Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютеры и периферийные устройства Компьютеры и периферийные устройства

Діагностичні параметри датчиків та виконавчих пристроїв

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Процес діагностування периферійних пристроїв системи керування (датчиків та виконавчих пристроїв) полягає у порівнянні значень діагностичних параметрів, що вимірюються на їхніх виводах, з паспортними (довідковими) даними. Перевірка параметрів елементів системи виконується в їх робочому (підключеному) стані на борту автомобіля, або в знятому (відключеному) з автомобіля стані. В першому випадку встановлюється факт наявності несправності елемента, в другому – підтверджується діагноз та локалізується місце пошкодження (Табл. 1). Таблиця 1 Програмні втручання системи самодіагностики при виникненні несправностей Несправності в колах датчиків Операції резервування ССД ДД – обриви та замикання сигнального проводу ЕБК переводить ДВЗ на аварійний режим з безпечними кутами запалювання ДТОР – обриви та замикання сигнального проводу ЕБК заміщує сигнал датчика на сигнал, який підраховується за часом роботи ДВЗ. Інформація про сигнал зберігається у пам`яті ЕБК ДМВП – обриви та замикання сигнального проводу або провідників живлення ЕБК заміщує сигнал датчика на сигнал, що формується на основі сигналів ДПКВ та ДПДЗ ДПДЗ – обриви та замикання сигнального проводу, тривала нерухомість датчика (роз`єднання приводу датчика) ЕБК заміщує сигнал датчика на сигнал, що формується на основі сигналів ДПКВ та ДМВП ДПКВ – обриви та замикання сигнальних проводів, порушення екраніровки проводів (кількість імпульсів на оборот колінчастого валу перевищує 58) ЕБК зупиняє двигун або переводить його на фіксовану частоту обертання ДША – обриви та замикання сигнального проводу або провідників живлення ЕБК ігнорує сигнал датчика та повідомляє водія (лампа СЕ) без зупинки двигуна Дамо характеристику датчиків системи Mo ro ic за класифікаційними ознаками та визначимо їх параметри, які приймаються за діагностичні. Датчик положення колінчастого валу (ДПКВ) індукційного типу, активізується за рахунок обертання зубчастого вимірювального (задаючого) диска. Вимірювальний диск з магнітопровідного матеріалу конструктивно поєднаний зі шківом приводу генератора. Датчик встановлено на кришці масляного насоса на відстані D=1± 0,2 мм від зубців диска. Зубчастий поділ складає шість градусів (60 зубців), два зубці відсутні. Така конструкція диска дозволяє отримати на виході датчика 58 імпульсів знакозмінної напруги на один оберт колінчастого валу (сигнал кутового положення) та зареєструвати подвійний період сигналу при проходженні зони диска з відсутніми зубцями (синхронізуючий сигнал початку відліку). Таким чином ДПКВ утворює два інформаційні сигнали (рис. 1,а). Частота та амплітуда імпульсів сигналу датчика пропорційні частоті обертання колінчастого валу та в швидкісному діапазон6і двигуна =600 – 6000 хв-1 відповідно дорівнюють f=30 – 300 Гц, U=0,6 – 6,0 В. Опір обмотки датчика у відключеному стані складає R=550 – 750 Ом. Сигнальні проводи підключення диференційного виходу датчика до ЕБК – екрановані з метою захищення від зовнішніх електромагнітних перешкод. У деяких системах керування в якості ДПКВ застосовуються оптичні (фотоелектричні) датчики або датчики на базі цифрових мікросхем Холла.

Датчик детонації (ДД) – п’єзоелектричний (безпосереднього перетворення), встановлений у верхній частині блоку циліндрів. При вібраціях двигуна датчик генерує сигнал (рис. 1, б), рівень напруги якого підвищується під час детонаційних процесів. Перевірка датчика виконується за допомогою осцилографа або вольтметра змінного струму. Напруга, яка вимірюється вольтметром на виводі датчика відносно корпуса, має складати UC=1 – 3 В при наявності детонації або її імітації (постукати металевим інструментом по блоку циліндрів). Амплітудні значення напруги сигналу (при вимірюваннях осцилографом) не повинні перевищувати UC &l ; 10 В при детонаційних процесах і складати не менш як UC &g ; 1 В при нормальній роботі двигуна. У пасивному режимі (стані) опір датчика складає RД=3300 – 4500 Ом. а б Рис.1. Осцилограми напруг сигналів датчиків: а – положення колінчастого валу; б – детонації Датчик концентрації кисню (ДКК) електрохімічного принципу дії (хімічне джерело струму) застосовується у системах упорскування зі зворотним зв’язком. Датчик встановлюється на прийомній трубі глушника, може мати вмонтований підігрівач для активізації електрохімічної реакції. Сигнал датчика параметрується рівнем напруги на його виході, який залежить від парціального тиску кисню у відпрацьованих газах. Коли ДВЗ працює на збагаченій суміші (α &l ; 1) на виході датчика утворюється напруга високого рівня U= 0,7 – 1,0 В. При переході на збіднену суміш (α &g ; 1), коли парціальний тиск кисню підвищується, вихідна напруга датчика значно зменшується U = 0,05 – 0,1 В. Така різка зміна рівня напруги (рис. 2) дозволяє реєструвати стахіометричний склад суміші. У деяких системах керування можуть застосовуватися ДКК хіміко-резистивний або термоелектричного принципу дії. Перевірка датчика виконується на борту автомобіля при працюючому двигуні, або за допомогою тестерів λ-характеристик. Опір нагрівального елементу датчика у холодному стані складає R = 14 – 32 Ом. Рис.2. Перехідна характеристика датчика концентрації кисню Датчик масової витрати повітря (ДМВП) – термоанемометричний (не прямого перетворення), мембранного типу з аналоговим вихідним сигналом. Розташований між повітряним фільтром і шлангом впускної труби. Датчик містить терморезистори і нагрівальний елемент, які створюють вимірювальний міст та диференційний підсилювач напруги розбалансу моста. Підключення датчика здійснюється за допомогою п’ятививідного рознімання (рис. 3), на виводах якого вимірюються такі параметри: вивід 1 – незадіяний; вивід 2 – напруга бортової мережі UБ=10,2 – 14,6 В для живлення нагрівача; вивід 3 – маса; вивід 4 – напруга живлення вимірювальної частини датчика UД = 9,0 В (забезпечується стабілізатором ЕБК); вивід 5 – вихідна напруга сигналу датчика UС =0,9 – 1,1 В (при непрацюючому ДВЗ). Модуль запалювання А – сигнал запалювання 1, 4-го циліндрів (Uc = 1.4В) В – сигнал запалювання 2, 3-го циліндрів С – маса (загальний «–») D – напруга живлення (U = 12В) Датчик масової витрати повітря 1 – нездійснений (резерв) 2 – напруга живлення (U = 12В) 3 – маса (загальний «–») 4 – напруга живлення датчиків (U =  5 В) 5 – вихідний сигнал датчика Uc Діагностичне рознімання А – маса (загальний «–») В – коло L-канала діагностики G – сигнал ввімкнення паливного насоса М – коло К-канала діагностики Кроковий двигун РНХ А – сигнал низького рівня першої обмотки В – сигнал високого рівня першої обмотки С – сигнал низького рівня другої обмотки D – сигнал високого рівня другої обмотки Датчик швидкості автомобіля 1 – напруга живлення (U = 12 В) 2 – вихідний сигнал датчика 3 – маса (загальний «–») Рис.3

. Цокольовка та призначення виводів електричних рознімань елементів системи керування ДВЗ Слід зауважити, що напруга UС формується диференційним способом від напруги на виході підсилювача датчика та опорної напруги ЕБК. Тому при відключенні виводу 5 від датчика на проводі вимірюється опорна напруга UО = 5,0 В. У «холодному» стані ДМВП можна продіагностувати за допомогою карти опорів (табл. 2). Таблиця 2 Карта опорів датчика масової витрати повітря типу РВТ-GF 30 фірми BOSCH Електричне коло Вимірювання між виводами Значення опору, Ом Нагрівальний елемент R2,3 = R3,2 4.5 ∙103 Вихід підсилювача R3,5 = R5,3 R4,5 = R5,4 2.4∙103 &i fi ; Живлення вимірювальної частини R3,4 R4,3 14∙106 &i fi ; В системах Mo ro ic можуть застосовуватися термоанемометричні масметри з платиновим чутливим елементом, які формують аналоговий (зміню ється рівень напруги) або імпульсний (змінюється частота імпульсів фіксованої амплітуди) вихідний сигнал. В менш досконалих системах керування замість масметрів використовуються потенціометричні витратоміри повітря з повітряною заслінкою або електродинамічні (тахометричні) витратоміри лопатного (турбінного) типу. В перспективних системах застосовуються вихрові інфрачервоні масметри повітря. Датчик температури охолоджуючої рідини (ДТОР) виконаний на базі термістора з від’ємним температурним коефіцієнтом опору (безпосереднього перетворення); встановлений у випускному патрубці на голівці циліндрів. Живлення датчика здійснюється від стабілізатора напруги. ЕБК (UО = 5,0 В) через обмежуючий резистор. Таким чином, опір датчика є вимірювальним плечем подільника напруги, на якому формується напруга вихідного сигналу UС = 0,4 – 4,9 В залежно від температури двигуна. В знятому стані датчик перевіряється за температурною характеристикою (табл.3). В більш складних системах керування додатково використовуються термісторні датчики температури повітря, палива, мастила, відпрацьованих газів. Діагностичні параметри таких датчиків аналогічні параметрам ДТОР. Датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ) потенціметричний (безпосереднього перетворення) поворотного типу, встановлений збоку на дросельному патрубці, механічно пов’язаний з віссю дросельної заслінки. Датчик підключається через трьохвивідне рознімання. Таблиця 3 Температурна характеристика ДТОР Температура 0С Опір, Ом Температура 0С Опір, Ом Температура 0С Опір, Ом Температура 0С Опір, Ом 100 177 45 1188 15 4450 -15 21450 90 241 40 1459 10 5670 -20 28680 80 332 35 1802 5 7280 -30 52700 70 467 30 2238 0 9420 -40 100700 60 667 25 2796 -4 12300 50 973 20 3520 -10 16180 До виводу «А» підводиться напруга живлення датчиків UC = 5 В, до виводу «В» підключається маса, з виводу «С» знімається напруга сигналу UC = 0,3 – 4,6 В. Граничні значення напруги відповідають зачиненому (0% відкриття) і повністю відчиненому (100% відкриття) стану дросельної заслінки. Опір датчика між крайніми виводами «А» і «В» у відключеному стані дорівнює RАВ =2 кОм, а між виводами «В» і «С» змінюється у діапазоні RВС =0,7 – 1,4 кОм. В деяких системах керування ДВЗ застосовуються ДПДЗ оптоелектронного типу з кодуючим диском.

Несмотря на замену всего радиоблока, замену неработающего датчика КБВ, из-за которого над нами посмеивался Гришин, ремонт «Енисея», умудрившегося уже после всех испытаний получить «минус на корпусе», к утру провели стыковку космического аппарата с ракетой. Монтажники Синеколодецкого работали артистически, балансируя на фермах установщика и блоках ракеты, по оценке Гришина, «как в цирке». В 9 утра все, кто работал ночью, позавтракали и отправились вздремнуть, чтобы по четырехчасовой готовности быть на стартовой поции. Пуск прошел в установленное время — 18 часов 06 минут 42 секунды. Я находился на ИПе рядом с размещенными в кузовах автомашин приемными станциями «Тралов». За пультами теперь уже привычно сидели военные операторы, а за параметрами на экранах электронных трубок следили наши профессионалы — телеметристы Голунский, Воршев и Семагин. Инженеры ОКБ МЭИ Попов и Новиков со своими помощниками тоже дежурили у станций, готовые за секунды заменить любой барахлящий блок и прийти на помощь военным операторам. С расстояния в 800 метров при дневном свете почти не видно вспышки зажигания двигателей ракеты

1. Діагностичне і прогностичне значення та лікування запально-деструктивних змін слизової оболонки гастродуоденальної зони хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки після антигелікобактерної терапії

2. Механізми повороту та ходовий пристрій одноковшових екскаваторів з гідроприводом

3. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

4. Моделювання процесу надходжень до СОП повідомлень від датчиків і вимірювальних пристроїв

5. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI

6. Налагодження пристроїв релейного захисту та автоматики
7. Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища
8. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

9. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

10. Пристрій для вимірювання температури та артеріального тиску

11. Фізичні основи, принцип дії та параметри фотоелектронних приладів

12. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

13. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

14. Полная история танков мира

15. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

16. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

17. Цивільний та арбітражний процес

18. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

19. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

20. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

21. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

22. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)
23. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?
24. Изучение взаимно влияющих друг на друга математических параметров

25. Лечение вестибулярных шванном: Общие параметры

26. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

27. Температурные датчики

28. Структура и формирование исходных данных, необходимых для расчета параметров технологических схем

29. Измерение параметров лазеров

30. Анализ процесса формообразования и расчет параметров режимов резания

31. Шахта "Интинская". Расчеты параметров устойчивости пород и крепления выработки

32. Расчёт параметров режима, элементов сварочного контура и трансформатора машины для контактной точечной сварки

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

33. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

34. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

35. Измерение параметров АЦП

36. Основные типы датчиков и их назначение

37. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

38. Исследование взаимосвязи электрофизических параметров кремния полученного методом карботермического восстановления от технологии его получения
39. Моделирование дискретной случайной величины и исследование ее параметров
40. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

41. Определение времени жизни носителей в высокоомном кремнии. Влияние времени жизни на параметры высоковольтных приборов на кремнии

42. Основные параметры, характеризующие состояние рабочего тела

43. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

44. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

45. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

46. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

47. Основные экономические параметры строительного предприятия

48. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское

49. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

50. Задача квадратичного программирования с параметром в правых частях ограничений и ее применение при формировании портфеля ценных бумаг

51. Нахождение параметров модели

52. Міський бюджет: пріоритети та механізми

53. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

54. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
55. Життя та діяльність митрополита Петра Могили
56. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

57. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

58. Постмодернізм та українська історична наука

59. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

60. Перша та Друга Малоросійські Колегії

61. Декабристський рух та його поширення на Україні

62. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

63. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

64. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

65. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

66. Периферійні пристрої

67. Повесть о любви Херея и Каллирои (Та peri Chairean kai Kalliroen)

68. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

69. Рибні блюда Китаю (морепродукти: риба, краби, креветки та інше). Оформлення і подача блюд

70. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
71. Звичаї та обряди на Україні
72. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

73. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

74. Параметры социолингвистики

75. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

76. Похідна та її застосування

77. Уравнения с параметрами

78. Что такое остеохондроз и в чем таится опасность?

79. Сестринська етика та деонтологiя

80. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мягкая игрушка "Груффало".
Ой, мама, это груффало! Оно меня понюфало! Как этот страшный зверь сумел сюда попасть? Какие острые клыки, чудовищная пасть! Ножищи как
865 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Аналіз та удосконалення оперативного управління

82. Лідерство, вплив та влада

83. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

84. Процес управління та його основні стадії

85. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

86. Сутність та зміст сучасного менеджменту
87. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
88. Информационные параметры сигналов

89. Параметры «черных дыр» и природа «темной материи» в двоичной модели распределения плотности вещества

90. Новые параметры военной безопасности

91. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

92. Соціал-демократична концепція держави та влади

93. Параметры христианской политики

94. Поняття, форма та функції Конституції України

95. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

96. Особенности работы терапевтических групп в традиции ТА

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

97. Разработка аппаратной части систем измерения скалярных параметров СВЧ устройств на базе современных микроконтроллеров

98. Сравнительный Анализ Конструкций и Характеристик Датчиков Давления

99. Расчет параметров ступенчатого p-n перехода


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.