Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПРОДУКТУ ТА ПРОДУКТОВІ ЕКСПОРТНІ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ КОНКРЕТНОГО ПРОДУКТУ) Магістерський проект на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.050206 &quo ;Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності&quo ; напряму 0502 &quo ;Менеджмент&quo ; Київ НУХТ 2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Теоретико-методичні засади маркетингових досліджень підприємства на зовнішньому ринку та продуктових експортних стратегій 1.1 Сутність та види продуктових експортних стратегій підприємства 1.2 Сутність, види та особливості міжнародних маркетингових досліджень 1.3 Стадії та типи міжнародних маркетингових досліджень 1.4 Нормативно-правова база у сфері експорту продовольчої (алкогольної) продукції РОЗДІЛ II. Дослідження діяльності ЗАТ &quo ;Київського заводу шампанських вин &quo ;Столичний&quo ; 2.1 Огляд ринку шампанських вин України 2.2 Аналіз виробничо-господарської діяльності КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; 2.3 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства 2.4 Дослідження зовнішньоекономічної діяльності КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; 2.5 Конкурентна позиція ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; на внутрішньому ринку РОЗДІЛ III. Вдосконалення маркетингових досліджень з метою розширення експорту ЗАТ &quo ;Київського заводу шампанських вин &quo ;Столичний&quo ; 3.1 Обґрунтування доцільності проведення маркетингових досліджень ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; в мережі Інтернет 3.2 Розрахунок експорту вина ігристого та мінеральної води у Словаччину 3.3 Вплив запропонованих заходів на діяльність Київського заводу шампанських вин &quo ;Столичний&quo ; ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ АНОТАЦІЯ Магістерська робота: стор. 182, табл. 49, рис. 14, додатків 8, літературних джерел 75. Об’єктом дослідження є маркетингові дослідження зовнішніх ринків та продуктові експортні стратегії. Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи до обгрунтування вибору продуктової експортної стратегії на основі міжнародних маркетингових досліджень. Актуальність теми полягає в тому, що в процесі розробки експортної стратегії компанія повинна розглядати ситуацію в комплексі, та об'єктивно дивитися на речі, що при грамотному підході дозволить виробити правильну та реальну програму дій, що буде відповідати вимогам ринку, та задовольняти розумні цілі яких хоче досягнути підприємство. Саме маркетингові дослідження та вірно обрані експортні стратегії допомагають підприємствам цілеспрямовано просуватися вперед, не дивлячись на світову фінансову кризу. Мета магістерської роботи полягає в розробці заходів щодо формування ефективної продуктової експортної стратегії на основі маркетингових досліджень міжнародгого ринку продукту. Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання: - розкрито сутність та види продуктових експортних стратегій; - наведено сутність, види та принципи маркетингових досліджень; - розкрито методи та етапи маркетингових досліджень; - розглянуто правові засади проведення маркетингових досліджень в міжнародній практиці - проведено поглиблений аналіз виробничо-господарської діяльності ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ;; - проаналізовано фінансово-економічний стан підприємства; - досліджено зовнішньоекономічну діяльності КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; - дана оцінка конкурентному стану КЗШВ &quo ;Столичний&quo ;; - запропоновано заходи з метою збільшення обсягу експорту КЗШВ; - проаналізовано вплив запропонованих заходів на діяльність ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ;.

Результат дослідження: проведено маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та обрано продуктову експортну стратегію вітчизняного товаровиробника (на прикладі конкретного продукту). Ключові слова: маркетингове дослідження, експортні продуктові стратегії, прямий експорт, непрямий експорт, конкурентоспроможність, конкурентна позиція. ВСТУП В умовах світової фінансової кризи та світових тенденцій глобалізації посилюється конкурентна боротьба між підприємствами. Як наслідок підвищуються вимоги підприємства до проведення маркетингового дослідження зовнішнього ринку та вибору продуктової експортної стратегії. Адже тільки правильний вибір експортної стратегії та вибір зовнішнього ринку на який буде здійснюватись експорт продукції в змозі передбачити майбутнє та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, мінімізуючи при цьому вплив світової фінансової кризи. В процесі розробки експортної стратегії компанія повинна розглядати ситуацію в комплексі, та об'єктивно дивитися на речі, що при грамотному підході дозволить виробити правильну та реальну програму дій, що буде відповідати вимогам ринку, та задовольняти розумні цілі яких хоче досягнути підприємство. Саме маркетингові дослідження та вірно обрані експортні стратегії допомагають підприємствам цілеспрямовано просуватися вперед, не дивлячись на світову фінансову кризу. До проведення маркетингових досліджень на зовнішньому ринку компанії спонукають різні причини. З одного боку, це послаблення можливостей збуту або зміна кон'юнктури на внутрішньому ринку, обумовлені сповільненням темпів зростання валового національного продукту, проведенням урядом антипідприємницької політики, запровадженням непомірних податкових платежів, підштовхуванням державою підприємців до виходу на зовнішні ринки з метою збільшення надходжень іноземної валюти і скорочення зовнішньоторговельного дефіциту. З іншого боку, компанії можуть бути залучені до зовнішньоторговельної діяльності зростанням можливостей, що відкриваються для їхніх товарів в інших країнах. Не покидаючи внутрішнього ринку, вони можуть знайти для себе і привабливі зовнішні ринки. Необхідність маркетингового дослідження зумовлена потребою зниження ризику прийняття неправильного рішення за рахунок кращого знання й розуміння стану та динаміки факторів навколишнього середовища. Мета маркетингових досліджень – виявлення можливостей підприємства зайняти нішу на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності. У сучасних умовах інтернаціоналізації господарського життя всі країни втягнуті у світову торгівлю. Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених компаній в умовах розгортання конкуренції на ринку неможливі без попереднього проведення маркетингового дослідження, виявлення сприятливих можливостей і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей фірми. Проблематика теми висвітлена в роботах таких вітчизняних та іноземних авторів: Примак Т. О., Полторак В.А., Каганов С.В. На сучасному етапі розвитку України рівень знань і практичних навичок економістів, маркетологів в галузі організації, методики, технологій проведення емпіричних маркетингових досліджень вкрай недостатній.

Саме тому автор вважає, що вивчення організації маркетингових досліджень на підприємстві є дуже важливою та актуальною темою, яка заслуговує на детальний аналіз у дипломній роботі. Мета магістерської роботи полягає в розробці заходів щодо формування ефективної продуктової експортної стратегії на основі маркетингових досліджень міжнародгого ринку продукту. Відповідно до поставленої мети визначені наступні завдання: - розкрито сутність та види продуктових експортних стратегій; - наведено сутність, види та принципи маркетингових досліджень; - розкрито методи та етапи маркетингових досліджень; - розглянуто правові засади проведення маркетингових досліджень в міжнародній практиці - проведено поглиблений аналіз виробничо-господарської діяльності ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ;; - проаналізовано фінансово-економічний стан підприємства; - досліджено зовнішньоекономічну діяльності КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; - дана оцінка конкурентному стану КЗШВ &quo ;Столичний&quo ;; - запропоновано заходи з метою збільшення обсягу експорту КЗШВ; - проаналізовано вплив запропонованих заходів на діяльність ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ;. Об’єктом дослідження є маркетингові дослідження зовнішніх ринків та продуктові експортні стратегії. Предмет дослідження – теоретичні та методичні підходи до обгрунтування вибору продуктової експортної стратегії на основі міжнародних маркетингових досліджень. Методи дослідження – при аналізі господарської (у тому числі зовнішньоекономічної діяльності) було застосовано статистичні методи дослідження числових даних: вертикальний (структура показників) та горизонтальний (динаміка показників) аналіз, також було застосовано факторний аналіз результуючих показників, тобто аналіз впливу факторів на результуючі показники діяльності підприємства. Без виявлення проблем ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; в процесі його функціонування в поточному періоді, а також пов'язаних із забезпеченням перспективних цілей, неможливо визначити завдання маркетингового дослідження і напрямки його проведення. Власне цілі і завдання даного дослідження виступають орієнтирами в пошуку необхідних інформаційних джерел - внутрішніх і зовнішніх. В результаті здійснених заходів ЗАТ &quo ;КЗШВ &quo ;Столичний&quo ; збільшує обсяг реалізованої продукції на експорт. РОЗДІЛ І. Теоретико-методичні засади маркетингових досліджень підприємства на зовнішньому ринку та продуктових експортних стратегій Сутність продуктових експортних стратегій підприємства Будь-який &quo ;портфель&quo ; підприємства не може бути сформований раз і назавжди. Зміни в попиті на продукцію зумовлюють необхідність змін у пропозиції продукції, що її виготовляє підприємство, а це в свою чергу, потребує змін в обсягах виробництва. Якщо ринок формулює вимоги до продукції, яку має випускати підприємство, щоб забезпечити її збут, виробництво виступає тим фактором, який характеризує можливості більшого чи меншого рівня задоволення цих вимог. Лише поєднанням споживчо- та виробничо-орієнтованого підходу до планування діяльності підприємства можна забезпечити успіх, тому при аналізі будь-якої стратегічної зони господарювання (СЗГ) і формуванні для неї продуктової стратегії замало користуватися лише ринковими характеристиками.

Готовые изделия поступают на склады фирмы и далее в товаропроводящую сеть. Таким образом, производство в рыночной экономике – это всего лишь одно из звеньев маркетинговой цепочки. Никто не работает на склад или ради выполнения никому не нужного плана. Рано или поздно так будет и у нас. Пока же многие наши компании продолжают думать в основном производственными категориями: как обновить оборудование, где достать сырье и т. д. Мало кто начинает с анализа потребностей рынка и нужности своей продукции на рынке. А результаты анализа рынка могут показать, что планируемая продукция на рынке не нужна, а нужна другая, для производства которой нужны другое оборудование и другое сырье. И другие мозги! Маркетолога должны заботить многие аспекты производства, включая эргономику. «Клиентом» в данном случае выступает рабочий. Дистрибуция Хороший продукт должен быть хорошо доставлен Клиенту – что толку в идеальном продукте, поддержанном отличной рекламой, если его трудно приобрести. Если фирма это понимает, то она должна уделить серьезное внимание созданию оптимальных товаропроводящих каналов

1. Попередній фінансовий аналіз підприємства

2. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

3. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

4. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

5. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

6. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
7. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
8. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

9. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

10. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

11. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

12. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

13. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

14. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

15. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

16. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

Ростомер деревянный (ростомер-пазл).
Ростомер способствует развитию малыша, помогает наблюдать за ростом, служит отличным украшением детской. Как измерить рост? Соберите
324 руб
Раздел: Ростомеры
Шкатулка для рукоделия "Цветочная поляна" 26x16x18,5 см.
Шкатулка настольная, с выдвижным ящичком. Материал: МДФ, внешнее покрытие - текстиль, внутреннее покрытие - флок. Размер: 26x16x18,5 см.
2452 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

18. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

19. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

20. Аналіз фінансового стану підприємства

21. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

22. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"
23. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
24. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

25. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

26. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

27. Аналіз активів підприємства

28. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

29. Аналіз діяльності підприємства

30. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

31. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

32. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

33. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

34. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

35. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

36. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

37. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

38. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
39. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
40. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

41. Бізнес-план підприємства

42. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

43. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

44. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

45. Розробка підприємства LOMAPAK

46. Фінанси підприємства контрольна

47. Формування основних фондів підприємства

48. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

50. Оцінка фінансового стану підприємства

51. Персонал підприємства

52. Рентабельність підприємства

53. Економічний аналіз підприємств

54. Управління утворенням прибутку підприємства
55. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
56. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

57. Автомазація виробничих процесів підприємства

58. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

59. Витрати підприємства

60. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

61. Економічна оцінка активу балансу підприємства

62. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

63. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

64. Організація і методика аудиту доходів підприємства

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

65. Організація облікової політики підприємства

66. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

67. Фінансова звітність підприємства

68. Аудит доходів підприємства

69. Аудит установчих документів підприємства

70. Правовий статус приватного підприємства
71. Реєстрація приватного підприємства
72. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

73. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

74. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

75. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

76. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

77. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

78. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

79. Непрямі податки підприємства

80. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая
Водный игровой центр "Пляж".
Надувной игровой центр "Дельфин" представляет собой детский надувной игровой комплекс с бассейном, фонтаном и разноцветными
1644 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" - Кукла с домом и аксессуарами, 15 см.
Комплект: домик, кукла, кошка, 3 шарика, стол, торт, кувшин, 2 стакана. Размер домика в сложенном виде: высота - 33 см, ширина - 25 см,
1999 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

81. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

82. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

83. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

84. Розробка маркетингової стратегії підприємства

85. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

86. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"
87. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"
88. Ціноутворення та цінова політика підприємства

89. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

90. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

91. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

92. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

93. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

94. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

95. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

96. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек

97. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

98. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

99. Мотивація робітників промислового підприємства

100. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.