Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Аналіз чинних навчальних програм із курсу "Я і Україна" з точки зору використання народознавчого матеріалу

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Аналіз чинних навчальних програм із курсу «Я і Україна» з точки зору використання народознавчого матеріалу (реферат) Щоб з’ясувати, які існують шляхи використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна” в початковій школі, ми вважали за необхідне проаналізувати чинні навчальні програми даного курсу. Навчальний курс „Я і Україна” реалізує галузь „Людина і світ” Державного стандарту початкової загальної освіти і охоплює такі змістові лінії: Людина як особистість; Людина і суспільство; Людина серед людей; Культура; Об’єкти природи; Планета Земля; Україна; Рідний край. Зазначені змістові лінії у програмі початкової школи виділяються як природознавча і суспільствознавча в інтегрованому предметі „Я і Україна” в 1-2 класах, а в 3-4 класах вони представлені окремими предметами: „Природознавство” і „Громадянська освіта”. У процесі вивчення курсу „Я і Україна” в початковій школі в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід. Цей курс передбачає створення передумов для усвідомленого сприймання і засвоєння соціальних та морально-правових норм, історичних, національно-культурних традицій українського народу. Суспільствознавча складова програми (людина як особистість; людина і суспільство; людина серед людей культура) охоплює знання про людину як складноорганізовану моральну і самооцінну істоту; знання про українське суспільство, довкілля, в якому живе дитина; способи пізнання й орієнтації в навколишньому житті; сприяє поетапному усвідомленню єдності компонентів: „Я” — сім’я — школа — рідний край — Україна; розкриває взаємодію людей у сім’ї, колективі, суспільстві; передбачає активне спілкування дітей із природним і соціальним оточенням, накопичення досвіду особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, зокрема, етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських. Природознавча складова (об’єкти природи; рідний край; Україна) ознайомлює учнів із різноманітністю природи, господарською діяльністю населення, охороною і збереженням природи рідного краю, України, з системою цінностей у ставленні до природи, до людей, до самого себе; спрямовує практичну діяльність учнів, пов’язану з охороною та збереженням природних багатств. Зміст програми, крім перелічених, містить культурологічні знання, й ті, що сприяють розвитку спостережливості, мислення дитини, уяви, пам’яті, самостійності, активності. А також особистісні компоненти, які забезпечують ставлення учнів до отримуваних знань, створюють міжсуб’єктність спілкування в процесі пізнавальної та комунікативної діяльності, виявляються у переживаннях, смислотворчості учнів і є потужним джерелом мотивації їхнього навчання.

Зміст курсу „Я і Україна” та його структурування визначаються загальнодидактичними принципами (гуманізації; особистісно зорієнтованого навчання; науковості; наступності; забезпечення позитивної мотивації навчання; створення умов для самореалізації кожного учня; розвитку його творчої самостійності та соціальної активності) і власне природничими принципами (екологічним, краєзнавчим, українознавчим, планетарним, фенологічним), що реалізуються в єдності. Детальний аналіз розділів програми курсу „Я і Україна” засвідчив, що в них передбачено вивчення дітьми народних знань. Результати аналізу відображені в таблиці 1. Таблиця 1 Результати аналізу програми „Я і Україна” (1-2 класи) Назва розділу Тема уроку 1 клас Про тебе самого Забавки, ігри. Українські народні іграшки. Улюблені розваги дітей. Повчальні казки про чемне поводження, чепурний вигляд хлопчика і дівчинки, культуру поведінки. Родина, рідня, рід Повчальні казки про долю сиріт, старих і немічних людей, торжество правди над кривдою. Традиції шанобливого ставлення до старших членів сім’ї. Людина серед людей Як ставитися до інших, щоб тебе поважали. Переваги доброти, щирості, милосердя над хитрістю, жадібністю, байдужістю. Правила культурного поводження зі старшими й однокласниками у найтиповіших життєвих ситуаціях. Природа навколо нас Про що можна дізнатися, спостерігаючи за Сонцем. Народні прикмети щодо завбачення погоди. „Жива” і „мертва” вода в казках. Вшанування землі. Оспівування в усній народній творчості рослин, якими прикрашали садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви),якими лікувалися (звіробій., подорожник, татарське зілля, чебрець та ін.). Вшанування тварин. Твій рідний край Походження назва міста (села), вулиці. Рідний край у піснях, легендах, переказах. Бережливе ставлення до хліба. Як виник одяг. Традиційні елементи в одязі свого краю. Пам’ятки старовини рідного краю. Старовинні дитячі іграшки, ігри та забави. Фольклорні розвідки. Твоя країна — Україна Державні, народні та релігійні свята: День Незалежності, Святого Миколая, Новий Рік, Різдво Христове, Великдень. Календарно-обрядові свята. 2 клас Про тебе самого Народження людини та її розвиток. Про трудолюбивих і лінивих. Родина, рідня, рід Родовідне дерево. Старовинні речі свого роду. З’ясування імен свого роду. Традиційна сімейна мораль українців. Національні особливості в сучасному побуті українців, у проведенні свят, в одязі, їжі. Людина серед людей Традиційні погляди на поведінку дівчаток і хлопчиків. Словник мовного етикету. Природа навколо нас Пори року. Народна мудрість про природу, пори року. Народні прикмети, пов’язані з природою, господарською діяльністю людини. Народні прикмети, що допомагають завбачити погоду, їх перевірка. Твій рідний край Місцеві назви кутків, балок, підвищень, річок, лісів, гайків. Історичні пам’ятки місцевості і краю. Ремесла, якими володіли українці. Український побут та звичаї у рідному краї. Особливості народного костюма. Народний календар. Завбачення погоди за народними прикметами.

Участь дітей в обрядових святах. Твоя країна — Україна Символи держави. Легенди про походження Києва і Хрещатика. Культурно-історичні пам’ятки України. Як видно із таблиці, вивчення народних знань передбачено майже у кожній темі курсу „Я і Україна” для 1-2 класів. Щоб з’ясувати, чи прослідкується даний підхід у програмах „Я і Україна. Громадянська освіта” та „Я і Україна. Природознавство” в 3-4 класах, ми проаналізували їх також (див. табл. 2). Таблиця 2 Результати аналізу програми „Я і Україна” (3-4 класи) Природознавство Назва розділу Тема уроку 3 клас Нежива природа Значення води, повітря для людини. Значення ґрунту для життя людей. Охорона ґрунту від руйнування. Зелене диво Землі Цінність рослин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження рослинного світу місцевості. Тварини — живі організми Цінність тварин для людей (пізнавальна, моральна, естетична, оздоровча, практична). Збереження тваринного світу своєї місцевості. Людина — живий організм Залежність здоров’я від міри дотримання правил гігієни. Загартовування. Народні традиції харчування. Народні традиції здорового способу життя. 4 клас Україна — наша Батьківщина Населення України. Рідний край Орієнтування на місцевості за місцевими ознаками. Передбачення погоди в рідному краї за народними прикметами. Розвиток галузей сільського господарства у зв’язку з погодними умовами рідного краю. Розвиток галузей промисловості у зв’язку з природними умовами рідного краю. Громадянська освіта Назва розділу Тема уроку 3 клас 4 клас Людина Розвиток людини після народження. Людські чесноти. Історії досягнень людини в науці, спорті, мистецтві. Працелюбство в житті людини. Людина серед людей Основні обов’язки в сім’ї. Поштиве ставлення до старших. Історія школи. Збереження традицій. Людські чесноти. Культура поведінки. Людські чесноти. Правила гостинності. Правила життя в суспільстві Основні правопорушення, поширені серед дітей. Основні правопорушення, поширені серед дітей. Культура Пам’ятки культури рідного краю. Підготовка й участь у відзначенні народних свят. Дослідження змісту свят. Вироби народних майстрів. Участь у відзначенні пам’ятних дат. Громадянські права і обов’язки Відзначення державних свят. Дослідження їх змісту. Основні історичні пам’ятки України. Основні символи держави. Турбота кожного про довкілля і культурну спадщину. Аналіз навчальних програм із курсу „Я і Україна” для 3-4 класів показав, що у їх змісті фрагментарно передбачено вивчення народних знань, особливо це стосується природознавства. З метою вирішення завдань нашого дослідження ми також з’ясували, чи наявний у підручниках „Я і Україна” народознавчий матеріал, і в яких рубриках він міститься. Результати аналізу підручників відображені в таблиці 3. Таблиця Результати аналізу підручників „Я і Україна” для початкової школи Назва розділу Тема уроку Народознавчий матеріал Рубрика підручника 1 клас Про тебе самого Твій зовнішній вигляд Прислів’я: „Мийся частіше — будеш милішим” Народна мудрість Чим ми бачимо Загадки: „Круглі озерця ніколи не замерзають”; „Солоне, а не сіль, біжить, а не річка, блищить, а не золото” Відгадай! Чим ми розпізнаємо запах і смак Загадки: „Коло носа в’ється, а в руки не дається”; „Сопе, хропе, часом чхає, сюди-туди зазирає.

Велика революція і українська визвольна програма. — Прага, 1928. — С. 104. 60 Вісник Ради Народних Міністрів Української Народньої Республіки. — 1918. - 30 січ. 61 Христюк П. Назв. праця. — С. 131. 62 Там само. — С. 132. 63 Винниченко В. Назв. праця. — С. 252–256. 64 Дорошенко Д. Назв. праця. — С. 270. 65 Нова Рада. — 1918. — 8 січня. 66 Там само. — 11 січня. 67 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. — Т. 2. — С. 103. 68 Герої Крут: Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 р. — Дрогобич. — 1995. — С. 51, 53, 69, 80, 116. 69 Там само. — С. 116, 117. 70 Там само. — С. 80. 71 Україна: політична історія. ХХ — початок ХХІ ст. — К., 2007. — С. 297. 72 Там само. — С. 46, 59, 60. 73 Там само. — С. 47. 74 Гончаренко А. Бій під Крутами // Герої Крут. — С. 47–48; Лоський І. Крути // Там само. — С. 55–56; Лукашевич Л. Із книги „Роздуми на схилку життя” // Там само. — С. 59–62; Михайлик М. Виступ першої української військової школи // Там само. — С. 72–73; Його ж. День 16 січня 1918 р. (ст. ст.) // Там само. — С. 75–77; Монкевич Б

1. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках і Україна"

3. Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз

4. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

5. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

6. Леся Українка - "чи не єдиний чоловік на всій Україні!"
7. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
8. Вища освіта України і Болонський процес

9. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

10. Музична освіта в Японії та Україні

11. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

12. Методика ознайомлення учнів 1–4 класів з мистецтвом художньої кераміки

13. Урок-семінар у 8 класі з геометрії на тему "Перетин прямої і кола" /Укр./

14. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

15. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках і Україна. Природознавство"

16. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу і Україна"

18. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

19. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу і Україна"

20. Специфіка та типи уроку українського народознавства

21. Урок українського народознавства

22. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу і Україна"
23. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури
24. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

25. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

26. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

27. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

28. Предмет та методологія інформаційного права України

29. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

30. Аналіз розвитку українського авангарду

31. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

32. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Коробка для хранения, на молнии, складная, 30x40x25 см, серо-белая.
Коробка предназначена для хранения небольших предметов. Размер: 30x40x25 см. Материал: пластик, кант из нетканого полотна. Цвет: серо-белый.
320 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

33. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

34. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

35. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

36. Бесіда на уроках у початкових класах

37. Вивчення української мови в початкових класах

38. Нестандартні уроки в початкових класах
39. Особливості дитячої творчості на уроках трудового навчання в початкових класах
40. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

41. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

42. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

43. Усні обчислення на уроках математики в початкових класах

44. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

45. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

46. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

47. Аналіз стану соціальної політики в Україні

48. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки

49. Аналіз обліку платників податків в Україні

50. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

51. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

52. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

53. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

54. Атомна енергетика України і РПС
55. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
56. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

57. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

58. Громадянство України

59. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

60. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

61. Нетрадиционные формы урока

62. Использование видео на уроках английского языка

63. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

64. Использование художественной литературы на уроках истории

Устройство для контроля над питанием "Хрюшка-диетолог".
Вы стараетесь придерживаться определенной диеты и не есть вечером после шести? Тогда «Хрюшка-диетолог» станет дополнительным средством,
324 руб
Раздел: Прочее
Набор мисок "Mayer & Boch", 10 предметов.
Набор салатниц выполнен из качественного прочного стекла и включает в себя 5 круглых салатниц различного диаметра. Изделия сочетают в себе
358 руб
Раздел: Наборы
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

65. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

66. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

67. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

68. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

69. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

70. План урока по психологии
71. Развитие творческой личности ребенка на уроке музыки
72. Воспитание внимания у подростков на уроке физкультуры

73. Бригадный подряд на уроках труда /портняжное дело/

74. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

75. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

76. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

77. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

78. Дидактические игры и их применение на уроках английского языка

79. Формирование экологических понятий на уроках русского языка

80. Активизация познавательного интереса на уроках биологии

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Header", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

81. Пословицы и поговорки на уроках английского языка

82. Активные формы работ на уроках математики

83. Методические особенности комментированного обучения и применения поурочного балла при изучении трудных тем на уроках русского языка шестых классов

84. Аудирование на уроках немецкого языка

85. Формирование коммуникативной компетентности подростков (на материале уроков иностранного языка)

86. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии
87. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики
88. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

89. Современный газетный заголовок. Работа с заголовком на уроках русского языка в школе

90. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

91. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

92. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

93. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

94. Развитие творческих способностей на уроках технологии

95. Фашизм. История и уроки

96. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные
Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Психолого-педагогическая помощь трудным подросткам на уроках музыки и внеклассных занятий

98. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

99. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

100. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.