Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Административное право Административное право

Припинення адміністративних правопорушень

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ Ужгородський Державний Університет юридичний факультет РЕФЕРАТ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА НА ТЕМУ: “ПРИПИНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ” Студент ІІ курсу І групи Гайсак Ю.М.Ужгород 1999 План Вступ 3 1. Поняття припинення адміністративних правопорушень. 4 2. Правова характеристика окремих заходів адміністративного припинення: 6 2.1.Адміністративне затримання 7 2.2.Вказівка порушникові на протиправність його дій та вимога їх негайного припинення 9 2.3.Вилучення речей та документів 9 2.4.Тимчасове відсторонення від виконання певних робіт або вилучення документів на право їх ведення чи експлуатацію механізмів 10 2.5.Перевірочний огляд 10 2.6.Застосування заходів фізичного впливу та спецзасобів 11 3. Висновок 12 Список використаних джерел та літератури 13 Вступ Керівництво суспільством, забезпечення громадської дисципліни та правопорядку здійснюється за допомогою активних засобів цілеспрямованого впливу на свідомість та поведінку людей. В якості цих засобів виступають і такі методи державної і громадської діяльності, як переконання та примус. Переконання та примус, як методи державного управління, явища суспільні, так як вони знаходять свій вияв у змісті зв’язків між учасниками конкретних суспільних відносин. “Переконання передує примусові, який застосовується до громадян, не здатних скеровувати свою поведінку у відповідності з державною волею”.1 Примус існує у будь-якому суспільстві і є необхідним елементом організації самого суспільства. Якщо на ранніх етапах розвитку суспільства він грунтувався на авторитеті старійшин, вождів, то в сучасному суспільстві — на владі держави. Отже, примус тісно пов’язаний з державною владою та визначає характер цієї влади. “Інтереси охорони законності і правопорядку, підтримки державної дисциплини потребують, щоб органи держави забезпечували проведення в життя державної волі, застосовуючи в разі необхідності до тих, хто не слідує цій волі добровільно, і примусові заходи, які допускаються законом”.2 Державний примус застосовується на підставі переконання, у суворих рамках законності. “Найбільш важливими принципами боротьби з правопорушеннями є неминучість впливу на правопорушника., законність, справедливість, гуманізм”.3 Розрізняють державний і адміністративний примус. Державний примус — це засіб захисту інтересів суспільства, вимушена реакція на неправомірні дії. Адміністративний примус — різновид державного, окремий, самостійний інститут адміністративного права. По суті це втручання у сферу правових інтересів правопорушника, інших суб’єктів права. Адміністративний примус включає: -заходи припинення адміністративних правопорушень, -заходи адміністративного попередження, -заходи адміністративного стягнення. Основою застосування цих заходів є: -кодекс про адміністративні проступки, -митний кодекс, -закони про міліцію, -закони про службу безпеки, -закони про державний кордон тощо. 1. Поняття припинення адміністративних правопорушень Вирішальна роль в боротьбі з правопорушеннями належить державі.

Вона має для цього спеціальний апарат примусу. Правові норми визначають, в яких випадках державні органи можуть застосовувати заходи адміністративного припинення, адміністративного попередження та адміністративні стягнення, види та розміри примусових заходів (санкцій) та порядок їх застосування. Державний примус, “опосередковуючись у праві, виступає у формі правового примусу і, як правило, виявляється в конкретних заходах примусового характеру, які застосовуються уповноваженними на це органами держави (посадовими особами) у зв’язку з невиконанням правових норм.”4 За суб'єктами впливу різнохарактерні види примусу зближуються, оскільки небезпека, якій вони протидіють, загрожує або окремій фізичній особі, або суспільству і державі, або одночасно тому й іншому. В той же час що самі види адміністративного примусу (адміністративне припинення, попередження та стягнення) різняться між собою. Так, “заходи припинення і попередження мають запобіжно-захисний характер”5, адміністративне стягнення є покаранням, формою відповідальності. Воно не може застосовуватися без юридичної оцінки вчиненого діяння, встановлення вини правопорушника, наявності інших елементів складу конкретного правопорушення. На відміну від стягнення для застосування адміністративного припинення не потрібне встановлення вищезгаданих факторів. Адміністративне припинення стосується майбутнього діяння. Адміністративне стягнення є карою за правопорушення, що вже сало місце. Заходи адміністративного припинення впливають на поведінку особи, а не безпосередньо на особу, як це відбувається у випадку застосування адміністративного стягнення. Саме ж припинення, на відміну від покарання взагалі, чітко не визначається у законі за обсягом дій. Тому не можна ототожнювати заходи припинення з іншими заходами адміністративного примусу. Таким чином, адміністративне припинення можна визначити як “сукупність заходів державно-примусового припинення відповідних правопорушень, що розпочалися або готуються, поновлення порушених ними юридичних відносин, попередження шкідливих наслідків діянь, забезпечення умов для притягнення винних до відповідальності”.6 Виділення заходів адміністративного припинення, як і взагалі класифікація видів адміністративного примусу, має, на думку В.Е.Севрюгина, велике теоретичне та практичне значення: -для усвідомлення сутності різноманітних заходів примусу, їх мети та взаємодії; -для застосування цих заходів та забезпечення їх ефективності; -для наукової кодифікації видів адміністративного примусу. Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що заходи адміністративного припинення спрямовані на припинення протиправних дій, вони використовуються для того, щоб не допустити нових правопорушень та настання шкідливих наслідків. Взагалі з приводу класифікації заходів адміністративного примусу в нанауці адміністративного права існують дві основні точки зору. Перша була запропонована наприкінці 40-х років Студенкіним С.С., Ямпольською Ц.А. та іншими та зводилася до виділення адміністративного стягнення та інших заходів адміністративного примусу.

В основу цього поділу була закладена формальна ознака — наявність адміністративних санкцій. Інша була висунута М.І.Єропкіним наприкінці 50-х років та отримала найбільше розповсюдження. Ця точка зору передбачає існування трьох видів заходів адміністративного примусу, серед яких виділяються і заходи припинення. Заходи адміністративного припинення використовуються як засіб примусового припинення провопорушень та відвернення їх шкідливих наслідків. Заходи припинення відрізняються від адміністративних стягнень та заходів адміністративного попередження за своєю метою, яка полягає у припиненні протиправної поведінки, усуненні протиправної ситуації, примушенні правопорушника діяти у рамках встановлених правил співжиття. Точки зору щодо застосування заходів адміністративного припинення у конкретних випадках існують різні. Одні автори вважають, що ці заходи можуть застосовуватися тільки при наявності правопорушення, тобто у зв’язку з вчиненим правопорушенням. Інші — як при наявності, так і при відсутності правопорушення, тобто для припинення майбутніх правопорушень. Наприклад, Севрюгин В.Е. вважає, що заходи припинення застосовуються тільки у зв’язку з вчиненим правопорушенням і, як усі примусові заходи, є передбаченою законом реакцією на неправомірні дії. В одному випадку припиняється конкретна дія — неправомірна лінія поведінки. В інших випадках підставою застосування заходів припинення є конкретний адміністративний проступок (наприклад, дрібне хуліганство). В третіх — систематичні порушення. Але в усіх випадках ці заходи є засобом охорони суспілних відносин від наявних або можливих посягань. Заходи адміністративного припинення можуть застосовуватися як самостійно (закриття закладу громадського харчування у зв’язку з антисанітарним станом), так і в сукупності з адміністративними стягненнями, при цьому вони забезпечують можливість стягнення і, як правило, йому передують (затримання порушника громадського порядку з наступним накладенням на нього адміністративного штрафу). Усі заходи адміністративного припинення застосовуються виключно на таких основних принципах: - гуманізм; - законність; - оптимальність; - диференціація заходів припинення. Гуманізм у припиненні правопорушень означає боротьбу з посяганнями на правопорядок, надійний захист інтересів людей, їх прав та свобод. Законність передбачає чітке дотримання законів в процесі застосування заходів припинення. Оптимальність передбачає вибір найбільш доцільних заходів впливу. Диференціація передбачає необхідність вибору та застосування найбільш доцільних для данного правопорушення заходів припинення. Невід’ємною частиною застосування заходів адміністративного припинення є виявлення і усунення причин та умов вченення правопорушень. При цьому аналізуються оперативна обстановка та результати припинення, стан правового порядку тощо. 2. Правова характеристика окремих заходів адміністративного припинення Заходи адміністративного припинення досить різноманітні. Це обумовлено тим, що в різних умовах, по відношенню до різних суб’єктів різні державні органи повинні застосовувати найбільш ефективні заходи для припинення антигромадських дій.

Брав участь у Полтавськй битв 1709Pр. на боц росян. Фрдрх Великий.P ¶деться про ФрдрхаP¶ Барбаросса (бл. 1125P 1190), короля Нмеччини з 1152Pр., мператора «Священно Римсько мпер» з 1155Pр. Запорозька СчP суспльно-полтична та вйськово-адмнстративна органзаця укранського козацтва, що склалася в першй половин 16Pст. за Днпровими порогами. Найвищим органом влади булаP вйськова козацька рада, яка обирала кошового отамана й ншу козацьку старшину. Дяв козацький вйськовий суд. Карл Маркс називав Сч «козацькою республкою» (Див.: Архив К.PМаркса и Ф.PЭнгельса.P Т.P8.P С.P154). Запорозьке козацтво вдгравало видатну роль у боротьб народних мас Украни проти феодально-крпосницького гнту. В счн 1648Pр. запорожц на чол з Богданом Хмельницьким поклали початок визвольнй вйн укранського народу 16481654Pрр., тривалий час вели боротьбу проти турецько-татарсько агрес. Росйський царизм розглядав Запорозьку Сч як один з осередкв антифеодального й нацонально-визвольного руху укранського народу. У червн 1775Pр. росйська армя зруйнувала Сч

1. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

2. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

3. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення

4. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

5. Адміністративна відповідальність

6. Адміністративна відповідальність в Україні
7. Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі
8. Адміністративне право України

9. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

10. Адміністративний примус

11. Адміністративні провадження

12. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

13. Адміністративно-правовий статус Президента України

14. Адміністративно-правові норми

15. Елементи адміністративного позову

16. Місце адміністративного права в правовій системі

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

17. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

18. Основи адміністративного права України

19. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

20. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

21. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

22. Розвиток адміністративного законодавства
23. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду
24. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

25. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

26. Адміністративні і економічні реформи Петра I

27. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

28. Адміністративний менеджмент

29. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

30. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

31. Достоинства и недостатки рыночной (меновой) и командно-адм.эконом.систем.

32. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

Медицинская карта истории развития ребенка, красная, А5, по форме 112/У.
История развития ребенка — основной медицинский документ, который ведется на каждого ребенка от рождения и до 14 лет включительно. В этот
498 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

33. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

34. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

35. Підстави і порядок припинення права користування надрами

36. Поняття і види правопорушень

37. Припинення шлюбу

38. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи
39. Відповідальність за податкове правопорушення
40. Адміністрування комп’ютерних мереж

41. Адмена прыгоннага права

42. Застосування міжнародних сил ООН у припиненні конфліктів

43. Адміністрування екологічних податків и платежів в Україні

44. Аналіз вітчизняної практики адміністрування податків

45. Основи податкового адміністрування

46. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

47. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

48. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Банка для сыпучих продуктов "Лавандовый букет", 9,5x13 см, 500 мл.
Банка для сыпучих продуктов прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 500 мл. Размер: 9,5x13 см.
307 руб
Раздел: Керамические
Циркуль металлический "Stop System" с грифелем 2 мм.
Эксклюзивная инновация. Кронцепция Stop System фиксирует штанги циркуля в нужном положении, предотвращая их нежелательное смещение, и
357 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.