Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області) План Вступ II.Основна частина. Історія дослідження населеного пункту. Історія населеного пункту за писемними джерелами. Походження назви поселення, його мікротопоніміка. Історія топографічного населення. Характеристика пам'яток історії та культури. Характеристика музейних збірок. Герб поселення. Висновок. Список використаної літератури і джерел. Додатки. Вступ. Березне. Цей мальовничий куточок живе й розвивається швидкими темпами. Інтенсивно відбувається розбудова селища, примножуються культурні пам'ятки. Це край чесного, талановитого народу, що живе серед густих лісів, широких ланів та дзеркально-чистих річок. Часто задумуючись над тим, чим колись жили мої предки та як вони працювали, хочеться почати роботу по вивченню історії рідного краю. Потрібної літератури небагато, але трапляються окремі публікації в газетах та журналах. Знання своєї історії конче потрібне людям, адже людина, яка не знає свого минулого, не варта майбутнього. Отож, ми разом зі своїм вчителем вирішили включитися в дослідницьку роботу. В першу чергу ми відвідали Рівненський архів, де знайшли небагато інформації з історії Березного. Також траплялися деякі матеріали у шкільній та селищній бібліотеках. Опрацювання інформаційних даних зайняло дуже багато часу, адже це дуже копітка робота. Та не дивлячись на всі труднощі, ми, сторінка за сторінкою, об'єднавши всі матеріали, утворили свою працю. На мою думку, нам це вдалося, і кожен, хто ознайомиться з цією роботою, дізнається про щось нове, до цього часу йому незнайоме. Люди, які матимуть змогу прочитати нашу дослідницьку працю, можливо, ще більше вподобають наше селище і матимуть намір познайомитись з його історичним минулим більш детально. Історія дослідження населеного пункту. Донедавна вважалось, що перші згадки про м. Андріїв відносяться до середини XV століття. Однак я насмілюсь стверджувати, що Андріїв існував ще в середині XIII ст., за часів Данила Галицького, На чому грунтується така думка? Ще в кінці XIX ст. на околиці Березного виявлено рештки давньоруського городища ХІІ-ХІІІ ст. Тому є всі підстави припускати, що в той час на території селища знаходилось якесь поселення. Літописи свідчать, що в середині XII ст. на річці Случ були добре укріплені невеликі міста-фортеці. Коли після взяття Києва в 1241 році золотоординські полчища рушили на Волинь, жителі цих міст чинили їм героїчний опір, захищаючи рідний край У праці В. Пашуто «Очерки по истории Галицко-Волынской Руси» говоритися про воєводу Андрія дворського, тому більш ймовірна друга версія. Дворський - це тіун, приватний урядовець князя, який завідував усім його двором. Йому підлягала публічна адміністрація і частково суд. Далі В. Пашуто ще раз згадує про Андріїв, пишучи, що Б.Огидливий у відповідь на похід руських князів здійснив набіг на Волинь, де «доходив до Андрієва», Однак це не є першоджерело, а лише слово пізнішого автора. Історія населеного пункту за писемними джерелами. Перша достовірна письмова згадка про Андріїв відноситься до 1445-го року. Яким же було на той час політичне становище українських земель, а заразом і Андріїва? ХІV-ХV ст.

займають особливе місце в історії феодально роздрібнених середньовічних українських земель, більша частина яких з XIІІ-го ст. перебувала у важкій залежності від Золотої Орди, яка в результаті кількох завойовницьких походів поширила своє панування на більшу частину Східної Європи. Саме в цьому столітті, вперше з часів встановлення ординського панування, відбуваються великі позитивні зрушення в подоланні феодальної роздробленості і політичному об’єднанні земель, відбувається формування української народності. Для Південно-Західної Русі період характерний ще й тим, що в результаті експансії сусідніх держав її землі було розчленовано в державно-політичному відношенні і більшість з них було включено до Польського королівства і Великого князівства Литовського. Землі Волинської Русі, в тому числі і місто Андріїв, в силу династичного зв'язку Дмитра-Любарта з Романовичами в якості спадкового володіння перейшло під його безпосередню владу і набрало статусу удільного князівства в складі Великого князівства Литовського. Входження українських земель до складу Литви було для українського народу меншим лихом в порівнянні з татарським ярмом. Давньоруська мова стає державною мовою в литовській державі. В 1445 році великий князь Свидригайло пожалував Андріїв разом з іншими маєтностями князю Дмитру Сангушку в приватну власність. Князівства в адміністративному відношенні поділялись ще на волості і повіти. До кінця XV ст. волості і повіти стали основними одиницями адміністративно-територіального поділу українських земель. В 1452-му році в документах згадується «Березенський повіт». Андріїв, таким чином, ще в XVст. виконував функції адміністративного осередку. Після Дмитра Сангушка, Андріїв належав до володінь Пашки Дахновича, а після нього - Михайлу Головні, котрий, як вказує О. Цинкаловський в роботі «Стара Волинь і Волинське Полісся», «платить за Березне з 20 димів (господарств, чи дворів), трьох городней, одного вального колеса і однієї фолюша-валярні». Пізніше воно переходить від одних володарів до інших різними шляхами: або спадковим, або через продаж. Тільки на початку ХVІІ-го ст. власниками містечка були князь Криштоф Лабунський, княгиня Олександра Чарторийська. В книгах Кременецького гродського суду є запис про посесію князем Миколою Чарторийським маєтку в м. Андріїв у п. Олександри Лагодовської. В XVI ст. містечко входило до складу Луцького повіту Хупківської волості. Тому слід сказати кілька слів про Хупківський замок, якому підпорядковувалось містечко. Губківський замок (Хупківський) був побудований на Княжій горі в XV ст. на місці давньоруського городища ХІ-ХІІ ст і став головною резиденцією феодалів Семашків, які писалися спочатку «на Губці». Вперше поселення Губків згадується в письмових джерелах 1504 року, коли його зруйнували татари, які повертались з північних районів. Першим відомим Семашком був Богдан Михайлович - ковельський староста, який помер в 1545 році. Його син Олександр Семашко - володимирський підкоморій і луцький староста був також брацлавським каште­ляном і мав право засідати у польському сенаті. Він прославився своєю винятковою відвагою в боях з татарами, які в 1577 році двічі штурмували Дубне.

Під час селянсько-козацького повстання Северина Наливайка в 1596 році замком оволоділи загони Григорія Лободи, власника замку було схоплено і посаджено до замкової в'язниці. Під час Північної війни відступаючі шведські війська в 1708 році зруйнували фортецю в Губкові, мури якої на той час були найпотужніші в Луцькому повіті. Після штурму почалась епідемія Чуми. Жителі замку, яким вдалося врятуватися, переселились на лівий берег річки, де заснували на місці старого поселення нове - Людвипіль (Соснове). У 1711 році через Губків рухалася російська армія на війну з Туреччиною. Фортеця зазнала остаточного руйнування і вже не відбудовувалась. Губківський «ключ» від Семашків перейшов до Четнарів, а в 1755 році за 277 тис. золотих разом з сусідніми селищами його купив поляк Фелікс Бічинський. Походження назви поселення, його мікротопоніміка. Повертаючись до основної розповіді, зазначимо, що до 1700-го року містечко носило назву Андріїв, 3 середини XVI ст. паралельно вживаються назви Андріїв і Березне. Наприклад, в документі від 15 березня 1584 року ми читаємо: «Березне або Андріїв». Пізніше містеч­ко стали іменувати Береженкою, Бережним, а в XIX ст. усталилася назва Березне. 1569-й рік став переломним в історії українського народу, В Любліні відбулась подія, яка увійшла в історію як Люблінська унія - злиття королівства Польського і Великого князівства Литовського в єдину державу - Річ Посполиту. За цим договором майже всі українські землі, в тому числі і Волинь, опинились під надзвичайно тяжким польсько-шляхетським пануванням. Містечко Андріїв увійшло до складу Луцького повіту новоствореного Волинського воєводства. Становище міщан і селян значно погіршилось в порівнянні з попереднім періодом. Посилився не тільки економічний, а й соціальний, національно-релігійний гніт. В цей час в Андрієві для католиків було збудовано костел, який належав до Тучинської парафії. Жителів містечка змушували приймати католицтво, православних не допускали до управління містом. Досить значними були повинності селян і ремісників. Панщина забирала більше половини робочого часу селянина. Він орав, сіяв, збирав хліб і сіно на фільварковій землі, ходив за панською худобою. Селян змушували також чистити стави, споруджувати греблі, брати участь в ремонті міських споруд і доріг, охороні містечка. Крім того, вони повинні були возити дерево з лісу, доставляти залізо до рудні, давати підводи урядникам. Ремісники зобов'язані були працювати без винагороди, їм давалась лише сировина і харчу­вання під час роботи. Слід відзначити, що всі ці повинності селяни і міщани виконували своїми знаряддями праці, своєю худобою, що було надзвичайно вигідно для феодалів-власників. В цю епоху з'являється, в числі інших прибутків землевласників так зване право пропінації,яке полягало не тільки в виключному праві торгівлі спиртними напоями, але і в забороні своїм селянам купувати їх де небудь на стороні. Разом з пропінацією власники монополізували помол. Як і раніше, ті міщани, які займались землеробством, платили чинш, причому розмір його постійно підвищується. Якщо в 1549 році з населення стягували 20 грошів з диму, то в 1616 вже 30.

До цього часу ще не сну цлсного й докладного сторико-порвняльного дослдження фольклорно системи етнчних реAонв Украни, х розвитку та взамовпливв. Не маючи змоги в цьому пдручнику окремо описати усну народну творчсть кожного реAону, обмежимось стислою характеристикою ц структури з урахуванням головних вдмнностей та вдхилень (на рвн жанрв, тематики та мови) на рзних етнчних територях. W2. Фольклор та фольклористика Фольклор (вд англ. folklore народна мудрсть, знання)  важливою складовою частиною культури народу. «Фольклор одна з найтривалших  всеохоплюючих систем духовного життя народу, тсно зв'язана з народним побутом (як окремою системою), з лтературою (яка, зрештою, витворилась з фольклору  зберга з ним тсний зв'язок на всх етапах свого розвитку) та н.» До цього часу в науц не сну чткост чи одностайност щодо того, як сфери народного знання окреслюються цим поняттям. Це пов'язано з тим, що у бльшост захдновропейських наук пд поняттям «фольклор» розумють не тльки усне словесне мистецтво народу, а духовну творчсть у поднанн з матеральною, з урахуванням елементв побуту, знарядь прац, особливостей побудови житла тощо

1. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

2. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

3. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

4. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

5. Дослідження харчування

6. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
7. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
8. Про методи дослідження малих річок

9. Спектральні наземні дослідження

10. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

11. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

12. Палеоантропологічнi дослідження

13. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

14. Методика гідрогеологічних досліджень

15. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

16. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Теорія і методологія дослідження управління

18. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

19. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

20. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

21. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

22. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов
23. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)
24. Дослідження методів інтерполяції

25. Дослідження методів чисельного інтегрування

26. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

27. Історіографія досліджень голодомору

28. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

29. Палеонтологічні дослідження

30. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

31. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

32. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

Точилка механическая "KW-Trio", с контейнером, 1 отверстие.
Точилка механическая, с контейнером, 1 отверстие, 12 мм.
1751 руб
Раздел: Точилки
Конструктор электронный "Знаток", 999 схем + школа.
Электронный конструктор "Знаток" - это 21 практическое занятие для школы и множество схем для дополнительных занятий. Основная
3856 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

34. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

35. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості

36. Кабінетні методи маркетингових досліджень

37. Маркетингове дослідження

38. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"
39. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"
40. Маркетингові дослідження

41. Маркетингові дослідження з використанням анкети

42. Маркетингові дослідження на підприємстві

43. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

44. Організація маркетингових досліджень в туризмі

45. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

46. Характеристика маркетингового дослідження товару

47. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

48. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

49. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

50. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

51. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

52. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

53. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

54. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
55. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози
56. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

57. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

58. Променеве дослідження молочної залози

59. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

60. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

61. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

62. Променеве дослідження щитоподібної залози

63. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

64. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

65. Дослідження мотивації на досягнення

66. Методи дослідження затрат робочого часу

67. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

68. Методи тестування у дидактичних дослідженнях

69. Методологія науково-педагогічного дослідження

70. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
71. Пізнавальний інтерес, його структура і особливості дослідження
72. Технології навчання як дослідження

73. Методи наукових і експериментальних досліджень

74. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

75. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

76. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

77. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

78. Організація патопсихологічного дослідження

79. Структура психологічного дослідження

80. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

81. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

82. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

83. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

84. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

85. Матеріали і методи дослідження

86. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень
87. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України
88. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

89. Програма соціологічного дослідження

90. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

91. Вплив експериментальних досліджень Томсона на розвиток фізики

92. Дослідження однофазного трансформатора

93. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів зіркою

94. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

95. Дослідження фототранзистора

96. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

98. Прогностичні дослідження маїбутнього

99. Методологічні основи наукових досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.