Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Конкурентоспроможність національної економіки

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

УКООПСПІЛКА Полтавський університет споживчої кооперації України Конкурентоспроможность національної економіки Виконала: студентка групи БС -32 Якименко Галина Полтава 2009 Зміст Вступ 1.Конкурентоспроможності національної економіки: основні підходи та методики 2.Міжнародна конкурентоспроможності країни Висновок Використана література Вступ У сучасній світовій економічній системі значно посилилась дія тих факторів, які ведуть до інтенсифікації міжнародної конкуренції та глобалізації виробництва. Протягом останніх років значні розбіжності, які існували між країнами до середини XX ст., почали поступово зменшуватися. Основними причинами вважають: посилення подібності інфраструктури; поширення сучасних технологій, каналів розподілу, принципів маркетингу як довгострокової тенденції; збільшення кількості продуктів та торговельних найменувань, доступних у різних частинах світу, що є прикладом збільшення подібності потреб у споживачів у різних країнах. Великі мережі роздрібної торгівлі, телереклама, кредитні картки — ось деякі приклади феноменів, які швидко стали універсальними. 1.Конкурентоспроможності національної економіки: основні підходи та методики Конкурентоспроможність національної економіки — це вирішальний критерій її розвитку. Його слід враховувати при вирішенні проблем лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків і рівня відкритості економіки. Головне завдання, яке повинна виконати держава щодо своїх товаровиробників і споживачів — якнайшвидше створити передумови для конкурентного середовища. Без справжньої конкуренції на внутрішньому ринку не можна забезпечити ефективний вихід на міжнародну арену. Економічна наука вважається наукою про рідкісність ресурсів. Споживачі конкурують за якісний та дешевий товар, а виробники — за споживачів, які здатні оплатити високі ціни, або за ресурси. В цьому розумінні економічна наука може також вважатися наукою про конкуренцію. Конкуренція може бути визначена як ситуація, в якій дві чи більше сторін вступають у конфлікт через те, що їхні цілі повністю або частково взаємови-ключають одна одну. Одна з форм конкуренції — коли цілі суб'єктів подібні, але взаємовиключні (тобто коли обидві сторони намагаються продати чи придбати однаковий продукт). Однак конкуренція також буде мати місце, коли цілі суб'єктів не є подібними, але взаємовиключні (коли одна сторона намагається придбати продукт якомога дешевше, а інша — продати дорожче). Конкуренція є не другорядним нюансом, а мотором економічного зростання як для економіки, так і для окремої фірми. На мікрорівні конкуренція — це сила, яка стимулює компанії до пошуку нових шляхів досягнення менших витрат виробництва, або отримання більшого випуску при таких самих витратах. На макрорівні конкуренція забезпечує лише компанії, які найкраще виживають в умовах постійної боротьби та удосконалення використання ресурсів. Для окремої компанії конкуренція та конкурентоспроможність є суттєво необхідними для виживання та досягнення цілей компанії. У сучасній світовій економічній системі значно посилилась дія тих факторів, які ведуть до інтенсифікації міжнародної конкуренції та глобалізації виробництва.

Протягом останніх років значні розбіжності, які існували між країнами до середини XX ст., почали поступово зменшуватися. Основними причинами вважають: посилення подібності інфраструктури; поширення сучасних технологій, каналів розподілу, принципів маркетингу як довгострокової тенденції; збільшення кількості продуктів та торговельних найменувань, доступних у різних частинах світу, що є прикладом збільшення подібності потреб у споживачів у різних країнах. Великі мережі роздрібної торгівлі, телереклама, кредитні картки — ось деякі приклади феноменів, які швидко стали універсальними. Крім того, національні ринки капіталу інтегруються у глобальний ринок капіталу, який характеризується надмірними потоками фондів між країнами. Глобалізація фінансового ринку посилила короткострокові коливання обмінних курсів поруч з посиленням дії тих сил, які ведуть до вирівнювання вартості капіталу між країнами. Прискорення швидкості проведення операцій та їх обсяги на глобальному ринку капіталу призвели до того, що уряди різних країн вже не можуть значно впливати на обмінний курс національної валюти, їх спроби захистити національну валюту стають все менш ефективними. У той же час успішні двосторонні та багатосторонні домовленості зменшили рівень тарифних ставок міжнародної торгівлі після Другої світової війни. Такі регіональні економічні угоди були створені для полегшення торговельних та інших відносин між країнами, що свідчить про зменшення торговельних бар'єрів між ними. 2.Міжнародна конкурентоспроможності країни Потенціал соціально-економічної системи — поняття відносне і вимірюється для країни в регіональному розрізі за багатовимірним динамічним критерієм, який інтегрує природно-ресурсні, економічні, соціальні, політичні та інші чинники. Потенціал системи — це її здатність досягти поставленої мети за наявних ресурсів і умов їх використання, тобто це рівень ефективності використання обмежених ресурсів. З таких позицій і слід розглядати експортний потенціал. Його визначають як обсяг благ, які національна економіка може виробити та реалізувати за своїми межами. Експортний потенціал країни — це також здатність національної економіки відтворювати свої конкурентні переваги на світогосподарській арені. Досвід розвинених країн свідчить, що соціально-економічна система здатна відтворювати в значних масштабах сталі конкурентні переваги. У розвинених країнах необхідність підтримання значної конкурентоспроможності покликала до життя новий тип господарського розвитку, при якому відносна рівновага галузевих і технологічних структур змінилася на постійну, динамічно послідовну реструктуризацію господарства. При цьому слід враховувати істотне скорочення життєвого циклу продуктів і технологій, іноді розвинені країни роблять це свідомо: ледь застарілу технологію передають іншим державам, а в себе розвивають нову. Це забезпечує відтворення конкурентних переваг на світогосподарській арені. Зовнішньоекономічна політика має спиратися на такі принципи: національне економічне процвітання ґрунтується на високому рівні продуктивності праці; у галузях конкурують фірми, а не країни; національна конкурентна перевага має відносний характер; динаміка оновлення забезпечує сталі конкурентні переваги, а не короткостроковий виграш на рівні зниження витрат; конкурентні переваги в галузях промисловості створюються впродовж десятиріч або більш тривалого строку; країни досягають переваг завдяки наявним відмінностям, а не схожості.

Експортна орієнтація економіки та лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків потребують визначення існуючих і потенціальних переваг українських товаровиробників. Україна має всі можливості значно збільшити експорт продукції хімічної та нафтохімічної промисловості: аміаку, гідрооксиду магнію, натрію, оксидів металів, казеїну, ефіру, кислот, силікатів, карбідів, пороху та вибухових речовин, фарбувальних речовин тощо. Найважливішими завданнями державної політики у цьому напрямі є такі: всебічне забезпечення сприятливих умов для виходу України на світові ринки, підтримка вітчизняних експортерів, розробників імпортозамінюючих товарів і виробників конкурентоспроможної продукції; створення ефективної банківської та гнучкої кредитної систем, гарантування прав власників валютних коштів та їх вільного (в межах закону) використання Економічна політика держави ґрунтується на проведенні державними інститутами генеральної лінії стратегічного і тактичного розвитку економічного укладу, вироблення комплексу дій і системи заходів у галузі управління економікою, надання визначеного напряму розвитку економічних процесів у відповідності із цілями, завданнями та інтересами країни. Вона базується на теоретичних і методологічних засадах економічної теорії і включає структурну, інвестиційну, фінансово-кредитну, соціальну, зовнішньоекономічну, науково-технічну, податкову, бюджетну політику тощо. Державне управління розглядається як стабілізаційний вплив, що вносить свідомий, планомірний елемент у стихію суспільного життя, механізм координації окремих політик у загальній структурі і системі державно-політичного та правового механізмів управління, у політичній системі. Управління має на меті створення умов для всебічної збалансованості виробництва і його нормального функціонування, усунення усіляких перекосів, диспропорцій і дисбалансів, підтримання конкурентоспроможності, здійснення впливу на загальний рівень ділової активності, контролю або заборони на товари, які шкідливі для людини (наркотики, порнографія), захисту людей від дії інших людей, внаслідок чого виникає забруднення атмосфери, землі, води. Державне регулювання економіки реалізується в різних формах. Залежно від строкової розмовності розрізняють довгострокове й короткострокове регулювання. Довгострокове регулювання обумовлене необхідністю досягнення стратегічних цілей. В його системі головне місце займає цілеспрямований вплив на обсяг і структуру інвестицій, рівень заощаджень в економіці. Головне завдання довгострокового регулювання полягає в проведенні структурних зрушень в економіці, розвитку наукоємних виробництв, піднятті відсталих в економічному відношенні районів. Короткострокове регулювання - це насамперед антициклічне регулювання, основою якого є вплив на сукупний попит (величину споживчих та інвестиційних витрат). У межах цієї форми застосовується антиінфляційне регулювання, яке реалізується переважно через політику доходів (контроль над заробітною платою та цінами, обмеження темпів зростання грошової маси). Висновок: Наближення економіки України до світових та європейських господарських процесів детермінує необхідність подальшого поглиблення ринкових реформ, здійснення широкомасштабних структурних перетворень, прискорення інституційних змін, відчутного скорочення тіньового сектору.

При цьому головним елементом, який поднував особистсть з людством, вн вважав нацю. Наця, у свтогляд Лста, це дансть, розвиток людства в цлому можна осягнути  зрозумти лише через розвиток нацй. Будучи палким прихильником обднання Нмеччини, перетворення  на могутню вропейську державу, а також вдродження дино нмецько нац, Лст вважав головними передумовами досягнення ц мети прискорене формування нацонально ндустр (в ширшому план модернзаця), економчне й полтичне обднання Нмеччини, захист нацонально промисловост (на початку  розвитку) вд конкуренц розвинутших економк нших нацй, активне втручання держави у справи нацонально економки, державну пдтримку сфер, як вн вважав продуктивними (освта, наука, охорона здоровя тощо). Схема Лста, вважа дослдник його творчост Ганс Герх[278], це програма перетворення нацональнокультурно спльноти (якою були на той час нмц) на полтичну нацю. Нацоналзм в його полтикоекономчних аспектах перетворився на доктрину модернзац, яка була застосована для успшного переходу в модерне суспльство. Уже в XIX ст. можна знайти приклади вдалого застосування нацоналстично доктрини модернзац: йдеться, передусм, про Нмеччину та про реформи Мейдз в Япон

1. Економічний потенціал національної економіки

2. Інституційні чинники розвитку національної економіки

3. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

4. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

5. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

6. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах
7. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки
8. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

9. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

10. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

11. Національна політика СРСР в роки перебудови

12. Українська національна революція 1649-1657рр

13. Валовий національний продукт

14. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

15. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

16. Національне багатство, прибуток

Пенал-тубус "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры

17. Система національних розрахунків

18. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

19. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

20. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

21. Генеза української національної мови

22. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини
23. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці
24. Національна депозитарна система в Україні

25. Національний банк України

26. Національний Банк України

27. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

28. Функції Національного банку України

29. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

30. Регіональна економіка промисловості України

31. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

32. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Національне та міжнародне право

34. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

35. Поняття національного доходу та його використання

36. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

37. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

38. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
39. Історія економіки Німеччини
40. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

41. Національне відродження Чехії

42. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

43. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

44. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

45. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

46. Основні етапи українського національного відродження

47. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

48. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

50. Українське національне відродження ХІХ ст.

51. Український національний рух напередодні Першої світової війни

52. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

53. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

54. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю
55. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського
56. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

57. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

58. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

59. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

60. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

61. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

62. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

63. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

64. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

65. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

66. Національні моделі корпоративного управління

67. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

68. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

69. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

70. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
71. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"
72. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

73. Національний розвиток у контексті демократії

74. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

75. Іслам і буддизм. Національні релігії

76. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

77. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

78. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

79. Національні системи класифікації готелів

80. Філософія економіки

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

81. Національна депозитарна система

82. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

83. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

84. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

85. Вплив тіньової економіки на оподаткування

86. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика
87. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери
88. Державне регулювання економіки

89. Державне регулювання економіки

90. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

91. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

92. Конкурентоспроможність товару

93. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

94. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

95. Національне відтворення

96. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Основи економіки підприємства

98. Основи ринкової економіки

99. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.