Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Основні проблеми педагогічної психології

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Харківський педагогічний коледж РЕФЕРАТ з психології на тему:„Основні проблеми педагогічної психології” План І. Вступ. 1.1. Визначення педагогічної психології. 1.2. Виникнення педагогічної психологі. ІІ. Основні проблеми. 2.1. Педагогічний вплив і психологічний розвиток. 2.3.Поєднання навчання і виховання. 2.4. Розвиток дитини. 2.5.Зв'язок дозрівання і навчання. 2.6.Готовність дітей до навчання. 2.7.Занедбаність дітей. 2.8.Індивідуалізація навчання. 2.9.Соціальна адаптація і реабілітація. 2.10. Підготовка вчителів. ІІІ.Висновок. Предмет педагогічної психології – вивчення психологічних закономірностей навчання і виховання. Педагогічна психологія вивчає психологічні питання управління процесом навчання, досліджує формування пізнавальних процесів, відшуковує надійні критерії розумового розвитку і визначає умови, за якими досягається ефективний розумовий розвиток в процесі нвачання розглядає питання взаємовідносин між педагогами і учнями, а також взаємовідносини між учнями. Крім того, педагогічна психологія вивчає питання пов'язані з індивідуальним підходом до учнів. Об'єктом педагогічної психології є дитина, підліток, юнак, які виховуються та навчаються шляхом ціленаправлених дій педагога-психолога. Психологія навчання, психологія виховання, психологія вичтеля – ось основні розділи педагогічної психології. Зародження педагогічної психології відноситься до другої половини ХІХ ст. і пов'язано з проникненням генетичних ідей в психологічну науку. Значний вклад в розвиток психолого-педагогічної думки внесли праці відомого російського педагога К.Д.Ушинського, і перш за все його це - „Людина як предмет виховання”. Разом з накопиченням й узагальненням матеріалу ступінь за розвитком психіки дитини і просам її навчання. В педагогічну психологію починають проникати експертні дослідження. Спочатку стремління пов'язати педагогіку з загальною психологією призвели до сімбіозу та виникнення нової педагогічної психології, що само по собі було ідеалістичним. В результаті перших експериментів побудови педагогічної психології, заключається в тому, що зближення психології з педагогічною практикою (а підстава для цієї задачі стала заслугою А.П.Нечаєва) шляхом експериментального дослідження тільки в процесі навчання й виховання. Тобто експериментальні дані були отримані вже в психолого-педагогічному спостереженні, а не надбані ззовні. В психології навчання і виховання дітей є ряд проблем, теоретичне і практичне значення, яких виправдовує виділення і здійснення цієї області знань. Розглянемо ці проблеми. Однією з найважливіших в розвитку дітей є проблема знаходження і максимально можливого використування для розвитку кожного сензитивного періоду в житті дитини. Проблематичність цього питання полягає в тому, що нам, по-перше , не відомі всі сензетивні – періоди розвитку інтелекту і особистості дитини, їх початок, тривалість і кінець. По-друге, в житті кожної дитини вони індивідуально, своєрідні наступають, в різний час та протікають по-різному. Труднощі пов'язані з практичним педагогічним рішенням в тому, щоб точно визначити ознаки спочатку сензитивного періоду, а також комплекси психологічних якостей дитини, які можуть розвиватися в межах того чи іншого сензитивного періоду.

Можна допустити, що для більшості психологічних властивостей і поведінкових особливостей дитини протягом її життя наступає не один, а кілька сензитивних періодів. Індивідуально вивчаючи дітей, необхідно крім того, навчитися прогнозувати початок різних сензитивних періодів розвитку. В педагогічній психології наших днів по більшості з названих питань немає однозначної відповіді. Друга проблема, яка давно привертає увагу педагогічних психологів і яку на протязі кількох ближніх десятків років з різною ступінню успішності обговорюють спеціалісти з різних країн, торкається зв'язку який існуж між свідомо організованим, педагогічним впливом на дитину і його психологічним розвитком. Чи веде навчання і виховання розвиток за собою, чи дитина отримує в результаті певний комплекс знань, вмінь і навичок, які не визначають собою ні його інтелектуальний, ні моральний розвиток. Чи кожне навчання стприяє розвитку чи тільки проблемне і, так зване, розвиваюче, як пов'язані між собою біологічне дозрівання організму, навчання і розвиток дитини? Чи впливає навчання на дозрівання, і якщо так, то до яких меж, чи зачіпляє цей вплив принципіальне рішення питання про співвідношення навчання і розвитку? Ось лише деякі питання, які входять в склад цієї проблеми. Третя з проблем стосуєтсья загального вікового поєднання навчання і виховання. Кожний вік дитини відкриває свої можливості для його інтелектуального і особистісного росту. Чи однакові вона для всіх дітей і як оптимальним чином використовувати ці можливості? Чому віддати пріоритет в кожний конкретний період життя дитини – навчанню чи вихованнч – і як визначити, в чому даний момент її життя дитина більше всього потребує: когнитивно-інтелектуального чи особистісного розвитку? Яким чином в єдиному педагогічному процесі з'єджнати виховні і навчаючі впливи для того, щоб вони взаємодоповнювали один одного і стимулювали розвиток? Це ще один логічно з'єднаний єдиною проблемою комплекс питань, які не мають поки рішення. Навіть якщо уявити собі, що перші три з навчаних проблем вже вирішені більш чи меннш задовільно, то залишається багато інших. В якості четвертої проблеми можна назвати проблему системного характера розвитку дитини і комплексності педагогічних впливів. Вона має перш за все теоретичний інтерес, але від знаходження правильного рішення цієї проблеми прямо залежить і практика. Суть даної проблеми полягає в тому, щоб уявити розвиток дитини як прогресивне ппереутворення більшості її когнитивних і особистісних властивостей, кожну з яких модна ровзивати окремо, але розвиток кожної відбиваєтсья на становлення багатьої інших властивостей і в свою чергу залежить від них. По яким законам розвиваєтсья система психологічних якостей дитини і в чому заключається ключові впливи на неї – такі, від яких залежить перехід системи в цілому в нову якість, на більш високий рівень системного розвитку? Пошук рішення даної проблеми всключає не тільки добрі знання психології, але і звернення до загальної теорії системи. Також в певному логічному зв'язку з третьою з зазначених вище проблем знаходиться п'ята проблема.

Вона разом з тим представляє собою окреме, достатньо складне питання, яке вимагає спеціального обговорення про зв'язок дозрівання і навчання, задатків і здібностей, генетичної і середовищної зумовленості розвитку психологічних характеристик і поведінки дитини. Чи можна починати і вести навчання до того, як у дитини в результаті дозрівання організму оформились певні нейрофізіологічні структури, до того, як з'явились певні органічні задатки, чи до того, як виникли отримали дгостатній розвиток, ті здібності, знання, вміння і навички, без яких неможливо підняти розвиток дитини на більш високий рівень? Чи здатне саме навчання впливати на органічний розвиток дитини, і якщо так, то до яких меж? Як в дійсності пов'язані між собою здібності і задатки? Чи впливає розвиток здібностей на набуття задатків і чи в стані задатки самі по собі, в умовах, що надають їмстихійного соціального впливу або неорганізованого навчання, переходити в здібності? В більш загальній формі ця проблема може бути представлена у вигляді питання про те, як генотип і середовище роздільно і разом впливають на психологічний і поведінковий розвиток дитини. Розвиток психологічних властивостей і особливостей людини не можна уявити таким чином, що на протязі певного часу вони відсутні, а потім знову раптово виникають як би з нічого. Скоріше, процес розвитку представляє собою послідовність безперервно змінюючих один одного станів, і в ньому усіляка нова властивість чи перехід його на більш високий рівень розвитку пояснюється існуванням тієї ж самої властивості в зародку і поступовою еволюційною або швидкою його зміною. Це означає, що задовго до того, як деяка властивість відкрито проявить себе ззовні, у формі високорозвиненої якості, повинен здійснитися довгий період її скритої перебудови. Стосовно більшості психологічних властивостец і особливостей дитини ми майже нічого не знаємо про ці періоди. Які вони? З чого починаєтсья і який час триває? Яке співвідношення скритих і відкритий періодів в розвитку по відношенню до різних психологічних властивостей. Це ще одна достатньо складна н аукова проблема педагогічної психології. З попередньою проблемою пов'язана також представлена якість відносно самостійної проблеми психологічної готовності дітей до усвідомленого навчання і виховання. Вирішуючи її, необхідно не тільки точно визначити, що фактично означає психологічна готовність до навчання виховання, але також вияснити, в якому значенні слова слід цю готовність розуміти: чи то в значенні наявності у дитини задатків або вже розвинетих здібностей до виховання і навчання, чи то в значення рівня розвитку і зони ближнього розвитку дитини, чи то в значенні досягнень певної сходинки інтелектуальнох і особистісної зрілості. Велику складність представляє пошук валідних і достатньо надійних методів психодіагностики готовності до навчання і виховання, на основі яких можна було б оцінювати можливості та прогнозувати успіхи дитини в психологічному розвитку. В тісному зв'язку вищевказаного стоїть проблема педагогічної занедбаності дитини, під якою слід розуміти її нездатність до усвідомлення педагогічних впливів і прискореному розвитку, викоикану причинами, що виключаються, зокрема тим, що на більш ранніх періодах свого розвитку дитину погано навчали і виховували.

Следующий вид присоединения, в основном, используется профессиональными коммуникаторами -- психологами или психотерапевтами. Конечно, далеко не всеми, так как предполагает определенную специализацию в работе. Речь идет о присоединении к движениям глаз человека. Вновь обратимся к записи фрагмента консультации. Все указания на местоположения глаз даны с точки зрения наблюдателя. Лариса: Я понимаю (глаза вниз налево), что у нас что-то не так. Но, с другой стороны (глаза вниз направо), я говорю себе: "Да, все нормально". Хотя отчетливо представляю, как могло бы быть на самом деле (глаза вверх налево). Психолог: Вы ощущаете дискомфорт (глаза вниз налево) в отношениях с мужем, но ваш внутренний голос (глаза вниз направо) не соглашается с правомерностью этого переживания. Хотя ваше воображение (глаза вверх налево) рисует отчетливые картины более приемлемых отношений. Лариса: О, да, вы все верно поняли. Психолог-консультант в этом примере полностью воспроизводит стратегию порождения проблемы, которую демонстрирует Лариса

1. Основные проблемы возрастной психологии

2. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

3. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

4. Основные проблемы внешней политики ЮАР на современном этапе

5. Проблема человека в психологии

6. Основные проблемы и понятия философии досократиков
7. Структура и основные проблемы книги Самуэльсона "Экономикс"
8. Новгородское вече: основные проблемы организации и деятельности

9. Лекции - Акушерство (основные проблемы пренатальной диагностики)

10. Основные проблемы современной школы

11. Основные проблемы современного образования

12. Основные этапы развития психологии, основные направления развития зарубежной психологии ХIX - XXвв.

13. Проблема поведения в психологии

14. Проблема деятельности в психологии: понятие «деятельность» в творчестве Л.С. Выготского

15. Проблемы со школьной психологией

16. Проблемы источниковедения истории психологии.

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Проблема бессознательного в психологии

18. Проблема духовности в психологии

19. Философия Иммануила Канта (1724–1804). Основные проблемы и принципы

20. Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

21. Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития

22. Основные проблемы новой сетевой политики политических партий и общественных организаций
23. Споры о вере. Основные проблемы религиозно-философской мысли второй половины XVII в.
24. Биосфера и человечество. Основные проблемы охраны окружающей среды и пути их решения

25. Основные проблемы генетики и роль воспризводства в развитии живого

26. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

27. Основные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности

28. Основные проблемы охраны трудовых прав российских граждан

29. Основные проблемы взаимоотношений стран антигитлеровской коалиции в 1941-1945 годах

30. Основные проблемы и направления адаптации персонала предприятия к работе в условиях рынка

31. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

32. Вплив педагогічної оцінки на поведінку дитини

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

33. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

34. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

35. Становлення педагогічної науки в Римській імперії

36. Сучасний вчитель як педагог та психолог

37. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

38. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
39. Основные особенности немецкой школы психологии
40. Проблема личности в психологии

41. Проблема развития в психологии и философии

42. Творчество и духовность как проблема современной научной психологии

43. Этические проблемы в работе психолога

44. Основні проблеми молоді у сфері праці і зайнятості

45. Состояние и основные проблемы функционирования и развития инвестиционно-строительного сектора экономики города Мирный

46. Античная философия: основные проблемы, понятия и школы

47. Основные проблемы философии

48. Основні показники економічної статистики

Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры

49. Основные проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине

50. Основные проблемы, изучаемые макроэкономикой

51. Основные проблемы и типы этических учений

52. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

53. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

54. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга
55. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса
56. Биоэтика: проблема взаимоотношения с биологией, философией, этикой, психологией, медицинской деонтологией и правом

57. Василь Стефаник – майстер психологічної новели

58. Основные темы и проблемы в романе Булгакова "Мастер и Маргарита"

59. Основные темы и проблемы сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина

60. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

61. Теоретические и методические проблемы построения образовательного стандарта по психологии и педагогике

62. Проблема личности руководителя в отечественной психологии

63. Проблема понимания в современной психологии

64. Современная проблема психологии: неисследованные эквиваленты объективной реальности

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники

65. Психология. Основные понятия

66. Методологические проблемы современной психологии в зеркале истории науки

67. Предмет психологии и ее основные задачи

68. 10 теми по психології і педагогіці

69. Проблемы психологии руководителя

70. Проблемы, с которыми сталкивается психолог в современной школе
71. Проблема валидности эксперимента в психологии
72. Проблема определения категории «интерес» в современной отечественной психологии и педагогике

73. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

74. Моделирование профессиональной подготовки педагога-психолога

75. Возможности художественной литературы в научно-практической работе психологов и педагогов

76. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

77. Основные тенденции и проблемы развития внешнеэкономических связей России в условиях глобализации мировой экономики

78. Основные тенденции и проблемы развития СНГ и Европы

79. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

80. Антропология и психология будущего: проблемы, поиски и решения

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Проблема развития мышления. Основные психологические теории

82. Этические проблемы в преподавательской деятельности психолога

83. Проблемы происхождения и развития Земли. Основные положения глобальной тектоники

84. О проблемах практического применения нового порядка переоценки основных средств

85. Объект, предмет и основные понятия психологии правозащитной деятельности

86. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр
87. Теоретико-правовые проблемы исследования основных приоритетов национальной безопасности Российской Федерации
88. Проблемы истории России XIX века: основные положения историографии

89. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

90. История развития, основные достижения и проблемы медицинской генетики

91. Внешняя торговля России. Основные направления развития, проблемы и эффективность

92. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми

93. Предмет, задачи, сущность и основные понятия управленческой психологии

94. Аналіз педагогічного досвіду з проблеми самостійної роботи з математики

95. Методи психології та педагогіки

96. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки
Планшетик "Кто самый умный?".
Этот говорящий планшетик – прекрасный подарок для маленьких эрудитов! 200 умных вопросов, 20 игровых тем, 3 уровня – играй и узнавай много
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

98. Ппрофессиограмма: специальности педагог и школьный психолог

99. Проблема субъекта проектирования индивидуального образовательного маршрута учащихся в представлениях педагогов-практиков


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.