Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат: Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу План Вступ 1. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу Висновок Література Вступ Державне управління у сфері використання та охорони лісів є формою здійснення функцій, які випливають зі змісту права власності держави на ліси. Воно поділяється на загальне та спеціальне. Відповідно до статей 23, 24 Лісового кодексу загальне державне управління в галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів здійснюють Президент України, Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та деякі інші органи відповідно до законодавства. Спеціальне державне управління в цій сфері здійснює Держкомлісгосп України. Компетенція цього комітету та його органів визначається ст. 32 Лісового кодексу України та Положенням про міністерство, затвердженим Указом Президента України від 14 серпня 2000 р. Основними функціями управління у галузі використання, відтворення, захисту та охорони лісів є: ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру; лісовпорядкування; розподіл і перерозподіл лісів; відновлення лісів і лісорозведення; державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною та захистом лісів; вирішення спорів у галузі використання, відтворення, охорони та захисту лісів видача дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, надання земельних ділянок лісового фонду в постійне та тимчасове користування для спеціального використання лісових ресурсів, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт. Управління в сфері охорони та використання рослинного світу являє собою діяльність центральних органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, спрямовану на забезпечення раціонального використання природних рослинних ресурсів, їх охорону, дотримання вимог екологічного законодавства юридичними та фізичними особами, запобігання екологічним правопорушенням та захист екологічних прав громадян у даній сфері. 1. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу Державне управління здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції. Спеціально уповноваженим державним органом управління з питань екології та природних ресурсів є Мінприроди України та його органи на місцях. До інших центральних органів державної виконавчої влади належать Мінаграрополітики України, МОЗ України, Держкомлісгосп України, Держводгосп України, Держкомзем України. Участь громадян та їх об’єднань у здійсненні заходів щодо охорони, використання та відтворення рослинного світу регламентується Законом України «Про рослинний світ» та положеннями про відповідні громадські об’єднання.

Так, громадяни та їх об’єднання мають право брати участь у розгляді центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів АРК, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з охороною, використанням та відтворенням рослинного світу, сприяти цим органам у здійсненні заходів щодо охорони, невиснажливого використання та відтворення об’єктів рослинного світу, а також ініціювати відповідні заходи. Мінприроди України є провідним органом у системі центральних та інших органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основними його завданнями в галузі охорони та використання рослинного світу є: - проведення державної екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на збереження та відтворення безпечного для існування рослинного світу навколишнього середовища; - державний контроль за додержанням вимог законодавства з питань використання та охорони природних рослинних ресурсів; - ведення державного обліку, кадастру і моніторингу рослинного світу; - здійснення нормативно-правового регулювання щодо використання рослинного світу; - організація проведення державної екологічної експертизи щодо збереження природних рослинних угруповань; - обґрунтування доцільності розроблення державних і регіональних екологічних програм за результатами вивчення і дослідження стану рослинного світу чи окремих регіональних проблем використання природних рослинних ресурсів; - здійснення міжнародного співробітництва з питань охорони використання та відтворення рослинного світу. Відповідно до покладених на нього завдань у зазначеній сфері Мінприроди України здійснює комплексне управління та регулювання в галузі охорони рослинного світу, раціонального використання і відтворення природних рослинних ресурсів; координує діяльність центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у галузі охорони рослинного світу, раціонального використання і відтворення природних рослинних ресурсів; здійснює державний контроль за охороною, використанням та відтворенням рослинного світу, додержанням правил зберігання, транспортування, застосування та поховання засобів захисту рослин; установлює норми і правила, бере участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання рослинного світу, охорони природних рослинних угруповань від забруднення та іншого шкідливого впливу; розробляє і запроваджує в установленому порядку економічний механізм використання природних рослинних ресурсів; забезпечує розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, ведення Червоної книги України, та деякі інші. Мінагрополітики України у галузі охорони та використання рослинного світу організовує роботу, спрямовану на забезпечення дотримання вимог законодавства у процесі експлуатації природних рослинних ресурсів, раціонального використання лісових та інших ресурсів рослинного світу, збереження рідкісних та зникаючих видів рослин; здійснює контроль за забезпеченням екологічної безпеки в процесі використання регуляторів росту рослин; сприяє проведенню на підприємствах усіх форм власності державної політики з питань карантину рослин, охорони території України від занесення збудників хвороб рослин, здійснює фітосанітарний контроль тощо.

Держкомлісгосп України, здійснюючи свої функції у сфері лісового та мисливського господарства, відіграє важливу роль в охороні та раціональному використанні всього рослинного світу. Опосередковані управлінські функції в сфері охорони та викостання рослинного світу виконують Держводгосп України та Держкомзем України. Це зумовлено тим, що об’єктами рослинного світу є природні рослинні угруповання, що знаходяться в межах внутрішніх морських вод і територіального моря, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, поверхневих вод (озер, водосховищ, річок, каналів), а також дикорослі та інші несільськогосподарського призначення судинні рослини, що ростуть на землях сільськогосподарського призначення. Таким чином, реалізація зазначеними центральними органами державної виконавчої влади функцій управління щодо охорони та використання водних та земельних ресурсів одночасно опосередкованим шляхом забезпечує охорону та раціональне використання об’єктів рослинного світу, що знаходяться у відповідному природному просторі. Зокрема, Держводгосп України здійснює контроль за дотриманням режимів роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, розробляє довгострокові прогнози водогосподарських балансів і схеми комплексного використання вод та охорони водних ресурсів; здійснює заходи щодо поліпшення експлуатації водогосподарських об’єктів комплексного призначення тощо. З конкретних управлінських функцій у сфері охорони та використання рослинного світу виділяються контрольна, по веденню державного обліку, кадастру і моніторингу рослинного світу. Державний контроль за додержанням законодавства про рослинний світ здійснюють органи Мінприроди України, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та деякі інші органи. Завданням цього контролю є забезпечення додержання вимог законодавства про рослинний світ усіма державними органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування, а також громадянами. Державному контролю, зокрема, підлягають: правила загального та спеціального використання природних рослинних ресурсів; вимоги законодавства щодо здійснення окремих видів спеціального використання рослинного світу; порядок реалізації лікарської та технічної сировини дикорослих рослин юридичними та фізичними особами; вимоги охорони умов місцезростання об’єктів рослинного світу а також щодо охорони, використання та відтворення рослинного світу, під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в дію, експлуатації споруд та об’єктів, застосування технологій, які негативно впливають на стан рослинного світу правила ввезення в Україну та вивезення за її межі об’єктів рослинного світу; ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів тощо. Громадський контроль у галузі охорони, використання та відтворення рослинного світу здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля. Повноваження цих інспекторів визначені Положенням про них, затвердженим Мінекології України 27 липня 2002 р.

Тому я написав цей лист до редакц «Фрай вельт». Незабаром з Берлна до ґльстербурга прихали спвробтники журналу,  я розповв м, що знав. Через деякий час мене запросили до Берлна, а потм до Радянського Союзу. Я з радстю прийняв запрошення, сподваючись хоч в якйсь мр загладити те непоправне, що зробив мй батько. Рудольф Рингель. Додаю клька документв». «Оберштурмбанфюреров Рингелю Передбачаться, що незабаром у Кенгсберз буде проведено операцю «Грюн». Тому Вам необхдно здйснити акцю янтарно кмнати  доставити цю кмнату у вдомий Вам Б. Ш Псля проведення операц входи, як домовлено, замаскувати, якщо будинок ще збергся висадити його в повтря. За невиконання наказу Ви повнстю вдповдате. Псля виконання повернетесь до вдомого Вам пункту, де Вас зустрнуть, або одержите дальш вказвки». Пдпис нерозбрливий. «До головного управлння мперсько безпеки. Наказ виконано. Акцю янтарно кмнати закнчено. Входи, згдно з наказом, замасковано. Вибух дав потрбн наслдки. Георг Рингель». «Передано кервников транспорту 30 ящикв з плитами янтарю  ящики колекцй янтарю згдно з наказом головного управлння мперсько безпеки». Пдписи охорони

1. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

3. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

4. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)

5. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

6. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
7. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
8. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

9. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

10. Структура державного управління

11. Форми державного управління

12. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

13. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

14. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

15. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

16. Функції управління в галузі екології

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

18. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

19. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

20. Валютні ризики: економічна природа та управління

21. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

22. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
23. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
24. Функції управління в аграрному праві

25. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

26. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

27. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

28. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

29. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

30. Поняття та сутність ефективності управління

31. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

32. Сутність лідерства та управління

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

33. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

34. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

35. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

36. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

37. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

38. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.
39. Державні органи управління туристичною роботою
40. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

41. Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

42. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

43. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

44. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

45. Рішення в системі управління

46. Управління запасами

47. Управління проектами

48. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Управління фінансами України

50. Організаційна система управління природокористуванням України

51. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

52. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

53. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

54. Методи управління банківськими ризиками
55. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
56. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

57. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

58. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

59. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

60. Принципи розробки та оцінки державної політики України

61. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

62. Теорія і методологія дослідження управління

63. Управління юридичним консалтингом

64. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры
Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие

65. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

66. Системи управління базами даних

67. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

68. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

69. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

70. Інформаційні технології управління маркетингом
71. Управління запасами матеріалів на підприємстві
72. Управління поведінкою споживачів

73. Управління процесом створення нового товару

74. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

75. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

76. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

77. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

78. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

79. Аналіз стартегічного управління підприємством

80. Антикризове управління бізнесом

Набор: рейлинг (58 см) с креплением и 6 S-крючков.
Рейлинг - отличный способ для хранения инструментов на кухне. Его использование позволяет сэкономить и упорядочить рабочее пространство.
482 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кислородный отбеливатель "Shabondama", 750 г.
Средство обладает дезодорирующим и антибактериальным действием. Гранулы отбеливателя прекрасно растворяются благодаря воздушной структуре.
375 руб
Раздел: Отбеливатели
Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Дослідження аспектів управління якістю продукції

82. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

83. Закономірності формування корпоративного управління

84. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

85. Корпоративне управління акціонерним товариством

86. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"
87. Методологія системи управління персоналом
88. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

89. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

90. Організаційна структура управління персоналу підприємства

91. Організаційна структура управління підприємством

92. Організація управління персоналом підприємства

93. Основи управління персоналом підприємств

94. Особливості антикризового управління

95. Особливості управління організацією

96. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

97. Принципи управління персоналом

98. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

99. Розвиток науки управління

100. Система управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.