Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Мировые религии

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ВСТУП Релігія — феномен духовного життя людства. Вона — світоглядна основа людини, що регламентує її повсякденну поведінку, надає їй можливості спілкування з надприродними силами шляхом відправлення певних обрядів. Це зумовило вивчення релігії багатьма науками: філософією, теологією, релігієзнавством, культурологією, соціологією, психологією, історією та іншими. Нині Україна переживає період національного відродження, зростання національної свідомості, насамперед на грунті духовного відродження нації. І люди повертаються до релігії як на побутовому, так і на науковому рівнях, вивчаючи її як суспільне явище, в тому числі й у просторовому аспекті. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ БУДДИЗМ Передумови виникнення буддизму Буддизм — найстаріша світова релігія — виник як реакція небрахманських шарів давньоіндійського населення на брахманізм. Спочатку він був внутрішньою реформаторською течією в індуїзмі. Його виникненню сприяло те, що індуїзм, ускладнений і філософський в теорії, став дуже корумпованим, при-стосовницьким на практиці. Всі небрахмани вважалися другорядними, неповноправними послідовниками тієї чи іншої доктрини. Це зумовило посилення прагнень створити нову,альтернативну доктрину, шо змогла б протистояти брахманській мудрості. Найбільш розробленою і впливовою системою став буддизм, виникнення якого зв'язане з ім'ямСіддхартхи Гаутами (Будди). Основні догмати У центрі буддизму лежить вчення про «чотири благородні істини». Перша з них стверджує, що будь-яке існування є страждання (дукха). Особливо яскраві прояви цьо-го принципу — народження, хвороба, старість, смерть, необхідність завжди терпіти навколо себе те, що ми не полюбляємо, й відчувати нестачу того, що ми любимо. Друга істина полягає в тому, шо причина страждання закладена в самій людині: це її потяг до життя, насолод, влади, багатства тощо. Третя істина проголошує, шо спинити страж-дання можна, для цього необхідно звільнитися від потягудо життя, досягти стану, за якого будь-яке сильне почуття відсутнє, будь-яке бажання пригнічене. Четверта благородна істина полягає у вказуванні благородного серединного восьмеричного шляху, що складається з восьми сходинок: 1) праведне знання (чотири благородні істини); 2) праведне прагнення; 3) праведна мова (ствердження правди); 4) праведна поведінка; 5) праведний спосіб життя; 6) праведні зусилля; 7) праведна концентрація (самоаналіз); 8) праведна техніка медитації (Раджа-йога). Праведна поведінка (четверта сходинка) включає в себе п'ять заборон — вбивства, крадіжки, обману, блуду та пияцтва. Кожен член чернечого ордену (сангхи) повинен голити голову, носити особливий жовтий одяг, постійно бути у роздумах (медитації). Буддисти вірять, щолюдина знаходить спасіння в трьох сховищах: перше — Будда, друге — Дхарма (вчення) ітретє — Сангха. Мета кожного буддиста — досягнення нірвани (букв. «нірвана» — зникнення»), тобто звільнення від страждань, бажань та смертної оболонки, Буддистське святе письмо — Трипітака (Типітака) — складається з трьох частин. Перша —Віная-пітака — містить правила, яких необхідно дотримуватися в буддизмі. Друга — Сутта-пітака — розповідає про бесіди, які вів Будда зі своїми учнями.

Третя — Абідарма-пітака — тлумачить основні догмати буддизму. Канонічними книгами вважаються також Сутга-ніпата (збірник поем про Будду та його учнів) та Джатакі (збірник розповідей про переродження Будди). Два основних індуїстських положення — про сансару і карну — відіграють значну роль у вченні Гаутами. Він змінив, проте, ці доктрини, проголосивши, шо у людей немаєдуші (анатта). Не існує ніякого вічного, незмінного «я», ніякої дійсної субстанції (анікка),шо переходить від одного втілення до іншого. Існування для буддиста — лише набірпочуттів, вражень та миттєвих турбот. Буддистський святий прагне стати незалежнимвід випадкової природи світу, в якому він живе, набути абсолютної свідомості, досконалого існування. Це і є просвітлення. Досягши нірвани, особистість звільняється від невідворотності нових народжень та карми. ХРИСТИЯНСТВОВиникнення Християнство — найбільш поширена і одна з найбільш розвинених релігійних систем сучасного світу. Християнство багатьма своїми коренями сягає в культуру стародавнього Сходу, звідки черпало свій багатий догматичний і ритуальний потенціал. Однак це саме та єдина релігія (якщо не враховувати її поділу на численні церкви, віросповідання, секти), яка характерна саме для західного світу на противагу східному з йо го дуже різними релігійними системами. Важко знайти куточок землі, де б не здійснювали роботу християнські місіонери. Християнська релігія розпадається на ряд самостійних напрямів. Зберігаючи в основному ортодоксальні положення християнської догматики, ці напрями відрізняються один від одного своєрідним тлумаченням деяких догматів, окремими особливостями культу. Християнська релігія виникла в першому сторіччі нашої ери в умовах розвинутогосуспільства з гострими політичними, економічними та соціальними суперечностями в одному з найдавніших осередків земної цивілізації — Палестині. Більшість населення цього регіону сповідувала іудаїзм, який на початку нової ери переживан глииику кризу. Світська влада в особі царя Ірода та духовна влада жерців Єрусалимського храму поступово втрачали вплив на широкі верстви населення. Серед іудеїв поширювалися очікування месії, передвіщеного старозаповітними пророками. З'явилося чимало проповідників, які оголошували се-бе месією і обіцяли врятувати іудейський народ. Один з таких проповідників — Ісус — привернув до себе увагу людей надзвичайно виразними промовами, що містили в собі основи нового релігійного вчення і вражали проникливістю в глибини людської душі. Саме Він ібув визнаний Месією.Основи християнського вчення Послідовники Ісуса Христа — християни — вірять в єдиного Бога, який виступає в трьох іпостасях: Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Духа Святого (Свята Трійця). Бог — ізначальна, безпричинна Істота, яка існує вічно і не має початку в часі. Бог-Отець Своїм Словом створив весь видимий і невидимий нами світ. Бог-Син (Логос, Слово) народився від Отця до початку часів, тобто Син співвічний Отцю. Заради спасіння людства Бог- Слово зійшов з небес і втілився від Духа Святого і Діви Марії й став Боголюдиною Ісусом Христом, який за гріхи людства був розіп'ятий, а згодом похований.

На третій день після цього Ісус Христос воскрес, а потім вознісся на небо. Хрис-тияни очікують, коли Ісус Христос прийде вдруге і стане судити всіх живих і мертвих, кожному по його заслугах, після чого встановиться Царство Боже. Християни вірять в існу-вання пекла і раю, де, відповідно, грішники і праведники проводять своє загробне життя. Священна книга християн — Святе Письмо — Біблія складається з двох частин: Старого Заповіту і Нового Заповіту. Старий Заповіт включає в себе 50 книг (православні вважають канонічними 39, а католики та протестанти — всі 50). У Новому Заповіті 27 книг.Великий Церковний Розкол Цей надзвичайно складний історичний факт сягає своїм корінням ще в античний період. Рим виховав у своїх громадян почуття переваги над усіма. Зачарування Римом не тільки збереглося у стародавніх народів, які прийняли християнство, але й перейшло до варварів, які поселилися на руїнах Римської імперії. І не дивно. Римська єдина держава, рим-ська культура — це були не порожні слова, а поняття з винятково цінним змістом. Огорнутий і овіяний славою старого Риму, єпископ Римський віддавна посів видатне положення вХристиянській Церкві. Римский єпископ вважав себе покликаним дбати «про мир у всьому світі та добробут святих Божих Церков». У справі збереження істинного віровчення Римська Церква користувалася незаперечним авторитетом. Не беручи постійної живої участі у догматичній боротьбі Сходу, папи, тим не менше, напружено слідкували за нею і ніко-ли не втрачали можливості своєчасно висловити свої думки, які часто розросталися до великих трактатів (як, наприклад, томос папи Льва І Великого IV Вселенському Собору), підказати влучні вислови, мовні звороти, котрі могли б розбити тонкощі єретичних систем. Папи майже завжди вдало ставали на бік ортодоксально мислячих, входили в їх сумне поло-ження, сприяли їм і підтримували їх. Початок суперечностей насамперед на Сході, а потім і у відносинах між Сходом і Заходом був покладений заснуванням Константинопольської архієпископи, а потім і піднесенням її як столичної. До П Вселенського Константинопольського Собору 381 року першою кафедрою На Сході вважалась Александрійська. Після згаданого Собору почалася боротьба між Константинополем таАлександрією, яка закінчилася остаточною перемогою Константинопольського архієпископа над Александрійським папою на IV Вселенському Халкідонському Соборі. Ще раніше, на III Вселенському Ефеському Соборі, втратила свої переваги Антіохійська кафедра: антіохійській теологічній школі в особі Несторія була оголошена анафема, Кіпрська та Грузинська церкви отримали автокефалію. З усуненням антіохійського несторіанства та александрійського монофізитства зміцнилось грецьке православ'я як таке, що йде середнім шляхом. Звичайно, підвищується роль і Константинопольської кафедри. Після Халкідонського Собору Константинопольський архієпископ і канонічне, і фактично став першим на Сході.Така ситуація склалася не в останню чергу і завдяки Римським понтифікам. Папи з побоюванням слідкували за піднесенням нової столиці й співчували Антіохійському та Алек-сандрійському патріархам.

Религиозный культ: это совместное осознание человечеством факта божественной трансцендентности и божественной имманентности и последующие размышление о нём. Он осуществляется мировыми религиями и создал тот путь возвращения к центру или источнику божественной жизни о котором равно свидетельствуют мировые религии и сердце человека. 6. Призыв и вызывание: эта форма духовной динамической медитации находится главным образом в руках субъективной группы известной под наименованием новой группы мировых служителей и мужчин и женщин доброй воли в каждой стране. Они обычно не знают друг друга, но они прилагают творческие усилия и творчески мыслят в направлении общемирового подъёма человечества; они усердно трудятся над созданием нового мирового порядка и ради наступления более духовной цивилизации. 7. Иерархическая медитация: она основана на вызывании человеческого отклика на более высокие духовные ценности. Она связана с созданием таких условий, в которых, согласно божественному Плану смогут процветать эти новые ценности

1. Мировая религия. Буддизм

2. Феномен Мировых Религий

3. Христианство – одна из форм мировых религий

4. Мировые религии

5. Искусство и мировые религии

6. Возникновение религии. Мировые религии современности
7. Мировые религии
8. Мировые религии. Отечественная культура XX века

9. Ислам - одна из мировых религий

10. Мировые религии (буддизм, христианство, ислам), их краткая характеристика

11. Реинкарнация в мировых религиях

12. Основные мировые религии

13. Германия. Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

14. Третья мировая война

15. Место США в мировом капиталистическом хозяйстве

16. Мировые проливы и каналы

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Энергетические ресурсы мирового океана

18. Гидроакустика — инструмент изучения Мирового Океана

19. Япония в мировом хозяйстве.

20. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

21. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

22. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития
23. Мировые водные ресурсы
24. Мировые ресурсы никеля

25. История мирового развития в XX веке на примере Великобритании, США и Японии

26. Жизнедеятельность П.А. Кропоткина и ее место в развитии мировой общественной мысли

27. О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

28. Украина во время Второй Мировой Войны

29. Россия в первой мировой войне

30. Правовой режим мирового океана

31. Религия Германии

32. Образ Мадонны в мировом искусстве

Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Чайник со свистком "Mayer & Boch", 3,5 литра, эмалированный (арт. 23854).
Этот чайник со свистком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Корпус чайника имеет элегантное покрытие с цветочным рисунком.
1624 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. История развития мирового кино

34. Мифы и религия древнего Египта

35. Миф и религия

36. Отношение к смерти в различных культурах и религиях

37. Религия и мифология Древней Месопотамии (Шумер, Вавилон)

38. Культура Эпохи Высокого Возрождения и ее представители как светочи мировой культуры
39. Время в религии
40. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

41. Джефферсон - выдающийся деятель мировой истории

42. Японо-Советско-Германские отношения перед 2 мировой войной

43. Союзники и противники двух мировых войн

44. Религия и мифы древней Месопотамии

45. Вторая мировая война

46. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

47. Античный мир (по курсу "Россия в мировой истории") ([Учебно-методическое пособие])

48. Возможна ли единая европейская или мировая цивилизация ?

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

50. Европейское средневековье (по курсу "Россия в мировой истории")

51. Место истории Древнего Египта в мировой истории

52. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны

53. Подготовка и начало Второй Мировой войны (документы свидетельствуют)

54. Россия в годы первой мировой войны
55. Россия в мировой истории
56. СССР в мировом обществе

57. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

58. История России-составная часть мировой истории

59. Особенности религии древних славян

60. Немецкий менталитет и происхождение двух мировых войн (Райнер Бендик)

61. Стратегические и ядерные вооружения периода "холодной войны" и фактор их влияния на мировую политику

62. Роль Китая во II Мировой войне

63. Медицинское обеспечение российской армии в период Первой Мировой Войны

64. Мировая сеть FIDOnet

Коврик для сборки пазлов.
Специальный коврик для сборки пазлов удобен тем, что собираемый пазл не деформируется и не распадается. Коврик незаменим для хранения
565 руб
Раздел: Сопутствующие товары для пазлов
Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

65. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И РЕЛИГИЯ

66. Мировые ресурсы, добыча алмазов и драгоценных металлов

67. Мировой океан

68. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

69. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества

70. Загрязнение мирового океана
71. Мировая политистория (Шпаргалка)
72. Германия - инициатор двух мировых войн. Причины и последствия

73. Сталин и Коминтерн в преддверии Второй Мировой Войны

74. Политика и религия

75. Трагедия 11 сентября и мировое сообщество в 21 веке

76. Мировая политика и международные отношения

77. Феномен вождизма в мировой истории

78. Мировая политика и международные отношения

79. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

80. Религия Месопотамии

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: графит).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры

81. Новая и новейшая история /религия/

82. Даосизм, Синтоизм, Конфуцианство. Религия Китая

83. Роль религии в истории и современной жизни России

84. Религия

85. Религии Индии

86. Религия и наука в контексте культуры
87. Друиды и религия древних кельтов
88. Истории религий и кризис цивилизации

89. Религия и мифология Китая

90. Иудаизм как религия

91. Эстетика и религия

92. Религии мира

93. Религия спасения - Христианство

94. Религия и наука

95. Национальная религия Японии - синтоизм

96. История Религии (том 1)

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

97. Время в религии

98. Религия и её роль в жизни

99. Саентологическая религия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.