чтения. Во-вторых, описания основных команд можно найти в любой книге по UNIX. 3.3. Консоль, виртуальные терминалы и оболочка Итак, вы приобрели первый опыт работы в текстовом, или "консольном", режиме системы Linux. Понятия "терминала" и "консоли", которые встретятся нам еще не раз, требуется, вероятно, дополнительно пояснить. Когда создавалась система UNIX, компьютеры были большими (мейнфреймами), и пользователи работали на них через множество последовательных интерфейсов для подключения удаленных терминалов. Терминал - это устройство, которое предназначено для взаимодействия пользователя с компьютером и состоит из монитора и клавиатуры. К вашему персональному компьютеру наверняка не подключены удаленные терминалы, но есть клавиатура и монитор, которые и выполняют роль терминала пользователя (только в его состав добавилась мышь). У мейнфреймов имелся особый терминал, который предназначался для системного администратора и назывался консолью

1. Переваги та недоліки операційних систем Windows

2. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого

3. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

4. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

5. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

6. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
7. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский
8. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

9. Организация Linux - сервера для Windows клиентов

10. Paradox for Windows

11. Windows 98

12. Общая характеристика системы Windows

13. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)

14. Отчет по практической работе "Изучение MS Windows & MS Word 4 Windows 2.0"

15. Текстовый редактор Word для Windows

16. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

17. Архиваторы для Windows 9x

18. Разработка цикла лабораторных работ по основам работы в WINDOWS 2000

19. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

20. Анализ криптостойкости методов защиты информации в операционных системах Microsoft Window 9x

21. Настройка рабочего стола в Windows

22. Средства мультимедиа в Windows Millenium Edition
23. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика
24. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

25. Господарство України періоду утвердження капіталізму

26. Період гетьманщини України

27. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

28. Безопасность файловых ресурсов сети Windows 2000

29. Перов В.Г.

30. Образ Чипки по роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi

31. Яким Нагой, Ермил Гирин

32. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы

33. Планування як функція менеджменту

34. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

35. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

36. Журналистское расследование «Гибель ЯК-40»

37. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

38. Іслам як монотеїстична релігія
39. Туриз як галузь світового господарства
40. Необережність як форма вини

41. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

42. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

43. Омоніми як засіб творення каламбуру в анекдотах

44. Лагерквист, Пер

45. Бакланов Яков Петрович

46. Яков Полонский

47. Санников Яков

48. Яков Перельман: штрихи к портрету

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

49. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

50. Перу

51. Перу

52. Право як спеціальне соціальне явище

53. Як використовуються відходи в нафтопереробній промисловості

54. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр
55. Я б побажав тобі когось отак любити, як я тебе люблю…
56. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

57. Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

58. Операционная система WINDOWS-98

59. Текстовой редактор “Word for Windows 6

60. Сказка о том, как Windows и Linux дружили в одной сети

61. Вирусы против технологии NX в Windows XP SP2

62. Ваш собственный сервер: установка Windows Server 2003

63. Устранение неполадок при отсутствии на контроллерах домена Windows 2000 общих папок SYSVOL и NETLOGON

64. Архивация данных в Windows

Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны

65. Служба удаленного доступа (RAS) Windows NT

66. Графическая оболочка X-Windows System

67. Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

68. Файловая система Windows

69. MS Windows

70. Windows NT - ОС нового поколения
71. Windows XP
Windows XP
72. Знакомство с Windows XP

73. Компьютер (Интенет, Windows, пакет программ Micrsoft Office)

74. Операційна система MS Windows

75. Особенности операционной системы Windows 95

76. Программа демонстрирующая иерархию окон Windows

77. Разработка программы контроллера автоматически связываемых объектов для управления конструкторской документацией в среде Windows 95/NT (дипломная работа)

78. Установка Windows 98

79. Экран в windows

80. Windows Forms: Современная модель программирования для создания GUI приложений

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

81. Как корректно удалить WinXP/2K и восстановить Windows 95 или 98

82. Работа с бинарными данными и реестром Windows на платформе .NET

83. Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

84. Построение многооконных приложений для Windows

85. Программа, демонстрирующая иерархию окон Windows

86. Тесты производительности Windows XP против Win 2000, NT4, 98 и ME
87. Оптимизация Windows XP SP1
88. Параметры электропитания и завершения работы Windows XP

89. Тонкая настройка Windows Firewall в Windows XP SP2

90. Работа в Windows

91. Оптимизация Windows XP

92. Переустановка Windows

93. Windows XP Service Pack 2: пакет обновлений или новая ОС?

94. Автозагрузка в Windows XP

95. Страшные сказки о безопасности Windows и Интернет

96. Системные службы Windows XP

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

97. Старые протоколы Windows: как с ними бороться

98. Долгий старт Windows Vista

99. Архитектура памяти Windows CE 6

100. Русские земли и княжества (XII-пер.пол. XIII в.)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.