Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Державна молодіжна політика на сучасному етапі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

1. Сутність державної молодіжної політики та її реалізації на сучасному етапі 2. Суспільство, держава і сучасний стан молоді в Україні 3. Новітні вимоги до формування молодіжної политики України 4. Доктрина державної молодіжної політики — цілі та завдання Список використаної літератури Сутність державної молодіжної політики та її реалізації на сучасному етапі Державна молодіжна політика в Україні є пріоритетним і специфічним напрямом діяльності держави і здійснюється: в інтересах молодої людини, суспільства, держави; з урахуванням можливостей України, її економічного, соціального, історичного, культурного розвитку і світового досвіду державної підтримки молоді. Державна молодіжна політика — це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України. Українська держава поставила собі за мету створити такі системні умови, які всебічно й широко сприяли б розв'язанню всіхпроблем молодого покоління. Сучасна ситуація в державі й суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на формування стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, що припускає послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих на подальше вдосконалювання держави, підвищення рівня життя його населення. Це вимагає формування базових умов, які дозволять планомірно підготовляти основу для кожного наступного етапу перетворень . За досить короткий історичний період світ зазнав докорінних змін. Вони торкнулися не лише політичних та економічних аспектів в розвитку держав – вони багато в чому змінили закони розвитку суспільства. Сьогодні трансформуються моделі міжнародних відносин, підходи до вирішення внутрішньополітичних завдань і досягнення економічного успіху. Змінюється світогляд і мотивація поведінки як окремих людей, так і цілих суспільств. Ці процеси вже відбилися на взаєминах поколінь; на умовах входження в суспільство нових поколінь; по мірі значущості молоді і нових поколінь для розвитку держави і суспільства. Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних і економічних успіхів сягають саме ті держави, які приділяють підвищену увагу молоді, що стійкий розвиток демонструють саме ті суспільства, які переглянули систему традиційних поглядів на нові покоління, на систему взаємин між поколіннями і на їх значення для політичного і соціально-економічного розвитку. Саме тому в новому тисячолітті стратегічні переваги будуть у тих держав і суспільств, які навчаться ефективно використовувати людський потенціал і в першу чергу той інноваційний потенціал розвитку, носієм якого є молодь. Україна традиційно знаходиться в центрі глобальних та регіональних політичних і економічних процесів. Завдання забезпечення її поступального, стійкого розвитку і безпеки вимагає ефективної і адекватної реакції на сучасні виклики, досягнення національної конкурентоспроможності у всіх сферах.

Розвиток демократичної держави з сучасною соціально спрямованою економікою буде ефективнішою лише за активної участі молоді. Творчий потенціал і соціальний ресурс молоді є одним з найважливіших основ модернізації суспільства. В умовах нових світових впливів (дружньої до молоді держави) назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді з боку держави, розробки системного, ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і довготермінового плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій перспективі . У свою чергу, в якості однієї з найважливіших умов виступає забезпечення відтворення інтелектуального й трудового потенціалу суспільства. Перспективи збереження й нагромадження такого потенціалу нерозривно пов'язані зі здійсненням комплексу заходів з освіти й виховання молоді. В Україні близько 11 млн. юнаків і дівчат, із них понад 1,5 млн. – студенти вузів І-ІV рівнів акредитації і, насамперед, молодіжна політика в Україні щодо освіти, соціально-політичної, економічної галузей, розвитку духовного, культурного, фізичного потенціалу молоді та функціонування молодіжних організацій визначається законодавством України. При визначенні загальнонаціональних пріоритетів мають бути враховані інтереси молоді. Вона повинна стати активним учасником вирішення завдань, що стоять перед державою і суспільством. Необхідно на державному рівні створювати умови для самореалізації молоді і включення молоді в процеси розвитку України. Це розширить соціальну базу перетворень, забезпечить соціальне, культурне і економічне відтворення і розвиток країни. Молодіжна політика України є системною діяльністю держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України. Вона поширюється на громадян України віком від 14 до 35 років незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять і здійснюється через органи державної виконавчої влади, установи, соціальні інститути та об'єднання молодих громадян . Для українських органів державної влади у здійсненні молодіжної політики найголовнішими напрямками діяльності є: забезпечення правової й соціальної захищеності молоді; надання молодому громадянинові гарантованого державою мінімуму соціальних послуг з навчання, виховання, духовного й фізичного розвитку, охороні здоров'я, професійній підготовці й працевлаштуванню; забезпечення збалансованого сполучення державних, суспільних інтересів та прав особистості у формуванні й реалізації національної молодіжної політики; пріоритет суспільних ініціатив стосовно аналогічної діяльності державних органів та установ при фінансуванні заходів і програм, що стосуються молоді; залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні й реалізації програм, що стосуються молоді, суспільства та держави .

Відповідно, молодіжна політика України є одним з напрямків діяльності держави, націленим на створення правових, економічних і організаційних умов і гарантій для самореалізації особистості молодої людини й розвитку молодіжних об'єднань, рухів та ініціатив, на формування у молодих громадян патріотизму й поваги до історії й культури свого народу й дотримання прав людини. На рівні центральних органів державної влади механізм формування та реалізації молодіжної політики включає Національну раду з питань молодіжної політики при Президентові України, Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму, Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України. До вирішення питань державної молодіжної політики залучаються й інші органи центральної виконавчої влади. Відповідні структури створені й на обласному та районному рівнях. Центральною координуючою структурою державної виконавчої влади є Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, який діє спільно з іншими міністерствами та центральними органами державної виконавчої влади через місцеві органи державної виконавчої влади. Останні складаються із структурних підрозділів роботи з молоддю, які 2000 року включали Комітет у справах сім’ї та молоді Автономної Республіки Крим, 24 управління обласних держадміністрацій, Київське та Севастопольське управління міських держадміністрацій, 723 районних та міських відділи у справах сім’ї та молоді. У цих органах працювали 1,6 тис. осіб . Структура органів, що забезпечують реалізацію державної молодіжної політики у законодавчих та виконавчих органах влади, в органах місцевого самоврядування Одним з найголовніших напрямів діяльності Держкоммолодьспорттуризму, підпорядкованих йому структур є вирішення питань соціальної допомоги, надання соціальних послуг, профілактики та реабілітації молоді, попередження правопорушень та злочинності серед підлітків та молоді. З метою реалізації складних і важливих соціальних програм стосовно молоді в Україні на початку 2000 р. створено 546 центрів соціальних служб для молоді з чисельністю працівників у них 2448 осіб. Соціальну роботу з молоддю проводили також понад 1500 спеціалізованих формувань, таких як реабілітаційні та кризові центри, служби &quo ;телефону довіри&quo ;, консультативні пункти, агентства та біржі праці, школи батьківської підтримки, клубні об’єднання тощо . З квітня 1991 р. діє Український інститут соціальних досліджень (до жовтня 1997 р. він називався &quo ;Український науково-дослідний інститут проблем молоді&quo ;), який виступає передусім як державний науково-дослідний центр з вивчення, проблем молоді. Впpодовж десяти pоків діяльності колективом інституту було pеалізовано понад 200 наукових пpоектів і пpогpам, видано 130 моногpафій, колективних збіpників та науково-інфоpмаційних зошитів загальним тиpажем 122 тис. примірників. За pоки свого існування інститут пpовів понад 20 міжнаpодних і всеукpаїнських науково-пpактичних конфеpенцій та навчальних семінаpів. У складі інституту активно працює Центр соціологічних досліджень, яким лише впродовж 2000 р.

ДЗОТP дерево-земляна вогнева точка, польова оборонна споруда. АчесонP державний дяч в адмнстрац президента США Г.PТрумена. Трагедя в джунглях. Вперше надруковано в журн. «Сучасне й майбутн».P 1950.P P5.P С.P3940. Податься за виданням: А народ вйни не хоче.P С.P1317. Даллес Джон Фостер (18881959)P державний дяч США. В 19531959Pрр.P державний секретар США. Був натхненником  провдником полтики «з позиц сили», «балансування на гран вйни». Примтки 1 Свдома авторська неточнсть. Коли Остап Вишня писав ц нотатки, його ще не було реаблтовано  тому вн не мг писати вс правди н про себе, н про те, що сталося з його родиною псля того, як його самого репресували. Насправд ж було так: одразу псля засудження письменника в березн 1934 р. його дружина В.PО.PГубенко-Маслюченко з малолтньою дочкою була вислана з Украни  майже до повернення Остапа Вишн з концтабору поневрялася в Архангельськй област. Отже, на Рязанщину родина письменника не евакуювалася, а опинилася там через збг обставин.

1. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

3. Митна політика України на сучасному етапі

4. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

5. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

6. Гендер і сучасна ідеологія та політика.
7. Державна політика в галузі охорони праці
8. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

9. Сучасна мовна політика України

10. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

11. Державна політика стимулювання зайнятості

12. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

13. Лобізм як явище сучасної політики

14. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

15. Державне регулювання соціальної політики

16. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

17. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

18. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

19. Національна політика СРСР в роки перебудови

20. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

21. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

22. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
23. Основні напрямки зовнішньої політики України
24. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

25. Процентна політика комерційного банку

26. Інформаційна політика України

27. Молодіжна субкультура

28. Кредитна політика комерційного банку

29. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

30. Інвестиційна політика банків в Україні

31. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

32. Організація облікової політики підприємства

Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Формування облікової політики підприємства

34. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

35. Концепція регіональної політики

36. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

37. Реінжиніринг на сучасному етапі розвитку

38. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті
39. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.
40. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

41. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

42. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

43. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

44. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

45. Політика А. Гітлера

46. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

47. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

48. Царювання та політика Павла І

Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 24 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1280 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD

49. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

50. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

51. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

52. Асортиментна політика підприємства

53. Маркетингова товарна політика

54. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу
55. Товарна політика і комерційна діяльність
56. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

57. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

58. Ціноутворення та цінова політика підприємства

59. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

60. Відносини Росії і США на сучасному етапі

61. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

62. Міжнародні відносини та зовнішня політика

63. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

64. Торговельна політика розвинутих країн

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы

65. Валютна політика України

66. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

67. Кадрова політика

68. Кадрова політика організації

69. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

70. Економічні чинники регіональної політики в Україні
71. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО
72. Міжнародна політика і світовий політичний процес

73. Політологія як наука і політика як суспільне явище

74. Політик і політичний режим

75. Політика та соціальний конфлікт

76. Політика, як суспільне явище

77. Влада як найважливіший атрибут політики

78. Аналіз стану соціальної політики в Україні

79. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

80. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

81. Соціальна політика

82. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

83. Структура системи соціального захисту населення і політики України

84. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

85. Митна політика України

86. Особливості проведення в життя митної політики
87. Бюджетна політика
88. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

89. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

90. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

91. Фінансова діяльність та політика держави

92. Фінансова політика та бюджетний процес

93. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

94. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

95. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

96. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

98. Концепція непослідовності політики у часі

99. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.