Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансирование инновационных проектов через сеть инновационных фондов

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

смотреть на рефераты похожие на "Финансирование инновационных проектов через сеть инновационных фондов" Київський інститут економіки, менеджменту, банківської і страхової справи Кафедра менеджменту та інвестування Курсова робота з менеджменту на тему: “Фінансування інноваційних проектів через мережу інноваційних фондів” студента 3-го курсу спеціальності “Менеджмент організацій” Побережного Євгена Віталійовича Науковий керівник: Кандидат економічних наук Жилінська Оксана Іванівна КИЇВ-1998 План Вступ . 3 Розділ І. Інноваційні фонди та основні принципи їх . діяльності . 4 Розділ ІІ. Рух грошових потоків в інноваційному процесі . 11 Розділ ІІІ. Світовий досвід фінансування інноваційних . проектів через мережу інноваційних фондів та перспективи його 18 використання в Україні. Висновки . 28 Список використаної літератури Вступ Економічна криза в Україні призвела до того, що вітчизняна наука переживає надзвичайно складні часи (бюджет Академії наук скоротився на 85% минулого рівня). Проте навіть в такий складний перехідний період до науки не можна застосувати ту ж стратегію, що й до промислових підприємств: кинути у ринковий простір і спостерігати, хто виживе. При цьому (що зараз і відбувається) буде втрачений науковий потенціал країни. В той же час неможливо зберігати збюрократизовану багатоповерхову систему управління наукою. Стратегічний напрямок науково-технічної політики на передбачувану перспективу зводиться до комплексного рішення наступних задач: - концентрація коштів і зусиль на пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки; - прискорення процесів створення, впровадження і тиражування прогресивних науково-технічних рішень; - підвищення уваги з боку наукових організацій до конкретних практичних завдань, що реально стоять перед виробництвом. Проте саме фінансовий дефіцит паралізує всі складові процесу досліджень, що неминуче відбивається на його змістовній стороні. З урахуванням всього вище викладеного досить привабливою виглядає ідея фінансування наукових досліджень та впровадження науково-технічних розробок через мережу інноваційних фондів, яка добре зарекомендувала себе як джерело фінансування інноваційних проектів в розвинених державах. Дослідження питання, наскільки прийнятною є для України така форма фінансової підтримки інноваційних процесів і є метою цієї роботи. Завдання: - вивчити основні принципи діяльності інноваційних фондів; - проаналізувати рух грошових потоків в інноваційному процесі; - дослідити світовий досвід фінансування інноваційних проектів; - визначити перспективи та можливі форми діяльності інноваційних фондів в Україні; Розділ І. Інноваційні фонди та організація їх діяльності Світовий досвід показує, що далеко не всі інноваційні ідеї втілюються в життя, а тим більше далеко не всі досягають завершення інвестиційним процесом. Причини: помилки в обгрунтуванні, недостатньо чисті результати експерименту, нестача засобів для розвитку виробництва, і, нарешті, довгі строки інноваційного процесу, які призводять до старіння новації. Все це обумовлює підвищену ризиковість інноваційних проектів, що, звичайно, має наслідком певні особливості процесу їх фінансування.

В світовій практиці існує багато різних форм фінансування інноваційних ризикових проектів. Найпростіша з них зводиться до безпосереднього перерахування коштів від інвестора до виконавця інноваційного проекту, більш складні передбачають ряд додаткових заходів з метою зниження ризику та розподілу можливих збитків між групою інвесторів. Проте, хоча й допускається прямий зв’язок між інвесторами та виконавцями, в розвинених країнах, в більшості випадків, інвестори ідуть на кооперацію, утворюючи спільний інноваційний венчурний (ризиковий) фонд, від імені якого здійснюються капіталовкладення. Світовий досвід свідчить, що впровадження досягнень НТП на конкретному виробництві реалізується на одну третину результуючого ефекту новації, інше використовується іншими підприємствами. Серед різних моделей інноваційних фондів можна виділити інноваційні фонди неприбуткового, некомерційного типу. Їх засновниками, як правило, виступають організації, які володіють коштами для проведення вкрай потрібних їм досліджень та розробок, але, не ризикуючи проводити ці дослідження власними силами, створюють за рахунок цих коштів спеціальний суспільний (осуспільнений) інноваційний фонд. Засновники фонду передають йому свої кошти з правом володіння, використання та розпорядження ними для вирішення проблем, актуальних для засновників та суспільства в цілому. Створений інноваційний фонд за рахунок цих коштів залучає до розв’язання поставлених задач широке коло спеціалістів різного профілю, стимулює їх до детального вивчення суті проблем, пошуку нетрадиційних шляхів їх вирішення, проводить конкурси серед запропонованих рішень. Фонд організовує компетентний консультативно-експертний відбір кращих з них, виділяє необхідні грошові субсидії та передає їх у розпорядження спеціалістів, що реалізують вибрані рішення. До освоєння ефектів приєднуються засновники інноваційного фонду, який надає їм право участі в реалізації найбільш вигідних для них рішень. Як показує практика, засновники, без допомоги фонду, не в змозі прийти до подібних рішень самостійно, раціонально здійснювати їх та використати весь їх корисний для суспільства потенціал. Акумулюючи грошові кошти засновників і розпоряджаючись ними незалежно від них, такі інноваційні фонди виявляються спроможними створювати і розвивати якісно нові виробничі сили науки і техніки в порівнянні з тими , якими володіють їх засновники самі по собі. Таким чином, висока соціально-економічна ефективність інноваційних фондів некомерційного, неприбуткового типу обумовлюється специфічною колективною формою власності на грошові ресурси суспільного інноваційного процесу, І перш за все - відносинами відчудження-привласнення грошей як важеля реалізації різноманітних соціальних, економічних та технологічних нововведень. Неприбуткові, некомерційні фонди охоплюють всі фази інноваційного процесу. Вони поступово і поетапно утворюються, починаючи з фундаментальних наукових проробок найважливіших суспільних проблем і закінчуючи використанням кінцевими споживачами нововведень, що практично вирішують ці проблеми. Об’єднуючи грошові кошти, які належать багатьом незалежним один від одного засновникам і користувачам, фонди застосовують стимулювання широкого кола незалежних один від одного спеціалістів різного профілю до дій, орієнтованих на вирішення поставленої проблеми.

Перша група стимулів полягає в тому, що окреслюючи перед всіма спеціалістами коло проблем, запрошуючи їх прийняти участь в розробці (при цьому гарантуючи їм турботливе та уважне ставлення до їх суб’єктивних думок та пропозицій) інноваційні фонди надають цим спеціалістам альтернативу їх рутинній буденній роботі в традиційних закладах. Ця альтернатива вирізняється розкованістю та плюралізмом думок спеціалістів, рівноправністю і свободою їх спілкування і, як наслідок, взаємним збагаченням професійними знаннями при комплексній і компетентній консультативно-експертній розробці великої кількості конкретних пропозицій, а також демократичним характером вибору і прийняття відповідальних рішень. Другу групу стимулів представляють грошові субсидії, що присуджуються фондами кращим проблемно-цільовим проектам. Розмір субсидій вимірюється вартістю їх реалізації, а сама субсидія видається в повне, незалежне від фондів, їх засновників та ні від кого взагалі, розпорядження авторів і безпосередніх виконавців проектів. Виконавцям також надається право привласнення коштів, що заощаджуються ними за рахунок раціонального використання при високоякісному виконання проектів. Третю групу стимулів, що застосовують інноваційні фонди, складають гарантії на відрахування долі прибутку авторам та виконавцям проблемно- цільових проектів і програм, коли їх результати починають використовуватись у промисловості та приносити великі доходи їм та масовим споживачам нової наукомісткої продукції. Можливість отримання долі прибутку спонукає спеціалістів піклуватись про максимілізацію всього прибутку, який промисловим підприємствам забезпечують відповідні проблемно орієнтовані проекти. Інноваційні фонди комерційного типу, як правило, мають статус обмеженого фінансового партнерства. Його учасники (починаючи приватними особами і закінчуючи великими корпораціями) отримують прибутки і несуть збитки пропорційно первісно внесеному капіталу. Кошти з таких фондів можуть виділятися як на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів, так і безповоротно. Основою для виділення коштів, як правило є конкурс. Виконавцями проекту можуть бути як венчурні (ризикові) малі або середні фірми, так і спеціально створені колективи спеціалістів. Рішення про надання кредиту часто базується на висновку аудиторської фірми щодо конкурентоспроможності та ефективності запропонованого до фінансування проекту. У випадку провалу проекту, що реалізується, або окремих його складових, можуть прийматись наступні міри. Колектив, який отримав кредит, повертає його з врахуванням індексації, не дивлячись на неможливість продажу роботи, яка виконувалась по договору. Підприємство, не спроможне повернути гроші та заплатити за користуванням кредитом, на підставі висновку аудиторської фірми оголошується банкротом з усіма наслідками, а саме - зміна керівництва та розгляд питання про його перепрофілювання. По відношенню до колективу експертів, які рекомендували до фінансування проект, що не отримав закінчення з їхньої вини, надалі повинна діяти заборона на участь в підготовці експертних проектів. Реалізація цього заходу можлива через обов’язкову розсилку інноваційним фондом аудиторським фірмам, які мають ліцензію на аудит, переліку експертів, що працюють над таким проектом.

Был заместителем Жореса Алферова и организатором инновационно-технологического центра «Светлана», работавшего в оптоэлектронном кластере (создавал венчурные фирмы и технопарки). В 1991-1992 годах работал в Центре перспективных технологий и разработок, вице-президентом; с 1992 года — в Региональном фонде научно-технического развития Санкт-Петербурга (РФНТР) генеральным директором. По инициативе фонда, по некоторой информации, был создан первый в России инновационный технологический центр. 29 ноября 2001 года был назначен заместителем министра промышленности, науки и технологий РФ (Илья Клебанов). В июне 2002 года был назначен первым заместителем министра промышленности, науки и технологий РФ. С октября 2003 года — и.о. министра промышленности, науки и технологий. 9 марта 2004 года был назначен на пост министра образования и науки в Кабинете М.Фрадкова. C 2001 года — председатель Научного Совета Фонда «Центр стратегических разработок „Северо-Запад“, руководитель проекта „Институты развития инновационной экономики“

1. Инновационная деятельность и проблемы ее финансирования: к вопросу использования венчурного капитала

2. Анализ привлекательности инвестиционного проекта на примере проекта строительства и последующей продажи жилого дома

3. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

4. Финансирование инновационной деятельности

5. Источники финансирования инвестиционного проекта

6. Разработка схемы финансирования инвестиционного проекта на примере сети салонов сотовой связи "Мобильный век"
7. Экономическая сущность инвестиционного проекта, стадии его реализации, организация финансирования
8. Финансирование инновационной деятельности ОАО "НКНХ"

9. Инновационный проект по организационной структуре управления в фирме Мебель

10. Разработка и обоснование реализации инновационного проекта по оказанию сбытовых услуг ЗАО “Ольвира”

11. Технология проектов - инновационное направление в подготовке специалистов среднего звена

12. Инновационный проект

13. Особенности бизнес-плана инновационного проекта

14. Инновационый проект

15. Инновационные проекты

16. Инновационный проект трудоустройства

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

17. Обоснование и оценка эффективности инновационного проекта

18. Инновационный проект ночного клуба "Баскунчак"

19. Бизнес-план инновационного проекта (производство кирпича)

20. Инновационный проект по организации производства металлопластиковых ограждающих конструкций на примере ООО "Финанс-проект"

21. Методы оценки инновационного проекта

22. Обоснование целесообразности внедрения инновационного проекта по производству нового прибора "Биотест"
23. Разработка инновационного проекта "Книжный магазин готической литературы"
24. Разработка инновационного проекта развития предприятия

25. Управление инновационными проектами

26. Управление инновационными проектами

27. Инновационные проекты

28. Оценка экономической эффективности инновационного проекта

29. Приоритетные инновационные проекты

30. Развитие методов экспертизы инновационных проектов и решений

31. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

32. Финансирование из бюджета жилищно-коммунального хозяйства

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

33. Финансирование футбольной индустрии

34. Учёт, финансирование и кредитование

35. Учет кредитов, займов и средств целевого финансирования

36. Финансирование с ЕБРР

37. Источники финансирования учреждений культуры и культурных программ. Технология планирования.

38. Источники финансирования коммерческого предприятия
39. Разработка оптимальной программы организации инвестирования и финансирования создания малого предприятия по производству прецизионных профилей из цветных металлов
40. Финансирование с помощью краткосрочного долга

41. Проблемы реализации инвестиционного потенциала российских предприятий. Роль банков в привлечении инвестиций и финансировании промышленного производства

42. Основы финансирования предприятия

43. Финансирование новых предприятий

44. Финансирование учебных заведений

45. Договор финансирования под уступку денежного требования.

46. Оптимизация источников финансирования приобретения полиграфического оборудования

47. Способы финансирования дефицита бюджета

48. Финансирование предпринимательства в РФ

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке

49. Оценка потребности в банковском кредите для финансирования текущих расходов в системе финансового менеджмента предприятия

50. Типы проектного финансирования. Простой инвестиционный кредит, его оценка

51. Финансирование капитальных вложений

52. Источники финансирования (финансовые инструменты)

53. Финансирование железнодорожного транспорта на примере Тюменского отделения дороги

54. Благотворительные фонды: возможный источник финансирования
55. Финансирование под уступку денежного требования (Факторинг)
56. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда

57. Договор финансирования под уступку денежного требования

58. Экзаменационные вопросы по курсу "Международное финансирование" укр

59. Управление финансированием активов организации

60. Финансирование инвестиций в инфраструктуру рекреационного комплекса

61. Облигационный механизм финансирования инвестиций в корпоративном секторе российской экономики

62. Финансирование страхования

63. Гибкое финансирование текущей деятельности компании

64. Организация и финансирование жилищного ипотечного кредитования в России

Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Падающая башня с фантами. Бам-бум".
Настольная игра. Башня типа «Дженга» с заданиями на каждом третьем брусочке Отличия. Падающая башня стала еще более азартной и
529 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Русское лото".
В набор входит: карточки, бочонки, жетоны, мешок и инструкция. Материал бочонков: древопласт.
363 руб
Раздел: Лото

65. Финансирование информационно-консультационной службы с сельском хозяйстве

66. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг)

67. Отмывание денег и финансирование терроризма

68. Деятельность библиотек по управлению и финансированию библиотечного фонда

69. Финансирование культуры в Италии

70. Финансирование Госфильмфонда Российской Федерации
71. Финансирование здравоохранения
72. Источники и формы финансирования инноваций

73. Управление имуществом предприятия и источниками его финансирования

74. Финансирование политических партий России и Беларуси

75. Анализ финансирования бюджетного учреждения здравоохранения

76. Банковский кредит в финансировании деятельности предприятия

77. Бюджетное финансирование бюджетных учреждений

78. Бюджетное финансирование сельскохозяйственного производства

79. Бюджетный дефицит и государственный долг, проблемы финансирования бюджетного дефицита

80. Инвестиции и их финансирование

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

81. Источники финансирования инвестиций

82. Источники финансирования хозяйственной деятельности предприятия

83. Лизинг как способ улучшения финансирования предприятия

84. Нетрадиционные источники финансирования: лизинг, франчайзинг, факторинг

85. Организация финансирования опытно-конструкторских и научно-исследовательских разработок

86. Особенности бюджетного финансирования
87. Особенности планирования и финансирования расходов бюджета на образование
88. Особенности финансирования бюджетных учреждений

89. Проблемы финансирования деятельности бюджетных учреждений на примере МОУ "Лицей №6"

90. Разработка мероприятий по улучшению финансирования деятельности дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на примере дошкольного образовательного учреждения №29 г.Чайковский

91. Сметно-бюджетное финансирование

92. Способы и источники финансирования деятельности предприятий

93. Традиционные и новые способы краткосрочного финансирования

94. Управление финансированием на предприятии

95. Финансирование бюджетного дефицита в развивающихся странах

96. Финансирование в Российской Федерации

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. Финансирование зрелищных учреждений

98. Финансирование и совершенствование системы образования Российской Федерации

99. Финансирование медицинских учреждений в условиях бюджетно-страховой модели функционирования здравоохранения

100. Финансирование образования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.