Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти України Львівський національний університет ім.І.Я.Франка Кафедра кримінального та кримінально-процесуального права Р Е Ф Е Р А Т на тему: " Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів " Львів 1999р. ПланСтр.1. Методика розслідування окремих видів злочинів . . . . . . 32. Система та завдання методики розслідування окремих видів злочинів . . . . . . 43. Первинні матеріали про вчинений злочин,первинні і наступні слідчі дії . . . . . . 54. Поняття і види слідчих ситуацій . . . . . . 65. Поняття криміналістичної характеристики та її співвідношення з кримінально-правовою, кримінологічною та психологічною характеристиками . . . . . . 76. Елементи криміналістичної характеристики окремих видів злочинів . . . . . . 97. Значення криміналістичної характеристики окремих видів злочинів у розробці методики розслідування . . . . . . 13 1. Методика розслідування окремих видів злочинів Для того щоб швидко і повно розкрити будь-який злочин і викрити винних осіб при розслідуванні, необхідно знати певні кримінально-правові і криміналістичні особливості окремих видів злочинів, методичні принципи їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування різних видів злочинів. Методика розслідування окремих видів злочинів являє собою систему оптимальних прийомів і засобів діяльності слідчого в специфічних умовах розслідування різних видів злочинів, розроблену для найкращого вирішення задач слідства на певній теоретичній і методичній основі з урахуванням кримінально-процесуальних вимог кримінально-правової і криміналістичної характеристик злочинів. Зміст методики розслідування окремих видів злочинів складається з двох груп питань. Одна група складається з загальних вихідних теоретичних і методичних положень, які стосуються криміналістичної характеристики злочинів, принципів підходу до розробки засобів розслідування, структури розслідування і змісту його частин. Інша група являє собою методичні питання розслідування конкретних видів злочинів, що реалізують загальнотеоретичні, методичні положення і рекомендації криміналістичної техніки і слідчої тактики в специфічних умовах розслідування різноманітних злочинів. Кожний злочин за своїми обставинами і деталями є індивідуальним і неповторним. Тому не може бути й цілком однакового процесу їхнього розслідування. Однак кожний злочин, поряд з індивідуальними особливостями, містить в собі і деякі загальні риси, що повторюються. Останні найчастіше виявляються в способі, механізмі і обстановці вчинення злочинів, особі суб'єкта злочину і т.д. Вказані загальні риси дозволяють об'єднати одиничні злочинні вчинки в окремі види і типи не тільки за кримінально-правовими характеристиками, але і по їхніх криміналістичних ознаках. В свою чергу, вивчення і узагальнення слідчої практики показує, що в засобах розслідування злочинів, особливо однорідних в кримінально-правовому і криміналістичному відношеннях, також є багато загального. Це дозволяє виробити ряд типових методик розслідування злочинів, групи споріднених, одного виду або його різновидів.

Разом з тим, в кінцевому результаті, не можна вимагати від методики розслідування, щоб в ній містилися вичерпні методичні вказівки про розслідування кожного конкретного злочину. Це практично неможливо. Загальну орієнтацію про напрамок розслідування, обсяг і спосіб встановлення всіх обставин справи дадуть передусім кримінально-правові риси даного злочину (вид злочину, його різновид, особливості елементів його складу), а також пов'язані із ними обставини, підлягаючі доказуванню по справі, згідно кримінально-процесуальному закону (ст. 64 КПК). Звідси випливає зумовленість методики розслідування відповідними кримінально- правовими даними та предметом доказування. В основному ж вибір найправильнішого напрямку розслідування, визначення обставин, які підлягають встановленню по справі, а також комплексу і послідовності необхідних для цього слідчих та інших дій залежать від своєрідності криміналістичної характеристики злочинних дій і слідчих ситуацій. Під криміналістичною характеристикою злочину найдоцільніше розуміти сукупність взаємопов'язаних загальних та індивідуальних рис злочину, що виявляються головним чином в способі, механізмі і обстановці його вчинення, в окремих рисах особи його суб'єкта, а інколи і в інших ознаках злочинного вчинку, з урахуванням його специфіки, які в більшості випадків визначають первинні слідчі ситуації, коло обставин, що вимагають першочергового з'ясовування, дозволять виробити найбільш правильні і ефективні засоби їхнього розслідування. Під засобом вчинення злочину в криміналістичному сенсі звичайно розуміють обумовлену різноманітними об'єктивними і суб'єктивними факторами систему дій або стримання від них, яка відкидає матеріальні і нематеріальні сліди, що дозволять з допомогою криміналістичних прийомів і засобів судити про суть вчиненого злочину, поведінку суб'єкта в період підготовки, скоєння і приховування злочинного вчинку, про мотиви і мету його злочинної поведінки. Механізм вчинення злочину - це тимчасовий, і динамічний і інший зв'язок різноманітних обставин, етапів, фактів події злочину, що створює його картину. Обстановка вчинення злочину - система різноманітного роду взаємодіючих між собою об'єктів, явищ і процесів, що характеризують умови місця, часу, погоди та інші умови об'єктивної реальності, що склалися в момент події злочину і можуть впливати на спосіб і механізм злочину. Сліди особи злочинця, що мають криміналістичне значення, найчастіше виявляються в своєрідності способу, механізму і, в певній мірі, в обстановці вчинення злочину, характері предмету злочинного посягання і т.д. Коло обставин, які підлягають першочерговому встановленню, повинно бути максимально специфічним для даного злочину і повинен забезпечувати отримання всієї можливої додаткової інформації, що вказує на основні обставини злочину. В структурі процесу розслідування можна умовно виділити декілька етапів. Кожний з них має свою конкретну мету і певну специфіку в обсязі і засобах криміналістичної діяльності слідчого. Так, в розслідуванні більшості (незакінчених) кримінальних справ найчастіше вдається виявити три наступних етапи: початковий (що дозволить детальніше зорієнтуватися в обставинах злочину, накопичити, вивчити фактичні дані про нього - в першу чергу ті, що можуть з течією часу зникнути), наступний (що створює необхідну фактичну основу для пред'явлення обвинувачення і допиту обвинуваченого) і завершальний (що дасть можливість пред'явити обвинувачення, допитати обвинуваченого і здійснити інші дії, що вимагаються для завершення кримінальної справи).

Другого етапу в розслідуванні може і не бути, якщо на першому вже створена база для пред'явлення обвинувачення. По деяким складних, багатоепізодних справах, злочинах, пов'язаних з порушенням технічних, технологічних і інших правил, інколи виділяють підготовчий до розслідування етап. Він полягає в поповненні первинних матеріалів додатковими даними, яких не вистачає для порушення кримінальної справи в відведені законом терміни. Цей етап є не частиною розслідування, а лише підготовкою до його початку в суворій відповідності з кримінально- процесуальним законом. Для здійснення найбільш успішного розслідування злочинів на всіх вищезазначених етапах слідчої діяльності по конкретній справі і на стадії підготовки до нього дуже бажано, щоб прийоми і засоби дій слідчого в методиці розслідування розроблялися з врахуванням особливостей зазначених етапів. 2. Система та завдання методики розслідування окремих видів злочинів Кожна методика розслідування, грунтуючись на викладених вище загальних положеннях, повинна відображати особливості застосування тактичних прийомів проведення слідчих дій. Оперативно-розшукові дії по окремих категоріях дій також можуть мати особливості. Наприклад, розслідування дій про грабіжі і розбійні напади показало, що злочинці намагаються якомога швидше зникнути з місця злочину, але, знаходячись при цьому в схвильованому стані, вони нерідко напиваються, вчиняють сварки між собою або з сторонніми особами. Отже, по таких справах необхідно негайно організувати спостереження за всіма пунктами, звідки можна виїхати з даної місцевості, обов'язково перевірити у відділеннях міліції і штабах народних дружин випадки порушення суспільного порядку. В окремих методиках розслідування (у випадках необхідності) повинні враховуватися і особливості взаємодії слідчого з ревізійними і інспекційними службами при розслідуванні, а також можливості притягнення громадськості до розслідування. При взаємодії з зазначеними вище службами необхідно виходити з того, що діяльність слідчого особливо на початку розслідування носить невідкладний характер і має важливе значення для здійснення правосуддя. Тому слідчому належить пріоритет у порівнянні з іншими службовими особами в проведенні будь-яких процесуальних дій по кожній пригоді, в якому містяться ознаки злочину. Деякою своєрідністю характеризуються вибір і застосування прийомів і засобів криміналістичної техніки при розслідуванні окремих видів злочинів. По одних справах вимагається максимальний набір науково-технічних засобів, по інших - мінімальний. Застосування науково-технічних засобів повинно вміло поєднуватися з іншими діями слідчого і пристосовуватися до самих різноманітних слідчих ситуацій і т.д. Необхідно врахувати особливості виявлення і усунення обставин, які сприяють вчиненню окремого виду злочинів. 3. Первинні матеріали про вчинений злочин,первинні і наступні слідчі дії Важливою умовою успішного розслідування злочинів є своєчасне їхнє викриття і порушення кримінальної справи, а також негайний початок слідства. Реалізація цієї умови в значній мірі залежить від особливостей первинних матеріалів, що отримує слідчий.

Райтлінгер [106] стверджує, що на початку 1946 року — коли велика рееміграція депортованих та евакуйованих з Сибіру тільки починалася, 100 000 жидів вже повернулися до Києва. У 1959 році їх було 154 000 [107]. За Віном, в 1959 році 15 % жителів Києва, тобто близько 166 500, назвали ідиш своєю рідною мовою. [108] На додаток до цього, існувала значна кількість неврахованих жидів, адже радянський перепис не перевіряв інформацію про релігію або етнічне походження, до того ж значна кількість російських жидів в той час вважали за краще приховувати свою національність. Тому, багато хто з них не потрапив до звітів через змішані шлюби. Таким чином, можна сміливо припустити, що принаймні, чимало жидів жили в Києві в 1959 р. з тих що жили там в 1939 р… Нарешті не можна заперечувати, що багацько жидів загинуло в сибірських таборах і що народжуваність була помітно нижче норми. Що вчинив би неупереджений суд, якщо б за результатами розслідування злочину кількість стверджуваних жертв настільки різко відрізнялася? 6.2. Час вбивства Згідно Енциклопедії Брокгауза [109] "наказ на остаточне вирішення жидівського питання" був виданий 31 липня 1941 (Документ № 2586-E МВТ) і оголошений на "Ванзейській конференції" (20 січня, 1942). [110] Навіть відсторонившись від давніх марних пошуків істориками та іншими зацікавленими особами наказу про масове знищення, видається більш ніж дивним, що декілька десятків тисяч осіб стратили в Бабиному Яру ще навіть до того як стало відомо про існування наказу

1. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

2. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

3. Криміналістична профілактика злочинів

4. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

5. Общие положения методики расследования преступлений

6. Общие положения методики расследования преступлений
7. Попереднє розслідування
8. Особливості окремих видів купівлі-продажу

9. Общие положения методики апробации. Апробация пшеницы, ячменя, овса, проса и тритикале

10. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

11. Органи попереднього розслідування

12. Особливості розслідування проституції

13. Розслідування вбивств із корисних мотивів

14. Розслідування кишенькових крадіжок

15. Журналістське розслідування як жанр журналістського дискурсу

16. Загальні положення проектування

Статуэтка "Мальчик на лошадке", 10 см.
Материал: фарфор. Регулярно удалять пыль или мыть тёплой водой. Товар не подлежит обязательной сертификации.
436 руб
Раздел: Миниатюры
Точилка "Eagle", синяя.
Работает от батареек 4 батарейки размера АА. Безопасна в использовании. Подходит для карандашей до 8 мм в диаметре. Стальное лезвие. В
325 руб
Раздел: Точилки
Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Методика обучения технике легкоатлетических видов. Спортивная ходьба

18. Державна підтримка виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції

19. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

20. Виды ценных бумаг и их характеристика

21. Виды хлеба. Организация хранения лука. Характеристика кондитерских изделий и кофе

22. Основные виды деловых игр и их характеристика
23. Основні види діяльності та їх характеристика
24. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

25. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

26. Понятие, виды и правовое положение коммерческих банков

27. Способы обучения и принципы, положенные в основу методики занятий физическими упражнениями

28. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

29. Методика расследования отдельных видов преступлений

30. Основные положения Устава железнодорожного транспорта РФ. Лицензирование отдельных видов деятельности в области гражданской авиации

31. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

32. Принципы и методика нормирования отдельных видов работ

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

33. Календари природы: значение, виды и методика организации работы с ними в дошкольном учреждении

34. Методика изучения темы "Социально-экономическое положение Ингушетии XVII - первой половины XVIII вв."

35. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

36. Наблюдение, его виды, методика проведения

37. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

38. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
39. Статья Н.Н. Баранского "Экономико-географическое положение"
40. Народонаселение в переходный период (положение в России)

41. Демографическое положение России и Мурманской области

42. Экономическое положение Японии

43. Экономико-географическое положение Финляндии

44. Историчекое, экономико-географическое положение Великобритании

45. Экономико-географическое положение кн. Лихтенштейн

46. Характеристика политико-географического положения Китая

47. Социально- экономическое положени Швейцарии

48. Виды и характеристика федеральных налогов

Гамачок для купания.
Горка для купания (гамачок) для ванны 100 см служит для поддержки младенцев в ванночке. Ванночка с гамачком обеспечит комфортное принятие
349 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор для уборки Vileda "Ultramat": швабра со сборной ручкой+ведро с отжимом.
Набор предназначен для влажной уборки всех типов напольных покрытий. Швабра отжимается в специальной воронке на ведре, благодаря чему руки
2210 руб
Раздел: Швабры и наборы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение

50. Сущность и виды инфляции

51. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

52. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

53. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

54. Правовое положение Акционерного Общества
55. Виды договоров и их классификация в гражданском праве
56. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

57. Недействительность сделок. Общие положения

58. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

59. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

60. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

61. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций

62. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда

63. Обязательства: понятия и виды

64. Понятие Иска. Виды исков

Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы
Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

65. Виды договоров. Жилищные споры

66. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

67. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

68. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

69. Общественные объединения и их виды

70. Понятие государственной службы и ее виды
71. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации
72. Правовое положение российских военных баз на территории стран СНГ

73. Правовое положение иностранных граждан в России

74. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве

75. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

76. Налоги: их сущность, виды и функции

77. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

78. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

79. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

80. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

81. Понятие правонарушений и их виды

82. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе

83. Римское право. Обязательство и его виды

84. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов

85. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

86. Право: понятие, признаки, виды, функции, принципы
87. Органы государства: их признаки и виды
88. Правовые отношения: понятия, признаки, элементы, виды

89. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

90. Правоотношения: понятие, признаки и виды

91. Виды трудовых договоров

92. Материальная ответственность сторон трудового договора (контакта) и ее виды. Материальная ответственность работников и ее виды

93. Понятие и виды материальной ответственности работников

94. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

95. Экологические правонарушения в РФ: виды, ответственность

96. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Виды перевода

98. Виды графики

99. Теория и методика преподавания классического танца


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.