Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Використання додаткового матеріалу на уроках природознавства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ У зв'язку з падінням престижу знань, що продовжується, в масовій школі, різким розшаруванням учнівського середовища по відношенню до навчання, зростанням корисливих мотивів і прагматичних настроїв сім'ї ускладнилася учбово-пізнавальна ситуація в школі. Для багатьох батьків (навіть хороших учнів) має значення зовсім не всесторонній розвиток особистості їх дітей, а сума знань і навиків, що забезпечує вступ до інституту з подальшим заняттям престижного місця. Чимала кількість сімей, захоплених здобиччю матеріальних благ, дивляться на шкільну освіту взагалі як на необхідну формальність. У цих умовах все важче зробити навчання суб'єктивно значущим видом діяльності для кожного школяра. Це в свою чергу зменшує розвиваючу і виховуючу роль учення. Багато традиційних форм роботи, особливо силових прийоми дії, додаткові заняття по закріпленню знань учня за шкільною програмою, багатократні переписування контрольних робіт, навіть наочність і факультативи застаріли і не дають глибокого ефекту. Потрібні нові підходи до особистості дитини, нові технології навчання, нові стимули учбово-пізнавальної діяльності. Сьогодні кожному вчителю ясно, що всіх однаково учити не можна, що наші улюблені фронтальні методи роботи на уроці, що створюють ілюзію високої активності класу, повинні все частіше поступатися місцем групової, парній та індивідуальній роботі. Треба привчати себе до думки, що учень не повинен знати все (так в більшості випадків і не може цього досягти). Необхідно визнати за ним право вибору учбового матеріалу, право щось любити, а щось ні, ми повинні йому допомогти зробити вибір головного, істотного. Учень має право сам вирішувати, які знання і в якому об'ємі йому необхідні для реалізації його життєвих планів. 1. Розвиток пізнавального інтересу як запорука використання додаткового матеріалу на уроках природознавства Сьогоднішній школяр не має права опускатися нижче за обов'язковий мінімум, який оцінюється оцінкою «три», все ж таки інше - його суверенне право, і примушувати його вчитися краще ми не можемо. Ми можемо переконувати, агітувати, захоплювати, розвивати інтерес, але не примушувати. Тільки розкріпачивши учня від страху і зобов’язання, ми можемо викликати в ньому свідоме, зацікавлене відношення до навчання. Тільки знання, що стали його особистою потребою, можуть стати етичною цінністю. Особа розвивається в процесі власної діяльності. У учбовому процесі головною є пізнавальна діяльність - це діяльність людини, направлена на оволодіння знаннями. Найактивніший суб'єкт в процесі пізнавальної діяльності повинен бути учень. Мета навчання змінилася і, як відомо, вона полягає не тільки в накопиченні суми знань, умінь і навичок, а в підготовці школяра як суб'єкта своєї освітньої діяльності. Але завдання уроку природознавства залишаються незмінними багато десятиліть: це все те ж виховання і розвиток особи, основним засобом рішення яких продовжує залишатися пізнавальна активність. Мабуть, тут і починається сучасна педагогічна драма, зовнішня сторона якої виявляється в атрибутах класичної комедії - переплутуванні ролей і переодяганнях персонажів.

Але в цій комедійній драмі значно більше гіркого, чим смішного. І гіркота української освіти визначається її глибокими внутрішніми проблемами. Логічно мислячі (розсудливі) люди добре розуміють, що тільки ланцюг може визначати (але не виправдовувати) завдання і засоби. Порушення цього порядку приводить до абсурду. У нашій педагогіці саме це і відбувається: новий ланцюг навчання розуміється виходячи із звичного сенсу добре знайомих завдань виховання і розвитку, вирішувати які дуже зручно все тими ж засобами формування пізнавального інтересу. У їх основі - активність, але не учнів, а вчителя, розширення їх інформаційних полів. Одне з найважливіших завдань школи розвиток інтелектуальної сфери учнів. При цьому треба зайняти розум чимось цікавим і направити енергію на творення, а не на руйнування. Інтелектуальні уміння включають: розвиток мислення (логічного, критичного, креативного); розвиток пам'яті; розвиток уяви; розвиток уявлення; розвиток уваги. Навчання з захопленням оформилися в серйозну педагогічну практику в досвіді вчителів-новаторів. Звернувшись до захоплюючої сторони знань, вони подолали шаблон, що склався, в проведенні звичайних уроків, що викликають у школярів байдужість до навчання, відверту нудьгу. Разом з тим, безумовно, цікаві розробки педагогіки співпраці не мали на увазі яка-небудь зміна цілей і змісту звичайної освіти. Відповідно до загальних вимог нової епохи вони були направлені на подальше вдосконалення процесів накопичення інформації, формування і правильного відтворення глибоких знань і т.д. із залученням в ці процеси окремих елементів зовнішнього формування самостійності, творчості, ініціативи учнів. Проте, педагогіка співпраці, що йде від вчителів, визначила серйозні зміни в організації уроку. У ньому з'явилися елементи інтригуючої проблемної, парадоксальності, новизни відомих фактів: прагнення до додаткових занять, що розширюють рамки уроку, що збільшує кругозір, що підвищує інтелект, що розвиває самооцінку, пізнавальну активність і багато іншого, що упевнено витісняли нудьгу і формалізм з освіти. Сьогодні є всі підстави стверджувати, що така організація уроку, де за основу береться пізнавальний інтерес - це тільки перше наближення до формування пізнавальної активності учнів. Очевидним стає і те, що ігнорувати цей етап не можна, як не можна і обмежуватися тільки їм. Від цього все ще залежить, куди поверне наше швидкоплинне суспільство. Саме тут, на уроці, йде підготовка свідомості: або до звичайного існування на рівні виживання, або до незвичайної активної діяльності по перетворенню себе і просуванню до благополуччя - як своєму, так і всього суспільства. Все це звичайні уроки нашого повсякденного життя. Адже урок - це не тільки &quo ;основна форма організації учбового процесу&quo ;. Це ще і те, які уроки ми витягуємо з організації нашого життя. Навчання цьому процесу починається в школі. 2. Розвиток навчально-пізнавальних дій в учнів на уроках природознавства Важливим моментом в організації учбової роботи є систематичне і цілеспрямоване формування, розвиток і вдосконалення у школярів способів учбово-пізнавальних дій і відповідних їм способів розумової діяльності.

Застосування цих прийомів на практиці має велике розвиваюче значення: вивчає послідовності, обгрунтованості думок і висновків, аргументірованності. Вони допомагають формувати культуру розумової праці, без якої засвоєння знань неможливе. Важливе місце в системі цих прийомів відводиться методам роботи з підручником, довідковим матеріалом, довідковою літературою,. Уроки природознавства досить часто надають таким, що вчиться можливість попрацювати з додатковою літературою, починаючи вже з 2-3 класу, на уроках природознавства, формуючи у них уміння і навики роботи з енциклопедичними матеріалами, із спеціальною літературою по окремих темах. Уміння і навики роботи з додатковою літературою можуть бути сформовані не тільки на традиційних уроках природознавства, але і в час, не зовсім звичайних уроків, прес-конференцій, ігор, позакласних заходів і т.д. До не зовсім звичайних уроків методисти відносять: 1. Уроки із зміненими способами організації лекція-парадник, урок удвох, захист знань .; 2. Уроки, що спираються на фантазію (урок-казка, урок-бенефіс, урок-дивне поряд і т.д.); 3. Уроки, що імітують заняття (вітальня, подорож по країні, поїздка на потягу і т.д.) 4. Уроки з ігровою змагальною основою (Що? Де? Коли?, урок-журнал, вікторина, урок-кросворд і т.д.) 5. Уроки з трансформацією стандартних способів організації (захист читацького формуляру, телеурок без телебачення і т.д. При роботі з додатковою літературою деякі учні ведуть зошит, де по кожній темі записують назву і авторів книг, телепередачі, де побачили цікаву інформацію (і яку), приклеюють вирізки з газет і журналів, ксерокопії. На творчих звітах під час узагальнювальних уроків учні випускають газету, друкарський лист з інформацією або книжку-малятка, з додатковою інформацією по пройденій темі. Ці додаткові знання можуть бути логічним містком від старого учбового матеріалу до нового. 3. Позитивні та негативні аспекти використання додаткової литератvры Позитивні аспекти використання додаткової літератури - уміння орієнтуватися в інформаційному полі; - уміння працювати з каталогами; - уміння працювати з текстами, розуміти прочитане, вибирати головне, конспектувати, складати схеми, опорні сигнали; - уміння запам'ятовувати прочитане; - розвиток 1 і 2 сигнальна система; - розвиток самостійності, комунікативності (свободи спілкування); - саморозвиток (розвиток інтересів і здібностей); - розвиток допитливості, рефлексії, пам'яті, мислення; - позитивна мотивація до навчання природознавства; - передпрофільна і профільна освіта; - допомога в соціальній адаптації; - прагнення більше знати по предмету (розвиток інтелекту, розширення кругозору), добитися особливих успіхів, схвалення вчителя, батьків, що вчаться; - усвідомлення свого пізнавального прогресу; - високі відмітки, упевненість в своїх силах, гарний настрій Негативні аспекти використання додаткової литератvры: - учні перший час бояться публічно виступати, затиснуті, немає достатньої свободи спілкування; - починають менше приділяти часу на вивчення матеріалу базового підручника, рахуючи роботу з ним менш цікавої. Отже, наочні знання в школі є основною метою навчання.

Отже, монографія є підсумком великої аналітичної роботи над першоджерелами, яких раніше не торкалася рука дослідника. Монографія В.С.Сідака грунтується переважно на документах - використовуються матеріали близько трьох десятків архівних фондів, які вперше відкрилися тільки після 1991 р. Окремі з них, скажімо, Архіву Служби безпеки України, й досі мало доступні для істориків. Поряд з архівними використані деякі друковані матеріали, здебільшого відомчого характеру. Автор прагнув опрацювати всю можливу інформацію перед тим, як написати цю книгу, і, можна стверджувати, досяг мети. Звичайно, в його дослідженні залишилися певні лакуни, але знайти суттєві додаткові джерела вже навряд чи вдасться. Не треба забувати, що українські держави, архіви яких досліджуються у книзі, швидко загинули. Разом з ними загинула або була спеціально знищена основна частина письмових матеріалів, які відбивали діяльність спецслужб. У монографії досліджуються ключові питання діяльності органів безпеки – особливості державної політики в цій галузі, правове регулювання, форми, методи та "механізми" їх роботи, кадровий склад

1. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

2. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

3. Створення вихідного матеріалу для селекції сорго різного напряму використання

4. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

5. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

6. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
7. Дидактический материал к урокам природоведения в 1 классе по программе Плешакова
8. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

9. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

10. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

11. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

12. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

13. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

14. Деревина та деревні матеріали

15. Гребля із грунтових матеріалів з баштовим водоскидом

16. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

17. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

18. Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)

19. Характеристика веб-браузерів. Загальновживані норми оформлення текстового матеріалу

20. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

21. Товарознавча характеристика споживчих властивостей кави на матеріалах ТОВ "Чумацький шлях"

22. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")
23. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"
24. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

25. Товарознавча експертиза якості жіночого шкіряного взуття вітчизняного виробництва на матеріалах магазину "Каблучок" м. Полтави

26. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

27. Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

28. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

29. Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

30. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

31. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

32. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

33. Використання комп’ютера на уроках мистецтва

34. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

35. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала на уроках физики

36. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

37. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

38. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу
39. Різання матеріалів, верстати та інструменти
40. Шліфування матеріалів

41. Контроль параметрів шуму. Звукоізоляційні властивості різних матеріалів

42. Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу

43. Матеріалістичне вчення Карла Маркса

44. Процеси у виробництві будівельних матеріалів і виробів

45. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

46. Склокерамічні матеріали на основі компонента з фазовим переходом метал-напівпровідник

47. Матеріали високої провідності. Сплави та неметалеві провідники

48. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

49. Поляризація діелектричних матеріалів та їх діелектрична проникність

50. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

51. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

52. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

53. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

54. Використання диференційованого підходу на уроках у початкових класах
55. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах
56. Особенности использования песенного и поэтического материала (стихов и рифмовок) как средства повышения эффективности урока английского языка

57. Разработка и обоснование отбора дидактического материала для письменного инструктирования учащихся в ходе одного из уроков производственного обучения

58. Технологія використання підручників на уроках у початковій школі

59. Уроки фізики з використанням мультимедійних засобів

60. Дидактичні функції використання комп’ютерів на уроках трудового навчання

61. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

62. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

63. Структура организации материи

64. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

Деревянная игрушка "Металлофон".
Каждая нота на металлофоне имеет свой цвет. Ударяя по разным пластинкам палочкой, ребенок извлекает разные звуки, складывает их в ритмы и
339 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Глобус Земли, физико-политический, рельефный с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. На карту глобуса нанесены страны мира, названия городов и другая
908 руб
Раздел: Глобусы
Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин

65. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

66. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

67. Материал для сочинения по литературе

68. Развитие воображения младших школьников на уроках музыки

69. Опыт использования ЭВМ на уроках математики

70. Устный счет как средство повышения интереса к уроку математики
71. Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения
72. Приемы обучения непроверяемым написанием на уроках русского языка

73. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

74. Возможности использования детских фортепианных сочинений К. Дебюсси и М. Равеля на уроках музыки в общеобразовательной школе

75. Элементы художественного творчества на уроках развития речи в начальной школе

76. Развитие теории урока в советской дидактике периода середины 50-х - середины 60-х годов

77. Развитие познавательной активности учащихся на уроках математики

78. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

79. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

80. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Светильник с датчиком света и движения "Майти лайт".
К сожалению, не всегда при ремонте и проектировании можно предугадать, где Вам понадобится установка светильника. Светильник с датчиком
405 руб
Раздел: Ночники
Игольчатый конструктор "Bloko". 50 деталей в тубе.
Европейский производитель конструкторов Bloko представляет инновационную разработку для обучения детей конструированию с раннего возраста.
1050 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие

81. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

82. Проблема эффективности урока графики

83. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

84. Развитие познавательного интереса к урокам русского языка. Роль занимательности в процессе обучения

85. Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

86. Нетрадиционные формы урока
87. Ролевые игры на уроках английского языка
88. Конспект традиционного урока

89. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

90. Реализация эвристического обучения учащихся на уроках математики

91. Использование художественной литературы на уроках истории и во внеклассной работе

92. Организационно-педагогические условия реализации эвристического обучения на уроках математики

93. Формирование художественно-графических умений у учащихся 5 классов на уроках технологии при изучении раздела "Конструирование и моделирование швейных изделий"

94. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

95. Развитие творческих способностей на уроках технологии

96. Фашизм. История и уроки

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески
Настольная игра "Имаджинариум. Детство".
О настольной игре «Имаджинариум. Детство» Настольная игра, в которой надо придумывать ассоциации к картинкам и пытаться разгадать чужие
1750 руб
Раздел: Классические игры
Набор ручек капиллярных STABILO point 88, 6 ручек.
В наборе 6 ручек, цвет: голубой, красный, синий, черный, фиолетовый, сиреневый. Великолепное качество и функциональность капиллярных ручек
368 руб
Раздел: Капиллярные

97. Производство красителя "Кислотного алого"

98. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала

99. Эмоциональная связь матери и младенца


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.