Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Менеджмент та конкуренція

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Вступ За останні декілька років російська економіка змінилася в корені. Зруйнована командно-адміністративна система, будується нова економічна система. Її можна визначити як багатоукладну економіку з переважно ринковим типом виробничих відносин, де ключовим поняттям, є поняття конкуренції (лат. co currere стикатися, змагатися). Конкуренція це центр тяжіння всієї системи ринкового господарства, тип взаємин між виробниками з приводу встановлення цін і об'ємів пропозиції товарів на ринку. Це конкуренція між виробниками. Аналогічно визначається конкуренція між споживачами як взаємини з приводу формування цін і об'єму попиту на ринку. Стимулом, спонукаючим людину до конкурентної боротьби, є прагнення перевершити інших. У суперництві на ринках йдеться про укладення оборудок і про долі участі в ринковій сфері. Концепція забезпечення конкурентоспроможності виходить з необхідності прискореного задоволення вимог ринку, насичення його товарами першочергового або підвищеного попиту, створення умов для гідного виходу на зовнішній ринок і виживаності підприємства в умовах жорсткої конкуренції. Досягнення цієї мети повинне забезпечуватися за рахунок наступних заходів: інтеграції зусиль по підвищенню якості і доведенню витрат до функціонально-необхідного рівня на всіх етапах життєвого циклу продукції; цілеспрямованого використання потенційних можливостей продукції при модифікації і пристосуванні її до вимог ринку; створення принципово нової продукції для задоволення нових потреб; орієнтації на нові технології і технологічні розриви в їх розвитку. Система забезпечення конкурентоспроможності повинна включати: маркетинговий аналіз; функціонально-вартісної аналіз; функціонально-вартісне проектування продукції; експертні оцінки схвалюваних рішень. 1. Моделювання ступеня ризику Теоретична частина зовнішнє або навколишнє середовище є невід'ємною умовою існування будь-якого підприємства і є по відношенню до нього неконтрольованим чинником, тобто елементом, що впливає на підприємство, але ступінь дії якого, не може бути змінена самим підприємством. Всю дію зовнішнього середовища можна розділити на наступні окремі чинники: економічні, політичні, ринкові, технологічні, конкурентні, міжнародні і соціальні. Аналіз зовнішнього середовища дає можливості організації для прогнозування її можливостей, для складання плану на випадок непередбачених обставин, для розробки системи раннього попередження на випадок можливих погроз і для розробки стратегій, які могли б перетворити зовнішні погрози на будь-які вигідні можливості. Аналіз зовнішнього середовища необхідний в процесі стратегічного планування і, по суті, полягає в отриманні відповідей на три основні питання: - Де зараз знаходиться організація? - Де повинна знаходиться організація в майбутньому? - Що необхідно зробити, щоб організація перемістилася з сьогоднішнього положення в майбутнє? Серед розглянутих чинників зовнішнього середовища конкурентні чинники займають особливе місце. Жодна організація не може собі дозволити ігнорувати фактичні або можливі реакції своїх конкурентів. Суть аналізу цього чинника коротко можна сформулювати таким чином: 1.

Чи задоволений конкурент своїм справжнім положенням? 2. Які вірогідні зміни в стратегії зробить конкурент? 3. У чому уразливість конкурента? 4. Що може викликати найкрупніші у відповідь заходи з боку конкурента? В умовах ринкових відносин змінюються цілі підприємства, які об'єднують в собі наступні питання: забезпечення виживаності, максимізація завантаження, максимізація поточного прибутку, завоювання лідерства на сегменті ринку, завоювання лідерства за показниками якості товару, досягнення конкретного об'єму збуту, зростання продажів, завоювання розташування клієнта. 2. Поняття про конкурентні переваги Багато підприємств для свого бізнесу вибирають товари (або послуги), виробництво (надання) яких вимагає мінімальної кооперації і постачань із сторони або де досяжна широка змінюваність початкової сировини і матеріалів. Але ця стратегія не може розглядатися як універсальна, і тим більше вона мало придатна для тих підприємств, які готують бізнес план у зв'язку з освоєнням продукції, призначеної для конкуренції на світових ринках. Глибший підхід забезпечення собі стійкої конкурентоспроможності. Існує два типу конкурентних переваг: нижчі витрати і спеціалізація. Під нижчими витратами розуміється не просто менша сума витрат на виробництво, чим у конкурентів, а здатність фірми розробляти, проводити і збувати товар ефективніше, ніж конкуренти. Тобто необхідно організувати з меншими витратами і в коротші терміни весь цикл операцій з товаром: від його конструкторського опрацьовування до продажу кінцевому покупцю. Нездатність збудувати весь цей ланцюжок зведе нанівець успіх в будь-якій з її ланок. Спеціалізація це здатність задовольняти особливі потреби покупців і одержувати за це преміальну ціну, тобто ціну в середньому вищу, ніж у конкурентів. Іншими словами, для забезпечення такого типу конкурентних переваг необхідно навчиться мистецтву виділятися в натовпі конкурентів, пропонуючи покупцям товар, що помітно відрізняється або високим рівнем якості при стандартному наборі параметрів, що визначають цю якість, або нестандартним набором властивостей, що реально цікавлять покупця. При цьому в будь-який даний момент часу, будується стратегія забезпечення конкурентоспроможності, спираючись лише на один з видів конкурентних переваг або на нижчі витрати, привертаючи покупців відносною дешевизною товарів в порівнянні з аналогічними виробами інших виробників, або на спеціалізацію, викликаючи інтерес у найбільш вимогливих і вимагаючи, перш за все, високої якості клієнтів. Маючи на увазі таке тлумачення видів конкурентних переваг, вибирається найбільш прийнятна стратегія забезпечення і підтримки конкурентоспроможності. Але перш ніж описати асортимент таких стратегій, введемо ще одне поняття «діапазон конкуренції», що позначає широту тієї номенклатури товарів, яка виготовляється, а потім продається. Окремі фірми розвивають свої операції по стратегії «унікальність і лідерство». Такі фірми, як правило, є піонерами у області виготовлення окремих видів продукції з унікальними властивостями. Так, наприклад, фірма JVC, будучи могутнім виробником з світовим рівнем якості, є творцем стандарту відеозапису VHS.

Продукція цих фірм дорога, та зате це краща продукція з нестандартними високими якостями. Є фірми, стратегія конкурентної боротьби яких заснована не на спеціалізації, а на нижчих витратах виробництва. Вони представляють великий асортимент продукції стандартного світового рівня якості і із стандартною ціною. Третій тип фірм будує конкурентну стратегію на менш ризикованих і дешевших принципах спеціалізація при вузькій номенклатурі продукції. Це продукція вищого світового рівня в своїх класах спеціалізації і коштує недешево. Четвертий тип фірм займається випуском вузького круга якісної продукції за низькими цінами. Така продукція не відрізняється вишуканими і різноманітними властивостями. Вона проста, надійна і дешева. Природно, не обов'язково дотримуватися тільки однієї, колись вибраної стратегії забезпечення конкурентоспроможності. Освоївши випуск одного-двух виробів, доступних широкому кругу небагатих покупців, можна почати підготовку до освоєння іншої стратегії. Шлях розширення свого асортименту, зберігаючи всі такі ж низькі ціни, реабілітовуючі не особливо високий рівень якості приведе до стратегії орієнтації на витрати, яка дозволить різко збільшити і об'єми реалізації, і суми одержуваного прибутку (при досить помірній рентабельності, тобто не дуже-то високому відношенні цього прибутку до суми вкладених вами в справу власних чи позикових засобів). Якщо не розширювати асортимент, а всі доходи направити на підвищення якості товарів (послуг), що представляються, то цей шлях приведе до стратегії вибіркової спеціалізації. Цей шлях може забезпечити достатньо високий рівень рентабельності вкладеного капіталу. 3. Особливості конкурентних переваг Вибір найбільш відповідної стратегії конкуренції залежить від того, які можливості має в своєму розпорядженні підприємство. Якщо воно володіє застарілим устаткуванням, невисоко кваліфікованими працівниками і немає цікавих перспективних технічних новинок у запасі, та зате не дуже висока заробітна платня і інші витрати на виробництво, то найбільш підходить стратегія «орієнтації на витрати» або «упор на витрати». Все залежить від того, на скільки широкої планується бути номенклатура товарів. Якщо ж сировина і матеріали обходяться дуже дорого, але на підприємстві є хороше устаткування, відмінні конструкторські розробки або винаходи, а працівники володіють високою кваліфікацією, то можливо застосування стратегії забезпечення конкурентоспроможності за рахунок організації випуску товарів унікальних або з таким високим рівнем якості, який виправдає в очах покупців високу ціну. Всі види конкурентних переваг підприємства з погляду шляхів досягнення конкурентних переваг можна розділити на дві групи: 1. переваги низького порядку; 2. переваги високого порядку. Переваги низького порядку пов'язані з можливістю використання дешевих: 1. робочої сили; 2. матеріалів (сировини); 3. енергії. Низький порядок конкурентних переваг пов'язаний з тим, що вони дуже нестійкі і легко можуть бути втрачені або унаслідок зростання цін і заробітної платні, або через те, що ці дешеві виробничі ресурси точно також можуть використовувати (або перекупити) конкуренти.

Вам необходимо одновременно проводить больше программ с большим числом брендов. Вы не поверите, сколько раз во время совещаний, на которых я присутствовал, кто-нибудь говорил: «Февраль отведем Coke, март – Fanta, a Diet Coke пойдет в сентябре». Я спрашивал: «А почему всех их не пустить в январе?» На меня смотрели как на ненормального и отвечали: «Мы же будем сами себя пожирать». А я говорил: «Если это не сделаем мы сами, то нас сожрут конкуренты». Действуйте одновременно, а не последовательно. И каннибализм брендов – явление нормальное, потому лучше самим съесть свое детище, нежели отдать его на растерзание конкурентам. Если по какой-то причине ваш основной бренд ослаблен и велика вероятность, что другой ваш бренд отнимет у него часть рынка, займитесь санацией основного бренда. Но не защищайте искусственно его портфельным менеджментом. Справляйтесь с конкуренцией, и внутренней, и внешней, укрепляя конкурентоспособность! В конце концов, лучше потерять часть рынка, перекладывая ее в другой свой же карман, чем отдавая конкурентам

1. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

2. Менеджмент та система управління

3. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

4. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

5. Сутність та зміст сучасного менеджменту

6. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
7. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
8. Видатні постаті французького та німецького менеджменту

9. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

10. Конкуренція, форми конкуренції, її місце та роль в ринковій економіці

11. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

12. Ринкова конкуренція: значення та види

13. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

14. Полная история танков мира

15. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

16. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

18. Финансовый менеджмент и его роль

19. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

20. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

21. Monopolistic competition and economic efficiency (Монополистическая конкуренция и экономическая)

22. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
23. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту
24. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

25. Экологический менеджмент

26. Полная история танков мира

27. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

28. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

29. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

30. Ивасенко А.Г. и др. Финансовый менеджмент

31. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

32. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

33. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

34. Кроссворд по банковскому менеджменту

35. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

36. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

37. Конкуренция BMW и Mercedes на Российском авторынке

38. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики
39. Международная конкуренция по М.Портеру
40. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

41. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

42. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

43. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/

44. Финансовый менеджмент (Контрольная)

45. Финансовый менеджмент

46. Фирма - организация деятельности. Менеджмент

47. Банковский менеджмент

48. Основы менеджмента

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

49. Менеджмент по-японски

50. Психология менеджмента: стрессовая ситуация

51. Стратегическое планирование и менеджмент (Контрольная)

52. Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического управления

53. Банкiвський менеджмент

54. Основы отраслевого менеджмента
55. Менеджмент
56. Менеджмент кризисных ситуаций

57. Программа Производственной практики студентов 4 курса экономического факультета по направлению – 521500 "Менеджмент"

58. Инвестиционный менеджмент

59. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

60. Особенности японского менеджмента

61. Применение мировых информационных ресурсов в менеджменте

62. Инновационный менеджмент

63. Экономика и менеджмент средств массовой информации (курс лекций)

64. Разработка системы менеджмента в организации

Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды
Блюдо для блинов с крышкой "Весенняя свежесть", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

65. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

66. Экологический менеджмент и его связь с социально-экологическим маркетингом

67. Психодиагностика, реклама, менеджмент

68. Менеджмент: основные школы управления

69. Принятие управленческих решений на базе современных информационных технологий в финансовом менеджменте

70. Бизнес-информация и информационный менеджмент
71. Американская и Японская школы менеджмента
72. Производственный менеджмент на предприятиях по производству металлоизделий

73. Экологический менеджмент

74. Шпаргалка по менеджменту (Пермь)

75. Курс лекций по менеджменту

76. Особенности развития Российского менеджмента

77. Менеджмент компании Toyota (Тойота)

78. Программа экологического менеджмента на московской обойной фабрике

79. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

80. Билеты по менеджменту за 1 семестр 2-го курса (2003г.)

Переносная люлька-кокон "Кошки на белом".
Люлька-переноска Фея "Кокон" - это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от
1127 руб
Раздел: Переноски
Шкатулка декоративная "Стиль", 21,5x15,5x13 см (малиновая).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 21,5x15,5x13 см. Материал: комбинированный.
2260 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Менеджмент и устойчивое развитие экономики

82. Исследование особенностей японской модели менеджмента

83. Американская школа менеджмента

84. Эволюция менеджмента

85. Рыночная экономика и менеджмент

86. Административная школа менеджмента
87. Управление персоналом как составная часть менеджмента предприятия
88. Мотивация в системе менеджмента

89. Менеджмент на рынке недвижимости

90. Образовательный менеджмент муниципальной системы образования города Рязани

91. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

92. Становление и развитие менеджмента в США

93. Операционный менеджмент как система. Управление персоналом в системе операционного менеджмента

94. Тактические планы в менеджменте

95. ГОСЫ для "Менеджмент организации" спец. "Гостиничный и турбизнес"

96. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

97. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

98. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

99. Качество продукции - элемент выживаемости фирмы в условиях рыночной конкуренции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.