Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗмістВступ 1.Облік виробничих запасів на підприємствах України. Застосування програми „1С:Бухгалтерія” для їх обліку 1.1 Основи бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.1.1 Визначення, класифікація і оцінка виробничих запасів 1.1.2 Загальні вимоги до документального оформлення руху виробничих запасів 1.1.3 Документування надходження виробничих запасів 1.1.4 Документування відпуску виробничих запасів 1.2 Облік руху виробничих запасів у програмі “1С:Бухгалтерія” 1.2.1 Налагодження довідників аналітичного обліку 1.2.2. Придбання виробничих запасів 1.2.3. Облік реалізації виробничих запасів 2. Охорона праці та гігієна користувача ЕОМ Висновки Список використаної літератури Вступ Облік запасів на підприємствах, в організаціях та в інших юридичних осіб всіх форм власності (крім бюджетних установ) з 01.01.2000 року регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №9 &quo ;Запаси&quo ;, затвердженим наказом Мінфіну від 20.10.99 р. №246 і зареєстрованим у Мін'юсті 02.11.99 р. за №751/4044. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності. Згідно з цим стандартом запаси - це активи, які: зберігають для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; зберігають для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Запаси є однією з основних складових собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг тощо. Від того, наскільки правильно буде організований їх облік, залежить точність визначення прибутку підприємства і, що не менш важливо, збереження самих запасів. Облік запасів є одним з найбільш трудомістких розділів обліку, оскільки оперує десятками, сотнями, а часом і тисячами найменувань запасів. Крім того, облік запасів є ніби довгим ланцюжком операцій, який зв'язує воєдино облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками, підзвітними особами, облік запасів на складі і так далі до обліку розрахунків з покупцями і замовниками. Метою моєї роботи стало описати ведення обліку виробничих запасів в програмі «1С:Бухгалтерія», застосування якої значно підвищить ефективність роботи бухгалтера. Облік виробничих запасів на підприємствах України. Застосування програми „1С:Бухгалтерія” для їх обліку 1.1 Основи бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.1.1 Визначення, класифікація і оцінка виробничих запасів В залежності від того, яку роль відіграють різноманітні виробничі запаси в процесі виробництва продукції, робіт і послуг, вони поділяються на такі групи: сировина, основні й допоміжні матеріали; купівельні напівфабрикати; незавершене виробництво; малоцінні та швидкозношувані предмети; молодняк тварин і тварини на відгодівлі. Сировина і матеріали - не предмети праці, з яких виготовляють продукцію; вони утворюють матеріальну (речовинну) основу продукції. Сировина — це продукція сільського господарства (зерно, бавовна. молоко) і видобувної промисловості (вугілля, руда тощо), а матеріали - продукція переробної промисловості (борошно, тканина, цукор тощо).

Поділ матеріалів на основні та допоміжні має умовний характер і часто залежить лише від кількості матеріалу, використаного на виробництво різних видів продукції. До групи допоміжних матеріалів у зв'язку з особливістю використання окремо виділяють паливо, гару і тарні матеріали, запасні частини. Паливо виділяють в окрему групу з причини його великого економічного значення та специфіки споживання. Паливо поділяють на технологічне, моторне (пальне) і господарське (на опалення), До тари і тарних матеріалів належать предмети, які використовуються для пакування, транспортування, зберігання різних матеріалів і продукції (мішки, ящики, коробки тощо). Запасні частини служать для ремонту і заміни спрацьованих деталей машин та обладнання. Незавершене виробництво виступає у вигляді незакінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Напівфабрикати - це сировина і матеріали, які пройшли певні стадії обробки, але ще не є готовою продукцією. У виготовленні продукції вони виконують таку ж роль, як і основні матеріали, тобто утворюють її матеріальну основу. Зворотні відходи виробництва - це залишки, що утворились в процесі переробки сировини і матеріалів та які повністю або частково втратили споживчі якості (тирса, стружка тощо). До окремої групи виділяють малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року Важливою передумовою організації обліку виробничих запасів є їх оцінка. Згідно з діючими нормативними документами одержані виробничі запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. П(С)БО 9 &quo ;Запаси&quo ; визначає, які саме витрати формують первісну вартість запасів. При відпуску запасів у виробництво, їх продажу та іншому вибутті згідно з П(С)БО 9 здійснюється оцінка. Загальна характеристика рахунків з обліку виробничих запасів. Цей рахунок активний, балансовий, призначений для обліку господарських засобів. По дебету рахунку 20 &quo ;Виробничі запаси&quo ; відображаються надходження виробничих запасів на підприємство, їх дооцінка, по кредиту — витрачання на виробництво (експлуатацію, будівництво), переробка, відпуск (передача) на сторону, уцінка тощо. Вартість окремих видів виробничих запасів обліковується на відповідних субрахунках рахунку 20. Операції з обліку виробничих запасів відображаються в журналі-ордері № 10. 1.1.2 Загальні вимоги до документального оформлення руху виробничих запасів Документальне оформлення надходження матеріальних, сировинних і паливних ресурсів, їх наявності та витрачання є досить складним процесом, адже структура документообігу повинна бути такою, щоб забезпечувати вчасне надходження необхідної інформації як для обліку, так і для контролю та оперативного управління рухом виробничих запасів. Основні первинні документи, якими оформлюються операції з руху виробничих запасів, наведені в таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Перелік форм первинних документів для обліку виробничих запасів № форми Назва форми М-1 Журнал обліку вантажів, що надійшли М-2, 26 Довіреність М-2а Акт спинання бланків довіреностей М-3 Журнал реєстрації довіреностей М-4 Прибутковий ордер М-5 Товарно-транспортна накладна М-6 Товарно-транспортна накладна М-7 Акт про приймання матеріалів М-8,8а Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск) М-9, 9а Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2-5 найменувань матеріалів) М-10, 10а Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів М-12 Картка складського обліку матеріалів М-13 Реєстр приймання-здачі документів М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі М-15 Акт про приймання устаткування М-15а Акт приймання-передачі устаткування до монтажу М-16 Матеріальний ярлик М-17 Акт про виявлені дефекти устаткування М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу М-19 Матеріальний звіт М-20 Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей (бланк суворої звітності) М-21 Інвентаризаційний опис М-22 Акт на списання матеріалів відкритого зберігання М-23 Акт про витрату давальницьких матеріалів М-26 Картка обліку устаткування для встановлення М-28, 28а Лімітно-забірна картка (для будівельних організацій) Інформація, яка знаходиться в прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку методом подвійного запису.

Крім того, для забезпечення своєчасного відображення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку на підприємствах повинні бути чітко визначені терміни передачі первинних документів до бухгалтерії. Від правильності документального оформлення операцій з надходження виробничих запасів залежить правильне віднесення їх вартості на витрати виробництва, а також реальність оцінки незавершеного виробництва та його відображення у звітності. 1.1.3 Документування надходження виробничих запасів У відповідності до виробничої програми і норм витрат підприємства визначають потребу у виробничих запасах. Вони можуть бути придбані, виготовлені власними силами, внесені до статутного капіталу, одержані безоплатно, придбані в результаті обміну тощо. Перелік первинних документів, якими найчастіше оформлюється надходження виробничих запасів, наведений в таблиці 1.2. Таблиця 1.2. Первинні документи з надходження виробничих запасів № форми Назва форми Призначення документу М-1 Журнал обліку надходження вантажів Застосовується для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриманням вантажів з залізниць, водних шляхів та оприбуткуванні їх на склад підприємства. Призначений для контролю за надходженням та оприбуткуванням запасів та запису даних про оплату рахунку, відмову від акцепту тощо М-2, 2б Довіреність Призначено для оформлення права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів при номенклатурі одержуваних товарно-матеріальні цінностей у межа 6 найменувань доцільно використовувати форму М-2, при більшій кількості форму М-26 М-2а Акт списання бланків довіреностей Призначений для списання використаних бланків довіреностей М-3 Журнал реєстрації довіреностей Застосовується для реєстрації виданих під розписку довіреній особі довіреностей. Всі сторінки журналу реєстрації довіреностей повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою і підписами керівника та головного бухгалтера підприємства М-4 Прибутковий ордер Призначений для оприбуткування матеріалів, які надійшли на підприємство від постачальників або з переробки. Заповнюється при відсутності. якісних та кількісних розбіжностей з документами постачальника, а також при оприбуткуванні запасів з переробки. Використовуються для оперативного обліку на складах, аналітичного та синтетичного обліку надходження запасів М-5 М-6 Товарно-транспортна накладна Призначена для обліку поставок запасів та розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Використовується для кількісного та якісного обліку запасів М-7 Акт про приймання матеріалів Застосовується для оформлення приймання запасів, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супроводжуючих документів постачальника, а також при прийманні запасів, що надійшли без документів М-13 Реєстр приймання-здачі документів Оформлюється приймання-передача первинних документів. Складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою і передається до бухгалтерії підприємства разом з первинними документами і необхідними додатками М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі Складається на основі матеріальних звітів МВО і показує рух матеріальних цінностей на складі за день Розглянемо на прикладі оформлення товаротранспортної накладної.

В настоящее время, говорилось в справке, в лагерях и тюрьмах содержится заключенных, осужденных за контрреволюционные преступления, - 467 946 человек и, кроме того, находится в ссылке после отбытия наказания - 62 462 человека. В этом же документе отмечалось, что созданным на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 г. Особым совещанием при НКВД СССР, которое просуществовало до 1 сентября 1953 г., было осуждено 442 531 человек, в том числе приговорено к высшей мере наказания - 10 101, к лишению свободы - 360 921, к ссылке и высылке (в пределах страны) - 67 539 и к другим мерам наказания (зачет времени нахождения под стражей, высылка за границу, принудительное лечение) - 3 970 человек. Подавляющее большинство, дела которых рассматривались Особым совещанием, были осуждены за контрреволюционные преступления. В первоначальном варианте справки, составленной в декабре 1953 г., когда число имевшихся тогда в наличии в местах лишения свободы осужденных за контрреволюционные преступления составляло 474 950 человек, приводилась география размещения 400 296 заключенных: в Коми АССР - 95 899 (и, кроме того, в Печорлаге - 10 121), в Казахской ССР - 57 989 (из них в Карагандинской обл. - 56 423), в Хабаровском крае - 52 742, Иркутской обл. - 47 053, Красноярском крае - 33 233, Мордовской АССР - 17 104, Молотовской обл. - 15 832, Омской обл. - 15 422, Свердловской обл. - 14 453, Кемеровской обл. - 8 403, Горьковской обл. - 8 210, Башкирской АССР 7 854, Кировской обл. - 6 344, Куйбышевской обл. - 4 936 и в Ярославской обл. - 4 701 человек

1. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

2. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

3. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

4. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

5. Шляхи вдосконалення ринку цінних паперів в Україні

6. Основные отличия между программой "1С:Предприятие" версии 7.7 от программы "1С:Предприятие" версии 8.0
7. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП
8. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

9. Облік виробничих запасів

10. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

11. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

12. Організація обліку запасів на підприємствах

13. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

14. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

15. Автоматизація процесу обліку

16. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

17. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

18. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

19. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

20. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

21. Напрямки вдосконалення автоматизації розрахункових операцій

22. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення
23. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
24. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

25. Економічна сутність виробничих запасів

26. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

27. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

28. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

29. Облік виробничих витрат у птахівництві

30. Облік запасів

31. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

32. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

34. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

37. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

38. Організація обліку
39. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
40. Організація обліку власного капіталу підприємства України

41. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку орендних операцій

44. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

45. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

46. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

47. Організація управлінського обліку на підприємстві

48. Основи бухгалтерського обліку

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

49. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

50. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

51. Рахунки бухгалтерського обліку

52. Роль обліку в управлінні підприємством

53. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

54. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження
55. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

58. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

59. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

60. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

61. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

62. Автоматизована система обліку праці та зарплати

63. База даних по обліку вогнепальної зброї

64. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

65. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

66. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

67. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

68. Організація обліку на торгівельному підприємстві

69. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

70. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
71. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
72. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

73. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

74. Обзор средств для автоматизации геодезических вычислений

75. Предварительная оценка запасов подземных вод месторождения "Ростань" (г. Борисоглебск)

76. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

77. Судьба золотого запаса царской России

78. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

79. Анализ, оценка и выбор пользователем пакетов прикладных программ для автоматизации своей деятельности ([Курсовая])

80. Автоматизация расчета начислений заработной платы в строительном управлении N 151

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

82. 1С : Торговля + склад

83. Автоматизация банковской деятельности. Банковские сети

84. Использование полей и закладок для оформления и автоматизации редактирования и обработки экономической информации в документах Word

85. Программы системы 1С: Предприятие. Администрирование в программах 1С: Предприятие

86. Применение"Сравнительная терапевтическая и экономическая эффективность антимикробного препарата "Фармазин" при лечении бронхопневмонии у телят, применяемого раздельно и в сочетании с аутогемотерапией" в СПК "Чартолы", Тюкалинского района, Омской обл
87. Автоматизация металлургических цехов
88. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

89. Автоматизация парокотельной установки

90. Основы автоматизации производственных процессов

91. Автоматизация процесса газоочистки

92. Автоматизация процесса получения диоксида титана

93. Автоматизация редукционно-охладительной установки

94. Автоматизация фильтровального отделения установки 39/2 (Депарафинизации масел)

95. Комплексная механизация и автоматизация

96. Автоматизация процесса нитрования

Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское
Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки

97. Автоматизация процесса производства геля

98. Механизация и автоматизация разборочных и сборочных работ при капитальном ремонте автомобилей

99. Технология и автоматизация производства РЭА

100. Автоматизация учета основных средств в банке


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.