Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Уманський Державний Аграрний Університет Кафедра технології і переробки продукції Курсова робота на тему: « Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів.» Виконав студент 54-АМ групи агрономічного факультету Умань – 2004 Зміст Розділ 1 Післязбиральна обробка, реалізація і зберігання зернових мас 1.1. Технологія післязбиральної обробки зернових мас. 1.2. Реалізація зернових мас 1.3. Зберігання зернових мас Розділ 2 Зберігання цукрових буряків Розділ3 Технологія зберігання картоплі і овочів Розділ 4 Технологія зберігання плодів і ягід Розділ 5 Переробка сільськогосподарської продукції Література Розділ 1 Післязбиральна обробка, реалізація і зберігання зернових мас 1.1. Технологія післязбиральної обробки зернових мас Гречка - цінна круп'яна культура. Зерно гречки являє собою трьохграний горішок, який складається із міцної плодової оболон­ки, зародку, насіннєвої оболонки, алейронового шару і ендосперму. Плівчастість зерна складає 20.25%. Плодова оболонка складається із трьох пелюсток, які вільно охоплюють ядро, з яким вони зростаються тільки в одній точці - в центрі основи ядра. За механ­ічного впливу на зерно пелюстки оболонки розходяться, оголюючи ядро, що сприяє розвитку плісені. Між ядром гречки і плодовою оболонкою є, головним чином по кутах, повітряний простір, розмір якого залежить від форми зерна. Чим сильніше виражена кри­латість у зерна гречки, тим більші порожнини між ядром і оболон­кою і тим вища, відповідно, плівчастість такого зерна. Навпаки в кулястому зерні гречки (безкрилої) менше пустого простору, тому таке зерно характеризується меншою плівчастістю. Відзначається взаємозв'язок між формою зерна гречки і її натурною масою: чим менша крилатість зерна, тим виповненіше воно і тим вища у нього натура. Характерною особливістю будови зерна гречки є зародок великих розмірів, розміщений у вигляді зігнутого пелюстка S-подібної форми всередині ядра. Клітини його щільніші, ніж клітини ендоспер­му. Останній складається із клітин, заповнених мілкими крохмальни­ми зернами, що чітко відділяються одне від одного і характеризуються крихкістю. За хімічним складом гречка дуже близька до зерна злаків. Вона містить 55.65% крохмалю, 9. 12% білка, 2.3% жирів, 12.15% клітковини, 2.2,5% золи. Існують деякі відмінності цієї культури. Інтенсивність ди­хання зерна гречки з вологістю 15. 17% значно нижча, ніж зерна інших культур, що обумовлює більшу її стійкість протягом зберіган­ня. Крім того, зниження температури гречки значно знижує інтен­сивність її дихання. Температура її в період збирання складає зви­чайно 15.18°С.Якщо при цьому вологість не перевищує 16%, зерно можна зберігати після очищення до зимових холодів. За вологості зерна близько 17% гречка стає нестійкою і швидко піддається плісня­вінню. Охолодження і сушіння є основними заходами приведення гречки в стан, що забезпечує нормальні умови зберігання. Режими i способи зберігання зернових мас залежать від їхніх властивостей. Зберігання зернової маси без урахування фізичних i фiзiологiчних властивостей її призводить до значних втрат у вазі i якості зерна та насіння.

Принципово однакові властивості будь-якої зернової маси i спрямованість процесів у ній показують, що стан партій зерна i насіння при зберіганні залежить від одних i тих самих факторів, найважливішими з яких є: 1) вологість зернової маси i навколишнього середовища; 2) температура зернової маси і навколишнього середовища; З) доступ повітря до зернової маси (ступінь й аерації). На регулюванні параметрів цих факторів i ґрунтуються такі три режими зберігання зернових мас, що застосовуються в світовому господарстві: 1) зберігання зернових мас у сухому станi, тобто з вологістю близькою до критичної; 2) зберігання зернових мас в охолодженому станi, тобто за таких умов, коли температура їх знижена до меж, якi значною мірою гальмуюче впливають на життєві функції компонентів зТаблиця 1зернової маси; 3) зберігання зернових мас без доступу повітря. На додаток до цих трьох режимів у всіх країнах обов’язково застосовують допоміжні заходи підвищення стійкості зернових мас, що забезпечують найефективніше проведення зазначених ви ще режимів. До таких заходів належать: очищення зернових мас від домішок перед засипанням на зберігання, активне вентилювання, хімічне консервування, дотримання комплексу оперативних заходів та ін. Таблиця 1. Вихідні дані для визначення активного вентилювання. Куль тура Воло гість зерна, % Темпе ратура зерна, °С Темпе ратура навк.сер., °С Температура підігрітого повітря, °С Питома подача повітря 1000Мі/ год/т. Продук тивність вентилю вання Мі/год гречка 22 26 16 30 1000 20000 Після збору зерна гречки , його потрібно вентилювати з метою охолодження. Для цього нам потрібно знайти масу: 1. m=Q/q Q=20000м3 /год q=80 м3 /год/т( за таб. 1) m=20000/80=250т 2. визначаємо різницю температур зерна і повітря: 26-16=100 С 3. визначаємо середню швидкість охолодження зерна (таб 4). З неї видно. Що при різниці температур 100 С і 80 м3 /год/т буде втрачатись 0,320 С/год 4. визначаємо тривалість охолодження зерна: 10/0,32=31,25годин 5. визначити висоту насипу( за таб. 1) при вологості 22%. Висота насипу не повина перевищувати 2 м. Розрахунок тривалості вентилювання з метою сушіння. Згідно табл. 8 три валість сушіння гречки 40 год. Визначення розмірів і місткості робочої площадки підлогової вентиляційної установки: 1 . Визначаємо площу робочої площадки: 20000м3 /год / 100 м3 /год/ м2  = 200 м2  2. Маса зерна,що обробляється m = Q / q m = 250 т 3. Висота насипу при вологості 22% і 80 м3 /год/т – не більше 2 м. В даному випадку потрібно проводити теплове сушіння зернової маси у зерносушарці шахтного типу СЗШ-16. Таблиця 2 Облік виконаної роботи при сушінні зерна Пропуска через зерносушарку Зйом вологості зерна, % Маса зерна, т Перевідний коефіцієнт в планові тони Обсяг роботи, в планових тонах Тривалість роботи сушарки, год До сушіння Після сушіння 1 22-18 250 237 0,68 170 10,6 2 18-14,5 237 227,3 0,70 165,9 10,3 всього 3 22-14,5 250 237 335,9 20,9 М=250тМ1= (100-а/100-б)xМ М1= (100-22/ 100- 18 ) x 250 = 78 / 82 x 250 = 237 т.

М2= (100 – 18 / 100 -14,5) x 237 = 82 /85,5 x 237 = 227,3т. Висновок: при сушінні зерна гречки масою 250т на зерносушарці СЗШ-16, маса зерна після сушіння-227,3т, обсяг роботи - 335,9 планові тони, тривалість сушіння продовольчого зерна-20,9год, насіннєвого-41,8год. 1.2. Реалізація зернових мас Правила приймання зернових мас. 1.1. Зерно приймають партіями. Під партією розуміють будь-яку кількість зерна, однорідне по якості, призначене до одночасного приймання, відвантаження чи одночасному збереженню, оформлене одним документом про якість. 1.2. У документі про якість на кожну партію зерна, що заготовляється чи поставляєтся, указують: дату оформлення документа; найменування відправника і станцію (пристань) відправлення; номер автомобіля, чи вагона найменування судна; номер накладної; масу партії чи кількість місць; станцію (пристань) призначення; найменування одержувача; найменування культури; походження; сорт, тип, підтип зерна; клас зерна; результати аналізів по показниках якості, що передбаченим стандартом технічних умов на відповідну культуру; підпис особи, відповідальні за видачу документа про якість зерна. 1.2.1. На кожен окремий автомобіль, автопоїзд заготовлюваного зерна, що відвантажується колгоспом, радгоспом, допускається замість документа про якість видавати супровідний документ, у якому вказують: найменування господарства-відправника; найменування культури, сорту, а також сильне чи ціннне зерно; рік врожаю: номер автомобіля; масу партії; дату оформлення документа; підпис особи, відповідального за видачу супровідного документа. 1.2.2. Допускається видача господарством одного документа про якость чи одного сортового посвідчення на кілька однорідних партій зерна, що здаються протягом доби одним господарством. 1.2.3. Трохи однорідних по якості партій зерна, що надійшли від одного господарства чи підприємства глибинного пункту протягом оперативної доби, приймають як одну партію. 1.2.4. Партії зерна пшениці сильних і цінних сортів, а також зерна ячменя пивоварних сортів і найбільш цінних, супроводжуються сортовим посвідченням інших культур, ; 1.2.5. При відвантаженні зерна залізничним транспортом допускається видача одного документа про якість на однорідні партії, відвантажені в декількох вагонах на адресу одного одержувача. У цих випадках у документі про якість вказують номера усіх вагонів. 1.3. Для перевірки відповідності якості зерна вимогам нормативно-технічної документації аналізують середню пробу масою (2,0±0,1) кг, виділену з об'єднаної чи середньодобової проби. 1.3.1. У залежності від маси партії і стану по засміченості добір крапкових проб зі струменя переміщуваного зерна проводять відповідно до вимог, зазначеними в табл. Таблиця 2. Маса переміщеної партії, т Засміченість Чиста і середня чистоти Сміттєва До 100 включ. Св. 100 до 200 включ » 200 » 400 включ. » 400 Від кожних 3 т » 5т » 10 т » 20 т Від кожних 3 т » 5т » 5т » 10 т 1.3.2. Кількість мішків, з яких повинні бути відібрані крапкові проби, зазначене в табл. 3. Таблиця 3 Кількість мішків у партії, шт. Обґєм вибірки До 10 включ. Св. 10 до 100 включ.

По новому Плану счетов бухгалтерского учета амортизационный фонд на предприятии не создается.* Поэтому сегодня амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов накапливаются предприятием на других счетах бухгалтерского учета и как источник финансовых ресурсов поступают на расчетный счет предприятия в составе выручкиот реали­зации продукции, работ и услуг.** ></emphasis> * См.: Новый план счетов бухгалтерского учета // Финансы. 1992. № 2. С. 3—4. ** См.: Основы методологии учета основных средств // Экономика и жизнь. 1993. № 52. Следующим по значимости источником финансовых ресурсов государственных и муниципальных предприятий являются бюд­жетные ассигнования. Казенным предприятиям бюджетные ассигнования выделяют­ся согласно суммам, предусматриваемым ежегодно в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год. При этом в соответствии с п. 13 постановления Правительства РФ «О порядке планирования и финансирования деятельности казен­ных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» от 6 октября 1994 г. бюджетные средства выделяются казенному предприятию при недостаточности собственных средств и лишь на следующие цели: а) реализацию плана развития завода (в том числе осущест­вление государственных инвестиционных программ, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ме­роприятий по мобилизационной подготовке); б) содержание объек­тов социальной инфраструктуры; в) компенсацию убытков от вы­полнения плана-заказа

1. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

2. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

3. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

4. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

5. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

6. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації
7. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
8. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

9. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

10. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

11. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

12. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

13. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

14. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

15. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

16. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

17. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

18. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

19. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

20. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

21. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

22. Суїцид та шляхи його попередження
23. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті
24. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

25. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

26. Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання

27. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

28. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

29. Демографічна криза та шляхи її розв’язання

30. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

31. Проблеми підтоплення сільськогосподарських угідь та шляхи їх вирішення

32. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe, арт. AL7030.
Солнцезащитная рулонная шторка для автомобиля Altabebe AL7030 - аксессуар, который защитит ребенка от ярких солнечных лучей при перевозке
660 руб
Раздел: Прочее
Статуэтка "Маленькая леди", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
462 руб
Раздел: Миниатюры
Бумага для принтера "Svetocopy", формат А3, 500 листов.
Офисная бумага для принтера и техники SvetoCopy А3 относится к категории качества C и является самой популярной в офисном классе,
558 руб
Раздел: Формата А3 и больше

33. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

34. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

35. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

36. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

37. Программа курса "Технология выездного туризма"

38. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів
39. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці
40. Запобігання виразковій хворобі та її рецидивам

41. Організація тимчасового зберігання документів, підготовка до передавання справ до архіву

42. Споживання, зберігання та інвестиції і їх функції

43. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

44. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

45. Облік готової продукції та її реалізації

46. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

47. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

48. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

50. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

51. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

52. Експертиза та контроль реалізації товару

53. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

54. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм
55. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"
56. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

57. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

58. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

59. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

60. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

61. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

62. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

63. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

64. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

66. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

67. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

68. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

69. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

70. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
71. Порядок реєстрації та ліцензування структурних підрозділів банку
72. Безпека праці технологічних процесів РЕА

73. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

74. Економiчна ефективнiсть переробки молока та шляхiв її пiдвищення на прикладi ВАТ "Широкiвський сирзавод" Днiпропетровської областi

75. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

76. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

77. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

78. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

79. Ринок картоплі та овочів

80. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Менажница (5 секций) "Садовая ягода".
Менажница (5 секций). Диаметр: 24,5 см. Высота: 2,5 см. Материал: керамика.
397 руб
Раздел: Менажницы
Набор "Сделай слайм" (с разноцветными бусами, пенопластовые шариками, блёстки).
Набор для изготовления слайма - это уникальный набор для создания оригинальной игрушки своими руками! Из компонентов набора можно сделать
575 руб
Раздел: Лизуны, мялки, жвачки для рук

81. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

82. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

83. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

84. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

85. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

86. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
87. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
88. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

89. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

90. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

91. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

92. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

93. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

94. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

95. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

96. Договір позики (проблеми правової реалізації)

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

98. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

99. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

100. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.