Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Автобіографія. Географічні назви в ділових паперах

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти та науки України Запорізький електротехнічний коледж Самостійна робота по українській мові Шифр 13 Виконала: ст. гр. ДВз – 03 ј Сокова Ю.В. Перевірила: Викладач Шимова Л.Г Запоріжжя 2003 Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах Автобіографія - це документ, в якому особа повідомляє основні факти своє біографії. Реквізити: 1. Назва виду документа. 2. Текст, в якому зазначається: — прізвище, ім'я, по батькові; — дата народження; — місце народження; — відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися); —відомості про трудову діяльність (коротко, в хронологічній послідовності назви місць роботи й посад); — відомості про громадську роботу; — короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти). 3. Дата написання. 4. Підпис. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу. Приклад написання автобіографії: Автобіографія Я, Прокопенко Марина Олександрівна, народилася 29 квітня 1983 року в м. Києві в родині військовослужбовця. У 1985 році пішла до першого класу середньої школи № 2 м. Термез (Узбекистан). У зв'язку зі вступом батька до військової академії переїхала разом з родиною до Москви, де з 1986 по 1989 рік навчалася в с/ш № 204. З 1989 по 1995 рік навчалася в с/ш № 50 М.Києва. 1995 року вступила до Українського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова на музично-педагогічний факультет денної форми навчання, де навчаюсь і зараз. Склад сім'ї: Батько — Прокопенко Олександр Васильович, 1954 року народження, військовослужбовець; працює в Міністерстві оборони України. Мати — Прокопенко (Мітіна) Наталія Вікторівна, 1958 року народження, викладач музики в дитячій музичній школі № 9 м. Києва. Сестра — Прокопенко Катерина Олександрівна, 1987 року народження, учениця 2-го класу с/ш № 50 м. Києва. 17 листопада 2003 року Підпис Під час підготовки тексту документа слід дотримуватися таких правил: 1. Правильно і у певній послідовності розміщувати реквізити документа. 2. Текст викладати від третьої особи. Наприклад: Комісія ухвалила. Інститут просить. Ректорат клопочеться. Від першої особи викладаються заяви, автобіографії, доповідні й пояснювальні записки, накази. 3. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій. 4. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв'язку з, згідно з метою, потрібний для, в порядку. 5. Уживати синтаксичні конструкції типу: Доводимо до Вашого відома, що. Нагадуємо Вам, що. Підтверджуємо з вдячністю. У порядку надання матеріальної допомоги. У порядку обміну досвідом. У зв'язку з вказівкою. Відповідно до попередньої домовленості. Відповідно до Вашого прохання. 6. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення: Враховуючи. Беручи до уваги. Розглянувши. Вважаючи. 7. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови і зрозумілі для широкого кола читачів. 8. Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові; означення — перед означуваними словами; додатки — після керуючого слова; вставні слова — на початку речення).

9. Щоб не виявляти гостроти стосунків з партнером, слід замінити активну форму дієслова на пасивну. Наприклад: Ви не відповіли на лист-запит. Вами ще не дана відповідь на лист-запит. Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму. Наприклад: Університет не гарантує. Комісія підтверджує. Телевізійне агентство повідомляє. 10. Уживати інфінітивні конструкції: Створити комісію. Затвердити пропозицію. Попередити правління. 11. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу: Наказую. Пропоную. 12. Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у справочинстві, за загальними правилами: р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук. 13. Надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів: Шановний. Високошановний. Вельмишановний. Високоповажний. Правопис складних прикметників Разом пишуться прикметники: 1. Утворені від складних іменників, що пишуться разом: лісостеповий, чорноземний. 2. Утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника: народногосподарський, східнослов'янський. 3. Утворені від сполучення числівника з іменником: десятиповерховий, п'ятдесятирічний (але: 125-річний). 4. Утворені від сполучення іменника з дієсловом: деревообробний, машинобудівний. 5. Утворені від сполучення прислівника з прикметником чи дієприкметником: важкохворий, вищеназваний. 6. Терміни: складносурядний, геологорозвідувальний. через дефіс пишуться прикметники: 1. Утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс: віце-президентський, унтер-офіцерський. 2. Між частинами яких встановлюється сурядний зв'язок (можна поставити сполучник і): навчально-виховний, південно-східний. 3.Означають різні кольори або відтінки кольорів; якість з додатковим відтінком: жовто-блакитний ( але: жовтогарячий) 4. Перша частина (основа) закінчується на -ико(-іко): історико-культурний. 5. Перша частина військова-, воєнно-: військово-морський, воєнно-стратегічний (але: військовозобов'язаний, військовополонений) 6. Перша складова частина не має прикметникового суфікса, але за змістом однорідна з другою частиною й приєднується за допомогою сполучних звуків о, е: м'ясо-молочний, крохмале-патоковий 7. Якщо повторюються ті самі або споріднені слова для підсилення значення: давній-прадавній, білий-білий. 8. Назви проміжних сторін світу: південно-східний. Географічні назви в ділових паперах завжди пишуться з великої літери (Київ, Запоріжжя, Харків) Географічні назви бувають іменникового або прикметникового типу, що й визначає характер їхніх граматичних форм. Зразки відмінювання географічних назв Н.(місто) Харків(річка) Дніпро (Лозова, Барвінкове)(Інгулець, Вісла) Р.ХарковаДніпра (Лозової, Барвінкового)(Інгульця, Вісли) Д.ХарковуДніпрові (Лозовій, Барвінковому)(Інгульцеві, Віслі) З.ХарківДніпрові (Лозову, Барвінкове)(Інгулець, Віслу) Ор.ХарковомДніпром (Лозовою, Барвінковим)(Інгульцем, Віслою) М.(у) Харкові.Дніпрі (Лозовій, Барвінковому)(Інгульці, Віслі) Кл.ХарковеДніпре (Лозова, Барвінкове)(Інгульцю, Вісло) Особливості узгодження географічних та інших назв з означувальним словом в офіційно-діловому мовленні В офіційних документах, повідомленнях, військовій та географічній літературі не узгоджуються з пояснюваною родовою назвою у формі непрямого відмінка прикладки, що означають назви: а) міст (м.)

— Народився у місті Житомир; б) станцій (ст.) — Під'їхали до станції Крюків-на-Дніпрі; в) селищ міського типу (смт) — За селищем міського типу Зіньки; г) сіл (с.) — Родом із села Муровані Кирилівці; ґ) висілків — У виселку Грушівка; д) аулів — Виїхав з аулу Агарак; е) озер (оз.) — Відпочивав на озері Свитязь; є) бухт — Корабель вийшов із бухти Золотий Ріг; ж) застав — Під заставою Тиха; з) гір (г.) — Зупинилися табором на горі Говерла; и) рік (р.) — Користувалися водою з річки Сейм. Це правило поширюється також на назви планет, комет, астероїдів: Ракета досягла поверхні планети Сатурн; Ведуться спостереження за кометою Когоутека. Не узгоджується також перша частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких: а) друга частина є прикметником: Білгород-Дністровський — Білгород-Дністровського р-ну; б) друга частина є числівником: Знам'янка Друга — Знам'янкодругий; в) друга частина є іменником: Біла Церква — Білоцерківський р-н, Талди-Курган— Талди-Курганський р-н; друга частина є іменником, що вказує на місце розташування населеного пункту: Калач-на-Дону — Калачдонському р-ну; г) перша і друга частини є іменниками: Кзил-Орда — Кзил-Ординська обл., Комиш-Зоря — Комиш-Зорянський. Не узгоджується друга частина складних географічних назв при творенні прикметникових форм. Це стосується складних назв, у яких обидві частини є іменниками, а друга вказує на місце розташування населеного пункту: Яр-під-Зайчиком, але Ярський-під-Зайчиком; Франкфурт-на-Майні, але Франкфуртський-на-Майні. Правопис складних слів Разом пишуться: Перша частина Спол. звук Складне слово прикметник (м'якої групи) (твердої групи) (Ь)0 верхньоволзький, давньоукраїнський, середньовіччя, синьоокий о сліпоглухонімий, важкоатлет, легкокрилий, чорнозем, білокрівці, західносибірська, південноукраїнський, північнокримський, східноказахстанська, східнокитайське, південноафриканська (але Південно-Африканська Республіка) Іменник (після твердого приголосного та шиплячого) (після м'якого приголосного, неподовженого) (після й або м'якого подовженого) роликопідшипник, звіробій, пароплав, атомохід, дощомір, вужоподібний, мечоносець, грушоподібний (але: кожум'яка, очевидний, овочесховище) е бурелом, землетрус, працелюб, працездатний, волелюбний (але: конов'язь, костоправ, свиноматка) є краєвид, боєздатний, життєздатний, насіннєсховище, сміттєзбірник займенник о саморобний, самопал, самовчитель Складні слова без сполучного звука перша основа закінчується на голосний звук всюдихід, кількаразовий, радіокомітет, малопотужний, нижчезазначений, загальнодержавний, важкохворий, новоутворений перша основа закінчується на приголосний звук; в абревіатурах Болград, Івангород; педуніверситет, колгосп, виконком, Нацбанк, профспілковий слова з першою числівниковою основою одно-, дво-, три-, чотири- одноразовий, двозначний, двоярусний, триповерховий, чотирикімнатна слова з першою числівниковою основою двох-, трьох-, чотирьох-, якщо друга частіша починається з голосної двохактна, трьохамперний чотирьохосьовий числівники з першою основою на сто-, сорока-; кількісний числівник у формі Р.

Однажды, занимаясь этимъ прятнымъ развлеченемъ, мы старались подобрать пару полу-сапожекъ для составленнаго въ вашемъ воображени идеала, но, какъ будто нарочно, ни одна изъ паръ не приходилась по мѣркѣ. Мы уже хотѣли оставить свое намѣрене, какъ вдругъ взоры ваши остановились на нѣсколькихъ парахъ платья, выставленныхъ напоказъ изъ окна. Эта неожиданность поразила насъ. Хотя платья были сдѣланы для различныхъ перодовъ человѣческаго возраста, но видно было, что всѣ они принадлежали одной и той же особѣ, что они носились этой особой, и теперь, по одному изъ тѣхъ странныхъ стеченй обстоятельствъ, которыя случаются довольно рѣдко, явились для продажи въ одну и ту же лавку. Идея показалась намъ весьма прихотливою, и мы еще разъ взглянули на платья, съ твердою рѣшимостью не отрываться отъ нихъ скоро. Чѣмъ болѣе мы смотрѣли на нихъ, тѣмъ сильнѣе убѣждались въ безошибочности перваго впечатлѣня. На этихъ тлѣнныхъ нарядахъ была написана цѣлая человѣческая жизнь, и написана такъ ясно, какъ будто передъ нами лежалъ пергаментъ съ автобографей какого нибудь человѣка

1. Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

2. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

3. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

4. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

5. Українське ділове мовлення

6. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування
7. Діловий етикет і діловий протокол
8. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

9. Етика міжнародних ділових зустрічей

10. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

11. Правила ділового листування

12. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

13. Особливості перекладу ділових листів

14. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

15. Ділове листування з іноземними партнерами

16. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Max", в посудомоечных машинах таблетки, 65 штук.
Таблетки идеальны для использования на коротких циклах - таблетки быстро растворяются. Таблетки не нужно разворачивать! Специальные
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Великі географічні відкриття

18. Час і причини появи козацтва. Природно-географічні умови козацького краю

19. Імунологічні особливості діагностики і лікування травматичних ерозії рогівки

20. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

21. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

22. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
23. Імідж ділової людини та організації
24. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

25. Поняття, єство і типи ділових нарад

26. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

27. Розробка двох прикладів ділової гри

28. Головні складові ділового спілкування

29. Психологічні стани дітей дошкільного віку

30. Ділові навички

31. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

32. Особливості ділового етикету

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

33. Такт і безтактність у діловому спілкуванні

34. Діловий протокол

35. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

36. Екологічні наслідки гірничо - видобувної діяльності людини

37. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

38. Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"
39. Бібліографічні класифікації
40. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

41. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

42. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

43. Інформаційне відображення лікувально-діагностичного процесу в ендокринологічній клініці

44. Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)

45. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

46. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

47. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

48. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

49. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

50. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

51. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів до музично-естетичної діяльності

52. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

53. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

54. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості
55. Дві концепції мови у діалозі Платона "Кратіл" та онтологічні побудови "Категорій" Арістотеля
56. Антропогенні дії на біологічні співтовариства

57. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

58. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

59. Экономическая география в дореволюционной России

60. Гладкий Лавров - учебник географии 10 класса - население - 30 тестов

61. География растениеводства Российской Федерации

62. География: 9 класс (Шпаргалка)

63. Литва: география и экономика

64. Ответы на госэкзамены по географии (экономической, физической и экологии)

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

65. Шпаргалка для сдачи экзаменов по экономической и социальной географии мира

66. Экзаменационные билеты по географии для 11 класса

67. Экономическая география

68. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

69. География Татарстана

70. География ЮАР
71. Экономическая география Франции
72. Физическая география СНГ (Азиатская часть)

73. Экономическая география одной из стран зарубежной Европы. Финляндия

74. География Австрии

75. Географы – исследователи Австралии

76. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

77. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

78. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

79. География в жизни и творчестве А.С.Пушкина

80. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

81. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

82. Проза Д.И. Фонвизина в истории русского литературного языка

83. Символизм (В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, К.Бальмонт,А.Белый, В.Иванов)

84. Афоризмы из комедии Д.И.Фонвизина "Недоросль"

85. Перевод авторских неологизмов в трилогии Д.Р.Р. Толкиена "Властелин колец"

86. Д. Боттезини. Творческий портрет
87. Жанна д`Арк
88. Меншиков А.Д.

89. Жанна д`Арк

90. Политический портрет Д. Мазарини

91. Д.И.Менделеев: не наукой единой

92. Жанна д`Арк

93. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

94. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

95. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

96. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

97. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

98. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

99. Психологические истоки эгоизма (Психологічні витоки егоїзму)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.