Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Культура Галицько-Волинської Русі ХІІІ-ХІV ст.

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст.1. Галицько-Волинський літопис - найвидатніший історико-культурний документ. 2. Архітектура та образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі. 3. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури. Література. Галицько-Волинський літопис - найвидатніший історико-культурний документ. Коли значення Києва як культурно-політичного центру підупало, важливу роль у духовному житті почали відігравати окремі князів­ства, в тому числі й Галицько-Волинське. Воно успадкувало і продов­жило культурні традиції Київської Русі. Зразком цього є Галицько-Волинський літопис, що складає третю частину Іпатіївського літо­пису. Дослідження літопису показали, що він мав п'ять редакцій, в той же час він є цілісним твором, що належить до однієї літописної школи. Деякі вчені вважають, що в Галицько-Волинському літописі було використано старовинний збірник, який до нашого часу не зберігся. На думку дослідників, цей збірник включав візантійські хроніки. Ці &quo ;премудрі хронографи&quo ; були зразком для літописця і він, визначаючи мету для себе, писав: &quo ;Хронографу треба описувати повністю все минуле, деколи сягати вперед, деколи повертати у давнє — мудрий читач зрозуміє&quo ;. Характерною особливістю Галицько-Волинського літопису є те, що в ньому подано хронологічний перелік подій. Правда, літопис у перших редакціях не мав ніяких дат і час тієї чи іншої події визначався фразами &quo ;в ті ж роки&quo ;, &quo ;в той же час&quo ;, &quo ;після того&quo ; і т.ін. У процесі подальшого редагування літопис набув форми суціль­ного оповідання про історичні події. Джерела для написання літопису, як засвідчують дослідження використовувались різні. У ньому наводились документи, окремі літо­писні записи, що були складені у містах Володимирі, Галичі, Холмі, Пінську, Любомлі, деякі оповідання, як наприклад, розповідь про бій над річкою Калкою тощо. Літописці нерідко користувались народ­ними переказами, дружинним епосом, піснями, а також народними приказками і прислів'ями. Літопис, як правило, складався у княжому дворі і його автори були виразниками інтересів княжої верхівки. Вони відстоювали ідею збе­реження єдності Русі й засуджували тих представників боярської знаті, які сіяли крамолу і підривали авторитет княжої влади. Цент­ральне місце у літописі посідає прославлення князів з роду Романа Мстиславича. Оскільки літопис писався різними авторами, то літо­писці відбивали точку зору різних князів. Перший автор, наприклад, присвятив основну увагу діяльності князя Данила Галицького, інші літописці підкреслювали роль князя волинського Володимира Васи­льовича. Основна ідея літопису виражається в обгрунтуванні права князя Галицько-Волинської держави володіти Києвом і всією Півден­ною Руссю. В літописі відображені найголовніші події виникнення, розвитку і занепаду Галицько-Волинського князівства. Його автори були високоосвіченими людьми, які володіли іноземними мовами, зокрема, добре знали вже згадані грецьку, латинську, польську, німецьку і литовську мови. Літопис є важливим джерелом вивчення історії і культури Галицько-Волинського князівства та України взагалі.

2. Архітектура та образотворче мистецтво Галицько-Волинської Русі.В Галицько-Волинському князівстві розвивались архітектура, живопис, художні ремесла. Кріпосні, оборонні і культові споруди в головних містах виконувались у традиціях візантійської та місцевої народної архітектури. В кінці XI століття в архітектурі спостерігаються значні романські впливи, особливо в Галичі і Володимирі на Волині. Наприклад, звичайний тип церков (так званих тринефних), видовжується в напрямку схід-захід через прибудову третьої пари стовпів. Такі церкви в середині мають шість пілонів, сюди належать церкви Володимира, Галича, Холма та інших міст. Вони складені переважно з тесаного каміння, їх покриття, обробка фасадів з двома вежами, портали, капітелі, поліхромне різьблення, вітражі мають ви­разний романський стиль. Такою, наприклад, є церква святого Пан­телеймона в Галичі (1200), яка має розкішний романський портал та інші різьблені з каменю деталі. В центрі староукраїнської культури Галичі було знайдено понад ЗО фундаментів різних будов тринавних церков і однієї ротонди, що вказують на переплетення східних, за­хідних і місцевих архітектурних традицій. Яскраву картину спорудження Данилом церкви у Холмі подає літопис, розповідаючи, що церква була &quo ;гарна і гожа&quo ;. Церква мала чотири склепіння і &quo ;стояли вони на чотирьох головах людських, вирізьблених одним умільцем; троє вікон прикрашені стеклами рим­ськими&quo ;. Кам'яне зодчество у Галицько-Волинському князівстві було дуже поширеним. Міські забудови, оборонні і церковні споруди виконува­лись досвідченими будівничими. Літопис повідомляє, що, наприклад, міські укріплення на Волині зводив &quo ;муж хитрий&quo ; Олекса. Архео­логічні розкопки відкрили багато нових і цікавих матеріалів про архітектуру й мистецтво в Галицько-волинській державі. У Галицько-Волинському князівстві високого рівня розвитку на­був живопис. Українське живописне мистецтво, як доводить, академік Айналов, виникло ще в дохристиянську добу. Істотний вплив на його розвиток зробив стиль візантійського живопису, який панував у ті часи не лише в старокиївській державі, але й по всій Європі. Візан­тійський живопис, як відомо, виріс на грунті античного, який у своїй основі був реалістичним. Християнський живопис порвав з реалістич­ними традиціями і перейшов до стилізованої декоративності, замість життєдіяльності стверджував аскетизм. Саме в цьому варіанті хри­стиянський живопис прийшов з Візантії в Україну. Його характер­ною рисою було те, що окремі постаті розміщувались на картині в небесній гармонії, а не в життєвому безладді. Це був досить високий рівень живописного мистецтва, але прийшов він у Стародавню Русь у дещо видозмінених формах, зокрема, у формі монументального мис­тецтва, тобто декоративного малювання на стінах, і в формі книжко­вих мініатюр (рисунків і початкових літер у текстах книг). Мону­ментальне мистецтво теж зазнало певних змін, зокрема в техніці малювання. Воно прийшло в Україну у формі стінного розпису та у вигляді мозаїки. Стінний розпис нашими живописцями був назва­ний фресками. Отже, монументальне мистецтво ділиться на мозаїку і фрески.

У Галицько-Волинському князівстві оздоблення інтер'єрів давньоруських палаців, храмів, княжих дворів здійснювалось мозаїками, фресками, різьбленим каменем, іконами. Видатною пам'яткою живопису тих часів є мініатюри в літописах і художнє оздоблення книг. Дослідни­ки характеризують XII століття як початок самостійної художньої творчості в Україні. 3. Роль Галицько-Волинської Русі у збереженні та розвитку української культури.Галицько-Волинське князівство мало тісні культурні взаємозв'яз­ки з країнами Західної Європи, що виявлялися в активній торгівлі, дипломатичних стосунках, різних політичних переговорах та взаєм­них візитах. Західні князі неодноразово відвідували Володимир, Холм, Галич, а галицькі та волинські князі в свою чергу не раз бували в столицях західних держав. Літопис розповідає про візит Данила до угорського князівства. Данило &quo ;їхав поруч з королем за звичаєм руським: кінь під ним був напрочуд гарний, сідло з паленого золота, стріли і шабля прикрашені золотом та іншими оздобами, аж дивно було, кожух із оловира грецького, обшитий золотим плоским мере­живом, і чоботи з зеленого сап'яну&quo ;. Воїни, які супроводили князя теж були пишно одягнуті: &quo ;Від полків його йшла велика світлість, від блискучої зброї&quo ;. Дружина князя справила велике враження на місцевих людей, а король Бела в захопленні казав: &quo ;Менш варта мені й тисяча срібла, ніж те, що ти приїхав руським звичаєм своїх батьків&quo ;. Між державами відбувався обмін мистецькими цінностями. Для церкви Богородиці в Холмі Данило привіз із угорської землі &quo ;чашу з багряного мармуру, вирізьблену чудовим мистецтвом.&quo ;. Мстислав Данилович подарував Конраду Мазовецькому дорогий одяг та гарних коней з майстерно виготовленою збруєю. Події культурного і політичного життя у Галицько-Волинському князівстві знаходили широкий відгук у хроніках західних держав. У той же час в Галицько-волинському літописі розповідається про події в країнах Західної Європи. Взаємовпливи культур формували атмосферу міжнародної довіри та мирних взаємовідносин у жорсто­ку феодальну епоху воєн і розбою. На заході Галицько-волинська Русь була форпостом східносло­в'янської духовності. Різні сфери її культури, зокрема такі як осві­та, мистецтво, філософія, література, розвивалися під впливом захід­ної та східної культур. Через такі культурні центри, як Володимир, Холм, Галич і Львів культурні впливи давньоруських земель надхо­дили до східних слов'ян в Угорщину і держави Центральної Євро­пи. У той же час Галицько-Волинські землі зазнавали істотних куль­турних впливів своїх західних сусідів; засвоєні духовні і матеріальні цінності передавались іншим землям Стародавньої Русі. Але основа культури Галицько-волинського князівства була українська, спільна з іншими князівствами Стародавньої Русі. Князівські міжусобиці та напади різних завойовників впливали на культуру Галицько-Волинського князівства, але не змогли призу­пинити розвитку культурного процесу. Грунтуючись на принципах єдності культури старокиївської держави, культура західного кня­зівства продовжувала розвиватись в умовах феодальної роздрібненості, втілюючи ідею єдності давньоукраїнських земель.

Нава й апсида перекрит стжковатими банями. Викро вкон мають романський характер, а розмр цегли й кладка стн переконують нас, що мамо перед собою памятник провнцонального будвництва з перелому XII-XIII ст. Зпомж нших памятникв волинського будвництва заслугу ще на увагу Васильквська церква в Овруч. Збудована в XII ст., вже в XIII ст. була знищена татарами, а в XIV ст. зруйнована литовським князем Гедимном  з того часу вже не пдймалася з румовищ. В 1908 р. на румовищах овруцько церкви збудував архтект Щусв нову, що подбно, як Успенська катедра у Володимир Волинському, мала вдтворювати  первсн форми з княжих часв. Галицька архтектурна школа Упадок Кива, як полтичного центра, супроводять ярк прояви його культурно знемоги. Кивське духовенство, письменники, мистц й ремсники, примушен шукати соб нових захиств для сво прац. Одн тягнуть у Суздаль, до Володимира над Клязмою, друг йдуть на захд, до центрв ново. Галицько-волинсько Держави. Творц нового полтичного органзму, то мри, що Ярослав Осьмомисл, Данило Романович та Володимир Василькович, дбають не тльки про успхи внутршньо й закордонно полтики, але й про створення пригожих умов для розвитку духовно й матеряльно культури краю

1. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

2. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

3. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

4. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

5. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

6. Феномен соціальної держави в європейській традиції
7. Соціальне середовище та соціалізація особистості
8. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

9. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

10. Культура Київської Русі

11. Особливості розвитку культури Київської Русі

12. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

13. Культура Київської Русі

14. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

15. Соціально-духовні основи культури класицизму

16. Соціальність і культура. Життєвий простір

Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

17. Соціальне становище Запорізького краю

18. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

19. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

20. Соціальні інститути.

21. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

22. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки
23. Право як спеціальне соціальне явище
24. Соціальна екологія

25. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

26. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

27. Соціальне та особисте страхування

28. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

29. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

30. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

31. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

32. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Демократія як соціальне явище

34. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

35. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

36. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

37. Правовідносини у сфері соціального захисту

38. Система соціального захисту в Україні
39. Соціальна захищеність дітей в Україні
40. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

41. Соціальне партнерство в Україні

42. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

43. Суть та принципи соціальної держави

44. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

45. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

46. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

47. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

50. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

51. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

52. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

53. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

54. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
55. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
56. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

57. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

58. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

59. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

60. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

61. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

62. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

63. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

64. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

65. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

66. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

67. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

68. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

69. Ожиріння як медико-соціальна проблема

70. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
71. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
72. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

73. Економіка праці та соціально-трудових відносин

74. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

75. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

76. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

77. Соціально-трудові відносини як система

78. Типологія соціально-трудової мобільності населення

79. Управління, як соціальний феномен

80. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

81. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

82. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

83. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

84. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

85. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

86. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
87. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи
88. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

89. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

90. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

91. Соціальна структура суспільства

92. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

93. Політика і етика: соціально-філософський аспект

94. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

95. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

96. Мотиви соціальної поведінки особистості

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

98. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

99. Предмет дослідження соціальної психології

100. Про практичність соціальної психології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.