Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Аналітична робота “Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї” Система навчання Південної Кореї З 1981 року для всіх випускників шкіл, які вступають в коледжі й університети проводиться державний екзамен. Результати цього письмового тесту єдиного зразка та оцінки з атестату складаються, щоб визначити підготовку абітурієнта до вступу в той чи інший навчальний заклад. Система забороняє коледжам й університетам проводити власні вступні іспити. Управління освітою в Кореї здійснюється на трьох рівнях адміністративної влади: Міністерством освіти, відділами освіти в провінціях і повітах. Міністерство розробляє й виконує заходи, що стосуються освіти й науки, затверджує та дає дозвіл на видання навчальних посібників, направляє й координує діяльність органів планування й здійснення політики державної освіти, а також контролює й підтримує діяльність місцевих відділів освіти й університетів. У відповідності з законом про освіту всі 626 вищих навчальних закладів - державних і приватних - контролюються Міністерством освіти. 80% вузів Кореї - приватні. Усі вузи мають велику ступінь самостійності у складанні курсу навчання, але їхні програми обов'язково мають включати загаль й гуманітарні предмети: корейську мову та неменше двох іноземних, основи філософії, історію культури, загальну теорію науки і фізичне виховання. Вищі навчальні заклади підрозділяються на чотири типи: коледжі й університети з чотирирічним навчанням(6-для медичних та стоматоло-гічних), дворічні професійні коледжі з неповним курсом, чотирьохрічний педагогічний коледж, школи змішаного типу, що прирівнюються до коледжу, з терміном навчання від двох до чотирьох років( наприклад, для вихователів дитячих садків, духовні семінарії тощо). Дворічні професійні коледжи з неповним курсом були створені на основі технічних коледжів з п' ятирічним курсом навчання для випускників середньої школи. Існують сільськогосподарські, технічні, риболовецькі, морські коледжі, а також коледжи мистецтв, медсестер( три роки навчання), медико-санітарні. Великої уваги в навчальному процесі приділяється лабораторним заняттям і практиці на робочих місцях. В коледжах і університетах існує понад 25 кафедр, де вивчають літературу, теологію, образотворчі мистецтва, музику, право, політологію, економіку, управління, торгівлю, природничі науки, економіку Кореї, фізичне виховання, техніку, медицину, фармакологію, охорону здоров'я й догляд за хворими, сільське господарство, ветеринарію, рибне господарство. Обов'язковий курс у таких закладах складається із загальних і спеціальних предметів. Загальні включають національну етику, корейську мову, філософію, культуру, історію, вступ до природничих наук та фізичне виховання. Крім того, студенти мають обрати не менше двох предметів(без спеціалізації) з такого списку: гуманітарні науки: філософія, етика, література, історія, психологія, логіка, соціологія, релігія, педагогіка, етнографія і антропологія; суспільні науки: конституційне право, право, політологія, економіка, психологія, антропологія, педагогіка, історія, соціологія, статистика і економіка Кореї; природничі науки: математика, фізика, хімія, біологія, геологія, астрономія, антропологія і економіка Кореї.

Структура вищої освіти в Україні Стаття 42. Вища освіта. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну та практичну підготовку здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. Ступенева структура освіти та ситема ВНЗ Стаття 43. Вищі заклади освіти. Вищіми закладами освіти є: Технікум (Училище), Коледж, Інститут, Консерваторія, Академія, Університет та інші. Відповідно до статусу вищіх закладів освіти встановлено чотири рівні акридитації: Перший рівень - технікум, училище, та інші прирівняльні до них вищі заклади освіти. Другий рівень - коледж, інші прирівняльні до нього вищі заклади освіти. Третій та четвертий (залежно від наслідків акридитації) – інститут, консерваторія, академія, університет. Вищі заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: Молодший спеціаліст — забезпечують технікум, училища, інші вищі заклади освіти першого рівня акридитації; Бакалавр — забезпечують коледжі, інші вищі заклади освіти другого рівня акридитації; Спеціаліст, Магістр — забезпечують вищі заклади освіти третього і четвертого рівнів акридитації.Освітньо-кваліфікаційний рівень - молодший спеціаліст Молодший спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення типових професійних завдань, які передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр Бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст Спеціаліст - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні уміння та знання, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад, у певній галузі народного господарства.Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр Магістр - це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного господарства.

Между тем полное совпадение в полученной матрице 60 рангов волн детности на плюс и волны ценностей на плюс, волн детности на минус и волны ценностей на минус, волн достатка на плюс и волны планов на плюс, волны достатка на минус и волны планов на минус говорит о том, что данная четырехмерная проекция высвечивает в первом и несовершенном приближении сущностные характеристики системы «деятельность» «сознание» «деятельность», в контуре «общество» «личность» «общество». Оказалось, что, замыкая человеческую деятельность на первых порах на уровне 297 предметных форм, можно «выдавить» объективные мыслительные формы, пронизывающие ее поток. На первом уровне структурирования объекта «система в целом» основной моноценностью выступает жизнь, связанная с продолжением рода. Дальнейшее ее структурирование и деление на те или иные формы должно изучаться с учетом полученных результатов. Оставляя открытым вопрос о казуальных цепях в движении «достижение определенного типа благосостояния изменение жизненных планов» (вообще-то это тема отдельной работы, в процессе которой можно кардинально решить социальные вопросы функционирования товарных потоков), укажем: эти корреляции в +1,00 свидетельствуют, что важнейшим элементом анализа должны стать наряду с ценностями и мировоззренческими стереотипами людей их социальные жизненные потребности

1. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

2. Аналіз стартегічного управління підприємством

3. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

4. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

5. Методологія науково-педагогічного дослідження

6. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею
7. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності
8. Сутність педагогічного спілкування

9. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

10. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

11. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

12. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

13. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

14. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

15. Організація стратегічного планування на підприємствах

16. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, желтый.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Magic", 12+1 цветов.
Уникальные цветные карандаши с многоцветным грифелем, который дает возможность рисовать и писать сразу тремя цветами. В каждом наборе
713 руб
Раздел: 7-12 цветов
Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

18. Історія керамічного мистецтва

19. Історія педагогіки

20. Психолого-педагогічне визначення готовності дитини шестирічного віку до школи

21. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

22. Работа социального педагога по социальной адаптации подростков из неблагополучных семей
23. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
24. Антропология: эволюция и адаптация

25. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

26. Прагматическая адаптация при переводе газетно-информационных материалов

27. Несколько рефератов по культурологии

28. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

29. Реферат по книге Фернана Броделя

30. Содержание и формы работы социального педагога в школе

31. Работа педагога - музыканта с родителями по эстетическому воспитанию

32. Технология работы социального педагога с семьёй

Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Швабра-вертушка "Торнадо Хенди".
Швабра для пола "Торнадо" обладает крутящейся насадкой из микрофибры, обеспечивающей отличное впитывание грязи и жидкости во
1385 руб
Раздел: Швабры и наборы
Ручка "Автомат", 12 штук, в коробке.
Любовь сильного пола к различного рода оружию известна с давних пор. Но если настоящий автомат в руках подержать может далеко не каждый,
449 руб
Раздел: Оригинальные ручки

33. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов

34. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы

35. Личностные качества педагога

36. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

37. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

38. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов
39. Несколько рефератов по Исламу
40. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

41. Реферат по информационным системам управления

42. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

43. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

44. Історія України

45. Особливості економічного розвитку Київської Русі

46. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

47. Таблиця дат з історії (1917-21)

48. Таблиця дат з історії (1917-21)

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

49. Храмовое зодчество Южной Франции: адаптация северных моделей к местным условиям

50. Реферат по книге Н. Цеда Дух самурая - дух Японии

51. Реферат по теме “Человек на войне”

52. Реферат по биографии Виктора Гюго

53. Адаптация производственной деятельности к условиям рынка

54. Основи банківського маркетингу
55. Реферат - Физиология (Транспорт веществ через биологические мембраны)
56. Физиологические и биохимические основы адаптации

57. Адаптация персонала

58. Реферат по менеджменту

59. Станислав Нейгауз - педагог

60. Теоретическая педагогия после Екатерины II

61. В. Г. Белинский и А. С. Хомяков как педагоги

62. Церковно-религиозная педагогия

63. Разделенный подход к адаптации в проблемно-ориентированной среде

64. Компьютерные инструменты педагога

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. Педагог как организатор жизнедеятельности ребенка (по С.Т. Шацкому)

66. Педагоги-новаторы

67. Профессиональная компетентность и культура педагога

68. Проблемы социально-психологической адаптации

69. Теоретическая педагогия Петровской эпохи и вообще первой половины XVIII века

70. Адаптация на основе оверлейной модели умений
71. Экспериментально-психологическое изучение динамики посттравматической стрессовой адаптации участников боевых действий
72. Как написать хороший реферат?

73. 10 теми по психології і педагогіці

74. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

75. Сборник рефератов о конфликтах

76. Подготовка будущих педагогов к восприятию субъектности учащихся в обучении

77. Моделирование профессиональной подготовки педагога-психолога

78. Социальная адаптация детей с синдромом Дауна

79. Применение близнецового метода в оценке адаптации к учебной нагрузке

80. Место адаптации в процессе социализации

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Проблемы социальной адаптации инвалидов

82. Время Екатерины II. Государственная педагогия

83. Адаптация к дошкольно-образовательному учреждению (ДОУ)

84. Реципроктные отношения между адаптацией и утверждением

85. Социальная адаптация иностранных студентов-стажеров к обучению в российском вузе

86. Принципы руководства творческими упражнениями учащихся в методических системах педагогов-словесников
87. Формирование информационной культуры педагога: проектно - рефлексивный подход
88. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

89. Сборник рефератов о конфликтах

90. Реферат кондитерское изделие

91. Адаптация персонала при слиянии и реорганизации ЗАО «Энерпред»

92. Формирование профессиональных качеств педагога по физической культуре

93. Адаптация детей и подростков к физическим нагрузкам в условиях Севера

94. Адаптация восточноазиатской психотелесной теории личности к отечественной системе спортивных единоборств

95. Адаптация спортсменов к выполнению специфических статических нагрузок

96. Кардиологические показатели, отражающие долговременную и срочную адаптацию борцов к нагрузкам

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития

98. О некоторых особенностях адаптации сердечно-сосудистой системы младших школьников, занимающихся физкультурой

99. Особенности временной адаптации при перелетах на восток и запад, средства коррекции и профилактики десинхроноза

100. Архитектоника помехоустойчивости, регулирующей адаптацию движений единоборцев к психофизической напряженности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.