Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     История История

Вхождение Северного Причерноморья Крыма и Правобережной Украины в состав России

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ2 1. Між „чотирьох вогнів"3 2. Економічне життя4 3. Під іноземною владою5 4. Козацький устрій та визвольні рухи7 5. Захоплення Росією українських земель9 a) Адміністраційний розподіл українських земель10 b) Суспільний лад України за російської окупації13 Висновок19 Використована література21 Вступ Коли допалала Руїна і розвіявся дим пожарищ, Гетьманщина на левом бережу Дніпра перетворилася в новий центр політичного, культурного і господарського життя України. Відтепер фокус визначальних подій в історії цієї країни остаточно перемістився з її крайнього заходу на крайній схід. Гетьманщина була автономним, але аж ніяк не незалежним політичним утворенням. Але у всякому разі вона давала українцям більше самостійності, чим вони мали коли-небудь, з часів Галицько-Волинського князівства. Як частина Російської імперії, Гетьманщина існувала в досить новому для більшості українців політичному оточенні. Це не була та роздираєма на частині, що розвалюється імперія польської шляхти, що усе ще носила горде ім'я Речі Посполитої і з який українці мали справу до цієї пори. Відтепер (у всякому разі після того як довелося поставити хрест на сподіваннях частини козацької еліти на польську чи турецьку альтернативу) українцям стояло посперечатися із суворими правителями Росії, що набирає силу. Російські царі, повні рішучості зосередити усю владу в імперії у своїх руках, по самій своїй суті не могли прийняти ідеї українського (чи якого-небудь іншого) самоврядування. І таке положення речей цілком відповідало принципам і практиці абсолютизму, що з початку XVIII в. установлюється по всій Європі. Недарма такі переконані поборники абсолютизму, як Петро I і Катерина II — два найвидатніші правителі Росії,— вважали самодержавство не тільки найдійовішим і доцільної, але і самим освіченим способом правління. Подібна позиція вступала в повне протиріччя з тими формами самоврядування, заснованими на самобутніх установах і традиціях, що існували в Гетьманщині. Звідси головною проблемою політичного життя України XVIII в. стає боротьба імперського централізму Росії з прагненням України до автономії — боротьба довга і драматична. Між „чотирьох вогнів" В останню чверть XVII — на початку XVIII ст. відбувалися досить великі перетворення у співвідношенні сил між державами Східної та Південно-Східної Європи, які значно вплинули на політичний статус Правобережної України. Українське територіальне питання набуло міжнародного значення, адже кожна з „високих сторін" (Річ Посполита, Московська держава, Османська імперія та залежне від неї Кримське ханство), як і раніше, прагнула не допустити створення на геополітичній європейській карті самостійної і незалежної козацької України. Зважаючи на відносну рівність експансіоністських можливостей урядів цих чотирьох країн, державне життя на правобережних землях, що були під час Визвольної війни 1648-1676 рр. ядром українського політико-адміністративного устрою, майже занепадає. Внаслідок польсько-турецької війни 1673-1676 рр. територія Правобережної України була захоплена і розподілена між королем і султаном. Кордони, які відмежовували від Корони Польської Подільське воєводство (турки, виходячи з умов Журавницького миру, ще мали право володіти південною Київщиною та Брацлавщиною), було встановлено 1680р.

Війна 1676-1681 рр., у якій проти Туреччини і Кримського ханства виступали об'єднані військові сили Московської держави та Лівобережної України (Гетьманщини), призвела до повного виснаження економічних і людських ресурсів на Правобережжі. За компромісним рішенням ворогуючих сторін, Бахчисарайський мир 1681 р. встановив, що на території Середнього Подніпров'я, від Дніпра до Бугу, українцям не дозволялося „ніякого поселення робити". Таким чином, міждержавні угоди узаконювали загарбницькі дії урядів Москви, Варшави, Константинополя та Бахчисараю щодо Правобережної України й тим самим, за висловом історика Д.Дорошенка, „санкціонували пустелю в самім серці багатого краю". Єдиною політичною силою, яка мала право на повернення даної території під свою владу, була Гетьманщина. „Нам, Війську Запорозькому, та сторона Дніпра належить", — неодноразово заявляли полякам лівобережні гетьмани, намагаючись виступати з самостійними зовнішньополітичними намірами у вирішенні долі втрачених земель. Однак європейська дипломатія, зважаючи на залежність українських правителів від московських царів, досить вміло перегравала їх у складній дипломатичній грі. Спротив І.Самойловича не завадив королю Яну III Собеському та малолітнім царям Петру й Івану укласти „Вічний мир" (1686), що на чверть віку залишав територію правобережної України у сфері впливу польського монарха, а подніпровські козацькі землі знову оголошував пусткою. Звичайно, кожен з „претендентів" мав політичну доктрину, яка обґрунтовувала прагнення оволодіти сплюндрованим краєм. Польща і Московія висували тезу про „дідичні" польські чи „споконвічні" російські землі. Крім того царський уряд аргументував свої наміри, що „Хмельницькому. по Случ і Горинь на кілька десятків миль від Києва землі були віддані і після смерті Хмельницького і до цього часу (1684) під королівським володінням ніколи ці містечка не були". Польський король відповідав, що за попередніми трактатами Правобережна Україна має належати козакам, які присягнули йому на вірність, а „при кому козаки, при тому й залишається Україна". Туреччина обґрунтовувала своє бажання заволодіти українськими землями укладенням у попередні роки договору з гетьманом П.Дорошенком. Традиційна кримська політика щодо Правобережжя ґрунтувалася на суперечностях між московським і варшавським зовнішньополітичними відомствами і не спиралась на „історичне право". Представники багатьох держав з'їхались на Карловицький конгрес (1698-1699), який мирним шляхом мав вирішити питання приналежності спірних територій. За принципом "u i posside is" („після завоювання") Польща відбирала у турків втрачені землі Правобережної України. З огляду на усунення турецької загрози варшавський сейм 1699 р. постановив знищити правобережний козацький устрій, що незабаром викликало повстання серед українського населення. Цей виступ був жорстоко придушений спільними польсько-російськими зусиллями, і чи не вперше у практиці міжнародних відносин один з пунктів Нарвського договору 1704 р. „присвячувався" одному з керівників визвольного руху. Виходячи з домовленостей між обома державами, полковник С.П

алій „або добрим, або злим способом мав повернути фортеці і міста, які в нещодавнім українськім замішанні взяв", до володінь Польської Корони. Однак до 1708 р. Київщина та окремі частини Волині й Поділля перебували під правлінням лівобережного гетьмана І. Мазепи. Система міждержавних договорів 1711-1714 рр. остаточно визначила правовий статус українського Правобережжя. Петро І „віднімав царську руку від тогобічної України". Натомість султан, який знову вирішив втрутитись в українські справи, віддав її під владу гетьмана П.Орлика, що був наступником Мазепи. Згодом Ахмед III відмовився від планів створення „буферної" української держави і за угодою з російським царем дозволив польському коронному війську зайняти козацькі землі від Случі до Дніпра. Перед тим на Лівобережжя виселили мешканців усіх правобережних полків. Півстолітня боротьба Речі Посполитої, Московської держави, Османської імперії, Кримського ханства та Гетьманщини за право володіння Правобережною Україною завершилась на користь польського короля, хоча втручання Туреччини і Криму в життя українських земель Польщі продовжувалось протягом усього XVIII ст. Особливо дошкульними ставали татарські набіги. Широкого міжнародного звучання набула визвольна боротьба українців, що розгорнулася на Правобережжі у 20-80-х рр. Так, навіть під час спроби у 1734 р. домогтися тіснішого політичного зближення з Портою, польські дипломати вимагали повернення українських „свавільників", які втекли на турецький бік. 1753 р. кримський хан дозволив надвірній міліції магната Любомирського переслідувати повстанські загони на підвладній йому території. Незабаром вже Росія і Річ Посполита знову демонструють зовнішньополітичну єдність в українському питанні. За угодою між урядами обох країн спільними військовими діями придушується найбільше селянське повстання — Коліївщина (1768). Події Коліївщини стали одним з поштовхів до початку російсько-турецької війни 1768-1774 рр. Крім того в усі договори, які були укладені в XVIII ст. між Туреччиною і Росією, обов'язково включалися в тій чи іншій формі пункти про Україну, її населення та кордони. Міжнародна ситуація другої половини XVII-XVIII ст. не сприяла становленню української державності на правобережних землях. Країни східноєвропейського регіону робили все можливе для того, щоб територіальне розколоти Україну. Лише в результаті імперської політики Росії наприкінці XVIII ст. землі Київщини, Волині та Поділля об'єдналися з Лівобережжям. Саме таким шляхом зміг з'єднатися багатостраждальний український народ, який понад століття перебував поміж „чотирьох вогнів". Але вже в „єдиній і неподільній" імперії російських самодержців. Економічне життя Сьогодні ця країна (Правобережна Україна) геть зруйнована. Війна, немов гангрена, мало-помалу з'їдає все, що зустрічає на своєму шляху, перетворюючи найкращий куток Європи в пустинні поля", — саме так описував економічне становище правобережних земель французький дворянин де Божо, який перебував тут у 70-х рр. XVII ст. За таких обставин головне місце у відновленні господарського життя в регіоні належало народній колонізації.

К тому же эти успехи были сомнительны, обеспечение лучшими войсками операционного продвижения через Вятку и движение веером к средней Волге с оставлением оренбургского и уральского казачества без прямой поддержки мало отвечали идее объединения с Южным фронтом. [103] Белые войска были сосредоточены в трех группах: генерала Покровского в районе Батайска, генерала Кутепова западнее Торговой и генерала Улагая в Ставропольском направлении. [104] Деникин, т. V, стр. 81. [105] Деникинский фронт был не меньшей, даже большей ширины, охватывая Северный Кавказ и Правобережную Украину. [106] Деникин, т. V, стр. 106. [107] Н. Лямин, стр. 39. [108] Деникин, т. V, стр. 106. [109] Деникин, т. IV, стр. 3940. [110] Так назывался в XVII и XVIII веках район, обнимавший Харьковскую и Воронежскую губернии и часть Курской, куда переселялись украинцы из Левобережной польской Украины. [111] Деникин, том V, стр. 108 и 109. [112] Это, впрочем, скорее номинально, ибо донцы в очень относительной степени признавали права Деникина на управление

1. Особенности озёр России (Доклад)

2. Греческие города Северного Причерноморья. Ольвия

3. Фьючерсные операции товарных бирж в России (Доклад)

4. Искусство Северного Причерноморья

5. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

6. Рыночная экономика в России и вхождение России в мировой рынок
7. Проблемы вхождения Казахстана в состав Российской империи
8. Национальный и религиозный состав населения России

9. Конституционно-правовые аспекты муниципальной реформы в России и Украине: сравнительно-правовой анализ

10. Источники и кодификация права Украины в составе России в 18 ст.

11. Условия присоединения Украины к России

12. Украина и Россия: в зоне отчуждения

13. Репрессии и голод на Украине и в России в 30-е годы

14. Компаративный анализ развития русской культуры на Украине и украинской культуры в России (общекультурный аспект)

15. Совместные инвестиции России и Украины

16. Гендер и вхождение в модерн

Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно
24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

17. Россия - северная страна

18. Вхождение заимствованных слов в лексику русского языка

19. Современное геополитическое положение России и Украины

20. Крым: спорная территория России и Украины, геополитическая характеристика

21. Минеральные ресурсы России, Украины и Казахстана

22. Особенности утверждения геополитических позиций России на Северном Кавказе
23. Присоединение Украины к России
24. Россия и Северный Кавказ в дореволюционный период: особенности интеграционных процессов

25. Этапы вхождения образа Америки в российское общественное сознание в период с начала холодной войны до 1953 года

26. Газовые конфликты между Россией и Украиной

27. Позиция Японии и России в отношении военной ядерной программы Северной Кореи

28. Проблемы вхождения человека в организацию

29. Воссоединение России и Украины: возможно ли оно?

30. Северные монастыри России. Кирилло-Белозерский Успенский монастырь

31. Архитектура северных городов России

32. Ноосферный подход к формированию антикризисной модели жизнедеятельности Беларуси, России и Украины

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Увеселительные сады и вокзалы в России до середины XIX века

34. Химический состав звезд

35. Kитообразные и их особенности (Доклад)

36. Подсолнечник (Доклад)

37. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

38. Вопросы и ответы по биологии на экзамен (10-11 класс, Украина))
39. Военное судостроение России
40. Воспитание военнослужащих на боевых традициях вооруженных сил России

41. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

42. Военно промышленный комплекс России

43. Перечень радиационно-опасных объектов России

44. Народное хозяйство Украины

45. Экономическая география в дореволюционной России

46. Северный экономический район РФ

47. Развитие и размещение отраслей топливно-энергетического комплекса России

48. Нганасаны - малые народы России

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения

49. Внешнеэкономические связи России на примере Северо-Западного и Дальневосточного регионов

50. География России (Шпаргалка)

51. Демографические проблемы России

52. Коста-Рика (Доклад)

53. Машиностроительный комплекс России

54. Озеро Байкал (Доклад)
55. Природные зоны Северной Америки
56. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

57. Саудовская Аравия (Доклад)

58. Сельское хозяйство в Индии и Китае (Доклад)

59. Таиланд (Доклад)

60. Территориальные особенности демографического кризиса в России (на примере Самарской области)

61. Транспортная система Украины

62. Флора и фауна Украины

63. Чили (Доклад)

64. Электроэнергетика России

Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок

65. Народонаселение в переходный период (положение в России)

66. Россия (Российская Федерация)

67. Внешнеэкономические связи России с зарубежными странами

68. Целлюлозно-бумажная промышленность России

69. Топливно-энергетический комплекс России

70. Как изменилось ЭГП России после распада СССР
71. Пищевая промышленность Украины
72. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

73. Историко-географический анализ изменений политической карты России за прошедшее столетие

74. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

75. Нефтяная промышленность России и её роль на мировом рынке сырья

76. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины

77. Северный Экономический Регион РФ

78. Внутренние воды России

79. Социально-экономическое развитие современной Украины

80. Внутренние воды Северной Америки

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

81. Демографическая ситуация в России

82. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

83. АПК /Украина/

84. Государственное регулирование доходов населения на Украине

85. Государственный бюджет Украины

86. Государственный долг России
87. Денежная система России
88. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

89. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)

90. Налоговая система России

91. Приватизация и разгосударствление в России

92. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

93. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран

94. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

95. Финансы Украины

96. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

97. Экономический кризис в России

98. Бюджетная политика России в 2000 году

99. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.