Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Ю. Кондратюка Фінансово-економічний факультет КУРСОВА РОБОТА ТЕМА: Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції Виконала: студентка ІV курсу Група ЕП-104 Ширстова Поліна Полтава 2009 ЗмістВступ 1. Загальні положення 2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції 2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лінії 2.2 Схема роботи технологічної лінії 2.3 Ефективний річний фонд робочого часу технологічної лінії 2.4 Визначення величини внутрішньо-змінних втрат 2.5 Визначення корисний часу обладнання 2.6 Визначення фактичної виробничої потужності 2.7 Визначення планової виробничої потужності технологічної лінії 2.8 Баланс виробничої потужності 2.9 Визначення втрат робочого часу 2.10 Визначення коефіцієнт зниження витрат, коефіцієнт використання потужності, коефіцієнт збалансованості 3. Розрахунок трудових витрат на виготовлення одиниці продукції 3.1 Підбір бригади робітників 3.2 Визначення середнього розряду робітників 3.3 Визначення загальної кількості робітників з урахуванням змінності в їх роботі 3.4 Визначення річного виробітку на одного робітника 3.5 Розрахунок витрат праці на виготовлення річного обсягу продукції 3.6 Розрахунок трудомісткості виробництва продукції з урахуванням коефіцієнта на непередбачені витрати 3.7 Порівняння проектної трудомісткості з фактичної 3.8 Визначення проектної, одиночної трудомісткості виробництва 3.9 Порівняння загальної проектної і загальної фактичної трудомісткості з галузевими показниками 4. Розрахунок виробничої та повної собівартості одиниці продукції 4.1 Розрахунок витрат по калькуляційним статтям 4.2 Визначення виробничої собівартості 4.3 Визначення повної собівартості продукції 4.4 Визначення абсолютного відхилення отриманої собівартості від фактичної 4.5 Порівняння собівартості з аналогами по структурі 4.6 Аналіз відхилень собівартості по статтям 4.7 Поелементна структура собівартості 4.8 Розрахунок собівартості, яка запланована до випуску з урахуванням резервів виробництва 5. Проектування відпускної (продажної) ціни продукції 6. Визначення стратегії підприємства з урахуванням попиту пропозиції 6.1 Вибір критеріїв побудови графіку на продукцію підприємства. Побудова графіку попиту 6.2 Побудова графіка попиту 6.3 Побудова графіка пропозиції 6.4 Вибір стратегії підприємства та її економічне обґрунтування 7. Розрахунок чистого прибутку по обраній стратегії 8. Прогноз обсягів продажу продукції з використанням економіко-математичного моделювання 9.Формування ТЕП діяльності підприємства Висновки Література Вступ Метою виконання даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань, а саме виробити уміння узагальнювати отримані результати, порівнювати їх з аналогами, які має виробництво, розвиток навичок у застосуванні теоретичних знань у практичний діяльності підприємства та вивчення методи урахування змін, які виникають в економіці підприємства під час переходу до ринкової економіці. Основною метою є визначення чи є підприємство рентабельним, прибутковим.

Чи його собівартість є конкурентноспроможною на ринку будівельної індустрії, та проаналізувати заходи по зменшенню витрат підприємства для створення конкурентноспроможною собівартості. В процесі рахування проекту треба визначити: Визначити річну продуктивність технологічної лінії. Проаналізувати збалансованість продукції. Визначити собівартість продукції. Визначити відпускну ціну. Визначити попит і пропозиції на ринку будівельної індустрії. Розробити стратегії дії підприємства. Розділ 1. Загальні положення Варіант - №11 Технологія виробництва – КП Найменування продукції та технічна характеристика – стінові панелі Ц ПСТ 60.12. 40-27 5,98 0,88 V=0,79м3 Витрати арматури, кг/м3 – А 111-73 Фактичні трудовитрати, люд-год/м3 – 2,35 Фактична собівартість продукції, грн/м3 – 72 Питомі капіталовкладення на будмонтаж, грн/м3 - 38 Невиробничі витрати (витрати на збут), % - 1,7 План випуску продукції Опл, - 1,17 Витрати робочого часу - Зниження витрат робочого часу - Продуктивність технологічної лінії - Підвищення продуктивності технологічної лінії, % - 0,95 Вибуття потужності технологічної лінії - Режимний час роботи технологічного обладнання - - Обсяг БМР який виконується в даному регіоні, (млн.грн.) – 32 Тип будівництва – промислове Рентабельність виробництва, % - 29 Розділ 2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції будівельної індустрії 2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лініїРкп = , де - кількість піддонів вагонеток, які знаходяться на конвеєру за годину, – тривалість зміни, - коефіцієнт V – обсяг продукції, яка виготовляється на конвеєрі, – ефективний річний фонд робочого часу. де - час режимної праці технологічної лінії. - час зупинок технологічної лінії на капітальні та текучі ремонти. діб Ркп = тис.м3 2.2 Схема роботи технологічної лініїКонвеєрно-поточний спосіб приміняють на заводах великої потужності при випуску однотипних виробів. При цьому способі технологічна лінія працює по принципу пульсуючого конвеєру , тобто форми з виробами переміщаються від поста до поста через визначений проміжок часу, необхідний для виконання самої тривалої операції. Схема конвеєрно-поточної лінії зображена в додатку №1. 2.3 Ефективний річний фонд робочого часу технологічної лініїгод год 2.4 Визначаю величину внутрішньо змінних втрат у базовому роцігодДля цього необхідно визначити середнє значення коефіцієнта втрат: 2.5 Корисний час обладнання визначаю по наступній формулі:де - ефективний фонд робочого часу у базовому році; - цілозмінні витрати; - внутрішньо змінні витрати. год 2.6 Визначення фактичної виробничої потужності на кінець року., де - базовий обсяг випуску продукції, = Ркп 0,8=8,8 тис.м3 - коефіцієнт використання обладнання - виробнича потужність, яка освоюється в плановому році. = Ркп 0,72/100=0,097 тис.м3 тис.м3 2.7 Визначаю планову виробничу потужність на технологічної лінії на початок року: , де - потужність, яка освоюється в плановому році. - фактична виробнича потужність на кінець року. - коефіцієнт, який враховує зміну режимного фонду робочого часу обладнання. - коефіцієнт, який враховує зміну ефективного фонду робочого часу обладнання і його продуктивності.

- коефіцієнт, який враховує зміну структури продукції в порівнянні з базовою. Коефіцієнти визначаються за наступними формулами:де , - ефективний фонд робочого часу обладнання в плановому та базовому роках. де ρ - коефіцієнт, який враховує відносне зменшення корисного часу роботи обладнання до кінця амортизаційного терміну в наслідок фізичного зносу обладнання. А – норма амортизації обладнання в %де Впл, Вбаз – продуктивність лінії в плановому та базовому роках. тис.м3 2.8 Баланс виробничої потужності на плановий рік складається наступним способом, де - середньорічна планова виробнича потужність. - планова виробнича потужність на початок року; - збільшення виробничої потужності за рахунок планового впровадження; - приріст виробничих потужностей за рахунок інтенсивних факторів; - зменшення виробничої потужності за рахунок планового вибуття. тис.м3 тис.м3де , - потужність впровадження і вибуття; вв, виб – час впровадження і вибування потужності. тис.м3де а – покращення виробництва технологічної лінії. Виробнича потужність за плановий рік: тис.м3 2.9 Визначаю втрати робочого часу год. де - втрати робочого часу в плановому та базовому роках. - цілозмінні та внутрішньо змінні збитки робочого часу. 2.10 Визначаю коефіцієнт зниження витрат, коефіцієнт використання потужності, коефіцієнт збалансованостіВизначаю збалансованість планового випуску продукції з потужністю лінії:, де= 1,17=10,3 тис.м3 Висновок: В даному розділу я визначив планову виробничу потужність, яка склала 11000 ; коефіцієнт використання потужності технологій, який склав 0,94, коефіцієнт збалансованості – 0,91. Можна зробити висновок, що підприємство не повністю використовує свої можливості. Розділ 3. Розрахунок трудових витрат на виготовлення продукції 3.1 Підбір бригади робітників До складу бригади входять робітники-відрядники та робітники-погодинники. Робітники – відрядники: бетонник 5 розряд – 2 чоловіки (2 зміни) бетонник 4 розряд – 3 чоловіки (2 зміни) бетонник 3 розряд – 3 чоловіки (2 зміни) Робітники - погодинники: Електрик - 5 розряд – 1 чоловік (3 зміни) Механік - 5 розряд – 1 чоловік (3 зміни) Пропарювальник - 3 розряд – 1 чоловік (3 зміни) 3.2 Визначення середнього розряду робітників: де Рі – середній розряд і – того робітника; Чі – кількість робітників і – того розряду. 3.3 Визначення загальної кількості робітників з урахуванням змінності в їх роботі де - чисельність робітників – відрядників. - чисельність робітників – погодинників. - кількість змін на добу. 3.4 Визначення річного виробітку на одного робітника , де - планова потужність технологічної лінії; - чисельність робітників, які обслуговують виробництво. 3.5 Розрахунок витрат праці на виготовлення річного обсягу продукції: люд-год./м3, де - чисельність робітників; - ефективний фонд робочого часу; – тривалість зміни. 3.6 Розрахунок трудомісткості виробництва продукції з урахуванням коефіцієнта на непередбачені витрати люд-год./м3 де - проектна трудомісткість; - коефіцієнт, який ураховує непередбачені витрати праці. 3.7 Порівняння проектної трудомісткості з фактичної: , де - фактична трудомісткість; - проектна трудомісткість.

В буржуазном обществе нет проблем с внедрением изобретений. Работодатель не пойдёт на затраты по получению патента на изобретение, если он не собирается его внедрять или не видит перспективы его продать. А покупать лицензию на использование изобретения будет только тот, кто собирается его внедрять. Если потенциальный патентообладатель (автор технического решения и работодатель) не видит перспективы получить за техническое решение хоть какой-то барыш, он даже не будет подавать заявку на получение патента. Патент не просто устанавливает право собственности на изобретение, но и право на охрану изобретения в государственном и даже в межгосударственном масштабах. Патент - это охранный документ, который позволяет патентообладателю оградить себя от промышленного шпионажа конкурентов. Владелец предприятия, прежде чем переоборудовать производство под новую технологию или выпуск новой продукции, обкладывает новое производство, образно говоря, патентами. Получение патента для владельца предприятия диктуется необходимостью охраны уже внедряемого нового

1. Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства

2. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

3. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

4. Технология гастрономической и кулинарной продукции из мяса в условиях мини-производств

5. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

6. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням
7. Розрахунок та проектування автоматичної лінії для обробки деталі "водило"
8. Впровадженння виробничої демократії в Україні

9. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії

10. Резерви збільшення виробничих потужностей промислового підприємства

11. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

12. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

13. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

14. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

15. Технология производства продукции на ЗАО Анит ЛТД

16. Технология производства продукции животноводства растениеводства

Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские

17. Технология гастрономической продукции из гидробионтов в условиях мини-производств

18. Вентиляція виробничих приміщень. Розрахунок загальнообмінної штучної вентиляції

19. Впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської продукції ВАТ "Западинське"

20. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

21. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

22. Технология производства, хранения, переработки и стандартизации продукции
23. Технологія отримання основних видів продукції тваринництва
24. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

25. Он-лайн-технології в підготовці вчителя з загально-технічних дисциплін

26. Синтезування логічної структури пристрою у базісі АБО–НІ

27. Фізико–технологічні процеси створення електролюмінісцентних плоских пристроїв відображення інформації

28. Национальные традиции в технологии и способах отпуска кулинарной продукции кубинской кухни

29. Технология продукции общественного питания

30. Технология производства продукции из козьего молока

31. Технологія варених ковбасних виробів на Сумському виробничому комбінаті міста Суми

32. Технология продукции общественного питания

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

33. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності

34. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

35. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

36. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

37. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

38. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії
39. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ
40. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

41. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

42. Удосконалення процесу виконання ранкової гігієнічної гімнастики учнями молодшого шкільного віку

43. Технології хімічної промисловості

44. Технологія підготовки гіпсокартонної поверхні під облицювання глазурованою керамічною плиткою

45. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

46. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

47. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

48. Аналіз економічної нестабільності в Україні

Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

49. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

50. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

51. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

52. Архитектура Древней Греции (V в.до н. э.)

53. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

54. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)
55. Статья Н.Н. Баранского "Географическое разделение труда"
56. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

57. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

58. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

59. Освещение дела Н.И. Бухарина

60. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

61. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

62. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева

63. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

64. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Дополнительный набор "Что мне надеть".
Игра представляет собой традиционную и любимую многими поколениями девочек игру, позволяющую менять наряды на нарисованной кукле,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов

65. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

66. Этнология Л.Н. Гумилева

67. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

68. Новые технологии и искусство

69. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

70. Типология образа слуги в русской литературе XIX века на материале произведений А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, И.А. Гончарова
71. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
72. Образное воплощение творческого поиска Н.Гумилева

73. Моё мнение по поводу критической полемики о пьесе А.Н.Островского "Гроза"

74. Русские критики о Л.Н. Толстом

75. Образ женщины XIX века в пьесах А. Н. Островского

76. Жизнь и творчество Н.С. Гумилёва

77. Лирический образ Руси в прозе Н. В. Гоголя

78. Анализ стихотворения Н.А. Заболоцкого "Завещание"

79. Драма А.Н. Островского "Бесприданница"

80. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"

Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер S-M, 125x38 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
770 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Плед "Нордтекс. Палитра", 150х200 см.
Материал: флис. Размер: 150х200 см. Цвет и рисунок в ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Игра настольная развивающая "Интересные профессии".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 5 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает название и назначение 5-ти известных профессий,
592 руб
Раздел: Человек, профессии

81. Народ-труженик в творчестве Н.А. Некрасова

82. Поэт и Любовь (А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова)

83. Роман А.Н.Толстого "Петр Первый"

84. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

85. Чернышевский Н.Г.

86. «Семейная идея» Л. Н. Толстого
87. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого
88. Фольклорные мотивы в поэме Н.А. Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

89. Н. А. Некрасов (1821 - 1878)

90. Творчество Н. А. Некрасова

91. Тема города в комедии "Ревизор" и поэме "Мертвые души" Н.В.Гоголя

92. Биография Н. А. Некрасова

93. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

94. Лариса, Кнуров и Вожеватов (по драме А. Н. Островского "Бесприданница")

95. Панаевский цикл Н.А. Некрасова и Денисьевский цикл Ф.И. Тютчева

96. Литературно-критическая деятельность Н. М. Карамзина

Подставка для ножей, 11x22 см, синий.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: синий. Предназначена для безопасного и
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Настольная семейная игра "Ловушка для пингвина".
Настольная игра "Ловушка для пингвина" - это еще один повод собрать всю семью за одним столом. Игра состоит в том, чтобы
435 руб
Раздел: Игры на ловкость
Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Лесков Н. С. "Левша"

98. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

99. Изображение русского национального характера в произведениях Н.С. Лескова и И.А. Гончарова


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.