Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Концепція спонтанного характеру ринкового порядку

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТ Вступ Концепція спонтанного характеру ринкового порядку Висновки Література Вступ Тема реферату – «Концепція спонтанного характеру ринкового порядку». У розвинутих країнах світу нині активно ведеться боротьба за ідею суспільного договору. Криза соціальної держави, безробіття, проблема закону і порядку породжують питання межі претензій індивіда. Тому на передній план виходять конституційні проблеми, а лібералізм набуває нового змісту. Неолібералізм — напрям в економічній науці та практиці управління господарською діяльністю, прихильники якого відстоюють принцип саморегулювання господарства, вільного від надмірної регламентації. Представники економічного неолібералізму, дотримуючись традиційних положень, виходять з того, що ринок як найефективніша система господарства створює найкращі умови для економічного зростання і що свобода суб'єктів економічної діяльності має пріоритетне значення. Держава повинна забезпечити умови для конкуренції та здійснювати контроль там, де відсутні ці умови. Сучасних неолібералів об'єднують не стільки концептуальні положення, як спільність методології. Головними теоретиками цього напряму в економічній науці є Ф.-А. фон Хаєк, М. Фрідман, Р.Е. Лукас, М.Ф.-Ш. Алле та ін. Концепція спонтанного характеру ринкового порядку Досвід 70—80-х років XX ст. показав, що державне втручання може стати реальною загрозою нормальному функціонуванню ринкової системи. Така ситуація зумовила появу ідей ліберально-ринкової системи. Найвпливовішим теоретиком лібералізму в XX столітті є Ф.-А. фон Хаєк. Хаєк (Hayek) Фрідріх-Август фон (1899—1992) — австрійський економіст, лауреат Нобелівської премії (1974). Народився у Відні. Навчався у Віденському університеті. У 1921 р. здобув ступінь доктора права, в 1923 р. доктора економіки. У 1927 p., залишивши державну службу, разом з Л. фон Мізесом заснував Австрійський інститут економічних досліджень (кон'юнктури), яким керував чотири роки. На запрошення англійського економіста Л. Роббінса переїхав до Лондона. Працював професором місцевого університету, завідувачем кафедри економіки та економічної статистики в Лондонській школі економіки. В 1938 р., не бажаючи залишатися в окупованій Гітлером Австрії, став британським підданим. Через три роки в Лондонському університеті йому було присуджено вчений ступінь доктора природничих наук. Ф.А. фон Хаєк — один із лідерів неоавстрійської школи політичної економії. В Лондоні став ініціатором економічної дискусії, що розгорнулася у зв'язку з виходом у світ двох його праць — «Ціни і виробництво» (1931) і критичної рецензії на працю Дж. М. Кейнса «Трактат про гроші» (1930). У ній взяли участь майже всі відомі англійські економісти. За часом дискусія збіглася з Великою депресією і тому, по суті, велася навколо причин глибокої кризи, що охопила всі індустріальні країни, та шляхів виходу з неї. У цій дискусії зіткнулися дві економічні школи — австрійська і кейнсіанська. І хоча прийнято вважати, що вона завершилася на користь кейнсіанців, австрійська школа та її провідний представник Ф. А. фон Хаєк своїм трактуванням подій передбачив розвиток економіки, котрий виявився через 40 років у процесі стагфляції 70-х років.

У 30-ті роки було опубліковано праці «Монетарна теорія і торговий цикл» (1933), «Монетарний націоналізм і міжнародна стабільність» (1937), у яких Хаєк передбачив багато положень монетарної теорії М. Фрідмана. У праці «Прибуток, відсоток та інвестиції» (1939) автор виступає на захист вільного конкурентного ринку. У 1950 р. він переїхав у США і до 1962 р. працював професором соціальних наук і етики Чиказького університету. Ці роки були для вченого періодом плідного наукового пошуку. У 1969 p., повернувшись до Європи, Ф.-А. фон Хаєк — професор економічної політики у Фрейбурзькому університеті (Німеччина), а з 1970 р. — професор-консультант Зальцбурзького університету (Австрія). Останні роки життя провів у Фрейбурзі. У 50—60-ті роки західні економісти вважали Ф.-А. фон Хаєка вченим, який безнадійно відстав від часу. До цього спричинила, зокрема, поразка у дискусії з Дж.-М. Кейнсом, нехтування ним макроекономіки і економетрики, відстоювання позиції невтручання держави у роботу ринку. Однак після визнання його внеску Нобелівським комітетом інтерес до праць вченого відродився. Стагфляція підтвердила обґрунтованість багатьох його застережень. Його наукова скарбниця містить 18 праць, серед яких «Чиста теорія капіталу» (1941), «Використання знання у суспільстві» (1945), «Контрреволюція науки» (1952), «Структура сприйняття» (1960), «Конституція свободи» (1960), трилогія «Право, законодавство і свобода» (1973— 1979), дві збірки лекцій і статей «Дослідження в філософії, політиці, економіці та історії ідей» (1967—1978) та десятки статей. Ф.-А. фон Хаєк — почесний член Лондонської школи економіки, почесний доктор Токійського, Віденського, Зальцбурзького університетів. Чільне місце у теорії лібералізму Ф. А. фон Хаєка належить концепції спонтанного характеру ринкового порядку. Концепція спонтанного характеру ринкового порядку — концепція про такий абстрактний самоутворений порядок (як наслідок розвитку), що побудований на створених правилах, які можуть застосовуватися окремими людьми незалежно від мети і є однаковими для цілих категорій суспільства, не зазначених індивідуально. Ринкова економіка, на думку Ф.-А. фон Хаєка, виникає і еволюціонує внаслідок взаємодії людей. Однак це не свідчить про цілеспрямований вплив на її формування і розвиток. Річ у тім, що ринкова економіка розвивається за власною внутрішньою логікою, зумовленою тим, що в її формуванні люди керуються практичними знаннями, втіленими у звичаях і звичках. Переважно це неусвідомлене знання і тому воно не може бути формалізоване, узагальнене в теоріях і взяте за основу економічної політики. Прак-тичні знання, що використовуються господарськими суб'єктами, є своєрідною «розсіяною» і «швидкопсувною» інформацією про змінювані умови та параметри поточної діяльності у сфері економіки. Характер знання, на якому ґрунтується еволюція ринкового порядку, цілком виключає, на думку Хаєка, можливість будь-якого втручання у цей процес без загрози часткового або повного руйнування. Ринковий порядок, стверджує вчений, принципово відрізняється від природних і технологічних об'єктів і систем, знання про які у вигляді конкретних даних, формул, графіків тощо легко піддаються формалізації і можуть використовуватися для управління такими об'єктами та системами.

Вчений вважає, що провідна роль у формуванні і поширенні практичних знань про господарство належить механізму ринку, який через систему цін, зміни співвідношення попиту і пропозиції, рекламу тощо систематично передає інформацію про те, що, де, як, коли виробляти, купувати та продавати, і тим самим забезпечити координацію дій учасників ринку. Ринок є своєрідним інформаційним механізмом, що забезпечує отримання не фрагментарного, а системного знання про економіку, без якої неможлива ефективна господарська діяльність. Щодо цього Ф.-А. фон Хаєк полемізує з іншими представниками неокласичної школи, які вважають, що ринок являє собою соціальний механізм, який розподіляє обмежений і до того ж відомий обсяг ресурсів відповідно до обсягу і структури потреб покупців. Якби проблема полягала в такому розподілі, вважає вчений, то ринок з властивою йому конкуренцією був би не потрібний. З таким завданням справилася б система планового розподілу виробничих продуктів з єдиного центру. Ринок, стверджує Ф.-А. фон Хаєк, може ефективно розподіляти ті ресурси, які раніше не були і не могли бути враховані, на господарські цілі, які раніше не були і не могли бути виявленими. Конкуренція — це ефективний спосіб спрямування невідомих ресурсів на невідомі цілі. Ці завдання ринок може виконати, оскільки йому під силу виявити, поширити і ефективно використати дотепер невідомі дані про потреби, ресурси і технології, тобто виступити в ролі специфічної інформаційної системи. Як стверджує Ф.-А. фон Хаєк, спонтанний характер ринкового порядку означає, що втручання у нього може підірвати механізм ринку і паралізувати господарську систему загалом. Більше того, свідомий контроль над господарським життям, будь-яка політика, що націлена на отримання певних результатів чи на повну зайнятість, економічне зростання, боротьбу з інфляцією або економічними спадами, балансування попиту і пропозиції грошової маси тощо, на думку Ф.-А. фон Хаєка, неможливі, оскільки вони не в змозі врахувати і використати той масив знань, що необхідний для її успішної реалізації, і може мати руйнівні наслідки для економіки. Негативні наслідки має втручання у ринковий порядок з метою його реформування або вдосконалення, незалежно від намірів осіб, що зазіхають на цей порядок. Ринковий порядок розвивається за власною внутрішньою логікою, що не має нічого спільного з морально-етичними нормами представників соціальних верств і класів, які вимагають справедливості, рівності в розподілі прибутків, майна тощо. Ідею спонтанності розвитку ринкового порядку Ф.-А. фон Хаєк поширив і на гроші. Вони, на його думку, не повинні бути інструментом економічної політики держави, що має на меті (як пропонували монетаристи) забезпечення постійного темпу приросту грошової маси в обігу відповідно до обсягу попиту на гроші, оскільки це суперечить самій природі цього явища. Стабільності грошової системи може бути досягнуто через її лібералізацію, яка передбачає скасування урядової монополії на емісію грошей і заміну її конкуренцією приватних емітентів — недержавних суб'єктів з правом друкування грошей. Така конкуренція здатна не допустити інфляції та економічних спадів, породжених політикою державного регулювання економіки.

Аргумент к прецеденту Наиболее распространенное понимание приоритета связано с топом «предыдущее/последующее», термы которого могут рассматриваться, сопоставляться и оцениваться как равнозначные или неравнозначные. Если предыдущее более ценно, чем последующее, и критерием оценки последующего является его подобие предыдущему, мы имеем дело с аргументом прецедента. На аргументации прецедента построена историческая концепция Н.П. Павлова-Сильванского, в соответствии с которой первоначальная государственно-правовая модель «арийского права», общая для всех европейских народов, (с. 43 и далее) определила ход российской истории как развития общества с постепенным становлением форм его организации, сходных с формами организации других европейских обществ. «Научное изучение исторического развития Соловьев начал с отрицания исключительного влияния норманнов и монголов, выяснив ход развития, не зависящий от внешних влияний. Свергнув иго периодов норманнского и монгольского, он, однако, сохранил третье иноземное иго петровскую европеизацию России, признав в ней по-старому явление, определяющее характер нового порядка

1. Концепции иерархической Вселенной по Лапласу

2. Концепции современного естествознания

3. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах

4. Концепция современного естествознания на тему "симметрия кристаллов"

5. Американская концепция реорганизации и банкротства

6. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства
7. Движение декабристов. Причины, характер движения. Судьба и значение движения
8. Характер решений Конституционного Суда Российской Федерации

9. Концепция разделения властей

10. Экологическая концепция РФ

11. Образцы писем делового характера по английскому языку

12. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера

13. Концепция культура Карла Юнга

14. Концепции цивилизации

15. Концепция новозаветной эсхатологии в романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы"

16. П.Я. Чаадаев Философская концепция

Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Типичные характеры поэмы "Мертвые души"

18. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века

19. Изображение русского национального характера в произведениях Н.С. Лескова и И.А. Гончарова

20. Освободительный характер войны 1812г. Мужество и героизм русского народа

21. Римский характер

22. Классовый и сословный характер общества по данным древневосточных судебников
23. Решение дифференциальных уравнений 1 порядка методом Эйлера
24. Концепция создания и функционирования в России автоматизированной базы правовой информации

25. Использование численных методов для решения дифуpов (2-го порядка) (, демонстрация применения интерполяции в среде MATHCAD-а)

26. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

27. Кривые третьего и четвертого порядка

28. Исследование кривых и поверхностей второго порядка

29. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

30. Виды и характер воздействия опасностей

31. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

32. Концепции устойчивого развития как выражение взаимоотношений "общество- природа"

Фоторамка (коллаж) на 5 фото (16x16/10x15/18x13 см), 48x3x34 см.
Фоторамка на 5 фото. Размер: 48x3x34 см. Размер фото: 16x16/10x15/18x13 см. Материал: пластик.
458 руб
Раздел: Мультирамки
Шарики для бассейна, 50 штук.
Набор разноцветных шариков для наполнения детского бассейна. Диаметр шара 7 см. Материал: безопасный, экологически чистый пластик.
360 руб
Раздел: Шары для бассейна
Карандаши акварельные "Jumbo", 12 цветов, с точилкой.
Акварельные цветные карандаши с утолщенным корпусом 10 мм, с толщиной грифеля 5 мм. Длина карандаша: 17 cм. Пригодны для детей младшего
376 руб
Раздел: Акварельные

33. Концепции содержания и личностно ориентированное образование

34. Формирование характера в подростковом возрасте

35. Концепция разделения властей: теория и опыт, история и современность

36. Концепция национализма в трудах Э. Геллнера

37. Макс Вебер и его социологическая концепция

38. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой
39. Концепция психоанализа
40. Акцентуация характера

41. Формирование характера

42. Темперамент и характер

43. Я-концепция и стили поведения в кофликтных ситуациях в юношеском возрасте

44. Надо ли менять свой характер

45. Техники семейной психотерапии в концепции Девида Фримена

46. Характер и способы его воспитания

47. Характер и темперамент

48. Я-концепция

Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды
Караоке песенки В. Шаинского.
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны
Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Характер. Типология характера по Фромму

50. Концепции качества жизни в современном обществе

51. Расчет частотных характеристик активного фильтра второго порядка на операционном усилителе

52. Шпора по Концепциям современного естествознания

53. Путь освобождения концепции Хинаяны и Махаяны

54. Концепции "Я" у Ч.Кули и Дж.Мида (Доклад)
55. Социологическая концепция Эмиля Дюркгейма
56. Концепции качества жизни в современном обществе

57. Концепция здорового образа жизни

58. Неофрейдистские концепции

59. Концепция информационного общества в современной философии

60. Современная буржуазная философско-религиозная антропология (концепции Гельмута Плеснера и Арнольда Гелена)

61. Концепция современного естествознания. Мировоззрение. Истина

62. Концепция научных революций Т.Куна

63. Концепция самоорганизации (синергетика)

64. Русский национальный характер (в трудах русских философов)

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая

65. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

66. Циклическая концепция цивилизации в философии А. Тойнби

67. Концепции современного естествознания

68. Проблемы совершенствования порядка установления, начисления и взимания процентов по кредитам в коммерческих банках /на материале АКБ Украина/

69. Экономическая концепция Прудона

70. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы
71. Концепция построения системы управления Московского представительства японской корпорации
72. Концепция принятия управленческого решения в современной литературе

73. Концепция бизнес-плана

74. Концепция государственной политики

75. Концепция убывающей производительности факторов производства

76. Концепции перехода к рыночной экономике. Особенности переходной экономики России

77. Нужна ли новой экономике новая концепция конкуренции ?

78. Концепция "социальной инженерии" А.К.Гастева

79. Национально-теократическая концепция Святой Руси А.В.Карташева

80. Становление характера Ивана Грозного

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Цели и характер петровских преобразований в области экономики

82. Основные принципы политической деятельности государя в концепции Н.Макиавелли

83. К концепции национальной школы в России

84. К вопросу о характере власти Августа

85. Опричный террор, причины, характер, следствие

86. Фома Аквинский – выразитель христианской концепции о государстве
87. Великая Отечественная война: начало, характер, цели, основные периоды и события
88. Античный символизм. Концепция античности

89. Концепция творческого развития Большого театра России на 2004-2010 годы

90. Россия на Дальнем Востоке: новая градостроительная концепция и православные храмы в русском стиле

91. Современное понятие культуры. Основные концепции культурологии

92. Философские концепции искусства

93. Происхождение и характер голландской живописи

94. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

95. Концепция изучения культуры Ф. Ницше

96. Концепция культуры в работе О Шпенглера Закат Европы

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

97. Н.А. Бердяев о характере русского народа

98. Характер и влияние византийской культуры на Русь

99. Характер экзистенциализма в романе А.Камю Чума


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.