Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Дипломна робота на тему: «Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці» Вступ Проблема вивчення психологічних особливостей спілкування в підлітковому віці обумовлена рядом важливих обставин. Перш за все, вона визначається особливостями самого підліткового віку, який описується психологами як найскладніший етап розвитку організму та психіки дитини. Інтенсифікація навчання в школі, великий обсяг домашніх завдань, телебачення, комп'ютер створюють дефіцит спілкування підлітка з ровесниками та дорослими. Підліток, входячи в ілюзорний світ, спілкується з машиною, реакцію якої можна передбачити завжди, відходить від реалій життя. Дуже часто спілкування з комп'ютером, який не образить і не образиться, замінює спочатку спілкування з ровесниками, а пізніше – з іншими людьми взагалі. Важливою обставиною є те, що в умовах нестабільності суспільства виникає багато неблагополучних, конфліктних сімей, в яких підліток не може достатньо реалізувати свою потребу у спілкуванні, отримати відповіді на численні запитання, які його цікавлять. Внаслідок цього, він зневірюється у можливості існування дружніх і довірливих стосунків між людьми, передчасно розчаровується у людських взаєминах. Нереалізована потреба у спілкуванні спонукає підлітка до пошуку нових знайомих, які, як їм здається, у всьому зрозуміють, розрадять, допоможуть, але які, на жаль, не завжди є гідним зразком для наслідування. Проблема психологічних особливостей спілкування в підлітковому віці знайшла своє відображення у роботах психологів Бодальова А.А., Васюри С.А., Волошиної М.П., Гнєздилової Г.В., Дубровіної І.В., Кона І.С., Масгутової С.К. та інших. Необхідність обґрунтування важливості спілкування в підлітковому віці, зокрема з ровесниками і дорослими, обумовила обрання нами теми «Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці». Об'єктом дослідження є спілкування в підлітковому віці. Предмет дослідження – психологічні особливості спілкування у підлітковому віці. Мета дослідження: проаналізувати психологічні особливості спілкування в підлітковому віці, продіагностувати потребу у спілкуванні як однолітками так і з дорослими. Завдання дослідження: 1. Здійснити аналіз психологічної літератури з проблем дослідження. 2. Визначити роль спілкування в житті підлітка. 3. Здійснити діагностичну процедуру на визначення особливостей спілкування у підлітковому віці, описати результати і зробити висновки. Використані методи: Вивчення психологічної літератури; спостереження, бесіда, усні опитування й анонімне анкетування учнів. Експериментальна база: дослідження здійснювалось з учнями 7–9 класів на базі ЗОШ с. Ладанці, Перемишлянського району, Львівської області. Загальна кількість обстежуваних становила 50 осіб. Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатка. 1. Спілкування дітей підліткового віку як психолого-педагогічна проблема 1.1 Загальна характеристика дітей підліткового віку Сучасні школярі примудряються витрачати на бесіди чимало часу як в школі, так і поза нею. Деякі батьки і, навіть вчителі, схильні називати це пустою тратою часу.

Однак мислителі минулого і сучасні вчені називають це ніяк іншим як спілкуванням. Значення спілкування в житті сучасної людини чимале і продовжує зростати. Від нього все в більшій мірі залежить успішність професійної діяльності, активність в суспільному житті і, нарешті, особисте щастя кожного. Це пов’язано із соціальною тенденцією, яку називають зростанням ролі людського фактору в житті суспільства. Потреба в спілкуванні є у кожної нормальної людини. І вона виникає вже у немовляти і задовольняється тоді в першу чергу і головним чином у спілкуванні з матір`ю. З віком ця потреба диференціюється. Щоб її задовільнити, необхідні не лише близькі люди, але й інші, наприклад, ровесники. Чим дорослішою стає людина, тим в більшій мірі їй притаманна потреба в емоційному контакті з іншими людьми. Польський психолог К. Обуховський визначає потребу в емоційному зв’язку як необхідність людини в двосторонніх і багатосторонніх відносинах з людьми. Людина повинна відчувати себе предметом зацікавлення і симпатії тих людей, до яких її притягує. Крім того, вона повинна відчувати своє співзвуччя з цими людьми, переживати їх горе і радості. Тобто, відносини один до одного повинні бути взаємними і емоційно позитивно забарвленими. Спілкування стає тим, до чого всі так прагнуть, коли відбувається обмін знаннями, інформацією, емоціями, досвідом, вміннями, відношеннями до когось або чогось, які партнери, співбесідники сприймають як важливі, значимі, цінні, тобто обмін духовними і емоційними цінностями. Але у психолого – педагогічній літературі особлива увага звертається на спілкування у підлітковий період. Виявляється зовсім не просто налагодити належні стосунки із підлітком. Через так званий переворот у його віці він зазнає чимало змін у власному розвитку, як фізичному, так і психічному, тому він відчуває дискомфорт. Підліток – ще цілком несформована особистість і не може негайно адаптуватися до нових перемін у власному житті, тому стикається із перешкодами на шляху взаємовідносин з іншими людьми. Підліток, вже не дитина, і ще не дорослий, займає іншу позицію у соціальному середовищі, і як новий його член бере активну участь у спілкуванні з іншими представниками. Тут він зустрічає людей різних вікових категорій з різними цінностями, з різним досвідом. І знайти тут гармонію – складна річ для підлітка. Це відзначається як у спілкуванні з дорослими, так і у спілкуванні з ровесниками. Як відомо, підлітки непостійні у своїх інтересах, тому легко можуть змінити свій погляд на ту чи іншу справу. Це, зокрема, виявляється у стосунках з однолітками. В численних ситуаціях підліток поводиться відповідно до норм, прийнятих у певному середовищі. Ровесники можуть дати поштовх до виникнення в нього цікавості в тій сфері, яка раніше не привертала його уваги. Проте спілкування з однолітками може нести за собою і руйнівний характер, тобто, гасити будь – який інтерес до того, що раніше приваблювало, захоплювало. Часом підліток може потрапити в колектив, в якому можуть не визнати його поглядів. В такому колективі підліток не здатний буде задовольняти свою потребу у спілкуванні, знайти друзів для обміну цінностями.

Це можливо стане причиною його пасивності, замкнутості тощо. Відповідно у спілкуванні з батьками у підлітків виникають труднощі. Здавалося б, батьки як найближчі, найрідніші люди, повинні насамперед задовільнити потребу у спілкуванні підлітка. Але в реальності їм важко домогтися прихильності своїх дітей, власне, через своє невміння або небажання зрозуміти ким стала їхня дитина і чого вона потребує. Підліток просто відвертається від рідних, не бажаючи мати відвертих стосунків з ними, і шукає собі «рідних» в середовищі, в якому він перебуває, і формує свою особистість. Збільшену образливість, негативізм, агресивність дитини Л.І. Божович пов`язує із незадоволенням потреби в спілкуванні, в реалізації особистості значних вимог. Вивчаючи спілкування школярів, А.В. Мудрик прийшов до висновку, що в підлітковому віці воно спрямоване на задоволення потреби в новій інформації, емоційних зв’язках і соціально особистісному ствердженні. Підлітковий вік – це період, коли дитина вчиться спілкуватися, і відповідно до того на скільки вона є комунікативною, залежать її стосунки з іншими людьми. В зв’язку з цим розрізняють три різних індивідуальних стилі її комунікативної активності. Підлітки з індивідуальним стилем комунікативної активності більше прагнуть до спілкування, легко знайомляться, для них немає труднощів виступати перед великою кількістю людей. Вони визначаються ініціативністю в знайомленні з людьми, коло їхніх зв’язків широке. Але їхнє спілкування не стійке, зв’язки короткочасні. Цей стиль характеризує людей, що прагнуть до напруженої розумової і фізичної праці, з високою працездатністю, яким легко переключатися з одного виду діяльності на інший. Вони не чутливі до поразок у спілкуванні, а впевнені в собі люди. Їм притаманні енергійність, домінантність, рішучість, жорсткість, безпечність, прямолінійність, нестриманість. У класі вони займають середньо статусну позицію. Цей стиль носить назву «жорстко – поверхневого». Підлітки, яким притаманний другий стиль комунікативної активності, вирізняються високою потребую поділитися своїми думками і враженнями з іншими людьми, різноманіттям зовнішнього вираження емоцій у спілкуванні: швидкістю змін у міміці, пантоміміці, інтонації голосу. Вони прагнуть до глибоких взаємовідносин з партнерами у спілкуванні. Визначаються відвертістю, схильність до різноманіття у предметній діяльності і соціальному контакті. Їм властиві свобода і плавність мовлення, а також швидкість сприймання чужої мови. Ці підлітки зберігають спокій і впевненість в собі при виконанні будь – якої справи. У них в міру виражена потреба до довіри і визнання з боку інших, прагнення до тісної співпраці, мають високий навчальний статус у класі. Це «м’яко – довірливий стиль комунікативної активності». Нарешті, третій стиль комунікативної активності притаманний підліткам, які визначаються нешироким колом зв’язків, емоційною зрілістю, здібністю контролювати свої емоції, врівноваженістю. Вони консервативні, не люблять перемін. В ході міжособистісної взаємодії проявляють скромність, схильність брати на себе чужі обов’язки, альтруїзм, стійкість і постійність зв’язків з одними і тими ж людьми.

Мабуть, вн був непоганим психологом, бо коли начальник вддлу кадрв прочитав заяву  звернув увагу на кнець автобограф, то тльки запитав «що натворив» , не очкуючи вдповд, ознайомив мене з правилами роботи на завод. Скерував у механчний цех. Але коли у вддл кадрв глибше познайомилися з моми документами, то розпочався шалений тиск, щоб усунути мене з заводу. Особливо старався той же кадровик, вн же  парторг заводу. Примушував майстра  начальника цеху писати доповдн записки про мою невдповднсть. Скликав збори робтникв, на яких вони повинн були засудити мо минуле. На щастя, мало було таких, що його пдтримали. Бльше двох тижнв продовжувалася ця боротьба. Нарешт 26 березня 1952 року вийшов наказ про мо зарахування на завод. Свтлина 9. Львв. День геров 25 травня 2003 року. Леонд Легкий перший справа. На жаль, переслдування на цьому не закнчилися. Перший рк прац в Дрогобич (тобто за рк до смерти Стална) був насичений «вдвдуванням» К@Б. Питання т ж, що й ранше. Найбльшим бажанням каAебств було зламати людину  примусити  спвпрацювати. ¶ тльки псля смерти Стална дихати стало трохи легше

1. Внутрішньоутробна гіпоксія. Асфіксія новонароджених. Респіраторний дистрес-синдром. Гемолітична хвороба новонароджених. Затримка внутрішньоутробного розвитку

2. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

3. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

4. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

5. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

6. Дії УПА в роки ВВВ і в післявоєнний період
7. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини
8. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

9. Німеччина в Новітній період: об’єднання держави

10. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

11. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України

12. Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

13. Вільна торгівля на Донеччині в період переходу від "воєнного комунізму" до НЕПу (1921 – перша половина 1922 рр.)

14. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

15. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

16. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные
Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее

17. Індокитай у післявоєнний період

18. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

19. Культура України періоду феодальних відносин

20. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

21. Період "руїни" в українській історіографії

22. Період Руїни в Україні
23. Римська імперія в II—III ст. н. е.: період падіння та загибелі
24. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

25. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

26. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

27. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.

28. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

29. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

30. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

31. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

32. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

33. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

34. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

35. Особливості реконструктивної хірургії травматичних дефектів носа у гострому періоді

36. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

37. Письмо в букварний період

38. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
39. Прояв агресії в кризові періоди
40. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

41. Державно-церковні відносини в період незалежної України

42. Архітектура Романського періоду

43. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

44. Християнська філософія періоду середньовіччя. Західноєвропейська філософія Нового часу

45. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

46. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

47. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

48. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій

Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

50. Магия

51. Зарождение магии и ее отражение в монотеистических религиозных системах на примере Христианства

52. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

53. Гюстровская ода и мекленбургская генеалогическая традиция

54. Особливості економічного розвитку Київської Русі
55. Слобожанщина - історія розвитку
56. Взаимоотношения Полоцких и Смоленских князей в конце XII-пер.пол.XIII в.

57. Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра

58. Перов В.Г.

59. Перов

60. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

61. Как действуют лекарства внутри нас

62. Стан і перспективи розвитку СНД

63. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

64. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Гарри Поттер: посвящение в магию

66. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

67. Діяльність римських магімтратів

68. Зловещая магия толпы

69. Колдовство и магия Зигмунда Фрейда

70. Друиды: Жрецы и маги кельтов
71. Шаманы, колдуны, маги
72. Сексуальная магия

73. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

74. Фотоприймачі з внутрішнім підсиленням

75. Магия и астрология как вненаучные формы познания

76. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

77. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

78. Конфликты, возникающие внутри организации

79. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

80. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

81. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

82. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

83. Система пожаротушения внутри двигателя ССП-2А. ССП-7 самолета -АН12 А

84. Лагерквист, Пер

85. Перевірка виконання прийнятих рішень за наслідками перевірки

86. Перу
87. Перу
88. Перу. Второе пришествие

89. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

90. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

91. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

92. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки

93. Три столпа, объединившие средневековую Японию: Ода Нобунага, Тоётоми Хидэёси, Токугава Иэясу

94. Генрик Ибсен. Пер Гюнт

95. Б. Малиновский "Магия и религия"

96. Восприятие, истолкование и оценка оды Г. Р. Державина «Фелица»

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Анализ оды М. В. Ломоносова «На день восшествия Елизаветы Петровны»

98. Разлука и утрата внутри семьи

99. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность

100. Наука как натуральная магия в Средневековье


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.