Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Сутність витрат та методи їх зниження

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

смотреть на рефераты похожие на "Сутність витрат та методи їх зниження" ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ Факультет менеджменту та маркетингу КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Мікроекономіка” на тему: “Сутність витрат та методи їх зниження.” Виконав: студент групи МТ-21 Мамчур Ярослав Керівник роботи: Засанська В.В. Львів -2000 Зміст Вступ. 3 Сутність витрати. Підхід до поняття витрат з погляду економіста та 4-5 бухгалтера. Методи зниження витрат. 5-16 Поняття витрат та собівартості продукції. 5-8 Класифікація витрат виробництва. 8-9 Методи оцінки витрат 9-11 Джерела і чинники зниження витрат. 11-14 Альтернативні методи зниження витрат. 14-15 Висновок. 16 Список використаної літератури. 17 ВСТУП Відхід від централізовано - планової системи господарювання і перехід до ринкової економіки по-новому порушує питання про методи ведення економічної діяльності підприємства. Традиційні структури та форми господарювання змінюються. У цих умовах керівники підприємств, вивчаючи і формуючи те , що називається цивілізованою формою ринкових відносин, стають своєрідними “архітекторами“ розвитку нових господарських зв'язків і методів здійснення господарської діяльності. В таких умовах розвитку економіки в країнах колишнього радянського союзу, все більше і більше зростає роль витрат підприємства, як невід’ємної складової виробничого процесу, що в свою чергу вимагає повного переосмислення теорії виробництва починаючи від вхідних ресурсів і закінчуючи кінцевим продуктом, готовим для продажу. Визначення витрат - це невід’ємна умова успіху, тому що від їх обсягу безпосередньо залежить розмір прибутку, який одержить підприємець. У першому розділі роботи викладені теоретичні основи витрат, те яким чином витрати підприємства впливають на розмір прибутку і яка різниця між витратами з погляду економіста та бухгалтера. У другому розділі досліджуються методи вимірювання, оцінки та прогнозування витрат на підприємстві і відповідно їхнього розподілу. Найбільша увага приділяється джерелам і факторам зниження витрат. 1. СУТНІСТЬ ВИТРАТ. ПОНЯТТЯ ВИТРАТ З ПОГЛЯДУ ЕКОНОМІСТА ТА БУХГАЛТЕРА. Економічне розуміння витрат базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього альтернативного використання. Застосування ресурсів у одному виробничому процесі виключає можливість їхнього використання за іншим призначенням. Наприклад, деревина, використовувана в будівельній справі, не може бути застосована, скажімо, у виробництві меблів, сірників і інших товарів. Вибір конкретних ресурсів для виробництва якогось товару означає неможливість виробництва альтернативного товару. Економічні витрати будь-якого ресурсу, що застосовується у виробничому процесі, рівні його цінності при найкращому з усіх можливих варіантів використання. З позицій бухгалтерського підходу до виробничих витрат варто відносити всі реальні, фактичні витрати, що здійснюються в грошовій формі. Такими можуть бути: заробітна плата робітників; плата за оренду будинків, споруджень, верстатів, устаткування; оплата транспортних витрат; оплата послуг банків, страхових компаній і т.д. З позицій економічного підходу до витрат виробництва варто відносити не тільки фактичні витрати, здійснювані в грошовій формі, але і не оплачувані фірмою витрати, витрати, пов'язані з упущеною можливістю самого оптимального застосування своїх ресурсів.

І бухгалтери, і економісти включають у свої розрахунки фактичні витрати (заробітна плата робітників, оклади службовців, оренда приміщень та вартість матеріалів). Для бухгалтерів фактичні витрати важливі, оскільки вони включають прямі виплати підприємства іншим юридичним особам, з якими воно має справу. Ці витрати повинні знати і економісти, фактичні витрати це ті кошти, які могли би бути використанні десь в іншому місці з більшою ефективністю. В переважній більшості випадків алтернативне використання коштів є прихованим. Тому досить важливо вміти визначити, в якому напрямку використовувати наявні грошові фонди підприємства для прийняття правильних економічних рішень. Для безповоротних витрат стверджується протилежне твердження—вони звичайно фактичні, проте, приймаючи рішення, їх треба завжди ігнорувати. Безповоротні витрати—це ті витрати, які вже зроблені і які неможливо повернути назад. Оскільки їх неможливо повернути назад, вони не повиннічинити жодного впливу на процес прийняття фірмою рішень. 2. МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ 2.1. Поняття витрат та собівартості породукції. Основним напрямком діяльності кожної комерційної організації є отримання максимального прибутку. Припустимо, що підприємство-виробник закуповує усі фактори виробництва (сировину, устаткування, робочу силу, і т.д.) і перетворює їх у кінцевий продукт призначений для продажу. Кількість товару, що буде продаватися на ринку залежить від рівня витрат, які фірма здійснила протягом усього виробничого циклу, і реального попиту на готову продукцію (ціна, за якою товар буде продаватися). З цього можна зробити виснивок, що розмір витрат виробництва є однією з умов успіху на ринку, оскільки, чим менші витрати виробництва, тим більший прибуток отримує підприємство з врахуванням рівня ринкових цін. Витрати виробництва знаходять своє вираження в показниках собівартості продукції , що в грошовому виразі характеризує всі матеріальні витрати і витрати на оплату праці, необхідні для виробництва і реалізації продукції. Проте до складу витрат підприємства входять не тільки ті, що пов’язані з купівлею ресурсів, крім них підприємство несе витрати на збут та просування продукції на ринок. Сюди відносяться витрати пов’язані з транспортування виробів споживачу, на проведення маркетингових досліджень та організацію реклами тощо. Виражені в грошовій формі вони являють собою витрати реалізації продукції. Крім того підприємство сплачує податки, збори, робить відрахування в різноманітні цільові і позабюджетні фонди, що також відносяться на собівартість продукції. Сума витрат виробництва і реалізації, податків, зборів і обов'язкових відрахувань становить витрати підприємства або повну собівартість продукції. У собівартість продукцій включаються : . витрати на освоєння виробництва ; . витрати , які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції і обумовлені технологічними й організаційними чинниками виробництва ; . витрати на оплату праці ; . витрати , пов'язані з використанням природної сировини ; . витрати некапітального характеру , пов'язані з удосконалюванням технологій і організацією виробництва , а також з покращенням якості продукції ; .

витрати, пов'язані з винахідницькою діяльністю, технічним удосконаленням і раціоналізаторськими пропозиціями ; . витрати на обслуговування виробничого процесу (поточний, середній і капітальний ремонти ) ; . витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки ; . витрати, що пов'язані з кадровою політикою підприємства ; . поточні витрати, пов'язані з утриманням і експлуатацією фондів природоохоронного призначення ; . витрати, пов'язані з процесом управління виробництвом ; . витрати по транспортуванню робітників до місця роботи; . виплати, передбачені законодавством про працю (оплата відпусток, компенсацій і т.д.); . відрахування на державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення та у фонд зайнятості; . відрахування на обов'язкове медичне страхування ; . платежі на страхування майна підприємств ; . витрати на оплату відсотків по короткострокових позичках банків, оплата банківських послуг ; . витрати на гарантійне обслуговування продукції; . витрати, пов'язані зі збутом продукцій ; . витрати на відтворення основних виробничих фондів ( амортизація ) ; . втрати від простоїв за внутрішньовиробничими причинами . Розмір цих витрат залежить від цін на ресурси необхідних для виробництва товару, а також від технологій їхнього використання. Ціна , за якою купляються ресурси, не залежить від фірми-виробника. Вона визначається взаємодією попиту і пропозиції на ці ресурси. Отже, для підприємця є дуже важливим технологічний аспект формування витрат виробництва, що визначає, з одного боку, кількість ресурсів, що залучаються, та якість їхнього використання , з іншого. Причому, підприємство повинно використовувати такі методи виробництва, що були б ефективні , як з технологічного , так і з економічного погляду. Тобто кожне підприємство намагається вибрати такий технічно ефективний процес виробництва , що забезпечував би найменші витрати виробництва. У рішенні цієї проблеми використовується виробнича функція Кобба - Дугласа , що задає випуск продукцій ( Y ) як функцію витрат капіталу ( K ) і праці ( L ) . Y = f ( AK(L( ) - де і - позитивні сталі . В залежності від розміру витрат, які несе фірма в процесі виробничої діяльності, існують різні методи їх розрахунку. Але з огляду на те, що виробництво будь-якого виду товару або послуги пов'язано з використанням різноманітних видів ресурсів, то необхідною є класифікація витрат. 2.2. Класифікація витрат виробництва. За змістом і призначенням витрати класифікуються згідно економічних елементів і калькуляційних статей. Групування витрат згідно економічних елементів — це розподіл витрат за економічним змістом незалежно від форми використання у виробництві того чи іншого виду продукції та місця здійснення цих витрат. Ця класифікація застосовується при упорядкуванні кошторису витрат виробництва всієї продукції, що випускається. Для підприємств усіх галузей встановлена така обов'язкова номенклатура витрат виробництва продукції за економічними елементами: . матеріальні витрати ; . витрати на оплату праці ; . відрахування на соціальні потреби; . амортизація основних фондів; . відрахування в державні спеціальні фонди ; .

Петлюри перегукуться з неодноразовими яскравими самокритичними й критичними твердженнями В. Винниченка. Не вельми переконливо звучать слова С. Петлюри про те, що вн намагався свдомо пдтримувати авторитет уряду  боровся проти спроб його змн силовими методами. «Я клька разв мг би успшно «розганяти уряди», але не робив цього, бо гадаю, що, особливо в молодй держав, це привело би до внутршньо деморалзац. В звязку з цим, я вважаю абсолютно недопустимими генеральськ деяк чи отаманськ нтенц до переворотвЧерез це я задавив болбочановщину, осклковщину, розоружив Божка, усунув [Омеляновича]-Павленка»1121. Свордний кут зору, пд яким визнаються хиби революц (отаманщина), поднуться тут з висновком про необхднсть боротьби з подбними проявами  водночас вигляда як спроба виправдати, а то й пднести особисту роль у висвтлюваних подях. Кервник УНР явно «роздвоються», коли намагаться оцнити сутнсть отаманщини, виведено в 1919 р., за його участ, на рвень загальнодержавно полтики. Так, вн вважа, що на певному етап (збирання сил, створення арм) це був навть свдомий прийом, який заслугову на схвалення: «В той момент, при певних сторичних обставинах, при даних обставинах, ц засоби (малась на уваз ще й нспектура в арм. В. С.), на мй погляд, були диними, за допомогою котрих можна було певну програму в життя переводити

1. Сутність демократії та її основні цінності

2. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

3. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

4. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

5. Поняття та сутність менеджменту

6. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)
7. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

10. Сутність та соціальне призначення держави

11. Поняття "культура" та її сутність

12. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

13. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

14. Поняття та сутність ефективності управління

15. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

16. Предмет політології, сутність та зміст

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

18. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

19. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

20. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

21. Сутність та призначення фінансів

22. Антимонопольна політика держави та її сутність
23. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати
24. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

25. Маркетингова сутність реклами

26. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

27. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

28. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

29. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

30. Сутність перестрахування

31. Сутність токсикоманії

32. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

34. Нормативна база, методика та методи перевірки

35. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

36. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

37. Поняття та методи криміналістики

38. Сутність держави
39. Сутність і сфера міжгалузевого управління
40. Сутність Римського права

41. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

42. Сутність багаторівневого (мережевого) маркетингу як бізнесової концепції

43. Сутність міжнародного маркетингу

44. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

45. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

46. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

47. Предмет, завдання та методи патології

48. Міжнародні контракти: сутність структура види

Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

49. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

50. Загальні підходи та методи роботи з якістю

51. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

52. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

53. Сутність корпоративної культури

54. Сутність планування і етапи планування
55. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
56. Болонський процес - сутність, концепції, методика

57. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

58. Сутність педагогічного спілкування

59. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

60. Сутність лібералізму

61. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

62. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

63. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

64. Сутність соціальної роботи

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

65. Сутність неореалізму

66. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

67. Сутність і особливості фінансів

68. Види та методи фінансового аналізу

69. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

70. Ефективність виробництва та фактори її зростання
71. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"
72. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

73. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

74. Сутність керування ризиками

75. Сутність нагромадження капіталу

76. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

77. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

78. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

79. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

80. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения

81. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

82. Суспільна свідомість та її структура

83. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

84. Поняття сущність та ознаки держави

85. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

86. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин
87. Освоєння космосу: історія та сучасність
88. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

89. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

90. Доходи та витрати комерційного банку

91. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

92. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

93. Ґрунт та його родючість

94. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

95. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

96. Урожайність та шляхи її підвищення у ДП "Урагросоюз" Ананьївського району Одеської області

Подарочная расчёска для волос "Настенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

97. Харчова цінність та оцінка якості зерна

98. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

99. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.