Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Вінницький державний технічний університет Інститут ІНАЕКСУ Факультет АКСУ Кафедра АІВТ Курсова робота з дисципліни : «Обчислювальні методи та застосування ЕОМ» Керівник професор, д.т.н. Квєтний Р.Н. Студент гр. 3АВ-0 Кучерявий В.Р. 2003 Зміст Завдання 1.Загальні відомості 2.Вибір методу інструментальних засобів вирішення задач 3.Функціональне призначення програми 4.Розробка та опис логічної частини програми 5.Керівництво оператору 6.Результати обчислень Висновки Література Додаток А Блок-схема алгоритму Додаток Б Лістинг програми Анотація В даній курсовій роботі проведено дослідження різницевого методу для розв’язання крайової задачі. Дослідження проводиться на прикладі заданого диференційного рівняння. Дається опис методу та задачі в цілому. 1. Загальні відомості Формула Чебишева Формула обчислення може бути приведена до вигляду (1)заміною змінних При виведенні формули Чебишева використовуються такі умови: • коефіцієнти АІ рівні між собою; • квадратурна формула (1) точна для всіх поліномів до степеня п включно. При цих умовах формула (1) має вигляд: (2) Для знаходженнявикористовуємо другу умову, згідно з якою формула (2) повинна бути точною для функції вигляду Після підстановки цих функцій в (2) отримаємо систему рівнянь Система рівнянь має розв'язок при п &l ;8 та п=9. В цій обмеженій точності і полягає недолік формули Чебишева. Значеннядля різних п наведені в довідниках. Для довільного інтервалу (а, b) формула (2) приймає вигляд ДеПохибка обчислень за методом Чебишева:Формула Гаусса Формула Гаусса називається формулою найвищої алгебраїчної точності. Для формули розрахунку найвища точність може бути досягнута для поліномів степеня (2п - 1), які визначаються 2 постійними і (і=1,2,., ). Завдання полягає у визначенні коефіцієнтіві абсцис точок . Для знаходження цих постійних розглянемо виконання формули розрахунку для функцій виглядуВраховуючи, що отримаємо систему рівняньЦя система нелінійна, і її звичайне розв'язання пов'язане із значними обчислювальними труднощами. Але якщо використовувати систему для поліномів виглядуде - поліном Лежандра, тоді її можна звести до лінійної відносно коефіцієнтів з заданими точками. Оскільки степені поліномів в співвідношенні не перевищують 2п -1, повинна виконуватися система (4) і формула (5) приймає виглядВ результаті властивості ортогональності ліва частина виразу дорівнює 0, тодіщо завжди забезпечується при будь-яких значеннях в точках, які відповідають кореням відповідних поліномів Лежандра. Підставляючи ці значення в систему і враховуючи перші . рівнянь, можна визначити коефіцієнти. Формула розрахунку, де - нулі полінома Лежандра, а визначаються із системи, називається формулою Гаусса. Значеннядля різних п наведені в довідниках. Для довільного Інтервалу (а,b) формула для методу Гаусса приймає виглядДе Оцінка похибки формули Гаусса з п вузлами визначається із співвідношення де- максимальне значення похідної на ділянці 2.Вибір методу інструментальних засобів вирішення задач Розв’язок даної задачі реалізовано на ЕОМ, причому було складено алгоритм та програму в середовищі Borla d Delphi 7.

Програма є досить простою та зрозумілою для користувача середнього рівня. Готову програму можна використовувати навіть на мінімальних системних параметрах процесора типу I el P-100, 8 Мb ОЗУ та операційній системі MS-Wi dows 95. 3. Функціональне призначення Розроблена програма дозволяє розрахувати вказаний інтеграл: , методами Чебишева та Гауса з кроками 0,1 і 0,05. Результати виводяться у текстовій формі. 4. Розробка та опис логічної частини програми В даній курсовій роботі було розроблено програмне забезпечення для розв’язання та дослідження заданого диференційного рівняння. Розвязок ведеться за різницевим алгоритмом. Кодування на мові Паскаль проводилося з застосуванням інтуїтивно-зрозумілих назв змінних та процедур. Також відступи та табуляція дозволяє досить легко збагнути структуру програми. В інтерфейсі також не допущено зайвих елементів. 5. Керівництво оператору Для завантаження програми необхідно запустити програмний файл Projec 1.exe. При цьому зявиться вікно (рис. 1), де можна задати початкові умови, переглянути постановку задачі а також ознайомитися з розв’язком при натисненні кнопки Розвязок. Рисунок 1. Інтерфейс програми. 6. Результати обчислень Результати обчислень: Метод Гауса: 0,9962219100 Похибка: 0,0004163754 Метод Чебишева: 0,9961046200 Похибка: 0,0111120270 Точне розвязання (Ma hcad): 1,1367262 Висновки При виконані даної курсової роботи я навчилась розраховувати інтеграли за допомогою методів Гауса та Чебишева. Було відмічено, що метод Гауса є значно точнішим від Чебишева, за що і отримав назву метода найвищої математичної точності. Література Самарський А.А. Вступ в чисельні методи. - М.: Наука, 1987. – 286 с. 2.Квєтний Р.Н., Маліков В.Т. Обчислювльні методи та використання ЕОМ. Вища школа, 1989 – 55 с., 104 с. Додаток A – Алгоритм роботи програми Додаток Б - Лістинг програми u i U i 1; i erface uses Wi dows, Messages, SysU ils, Varia s, Classes, Graphics, Co rols, Forms, Dialogs, S dC rls, Ex C rls, Bu o s, Ma h; ype Form1 = class( Form) GroupBox2: GroupBox; Bi B 1: Bi B ; Bi B 2: Bi B ; Bi B 3: Bi B ; Memo1: Memo; LabeledEdi 1: LabeledEdi ; procedure Bi B 1Click(Se der: Objec ); procedure Bi B 2Click(Se der: Objec ); priva e { Priva e declara io s } public { Public declara io s } e d; var Form1: Form1; impleme a io uses U i 2; {$R .dfm} procedure Form1.Bi B 1Click(Se der: Objec ); begi Form2.ShowModal; e d; procedure Form1.Bi B 2Click(Se der: Objec ); co s c = 1.5; d = 2.0; = 3; c:array of ex e ded = (-0.707107, 0, 0.707107); g:array of ex e ded = (-0.77459667, 0, 0.77459667); Ag:array of ex e ded = (5/9, 8/9, 5/9); fu c io f(x:ex e ded):ex e ded; begi resul := c x/2 1/cos(d x); e d; fu c io f 4(x:ex e ded):ex e ded; begi resul := power(d,4) (24-20 power(cos(d x),2) power(cos(d x),4))/ power(cos(d x),5); e d; fu c io f 6(x:ex e ded):ex e ded; begi resul := -power(d,6) (-720-840 power(cos(d x),2)- 182 power(cos(d x),4) power(cos(d x),6))/ power(cos(d x),7); e d; var i :i eger; h, x,a,b:Ex e ded; sumC,sumG,iG,iC,ec,max:Ex e ded; errC,errG:Ex e ded; begi ry h:=S r oFloa (LabeledEdi 1.

ex ); a := 0.0; b := 0.785-h; errC:=0; errG:=0; x:=a; sumC:=0; sumG:=0; while x&l ;b do begi iG:=0; iC:=0; ec:=0; max:=0; for i:=1 o 3 do begi iC:=iC (f((2 x h)/2 h/2 C)); ec:=ec power((2 x h)/2 h/2 C); if f 6((2 x h)/2 h/2 G); e d; iC:=iC h/ ; iG:=iG h/2; sumC:=sumC iC; sumG:=sumG iG; if h/18 ec&g ;errC he errC:=h/18 ec; if max&g ;errG he errG:=max; x:=x h; e d; a := 0.785 h; b := 1; x:=a; while x&l ;b do begi iG:=0; iC:=0; ec:=0; max:=0; for i:=1 o 3 do begi iC:=iC (f((2 x h)/2 h/2 C)); ec:=ec power((2 x h)/2 h/2 C); if f 6((2 x h)/2 h/2 G); e d; iC:=iC h/ ; iG:=iG h/2; sumC:=sumC iC; sumG:=sumG iG; if h/18 ec&g ;errC he errC:=h/18 ec; if max&g ;errG he errG:=max; x:=x h; e d; wi h Memo1.Li es do begi clear; Add('Результати обчислень: '); Add(' Метод Гауса: ' Floa oS rF(sumG,ffFixed,8,10)); Add(' Похибка: ' Floa oS rF(errG,ffFixed,8,10)); Add(' Метод Чебишева: ' Floa oS rF(sumC,ffFixed,8,10)); Add(' Похибка: ' Floa oS rF(errC,ffFixed,8,10)); Add(' Точне розвязання (Ma hcad): e d; excep o ECo ver Error do Applica io .MessageBox('Неправильно введен дан ', 'Увага'); e d; e d; e d.

Мен лишень цкаво, як би пан Шрьодер поставився до того, щоб, дучи за прикладом свого офцйно проголошеного «друга», запровадити у себе в нмецькому календар День гестапвця. У ход роботи над свом новим романом, частина д якого вдбуваться в 1940-в роки, я вивчала в архвах методи, яких уживало НКВД-К@Б до населення ново-приднаних територй по Другй свтовй вйн. Це справд моторошне дежа вю бачити, як багато з того знов було запущено в хд пд час цих виборв: вд розпаношено сталнсько пропаганди, яка припису супротивников злочини власного режиму, та пдроздлв, складених з перевдягнених у форму противника злочинцв, як посилаються тероризувати населення,  до виборчих бюлетенв, заповнених «зникаючим чорнилом». «Вони» справд повертаються вони вже тут, на пороз наших дверей. У ГУЛАГу енкаведистська адмнстраця керувала в бараках свою «демократю» за допомогою сексотв з «блатного», кримнального елемента. Проект реставрованого СРСР з головним начальником у Кремл та його сексотом, який контролю з кивських горбв сорокавосьмимльйонний барак пд назвою «Украна», це аж няк не орвелвська фантазя

1. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

2. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

3. Методи психології та педагогіки

4. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

5. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

6. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
7. Методи та способи підключення до мережі Internet
8. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

9. Кредитний ризик та методи управління ними

10. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

11. Перша допомога при опіках, дії крайніх температур та ураженні електричним струмом

12. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

13. Грошові розрахунки та їх документообіг

14. Нормативна база, методика та методи перевірки

15. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

16. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

18. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

19. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

20. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

21. Побудова ліній та точок з допомогою комп’ютерної графіки

22. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI
23. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі
24. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

25. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи

26. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

27. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

28. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

29. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

30. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

31. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

32. Предмет, завдання та методи патології

Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Стиральный порошок Attack "BioEX", концентрированный, 0,9 кг.
Концентрированный стиральный порошок Attack "BioEX" подходит для стирки белого, цветного, темного и черного белья. Запасной блок
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

34. Спеціалізована допомога та диспансерне спостереження хворих на рак сечового міхура

35. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

36. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

37. Конфлікти та методи управління ними

38. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
39. Форми та методи державної підтримки експортерів
40. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

41. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

42. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

43. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"

44. Розрахунок та визначення взаємозамінності нарізних сполучень

45. Вибір та розрахунок основних параметрів зубчастого колеса

46. Розділи та методи практичної психології

47. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

48. Розрахунок та конструювання двосхилих дощатоклеєних балок

Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения

49. Методи та засоби діагностування

50. Розрахунок лінійного електричного кола символічним методом в режимі синусоїдального струму

51. Методи розділення та очистки речовин

52. Філософські методи та функції філософської науки.

53. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

54. Види та методи фінансового аналізу
55. Розрахунок рівней викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів та рівней екокомпенсацій
56. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

57. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

58. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

59. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

60. Методи та прийоми економічного аналізу

61. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

62. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

63. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

64. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

65. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

66. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

67. Метод радиоавтографии в биологии

68. Полная история танков мира

69. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

70. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения
71. Гамма – каротаж. Физические основы метода
72. Метод Бокового каротажа

73. Методы выделения мономинеральных фракций

74. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

77. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

78. Предмет и метод гражданского права

79. Цивільний та арбітражний процес

80. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда
Ящик для хранения универсальный, прозрачный, 25 л.
Универсальный ящик сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок в офисных и складских помещениях. Позволяет удобно и компактно
757 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Конституцiя США та реальнi права громадян

82. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

83. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

84. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

85. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

86. Финансовый контроль: формы, методы, органы
87. Эффективные методы изучения иностранных языков
88. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

89. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

90. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

91. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

92. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

93. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

94. Цивилизационные методы в изучении истории

95. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

96. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды

97. Методичка по Internet Explore

98. Шифрование по методу UUE

99. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.