Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Реабілітаційна психологія

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Зміст 1. Реабілітаційна психологія як наука і практична дисципліна. Етапи її розвитку, становлення і перспективи 2. Типи психологічних реакцій на хворобу 3. Евтаназія і хоспіси: погляд моральний, соціально-правовий, медичний 4. Особливості психологічних розладів і реакції при онкологічних захворюваннях Перелік літературних джерел Реабілітаційна психологія як наука і практична дисципліна. Етапи її розвитку, становлення і перспективи Реабілітація — завершуючий етап загального лікувального процесу, де вельми поважно оцінити ефективність лікування, дії на організм, перш за все в плані відновлення особового і соціального статусу клієнта. Реабілітація, є функцією психотерапії, розвиваючись, як самостійна дисципліна несе, в собі функції психотерапії. Сучасна концепція реабілітації хворих і інвалідів бере свій початок з розробки її принципів і практичного вживання в Англії і США під час другої світової війни. Найбільш змістовне і повне визначення реабілітації прийняте на 9-й нараді міністрів охорони здоров'я і соціального забезпечення східноєвропейських країн. Згідно, якому реабілітація є системою державних, соціально медичних, професійних, педагогічних, психологічних і інших заходів, направлених на попередження розвитку патологічних процесів, що наводять до тимчасової або стійкої втрати працездатності, на ефективне і раннє повернення хворих і інвалідів (дітей і дорослих) в суспільство і до суспільно-корисної праці. Реабілітація є складним процесом, в результаті якого у постраждалого формується активне відношення до порушення його здоров'я і відновлюється позитивне сприйняття життя, сім'ї і суспільства. Психологічна реабілітація включає заходи щодо своєчасної профілактики і лікування психічних порушень, по формуванню у пацієнта свідомої і активної участі в реабілітаційному процесі. Розглядаючи психологічну реабілітацію як функцію психотерапії та психологічної корекції, нам доводиться говорити про неї як про психологічне (психотерапевтичне) втручання. Психотерапевтичне втручання, або психотерапевтична інтервенція - це вигляд (тип, форма) психотерапевтичної дії, який характеризується певною метою та відповідним цим цілям вибиранням засобів дії, тобто методів. Термін психотерапевтичне втручання може позначати конкретний психотерапевтичний прийом, наприклад, роз'яснення, уточнення, стимуляція, вербалізація, конфронтація, навчення, тренінг, поради і ін., а також загальнішу стратегію поведінки психотерапевта, яка тісним чином пов'язана з теоретичною орієнтацією (перш за все, з розумінням природи того або іншого розладу і цілями і завданнями психотерапії). Психологічні інтервенції характеризуються: 1) вибиранням засобів (методів); 2) функціями (розвиток, профілактика, лікування, реабілітація); 3) цільовою орієнтацією процесу на досягнення змін; 4) теоретичною базою (теоретична психологія); 5) емпіричною перевіркою; 6) професійними діями. Розглянемо основні характеристики реабілітаційно-психологічних інтервенцій. Методи психологічних інтервенцій - це психологічні засоби, які вибирає психолог. Вони можуть бути вербальними або невербальними, орієнтованими більшою мірою або на емоційні, або на поведінкові аспекти і реалізуються в контексті взаємин і взаємодій між клієнтом і психологом.

Типовими психологічними засобами є бесіда, тренування (вправи) або міжособові взаємини як чинник впливу і дії. Функції психологічних інтервенцій полягають в профілактиці, лікуванні, реабілітації і розвитку. Цілі реабілітаційний - психологічних інтервенцій відображають цільову орієнтацію на досягнення певних змін. Реабілітаційний - психологічні інтервенції можуть бути направлені як на загальніші, віддаленіші цілі, так і на конкретних, ближчі цілі. Проте завжди психологічні засоби дії повинні чітко відповідати цілям дії. Теоретична обґрунтованість реабілітаційний - психологічні інтервенцій полягає в її взаємозв'язку з певними психологічними теоріями наукової психології. Емпірична перевірка клініко-психологічних інтервенцій зв'язана, перш за все, з вивченням їх ефективності, вони повинні завжди здійснюватися професіоналами. Психологічна інтервенція, здійснювана в цілях реабілітації, є психотерапевтичною інтервенцією і відповідає терміну психотерапії. Психологічна корекція є направленою психологічною дією для повноцінного розвитку і функціонування індивіда. Термін психологічна корекція набув поширення на початку 70-х років. У цей період психології стали активно працювати в області психотерапії, перш за все, груповий. Про обґрунтованість використання поняття «Психологічна корекція» разом з поняттям психологічне втручання відповісти однозначно досить важко. Їх зіставлення виявляє очевидну схожість. Психологічна корекція, так само як і психологічне втручання, розуміється як цілеспрямована психологічна дія. Вони реалізуються в різних областях людської практики і здійснюються психологічними засобами. Психологічна корекція може бути направлена на вирішення завдань профілактики, лікування і реабілітації. Психологічні втручання (реабілітаційний - психологічні втручання), також виконують функції профілактики, лікування і реабілітації. І психологічна корекція, і психологічне втручання, використовувані з метою реабілітації, виконують психотерапевтичну функцію. Вочевидь, що по суті ці поняття збігаються». Аналіз основних теоретичних підходів до психологічної допомоги у вітчизняній і зарубіжній психології показав наступне. У всіх розглянутих теоретичних і практичних підходах до психотерапевтичної і психокоректувальної допомоги особі, так або інакше, досліджується вплив методів психологічної дії на відхилення в самосвідомості особи. Слід зазначити, що якщо в зарубіжній психології не виробляється чіткого розмежування між психотерапією і психологічною корекцією, то у вітчизняній психології прийнято розрізняти психотерапію, як систему методів лікувальної дії осіб з тими або іншими психічними захворюваннями, і психологічну корекцію, як систему методів профілактики і корекції порушень психічної діяльності, що не мають характеру вираженої психічної патології. При психічних відхиленнях реабілітація має свої особливості, пов'язані в першу чергу з тим, що при них, відбуваються серйозні порушення особи, її соціальних зв'язків і стосунків. Реабілітація психічно хворих розуміється як їх ресоціалізація, відновлення або збереження індивідуальною я суспільної цінності хворих, їх особистого і соціального статусу.

Кабанів відносить до основних принципів реабілітації партнерство, різносторонність зусиль, При психічних відхиленнях реабілітація має свої особливості, зв'язані в єдність психосоціальних і біологічних методів, ступінчастість зусиль, що додаються, дій, що проводяться, і заходів. Її етапами є відновна терапії, реадаптація, реабілітація у власному сенсі цього слова. Реабілітація є одночасно метою (відновлення або збереження статусу особи), процесом, що має нейрофізіологічні і психологічні механізми, і метод підходу до хворого. Найадекватніше цілям реабілітації служить психотерапія. Пом'якшення проявів і перебігу психічних захворювань і розширення можливостей сучасного психофармакологічного лікування сприяло зростанню ролі і підвищенню ефективності психотерапевтичної дії. При цьому точкою додатка психотерапії, на відміну від біологічних методів лікування, є не сам патологічний процес (хоча його залежність від емоційних чинників і діяльності людини безперечна), а особа пацієнта і система його стосунків до дійсності. Залежно від стадії розвитку, типа течії і форми психічного захворювання міняється співвідношення сомато-біологічних і індивідуально-психологічних чинників у формування картини хвороби, в різній мірі страждають здібності хворого до самореалізації і до встановлення адекватних міжособових стосунків. Відповідно цьому повинні мінятися не лише місце психосоціальних методів в структурі реабілітації, але і самі методи, а також конкретні завдання. Цілі психотерапевтичної роботи досяжні тоді, коли враховується активність патологічного процесу, психічний стан хворого, його особові характеристики, особливості безпосереднього соціального оточення, індивідуальні життєві умови і прогноз. Залежно від цього повинен вирішать питання про допустиму глибину втручання в сферу значимих стосунків і перебудову малоефективних, але таких, що склалися форм психологічної компенсації. Практика дає немало прикладів зриву адаптації і загострення хворобливого стану при безрозсудному розтині і обговоренні психологічних і соціально-психологічних проблем, що мають нерозв'язний для пацієнта характер. Вимога розробки критеріїв і методів оцінки ефективності психореабілітації стає усе більш актуальною у зв'язку з випереджаючим розвитком методів. Організатори психотерапевтичної служби все частіше зустрічаються з проблемою оцінки корисності, доцільності і ефективності засобів, що виділяються з фондів охорони здоров'я для охорони психічного здоров'я. Аби показати всю складність даної проблеми, приведемо основні передумови для її вирішення. 1. Аби оцінити ефективність психотерапії, потрібний, перш за все, чітко визначити метод, за допомогою якого вона здійснюється. У практичній же роботі частіше говориться про психотерапію взагалі, не про одне, а про групу методів, різних їх комбінаціях - раціональної психотерапії і гіпнозу, гіпнозу і аутогенного тренування і т. д., оскільки твердження в практиці роботи психотерапевта інтеграційного підходу сприяє усе більш широкому вживанню поєднань різних методів. 2. При кваліфікованому використанні того або іншого методу має бути дотримана певна техніка.

Часник (УПСР), внутрішніх справ — П. Христюк (УПСР). Дуже невисокої думки про новий склад уряду був М. Шаповал. Власне, він критично оцінював й інші кабінети, не без підстав вважаючи, що їм відводилась принизлива роль слуг при С. Петлюрі. «Соціялістичний уряд» УНР був безсилим декоративним додатком при штабі Головного Отамана, як своєрідна «агітаційна комісія», котра мусила підписувати відозви до народу, закликати його маревом соціялізму на службу Штабові Головного Отамана. Цю комісію називали «урядом», не даючи йому ні крихти влади», — завершує М. Шаповал2. «В акті 12 серпня і в заходах над утворенням коаліційного буржуазно-демократичного кабінету І. Мазепи знайшла своє повне завершення перемога соціяль-демократичної політики горожанського миру, «справжнього та щирого демократизму» й негації української революції, як соціялістичної, над політикою робітниче-селянської революції і трудового принціпу соціялістів-революціонерів, — такий висновок робить П. Христюк. — Після такої «перемоги», соц. — дем. заспокоїлись, маючи тверду певність, що українська революція, раз ставши вже вільно «на шлях, вказаний Марксом, а не Леніном, швидко дійде до своєї остаточної перемоги»…»[732]

1. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

2. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

3. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

4. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

5. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

6. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями
7. Діастолічна функція серця у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з ішемічною хворобою серця на фоні метаболічної терапії
8. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

9. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

10. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

11. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

12. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

13. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

14. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

15. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

16. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

Заварочный чайник эмалированный Mayer & Boch "Подсолнух", 1,5 л, с ситечком.
Заварочный эмалированный чайник. Материал корпуса: углеродистая сталь. Толщина стенок - 0,8 мм. Внешнее и внутреннее покрытие -
715 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Економічна ефективність виробництва соняшника

18. Економічна ефективність рослинництва

19. Ефективність виробництва продукції в фермерських господарствах

20. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

21. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

22. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі
23. Виробництво зерна, його економічна ефективність
24. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

25. Структура й оцінка економічної інформації

26. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

27. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

28. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

29. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

30. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану

31. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

32. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие

33. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

34. Ефективність праці

35. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

36. Якість і ефективність управлінських рішень

37. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

38. Особливості психологічної готовності жінки до материнства
39. Становлення психологічної діагностики
40. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

41. Характеристика засобів і методів психологічної дії

42. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

43. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

44. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

45. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

46. Ефективність заходів по покращенню якості води

47. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

48. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

49. Економічна ефективність організації виробництва пальто

50. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

51. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

52. Ефективність використання ресурсів підприємства

53. Ефективність виробництва та фактори її зростання

54. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні
55. Критерії оцінки ефективності
56. Продуктивність і ефективність праці

57. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

58. Аліментарна реабілітація хворих, що перенесли інфаркт міокарда, в санаторно-курортних закладах

59. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

60. Медична реабілітація хворих із застарілими переломами та переломовивихами дистального відділу кісток передпліччя

61. Фізична реабілітація хворих на гіпертонічну хворобу

62. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

63. Реферат о Пугачеве

64. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

65. Реферат по книге Фернана Броделя

66. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

67. Несколько рефератов по Исламу

68. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

69. Реферат по информационным системам управления

70. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)
71. реферат
72. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

73. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

74. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

75. Реферат по менеджменту

76. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

77. Сборник рефератов о конфликтах

78. Реферат по экскурсоведению

79. Реферат по экологии

80. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

Сортер "Ключики".
Сортер "Ключики" очень интересная и увлекательная игра, которая надолго займет ребенка. Задачей малыша является правильно
461 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Карандаши восковые "Jovicolor", с точилкой, 16 цветов.
Первые восковые мелки для малыша. Диаметр: 12 мм. Длина: 75 мм. Утолщенная форма корпуса специально создана для маленьких детских ладошек.
408 руб
Раздел: Восковые
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Настольная игра "Скоростные колпачки" - быстрая и очень веселая игра для детей и взрослых! Каждый игрок получает по пять
1479 руб
Раздел: Карточные игры

81. Реферат для выпускных экзаменов

82. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД

83. Реферат о США

84. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

85. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

86. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
87. Перевод реферата "Acquaintance with geometry as one of the main goals of teaching mathematics to preschool children"
88. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

89. Вплив лерканідипіну і бісопрололу на функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця

90. Загальні основи реабілітації

91. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)

92. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів

93. Комплексна реабілітація репродуктивної функції у жінок з трубно-перитонеальною формою безпліддя

94. Комплексна фізична реабілітація учнів 13-15 років з церебральним паралічем другої групи важкості захворювання

95. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

96. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

97. Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації

98. Методи обстеження в спортивній медицині та фізичній реабілітації

99. Особливості використання механотерапевтичних апаратів у реабілітації

100. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.