Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АГРОФІРМИ «КОЛОС» Зміст 1. Теоретичні питання вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства 2. Інформаційна система «1С Бухгалтерія 8.1» - «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів» 3. Розрахунок ефективності інвестиційних проектів ТОВ «Агрофірма «Колос» 1. Теоретичні питання вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства При вивчені організації обліку витрат і виходу продукції свинарства в ТОВ «Агрофірма «Колос» були виявлені недоліки як у первинному, так і в аналітичному та синтетичному обліку. У первинних документах, наприклад, не проставляється кореспонденція рахунків, використовуються застарілі форми документів. В останній час, в організації, деякі облікові реєстри з обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції ведуться на пристосованих бланках. Для усунення цього недоліку необхідно знайти додаткові засоби для придбання спеціалізованих бланків бухгалтерського обліку, що призведе к скороченню витрат часу при складанні документації. Удосконалювати облік витрат необхідно також за допомогою автоматизації, що дасть нам більш достовірну, точну, своєчасну інформацію про витрати на виробництво продукції як по підрозділах, так і в цілому по господарству. В умовах використання обчислювальних машин створені принципово нові механізовані і автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліково-обчислювальні роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах. Новий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання ЕОМ виявив нові форми бухгалтерського обліку – автоматизовані. В умовах ручної обробки знижується якість інформації, зростають терміни її обробки, а також зростають витрати праці, що призводить до збільшення управлінського персоналу. Також один з можливих шляхів підвищення ефективності – це інвестування коштів у реконструкцію свинарників, яка дозволить отримувати всю інформацію про господарство у електронному виді, що в свою чергу дозволить зберегти час та ресурси на обробку інформації або будівництво свого міні-комбікормового заводу, який заощадить кошти на комбікормах та збільшить продуктивність тварин. Одже, розглянемо детально обидва варіанта. 2. Інформаційна система «1С Бухгалтерія 8.1» - «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів» Враховуючи специфіку роботи ТОВ «Агрофірма «Колос» і штат співробітників необхідно встановити на підприємстві комп'ютера, а також програмне забезпечення, а саме підсистему програми «1С Бухгалтерія 8.1» - «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів». Інформаційна система (ІС) «Оперативний, племінний і бухгалтерський облік для свинокомплексів», призначена для автоматизації бізнес процесів з обліку на підприємстві хряків і свиноматок, їхнього місця знаходження, стану, продуктивності і відгодівлі свиней, їхньої якості та приросту ваги, а також саме ведення бухгалтерського обліку на свинокомплексах. Система розроблена спільно з фахівцями декількох свинарських агрохолдингов (зоотехніки, економісти, бухгалтери, керівництво).

С самого початку програма орієнтована для обліку свиней на товарному свинокомплексі. При розробці були вивчені закордонні програмні продукти: &quo ;Wi Pig&quo ;, &quo ;Farm&quo ;,&quo ;PPE&quo ;, вимоги Українського законодавства з бухгалтерського обліку на свинарських підприємствах, особливості існуючого обліку на сучасні свинокомплексах. ІС складається із двох підсистем: - Оперативний і племінний облік для свинокомплексів - Бухгалтерський облік для свинокомплексів Підсистема «Бухгалтерський облік для свинокомплексів» у своїй основі базується на типовій конфігурації фірми 1С «Бухгалтерський облік». Такий підхід дозволяє Замовникові уникнути додаткових витрат на адаптацію програмного продукту при зміні законодавства. Введення в типову конфігурацію додаткових довідників, документів і звітів дозволили реалізувати виробничо-галузевий облік для галузі промислове свинарство. Нижче перераховані документи й звіти галузі, що забезпечують виробничо-галузевий облік, свинарства: - Надходження й реалізація тварин - Переміщення тварин із групи в групу, між фермами; - Приріст ваги тварин; - Оприбуткування продукції свинарства; - Переміщення готової продукції; - Калькуляція собівартості тваринництва; - Адаптація типового плану рахунків під специфіку галузі; - Адаптація типових документів під галузевий план рахунків; - Прибутковий ордер, - Товарна накладна; - Акт на вибуття тварин; - Акт на переведення тварин із групи в групу; - Відомість зважування; - Накладна на передачу готової продукції на склад; - Накладна на внутрішнє переміщення, передачу товарів, тари; - Акт на оприбуткування приплоду тварин; - Розрахунок визначення приросту живої маси; - Звіт про рух поголів'я за період; - Зведена відомість руху тварин. Підсистема «Оперативний і племінний облік для свинокомплексів» розроблена як модуль, убудований у підсистему «Бухгалтерський облік для свинокомплексів». При цьому підприємству надається можливість роботи підсистеми як в автономному режимі, так і в інтегрованому режимі з підсистемою «Бухгалтерський облік для свинокомплексів». Для користувачів підсистеми розроблені спеціальний інтерфейс. Підсистема «Оперативний і племінний облік для свинокомплексів» забезпечує облік усіх свиней в розрізі кожної тварини на відгодівлі в цілому. Починаючи роботи в підсистемі варто звернути увагу на заповнення довідника «Налагодження». Довідник заповнюється за допомогою обробки «Налагодження оперативного обліку», що викликається з головного меню Сервіс - Налагодження оперативного обліку. Хоча обробка дозволяє задати або змінити значення параметрів настроювання в будь-який час, але варто задати значення параметрів на самому початку роботи підсистеми і не змінювати їх надалі. Документи вводяться окремо по кожному свинокомплексу, кожному типу тварин за допомогою кнопки «Новий документ». Якщо в підсистемі ведеться облік по декількох свинокомплексах, то в полі відбору «Відбір по підрозділу» потрібно вибрати необхідний свинокомплекс. Якщо в полі відбору «Відбір по типу тварин» зазначене значення «Всі», то кнопка «Новий документ» погашена і увести новий документ не вдасться.

Якщо в полі відбору «Відбір по типу тварин» зазначене значення конкретного типу тварин, то кнопка «Новий документ» доступна і при натисненні на неї відкривається список доступних документів для обраного типу тварин. Для введення нового документа потрібно клацнути по відповідній назві в списку доступних документів. У підсистемі хряки враховуються як тварини з типом «Хряк». Практика роботи свинокомплексів показала, що хряків розділяють на хряків, що перевіряють і основних хряків. Хряками, що перевіряють, вважаються хряки протягом року з дати першого збору сперми. По витіканню року хряки вважаються основними хряками. Для поділу хряків на тих що перевіряють і основних, в підсистемі передбачено: 1.У довіднику «Тварини» реквізит «Дата зміни типу» (Дата зміни типу тварини) визначає дату початку періоду хряка, що перевіряє. Реквізит заповнюється по кожному хряку. 2.У настроюваннях оперативного обліку параметр «Параметр хряка: кількість днів у періоді перевірки» визначає тривалість періоду перевірки хряка в днях. Звичайно період становить 365 днів, тобто один рік. 3.Тварини типу «Хряк» розділяються на хряків, що перевіряють, і основних хряків тільки у двох звітах: «Звіт про рух худоби» і «Розрахунок приросту живої маси». Хряки, що перевіряються, показані в рядку «Перевіряється хряк, що », основні хряки показані в рядку «Хряк». Реквізит «Дата зміни типу» довідника «Тварини» заповнюється документами: 1.«Введення залишків» і «Введення в стадо». При уведенні документів для тварин типу «Хряк» у табличній частині доступний стовпчик «Дата першого обслуговування». Тут по кожному хряку потрібно задати дату першого збору сперми. Ця дата записується в реквізит «Дата зміни типу» і визначає дату, з якої тварина вважається перевіреним хряком. 2.«Переміщення в основне стадо». При введенні документів для тварин типу «Ремонтний хряк» тварина змінює тип на «Хряк» і реквізит «Дата зміни типу» записується як дата документа. У документах «Уведення залишків» та «Уведення у стадо» колонка «Дата першого обслуговування» була додана при черговій зміні конфігурації. Тому на працюючих свинокомплексах може бути ситуація, що для хряків не заповнений реквізит «Дата зміни типу». У цьому випадку датою початку хряка, що перевіряється, береться дата уведення у стадо або дата введення залишків. Щоб у підсистемі облік відповідав дійсності, потрібно в документах «Введення залишків» і «Переведення у стадо», які були переведені раніше з типом тварин «Хряк», проставити дату першого обслуговування по кожному хряку. Тут можна задати дату першого збору сперми або дату, з якої хряк вважається перевіреним хряком. Практика роботи свинокомплексів показала, що свиноматок розділяють на незапліднених, що перевіряють і основних свиноматок. Незаплідненими свиноматками вважаються молоді свиноматки, які ще жодного разу не були запліднені. Свиноматками, що перевіряють, вважаються свиноматки протягом періоду з дати першого запліднення і до переміщення до основних свиноматок. Переміщення в основні свиноматки визначається або після першого опоросу, або після першого відібрання поросят.

Обговорення доповдей було дуже бурхливим. ¶з запереченнями С. Петлюр  М. Полозову знову виступули козак Осадчий  д. Волошко. Останнй, зокрема, вдкинув спробу голови УГВК розднати полуботквцв. «Нас не 2600, а понад 5000»183, категорично заявив вн. Псля довгих дебатв було ухвалено резолюцю: «Укранська Дентальна Рада, вислухавши доклади делегац товаришв солдатв, що мешкають в Грушках,  членв Центрально Ради, як були надслан 21 червня в обднане засдання представникв укрансько частини мсцевого гарнзону, постановила: 1)Pзакликати товаришв солдатв, що мешкають в Грушках, до нацонально громадсько дисциплни, яка мусить керувати озброною революцйною укранською демократю. 2)Pв нтересах укрансько нацонально справи, запропонувати товаришам солдатам негайно виконати приказ Генерального комтету  виступити до указаного комтетом укранського запасного полку»184. Суперечност набули нових масштабв. Солдати-грушквц дедал активнше йшли по шляху самочинно органзац. Вони обрали соб командира (вже як командира полку м. П

1. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

2. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

3. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

4. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

5. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

6. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
7. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
8. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

9. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

10. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

11. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

12. Облік витрат на оплату праці

13. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

14. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

15. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

16. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

18. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

20. Етапи організації бухгалтерського обліку

21. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

22. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
23. Облік витрат за видами діяльності
24. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

25. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

26. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

30. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

31. Організація обліку в магазині "Світанок"

32. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

33. Організація обліку доходів

34. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

35. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

36. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

37. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

38. Організація управлінського обліку
39. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
40. Основи організації бухгалтерського обліку

41. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

42. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

43. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

44. Система та процес бухгалтерського обліку

45. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

46. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

47. Теоретичні основи обліку та аудиту

48. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

49. Форми бухгалтерського обліку

50. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

51. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

52. Автоматизація процесу обліку

53. База даних по обліку вогнепальної зброї

54. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку
55. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
56. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

57. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

58. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

59. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

60. Аналіз обліку платників податків в Україні

61. Організація обліку грошових коштів в касі

62. Шляхи вдосконалення ринку цінних паперів в Україні

63. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

64. Дослідження аспектів управління якістю продукції

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

65. Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці

66. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

67. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

68. Аналіз витрат на виробництво продукції

69. Облік готової продукції

70. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві
71. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
72. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

73. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

74. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

75. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

76. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

77. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

78. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

79. Облік виробничих витрат у птахівництві

80. Облік готової продукції та її реалізації

Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

82. Облік неопераційних витрат на підприємстві

83. Облік собівартості продукції на підприємстві

84. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

85. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

86. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції
87. Автоматизований облік надходження, зберігання і збуту продукції на товарній базі
88. Зміна системи державних закупівель сільськогосподарської продукції в 1950-60 рр.

89. Технології виробництва охолодженої і мороженої рибної продукції

90. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

91. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

92. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

93. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

94. Аналіз виробництва та реалізації продукції

95. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

96. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

97. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

98. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

99. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.