Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Резюме Дана курсова робота присвячена інформаційним технологіям управління. В роботі надано визначення інформаційної технології управління, як процесу, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості (інформацйного продукту) про стан об'єкта, процесу або явища. Доведено, що інформаційна технологія управління використовується при гіршій структурованості вирішуваних задачі, якщо їх порівнювати із задачами, вирішуваними за допомогою інформаційної технології оброблення даних. Прийняття будь-якого рішення вимагає оперативної обробки значних масивів інформації за допомогою інформаційних систем менеджменту й систем підтримки прийняття рішень; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки за отриманими результатами переробки інформації. Розв’язанням цієї проблеми займається відповідний розділ інформаційного менеджменту, а саме: інформаційні технології в управлінні. Розгляду саме цього розділу і присвячена дана курсова робота. Реферат Ключові слова: інформаційні технології управління (ІТУ), нова інформаційна технологія, інформаційна система менеджменту (ІСМ), програмне забезпечення ІТ, автоматизація збору та обробки інформації, інформаційна система (ІС). Об’єкт дослідження: інформаційний менеджмент, як історична складова того, що з самого спочатку інформаційний менеджмент сприймався як менеджмент створення систем, пов’язаних із розробкою, рекламою, торгівлею та експлуатацією комп’ютерних мереж, які обслуговують різноманітні інформаційні потреби сучасних промислових підприємств, банків, комерційних організацій, навчальних закладів тощо. Методи дослідження: опис й класифікація пойнять й програм інформаційного менеджменту в управлінні роботою менеджерів, опис обробки інформації у інформаційних системах менеджменту у різних державах світу. Досягнення розробки та їх новина: зроблено опис інформаційного менеджменту, технології й програм інформаційного менеджменту в управлінні роботою менеджерів, запропоновано опис обробки інформації у інформаційних системах менеджменту корпорацій й підприємств різних форм власності. В роботі доведено, що у сучасних умовах соціально-економічного розвитку інформатизації й автоматизації менеджменту у світі, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. ЗмістВступ Розділ 1. Поняття інформаційної технології управління. Нова інформаційна технологія 1.1 Визначення інформаційної технології управління 1.2 Співвідношення інформаційної технології та інформаційної системи Розділ 2. Складові інформаційної технології управління й рівні переробки інформації 2.1 Складові інформаційної технології 2.2 Рівні технологічних процесів переробки інформації Розділ 3. Поняття інформаційних технологій для управління офісом й прийняття рішень 3.1

Інформаційні технології автоматизації офісу 3.2 Інформаційні технології підтримки ухвалення рішень Висновок Література Вступ Інформаційна технологія управління - процес, що використовує сукупність засобів і методів збору, оброблення, передачі даних (початкова інформація) для одержання інформації нової якості (інформацйного продукту) про стан об'єкта, процесу або явища. Інформаційна технологія управління використовується при гіршій структурованості вирішуваних задачі, якщо їх порівнювати із задачами, вирішуваними за допомогою інформаційної технології оброблення даних. Метою інформаційної технології управління є задоволення інформаційних потреб всіх без виключення співробітників фірми, що мають справу з ухваленням рішень. Вона може бути корисний на будь-якому рівні управління. У сучасних умовах світового соціально-економічного розвитку, особливо важливою областю стало інформаційне забезпечення процесу управління, яке полягає у зборі й переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Огляд літератури по інформаційним технологіям управління: У роботі Устинової Г.М. „Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. Изд-во DiaSof -UP, СПб, 2000” розглянуте світові визначення різних інформаційних систем й технологій, доведено американській й російській підхід до створення й впровадження інформаційних систем менеджменту. Автори Матвієнко О.В., Цивін М.Н. у опорному конспекті лекцій „Інформаційний менеджмент”, що виданий Київ: Слово КНУКіМ у схемах і таблицях вводять і роз’яснюють у логічній послідовності всі базові поняття навчального курсу “Інформаційний менеджмент”. Використання опорного конспекту доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з курсом інформаційного менеджменту взагалі. Цей опорний конспект доцільно використовувати для закріплення вивченого матеріалу, для відновлення у пам’яті необхідних понять при вивченні наступних розділів курсу та інших дисциплін, які спираються на курс “Інформаційний менеджмент”. Опорний конспект доповнено практичними завданнями для більш ефективного опрацювання студентами навчального матеріалу в процесі самостійної роботи. Тестові питання до кожного з розділів курсу дають студенту змогу самоперевірки та контролю засвоєння знань. Автори Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т. у своєму навчальному посібнику „Програмні оболонки і пакети”, що виданий К.: КНЕУ , доводять, що метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок з методології побудови та використання програмних оболонок і пакетів, освоєння розвинутих і перспективних засобів їх конструювання для менеджерів. Завжди перед керуючим органом постають завдання отримання інформації, її переробки, а також генерування й передачі нової похідної інформації у вигляді керуючих впливів. Такі впливи здійснюються в оперативному й стратегічному аспектах і ґрунтуються на раніше отриманих даних, від правдивості й повноти яких багато в чому залежить успішне рішення багатьох завдань управління.

Прийняття будь-якого рішення в управлінні вимагає оперативної обробки значних масивів інформації; компетентність керівника вже залежить не стільки від досвіду, отриманого в минулому, скільки від володіння достатньою кількістю актуальної для даної ситуації інформації та вміння зробити корисні висновки. Розв’язанням цієї проблеми займається відповідний розділ інформаційного менеджменту, а саме: інформаційні технології менеджменту. Розгляду саме цього розділу і присвячена дана курсова робота. Розділ 1. Поняття інформаційної технології управління. Нова інформаційна технологія 1.1 Визначення інформаційної технології управління Інформаційна технологія є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства. Вона пройшла кілька еволюційних етапів, зміна яких, головним чином, визначалась: розвитком науково-технічного прогресу, появою нових технічних засобів переробки інформації. В сучасному суспільстві основним технічним засобом технології переробки інформації є персональний комп’ютер, який суттєво вплинув як на концепцію побудови і використання технологічних процесів, так і на якість результатної (вихідної) інформації. Впровадження персонального комп’ютера в інформаційну сферу і застосування телекомунікаційних засобів зв’язку визначили новий етап розвитку інформаційної технології і, як наслідок,- зміну її назви за рахунок приєднання одного з синонімів: &quo ;нова&quo ;, &quo ;комп’ютерна&quo ; або &quo ;сучасна&quo ;. Визначення &quo ;нова&quo ; підкреслює новаторський, а не еволюційний характер цієї технології. Її впровадження є новаторським актом в тому розумінні, що вона суттєво змінює зміст різних видів діяльності в організаціях. В поняття нової інформаційної технології включені також комунікаційні технології, які забезпечують передачу інформації різними засобами. В табл. 1.1 наведені основні характерні ознаки нової інформаційної технології. Таблиця 1.1. Основні характерні ознаки нової інформаційної технології Методологія Основні ознаки Результат Використання нових засобів оброблення інформації Інтеграція в технологію управління Нова технологія комунікацій Цілісні технологічні системи Інтеграція функцій спеціалістів і менеджерів Нова технологія оброблення інформації Цілеспрямовані створення, передача, зберігання і відображення інформації. Врахування закономірностей соціального середовища Нова технологія прийняття управлінських рішень Нова інформаційна технологія –це інформаційна технологія з &quo ;дружнім&quo ; інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп’ютери та телекомунікаційні засоби. Прикметник &quo ;комп’ютерна&quo ; підкреслює лише те, що основним технічним засобом її реалізації є комп’ютер. Три основних принципи (комп’ютерної) інформаційної технології Можна коротко вказати наступні принципи комп’ютерної технології: інтерактивний ( діалоговий) режим роботи з комп’ютером; інтегрованість (взаємозв’язок) з іншими інструментарієм і продуктами; гнучкість процесу як зміни даних, так і постановок задач.

Зрозуміло, що чисельність кожного з цих підрозділів не була однаковою і залежала від ступеня розвитку повстанського руху в регіоні. Самі повстанські райони не являли собою стаціонарні угруповання, їх сили постійно курсували в межах певної території. ППШ навіть висував вимогу до груп пересуватися щодоби на 70-80 верст [705]. Органами оперативного управління груп і районів були штаби відповідних рівнів. У них на зразок структури ППШ пропонувалося створювати оперативні, розвідувальні, адміністративно-політичні, пропагандистсько-інформаційні, господарчі відділи. Штаби груп підтримували зв'язок з ППШ, керували штабами районів. Останні ж керували підрайонами, окремими повстанськими загонами й підпільними організаціями [706]. Співробітники управлінської ланки ППШ розробляли документи, спрямовані на впорядкування організаційно-штатної структури повстанських формувань, їх штабів, більш чітке встановлення завдань кожному повстанському формуванню. Так, в "Інструкції начальникам районів" передбачалося, що вони отримують права командирів бригад, підлягають командирам груп і на довіреній їм території поєднують функції військової й цивільної влади

1. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

2. Використання різних джерел інформації для підготовки та прийняття управлінських рішень

3. Процес прийняття та класифікація управлінських рішень

4. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

5. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

6. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації
7. Прогнозування в прийнятті управлінських рішень
8. Аналіз варіантів і підготовка управлінських рішень

9. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

10. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

11. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

12. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

13. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

14. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

15. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

16. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

17. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

18. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

19. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

20. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

21. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

22. Антикризове управління бізнесом
23. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
24. Особливості антикризового управління

25. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

26. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

27. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

28. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

29. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

30. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

31. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення

32. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

33. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

34. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

35. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

36. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

37. Роль и значение отчета о движении денежных средств как составной части бухгалтерской отчетности.

38. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
39. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
40. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

41. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

42. Рішення в системі управління

43. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

44. Роль и значение кельтской мифологии

45. О значении и роли философии

46. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

47. Налоги с населения: роль, значение и перспективы развития

48. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие
Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Роль и значение финансовой системы Украины в становлении рыночных отношений

50. Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр»

51. Роль и значение метода direct-costing планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции

52. Роль и значение информационно-воспитательной работы для формирования морально-психологической устойчивости военнослужащих

53. Виникнення писемності та історія кодування інформації

54. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
55. Роль та функції експресем у художньому тексті
56. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

57. Кредитний ризик та методи управління ними

58. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

59. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

60. Валютні ризики: економічна природа та управління

61. Роль та вміст води в організмі

62. Значення дикорослих плодів та ягід у житті людини

63. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

64. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны

65. Международные стандарты аудита, их роль и значение в обеспечении качества аудиторской деятельности

66. Номенклатура дел виды, роль и значение

67. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

68. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

69. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

70. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці
71. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"
72. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

73. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

74. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

75. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

76. Предмет та методологія інформаційного права України

77. Роль и значение государственной собственности

78. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

79. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

80. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

81. Функції та принципи державного управління

82. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

83. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

84. Інформатика та інформаційні процеси

85. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

86. Моделі і методи прийняття рішень
87. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства
88. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

89. Значення і роль реформи Ехнатона, як втілення єгипетської системи вірувань у Бога Атона

90. Періодизація та історичне значення махновського руху

91. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

92. Роль та місце жінки у общині

93. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

94. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

95. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

96. Романтизм та його значення в мистецтві

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

97. Особливості та значення поеми Вергілія "Енеїда" в літературному процесі

98. Інформаційні технології управління маркетингом

99. Роль и значение рекламного слогана в рекламном обращении на примере туристских предприятий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.