Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Технології машинобудування» Реферат Дисципліна: Теорія різання ”Оцінка формоутворення торцевих фрез профільної схеми різання та розширення області їх застосування” Львів – 2008р. ЗмістВступ 1 Теоретичні відомості 2 Визначення геометричних параметрів різальної частини торцевих фасонних фрез 3 Визначення аналітичних залежностей точок профілю різальної частини торцевих фасонних фрез 4 Перевірка розробленої теорії в виробничих умовах Загальні висновки Література Вступ Торцеві фрези, призначені для обробки плоских поверхонь широко використовуються в промисловості, як при чорновій, так і при чистовій обробці. Ці фрези всебічно досліджені, є багато конструкцій з раціональними схемами зрізання припуску, визначені оптимальні геометричні параметри, створена теорія проектування таких фрез і розроблені рекомендації, щодо їх застосування в залежності від умов експлуатації. Однак, процеси обробки фасонних поверхонь торцевими фасонними фрезами досліджені недостатньо. Відома лише невелика кількість робіт, в яких досліджувались процеси обробки фасонних поверхонь торцевими фрезами. У цих роботах розглядалось, головним чином, формоутворення поверхонь торцевими фрезами, що працюють за генераторною схемою зрізання припуску. Закономірності ж формоутворення фасонних поверхонь торцевими фрезами, що працюють за профільною схемою зрізання припуску не розроблені, не вирішені питання їх затилування, аналізу геометричних параметрів різальної частини, профілювання різних типів торцевих фрез. Тому розробка теорії проектування торцевих фасонних фрез є актуальною задачею і має велике наукове і практичне значення. Мета роботи – розробка теоретичних основ проектування торцевих фрез із профільною схемою зрізання припуску та на їх основі розширення області використання торцевих фрез і створення фрез підвищеної працездатності. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 1. Провести аналіз сучасного стану формоутворення при фрезеруванні фасонних поверхонь. 2. Розробити теорію графічного та аналітичного визначення вихідних інструментальних поверхонь при обробці торцевим фрезами фасонних циліндричних, гвинтових і поверхонь обертання. 3. Розробити методику та алгоритми визначення вихідних інструментальних поверхонь торцевих фасонних фрез. 4. Розробити теорію визначення геометричних параметрів різальної частини торцевих фасонних фрез з урахуванням їх конструкцій. 5. Дослідити, на основі загальних положень теорії затилування, можливі форми поверхонь різальної частини торцевих фасонних фрез. 6. Розробити аналітичні залежності для визначення координат точок різальних кромок гострозаточуваних і затилованих торцевих фасонних фрез, з урахуванням їх конструкції та розташування різальних кромок. 7. Розробити методику та алгоритми профілювання торцевих фасонних фрез з різними поверхнями їх різальної частини. 8. Провести експериментально - промислову перевірку результатів досліджень. Обўєкт дослідження – торцеві фрези з профільною схемою зрізання припуску.

Предмет дослідження – проектуваненя торцевих фасонних фрез. Методи дослідження – теоретичні дослідження базувались на теорії формоутворення поверхонь, теорії проектування різальних інструментів, теорії затилування, методах нарисної та аналітичної геометрії. Реалізація розроблених алгоритмів розрахунку геометричних параметрів і профілювання торцевих фасонних фрез виконувалась на ПЕОМ. Експериментальна перевірка теоретичних досліджень проводилась за стандартними методиками та методиками спеціальними, що моделюють процес обробки фасонних поверхонь торцевими фрезами. Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджена порівняльними лабораторними та виробничими випробуваннями, метрологічними вимірюваннями, результати яких оброблялись з використанням теорії вірогідності та статистики. 1 Теоретичні відомості Доказано, що торцевими фрезами можна обробляти поверхні, що допускають, в процесі формоутворення, ковзання поверхонь “самих по собі”, а саме: фасонні циліндричні поверхні, фасонні поверхні обертання та фасонні гвинтові поверхні постійного кроку. Базуючись на аналізі виконання умов формоутворення при обробці даних поверхонь, показано, що профіль вихідної інструментальної поверхні співпадає з профілем деталі у випадках, коли обробляється фасонна циліндрична поверхня, твірні якої лежать у площині перпендикулярній до осі фрези та коли обробляється фасонна поверхня обертання, вісь обертання якої перпендикулярна до осі фрези та перетинає її. Фасонні циліндричні поверхні та фасонні поверхні обертання з профілем, який забезпечує зовнішній контакт вихідної інструментальної поверхні з деталлю, можна обробляти фрезами будь-яких діаметрів. Фасонні поверхні обертання, у яких знак кута нахилу дотичної до профілю змінний (деталі типу шків), можна обробляти фрезами тільки певного радіуса вихідної інструментальної поверхні, який визначається, виходячи з другої умови формоутворення, за формулою: , де ri – радіус точки профілю деталі, яка визначається конкретним профілем деталі; j - кут нахилу дотичної до профілю деталі в цій точці; d - кут нахилу осі фрези до осі деталі. При обробці гвинтових поверхонь необхідно визначати профіль вихідної інструментальної поверхні, так як він не співпадає з профілем деталі. В роботі графічно та аналітично визначені вихідні інструментальні поверхні при обробці гвинтових поверхонь постійного кроку. Наведений узагальнений випадок визначення вихідної інструментальної поверхні, коли вісь фрези нахилена до осі оброблюваної гвинтової поверхні. На основі графічного рішення отримано залежності для визначення координат точок лінії перетину гвинтової поверхні деталі і перерізів, перпендикулярних осі фрези (координати X1,Y1,Z1): де f(Y0) – функція, яка характеризує профіль гвинтової поверхні; Y0A – координата базової точки, Y0 - координата довільної точки профілю гвинтової поверхні; р – параметр гвинтової поверхні, e - кут нахилу осі фрези до осі деталі. У відповідності з X1Y1Z1 визначається радіус вихідної інструментальної поверхні. Базуючись на результатах теоретичних досліджень, розроблено алгоритм розрахунку вихідної інструментальної поверхні.

2 Визначення геометричних параметрів різальної частини торцевих фасонних фрез У загальному випадку передня площина може займати положення, при якому кути g№0, l№0 . В окремих випадках передня площина може бути осьовою (g=0, l=0); фронтально-проектуючою, з різальною кромкою, що лежить в осьовій площині (g№0, l=0); горизонтально-проектуючою (g=0, l№0). Для випадку, коли заточування виконується по передній площині, в роботі розроблено класифікацію задніх поверхонь торцевих фасонних фрез, узагальнювальні випадки, якої показані , де О – вісь фрези, L – вісь обертального руху різальної кромки, `V – вектор швидкості прямолінійно-поступального руху різальної кромки. Для обробки заданої фасонної поверхні деталі, відповідно до цієї класифікації, можуть бути спроектовані різні типи фасонних торцевих фрез, а саме: торцеві фрези із задньою фасонною циліндричною поверхнею, фасонною поверхнею обертання, фасонною гвинтовою поверхнею та фасонною затилованою поверхнею. Вибір раціональної конструкції базується на аналізі геометричних параметрів різальної частини. В роботі розроблено теорію визначення геометричних параметрів для фрез із різними формами задніх поверхонь Для торцевих фасонних фрез із циліндричною задньою поверхнею розглянуто загальний випадок, коли передня площина не проходить через вісь фрези і окремий випадок, коли передня площина є осьовою. Для загального випадку визначено геометричні параметри торцевих гострозаточених фрез, значення яких в довільних точках різальної кромки знаходяться за такими залежностями: - визначення переднього кута g , - кута нахилу різальної кромки l , - кута в плані j На практиці торцеві фрези із задньою фасонною циліндричною поверхнею найчастіше мають конструкцію, коли a1=0. Для цього випадку в роботі отримано залежності для визначення: - заднього кута a в нормальному до різальної кромки перерізі , , Для окремого випадку, коли передня площина є осьовою, в роботі отримано залежності для визначення нормального заднього кута для фрез із різними формами задніх поверхонь, а саме: 1) із циліндричною задньою поверхнею : ; 2) із задньою поверхнею обертання б, a2=0, L//О): ; 3) затилованих по архімедовій спіралі: - осьове затилування ; - радіальне затилування ; - затилування під кутом , де - кут між вектором поступального руху різальної кромки та віссю фрези, 4) затилованих по колу (a1=0, L//О) . Порівняння формул для визначення задніх кутів a для осьового затилування та затилування по колу, показує, що з точки зору характеру зміни задніх кутів обидва способи практично рівноцінні, якщо ж на різальній кромці є ділянки з кутами j, близькими до 90°, тоді при затилуванні по колу разом з нахилом пазу в пристосуванні для заточування, його ще зміщують відносно осі , що дозволяє отримувати додатні задні кути в усіх точках різальної кромки. Нормальний задній кут для такої схеми затилування визначений, як: , ,. Отримані залежності дозволяють, коректуючи конструкційні параметри торцевих фасонних фрез, отримувати фрези з раціональною геометрією різальної частини і рекомендувати для обробки певних профілів фрези з певною формою задньої поверхні.

Трубецкой; авторы различных и весьма противоречивых схем диалектного членения индоевропейской области Дж. Бонфанте, И.А. Кернс и Б. Шварц, А.Л. Крёбер и К.Д. Кретьен, В. Порциг, Х. Краэ). Стали создаваться типологические описания индоевропейских языков (П. Хартман). Получили дальнейшее изучение индоевропейские древности (М. Гимбутас, П. Боск-Гимпер, Р.У. Эрих). Исследованию подверглись социальные, правовые, экономические институты древних индоевропейцев (Э. Бенвенист). Пробудился интерес к индоевропейской мифологии (Ж. Дюмизель, П. Тиме, Г. Ломмель, Ф.Б. Я. Кёйпер). Была построена ностратическая теория, предполагающая вхождение индоевропейских языков в "сверхгруппу" языков (вместе с семито-хамитскими, картвельскими, уральскими, алтайскими, дравидскими). В работе Тамаза Валерьевича Гамкрелидзе и Вячеслава Всеволодовича Иванова "Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры " (1984) рассмотрению подверглась проблема взаимоотношения индоевропейского и других ностратических языков и проблема индоевропейской прародины

1. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

2. Оцінка природних ресурсів

3. Експертна оцінка доцільності і ефективності ручних внутріматкових втручань в родах і ранньому післяродовому періоді

4. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

5. Оцінка збитку після настання страхового випадку

6. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника
7. Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ "ПриватБанк"
8. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

9. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

10. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

11. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

12. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

13. Харчова цінність та оцінка якості зерна

14. Економічна оцінка активу балансу підприємства

15. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

16. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Структура й оцінка економічної інформації

18. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

19. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

20. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

21. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

22. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
23. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності
24. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

25. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт

26. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

27. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

28. Аналітична маркетингова оцінка ринку горілки

29. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

30. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

31. Оцінка доцільності отримання патенту

32. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы

33. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

34. Оцінка стану менеджменту в організації

35. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

36. Совершенствование конструкции торцевых фрез

37. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

38. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
39. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
40. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

41. Оцінка фінансового стану підприємства

42. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

43. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

44. Гідроекологічна оцінка річки Рось

45. Екологічна оцінка стану водних ресурсів басейну річки Устя Рівненської області

46. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

47. Оцінка стану міської системи м. Рівного

48. Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Насадка на кран "Палитра", светодиодная.
Светодиодная насадка «Палитра» включается под напором воды и, в зависимости от ее температуры, подсвечивает проходящий поток в синий,
490 руб
Раздел: Ванная
Чайник эмалированный "Шиповник" EM-40X1/45, с керамической ручкой, 4 л.
Объем: 4 л. Внешнее высокопрочное трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
1323 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

50. Економічна оцінка екологічних збитків

51. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

52. Побудова споживчої функції. Оцінка параметрів системи економетричних рівнянь

53. Суспільно-політичне та культурне життя України

54. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків
55. Схема вызова всех служб города Кургана
56. Схема системы налогообложения

57. Страховое дело в схемах

58. Схема анализа литературно-художественного произведения

59. Структурная схема ЭВМ

60. Разработка аппарата измерения торцевого биения

61. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

62. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

63. Источники излучения в интегрально-оптических схемах

64. Политология в схемах и таблицах

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

65. Расчет схемы электроснабжения плавильного цеха обогатительной фабрики

66. Схемы управления электродвигателями

67. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

68. Общая схема электроснабжения

69. Расчет дисковой зуборезной модульной фрезы

70. Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты
71. Схемы установок для выпаривания и конструкции выпарных аппаратов
72. Совершенствование систем электроснабжения подземных потребителей шахт. Расчет схемы электроснабжения ЦПП до участка и выбор фазокомпенсирующих устройств

73. Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

74. Стандарты схем и их разновидности

75. Проектирование схем телефонного сигнализатора

76. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

77. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

78. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена

79. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы

80. Средства отладки электронных схем

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

81. Разработка схемы радиоприемника

82. Технология молока и молочных напитков (схема)

83. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

84. Роль схемы в процессе реализации государственного стандарта (философия)

85. Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

86. История применения активно - реактивной схемы в противотанковых гранатометах
87. Попытка создания сюжетной схемы в рассказах Чехова
88. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

89. Схемы по маркетингу

90. Гистология (Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа )

91. Краткая схема бизнес-плана

92. Схемы соединения гальванических элементов. Схема включения реостата. Схема включения потенциометра

93. Электрическая схема 3-х комнатной квартиры

94. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

95. Исландские компании в схемах налогового планирования позволяют оптимизировать налогообложение

96. Схемы действия и усвоение языка

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях

98. Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

99. Тонкопленочные элементы интегральных схем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.