Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Реферат „Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України” Що означає поняття &quo ;карбування металів&quo ;? Під &quo ;карбуванням&quo ; розуміють спосіб художньої обробки металу, коли за допомогою інструменту та обладнання на плоскій поверхні листа чи об'ємного виробу вибивають, видавлюють, надрізають або вирубують рельєфне зображення композиції. Вивчало художню обробку металів, започаткування якої сягає глибини тисячоліть й яка відображає етапи розпитку культури різних народів, ряд дослідників. Перші відомості про виникнення досконалої техніки обробки металів, зокрема карбування, в народів, що мешкали на території України, наводить І.Засецька в книзі &quo ;Золоті прикраси гуннськоїдоби&quo ;. Автор відзначає, що в Ермітажі експонується багато виробів із золота, серед яких є роботи майстрів скіфського і сарматського періодів. Поруч з роботами грецьких майстрів виділяються різноколірні вироби гуннської епохи (золоті прикраси одягу й головних уборів, багата кінська збруя тощо). У музеї зберігаються бляшки із зображенням обличчя людини. Знайдені вони були в домовині біля с. Новогригор'ївка Запорізької області в 1884 році Д. Самоквасовим. Далі автор наводить технологію художньої обробки металу, впровадження якої на українських землях сягає глибини тисячоліть. Користувалися нею не тільки давні майстри, вона й донині має широке поширення. Полягає вона в нанесенні орнаменту різцем або карбувальником на бронзову основу або відливанні його разом з основою, та наступним відтискуванням на золотому покритті. Цс свідчить про те. що техніка обробки металів тисненням (нині її називають &quo ;басма&quo ;) була відома нашим пращурам ще в V ст. до нашої ери. Стародавні майстри прагнули створювати не тільки корисні предмети, а й прикрашали їх різними орнаментами. Вироби гунських ювелірів прикрашалися філігранним або штампованим орнаментом. Основними елементами орнаментів були &quo ;мотузочка&quo ;, &quo ;плетінка&quo ;, або &quo ;косичка&quo ;, &quo ;рубчик&quo ;, &quo ;трикутник&quo ;, &quo ;ромбик&quo ;, &quo ;пірамідка&quo ;. Дослідники, детально проаналізувавши карбовані вироби скіфського періоду, ототожнюють їх не тільки з досягненнями металообробки, а й з відбиттям духовного сприйняття довкілля і тогочасних культурних уявлень на поверхнях металевих виробів. Вони також звертають увагу на те, що вироби майстрів скіфського періоду, які були знайдені на території України поблизу села Мала Перещепина на Полтавщині, на Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму, зберігаються не на рідній землі, а в російському Ермітажі. Протягом тисячоліть мистецтво не відокремлювалося в самостійну сферу духовного життя людини. Багато пам'яток художньої творчості, особливо на ранніх етапах історичного розвитку, були матеріальним втіленням в ідеологію суспільних відносин, маючи в одних племен і пародії» магічне, обрядове, в інших — міфологічне, легендарне значення. Однак, показані у своєму історичному контексті, И01111 відображають етапи великого безперервного шляху естетичного сприйняття людиною довкі-чля, свідчать про її багату духовну культуру.

Внесок у розвиток мистецтва карбування металів скіфських майстрів, які жили на території сучасної України ще в VII—IV ст. до н.е., засвідчує А.Хворосіов. Детальними дослідженнями виробів майстрів скіфського періоду (VII—111 ст. до н.е.) займався В.Петренко. У своїй монографії, присвяченій класифікації прикрас відповідно до основних етапів історії життя скіфів, автор наводить зразки жіночих прикрас (сережки, браслети), виконані на площинних пластинах з елементами кар-бування. На них зображені стилізовані тварини, рослини, міфологічні герої тощо. А. Хазанов вивчав твори, що &quo ; експонуються в різних музеях, навів велику кількість прикладів щодо різноманітних карбованих виробів, які було знайдено в похованнях скіфів, що мешкали на території Україні в V ст. до н.е. Б. Мозолевський у книзі &quo ;Товста могила&quo ; навів та описав зразки знайдених прикрас коней (вуздечкових нащічників, нагрудників тощо), виконаних технікою площинно-рельєфного карбування. Користуючись різними прийомами, стародавні майстри вміло втілювали в метал стилізовані рисунки тварин і птахів. Хоча на території України поодинокі металеві вироби з'явилися ще в трипильську добу, проте розквіт карбування ювелірних виробів і різних речей декоративного призначення припадає на період Київської Русі. Центри художньої металообробки на той час існували не тільки в Києві, Чернігові, Галичі, а й у невеликих містах і селах. Значний відтин часу основним матеріалом для виготовлення карбованих речей стародавнім майстрам слугували золото та срібло. Ці метали привертали їхню увагу тим, що їх не тільки легко обробляти, а вироби з них мають привабливий вигляд і можуть зберігатися в первісному вигляді довгі роки. На відміну від класичного середньовічного карбування, де основним матеріалом було золото та срібло, сучасні художники ижііііаіоіь ііекоіитовні матеріали ( мідь, латунь, алюміній, покрівельне залізо). Отже, вже в стародавні часи не тільки ма-'теріал визначав цінність виробу. Для різних народів і часів була характерна своя техніка карбування. Історик, мистецтвознавець і майстер-карбувальник А. Хворостов, роблячи історичний огляд техніки, матеріалів, прийомів, інструменту, які використовувалися для художньої обробки металів, зазначає, що вже в домонгольській Русі було відомо кілька різновидів карбувальних робіт: площинні, рельєфні композиції, а також візерунки, виконані особливою, орнаментально-пуансонною технікою. Про поширення рельєфної техніки карбування говориться в працях багатьох інших авторів, які займаються вивченням карбування металів. Не підлягають сумніву й визначені А. Хворостовим етапи розвитку декоративно-прикладного мистецтва карбування слов'янських народів. Аналізуючи знайдені археологами скарби і вироби, можна уявити техніку, якою користувалися майстри-карбувальники, визначити призначення речі, а також інструмент, яким користувався майстер при її виготовленні. Так, на півночі Київської Русі в IX—Х століттях користувалися ііу.ііісоновою технікою карбування, за допомогою якої на тонкому листовому металі створювали різні візерунки, орнаменти. Матеріалом для цих виробів слугували срібло та золото, інструментом — різні пуансони, на боковій частині яких було зображені трикутники, кола тощо.

А. Хворостов, описуючи роботи стародавніх майстрів, акцептує увагу на тому, що нерідко серед давньоруських виробів можна зустріти досить складні візерунки з преривчастих ліній, виконаних особливим пуансоном — зубчастим колесом з 24 поділками. Серед знахідок око-ва турового рогу з так званої &quo ;Чорної могили&quo ; — високого кургану в районі Чернігова (X ст.). На золотистому тлі чітко проступають фігури людей, птахів, різних казкових страховиськ. На початку Х ст. на Русі широкого поширення набув пло-щингю-рельєфнцгі спосіб карбування, який у першій половині XI ст. замінили басмовим тисненням. Наприкінці XI — на початку XII ст. з'являються вироби, виконані об'ємним способом карбування. Декоративно-прикладне мистецтво живе й розвивається разом з народом, ідеологією, політикою, мистецтвом і культурою. Як і люди, воно народжу є'гься, вдосконалюється, змінюється, а іноді й вмирає. Значного удару зазнало вітчизняне мистецтво художньої обробки металів під час монголо-татарської навали. Деякі способи обробки металів зникли разом з майстрами назавжди. Наприкінці XVI — на початку XVII ст. мистецтво карбування знову розквітає й широко поширюється в місцях поселення слов'ян. Так, Л. Суха та інші автори, досліджуючи металеві вироби українців зі Східних Карпат та з інших районів України відзначають, що художня обробка металу в XIX ст. була поширена на Полтавщині (Зіньків), Чернігівщині (Ніжин, Березне), Харківщині (Охтирка, Ста-робільськ, Волчанськ, Верхній Солтів), Катеринослапщині (Бо-гуслав, Василівка, Верхнє, В'язо-вок) та в районі Східних Карпат (села Криворівня, Голови, Селятин, Устерики, Путила, Розтоки). Цсіі напрямок народного промислу виник у зв'язку з потребами сільського населення і тісно пов'язаний з його побутом. Незважаючи на суто побутове призначення, ці ви-роон ііражаіоть багатством асортименту, тнорчою фантазією, декоративністю і досконалістю; вони свідчать про велике творче обдарування і винахідливість народних майстрів, про високо розпинуте нідчуття краси. Металеві вироби, виготов-лювані тогочасними майстрами мали здебільшого утилітарне при значення. А це не завжди давало можливість передавати через карбовані витвори, красу оточуючої природи, відображати різні події в суспільному житті, створювати сюжети на міфологічну і релігійну тематику. Майстри,які займалися виготовленням мідних виробів, намагалися надати металу пластичної краси та образності, але головна увага зосереджувалася на практичній і функціональній зручності кожної. К. Корнилович, досліджуючії вироби майстрів-карбувальників, які працювали в XVI—XVII ст., зробив такі висновки: 1. Майстри не робили суттєвої різниці в оформленні &quo ;мирських&quo ; і &quo ;церковних речей&quo ;. 2. Карбуванки в XVI — першій половині XVII ст. виконувалися невисокими за рельєфом і створювали відчуття площинності, були сухуваті, з чіткими контурами. 3. У другій половині XVII ст. карбуванки стають місцями високорельєфними, з м'якими обрисами орнаменту, який будується на живописних ефектах із світотіньовими контрастами, прагненням до фактурного зображення деталей рослинного візерунка.

Терракотовые женские головки и фигурки из Травулана, каменные фигуры девушек с кувшинами при гробницах в Моджокерто (около 14 в.) пленяют естественной красотой движений, сочной пластикой драпировок, одухотворённостью лиц.   С 16 в. в И., разделённой на небольшие мусульманские княжества, утрачивались традиции индуистской культуры. Они сохранились главным образом на о. Бали, куда не проник ислам (храмовые комплексы 18—19 вв. с 2—3 дворами, высокими воротами, ярусными башнями). На многочисленных островах у многих народов И. развивалось народное декоративно-прикладное искусство. Старинные центры художественных ремёсел Центральной Явы славятся изделиями из золота и серебра (сохранились образцы 14—15 вв.), с затейливой вязью изящного орнамента; своеобразны по форме и орнаментике кинжалы («крисы»). От 14—16 вв. дошли образцы древнего искусства бронзового литья на Яве (статуэтки божеств, колокольчики, подносы, сосуды для благовоний, светильники). Ява — родина батика , замечательного по красоте традиционного узора и расцветки

1. Декоративно-прикладное искусство допетровской России

2. Методические приемы развития воображения и творческих способностей детей младшего школьного возраста на занятиях кружка декоративно - прикладного искусства по художественной обработке бересты

3. Декоративно-прикладное искусство Японии

4. Декоративноприкладное искусство. Палех

5. Мелкая пластика в декоративно-прикладном искусстве

6. Методика обучения декоративно-прикладному искусству в учреждении дополнительного образования
7. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами декоративно-прикладного искусства
8. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

9. Школы японских прикладных искусств

10. Прикладное искусство Возрождения

11. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

12. Даты в истории Украины /Укр./

13. Исламо-арабская культура. Искусство Европы XIX века: эволюция видов, жанров и стилей

14. Декоративно-прикладное и народное искусство

15. Приобщение детей к русской культуре и декоративно-прикладное творчество

16. Декоративно-прикладне мистецтво Галичини

Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Шары "Pilsan" в сухой бассейн, 500 штук.
Шарики используются для надувных бассейнов и игровых палаток. Для релаксации, массажа и просто веселой игры дома, на море, в саду. В
2163 руб
Раздел: Шары для бассейна
Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

17. Психосемантические механизмы формирования "образа героя" у подростков и работников МВД Украины (на примере анализа произведений искусства)

18. Архитектурные формы Месопотамского искусства

19. Перспективы развития аэрокосмической отрасли Украины

20. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))

21. Народы Украины, Молдовы, Белоруссии (Доклад)

22. Греция: Политика. Искусство. Наука
23. Территориальные особенности обеспеченности хозяйства Украины природными ресурсами (Контрольная)
24. Флора и фауна Украины

25. Визитная карточка Украины

26. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

27. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

28. АПК /Украина/

29. Государственный бюджет Украины

30. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

31. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

32. Финансы Украины

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Частная собственность /Украина/

34. Адвокатура на Украине

35. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

36. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

37. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

38. Украина
39. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.
40. Личность Ивана IV в историографии, литературе, искусстве

41. Банки и их роль в экономике Украины

42. Конституционное право Украины (Шпаргалка)

43. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

44. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

45. Регламент Верховного Совета Украины

46. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

47. Право собственности граждан на жилье на Украине

48. Развитие лизинга на Украине

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Закон Украины «О гражданстве»

50. Как организовываются выборы Президента Украины (2004)

51. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

52. Местное налогообложение в Украине

53. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

54. Административное право Украины
55. Законодательное регулирование деятельности предприятий и предпринимательства /Украина/
56. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

57. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

58. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

59. Приватизация и аренда на Украине

60. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

61. Экологическое право /Украина/ (Контрольная)

62. Налоговое регулирование предпринимательства на Украине

63. Апелляционный суд в судебной системе Украины

64. Организация страхования в Украине в условиях перехода к рынку

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки

65. Сравнительный анализ конструкции трудового договора Украины, России и стран с развитой рыночной экономикой

66. Охрана труда (лекции, Украина)

67. Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

68. Жанр в искусстве, литературе и журналистике

69. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

70. Особенности представления в Интернет материалов по искусству
71. Искусство Древней Руси
72. Искусство Византии

73. Искусство

74. Античное искусство

75. Искусство античного Рима

76. Искусство и культура в древности

77. Искусство Сандро Ботичелли

78. Наскальное искусство

79. Русское искусство 18 века

80. Средневековое китайское искусство

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Расцвет искусства в начале 20 века

82. Особенности пещерного искусства. История открытия и изучения (Ляско, Коске, Шове, Гаргас и другие)

83. Декоративное выжигание по дереву

84. Русское изобразительное искусство XIX – XX веков

85. Г. Вельфлин. Основные понятия истории искусства

86. Древнерусское искусство 10-13 веков
87. Культура на Украине в 40-50-ые годы
88. Искусство древней Руси

89. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

90. Древнерусское иконописное искусство

91. Искусство первобытной эпохи

92. Искусство в контексте культуры

93. Серебряный век в русской литературе и искусстве

94. Искусство Швейцарии эпохи Возрождения

95. Лермонтов в искусстве его времени

96. Ораторское искусство древнего Рима

Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Алексей Константинович Толстой. Реалист или представитель "чистого искусства"?

98. Изобразительное искусство в поэзии Державина

99. Ораторское искусство и риторика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.